Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie."— Zapis prezentacji:

1 PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie

2 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Projekt tworzony w ramach: Osi priorytetowej 3. Osi priorytetowej 3. Rozwój Społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin Szacowany koszt projektu 8.000 000 zł 75% dofinansowanie z EFRR – 6.000 000 zł 25% wkład własny – 2.000.000 zł

3 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin jest projektem złożonym w ramach którego realizowane będą następujące zadania: portal edukacyjny www portal edukacyjny www system zarządzania oświatą system zarządzania oświatą system elektronicznego obiegu dokumentów system elektronicznego obiegu dokumentów geograficzny system informacji przestrzennej geograficzny system informacji przestrzennej system zarządzania zbiorami biblioteki miejskiej system zarządzania zbiorami biblioteki miejskiej system zarządzania zbiorami bibliotek szkolnych system zarządzania zbiorami bibliotek szkolnych

4 Dane Statystyczne - Oświata Gmina Miasto Koszalin prowadzi 53 szkoły i placówki oświatowe, w tym: Gmina Miasto Koszalin prowadzi 53 szkoły i placówki oświatowe, w tym: - 19 przedszkoli publicznych, - 28 szkół i zespołów szkół, - 28 szkół i zespołów szkół, - 6 placówek oświatowych - 6 placówek oświatowych z oferty edukacyjnej szkół korzysta 14 819 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 2419 dzieci z oferty edukacyjnej szkół korzysta 14 819 uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 2419 dzieci Gmina Miasto Koszalina zatrudnia 2575 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Gmina Miasto Koszalina zatrudnia 2575 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi koszty związane z oświatą stanowią 30 % budżetu Miasta koszty związane z oświatą stanowią 30 % budżetu Miasta UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

5 Problemy koszalińskiej oświaty wymiana danych pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami oświatowymi w formie papierowej, wymiana danych pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami oświatowymi w formie papierowej, ograniczony dostęp mieszkańców do informacji oświatowych, ograniczony dostęp mieszkańców do informacji oświatowych, niedostateczny kontakt rodziców z nauczycielami, niedostateczny kontakt rodziców z nauczycielami, brak elektronicznego dostępu mieszkańców do zasobów bibliotecznych szkół oraz biblioteki miejskiej brak elektronicznego dostępu mieszkańców do zasobów bibliotecznych szkół oraz biblioteki miejskiej utrudnione i czasochłonne opracowywanie analiz wspomagających proces zarządzania oświatą, utrudnione i czasochłonne opracowywanie analiz wspomagających proces zarządzania oświatą, brak jednolitego systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy UM a jednostkami brak jednolitego systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy UM a jednostkami brak jednolitych narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i Budżetem Miasta brak jednolitych narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i Budżetem Miasta UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

6 Rozwiązanie Problemów Cel Projektu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Wdrożenie we wszystkich podległych jednostkach oświatowych Wdrożenie we wszystkich podległych jednostkach oświatowych jednolitego systemu zarządzania oświatą co zracjonalizuje jednolitego systemu zarządzania oświatą co zracjonalizuje wydatki oświatowe, a w perspektywie zwiększy efektywność wydatki oświatowe, a w perspektywie zwiększy efektywność nauczania. nauczania. Stworzenie portalu edukacyjnego będącego podstawowym Stworzenie portalu edukacyjnego będącego podstawowym źródłem informacji o tematyce edukacyjnej oraz umożliwiającym źródłem informacji o tematyce edukacyjnej oraz umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami wymianę informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. i uczniami. Wdrożenie jednolitegocentralnegosystemu zarządzającego Wdrożenie jednolitego,centralnego systemu zarządzającego zasobami bibliotecznymi szkół i umożliwienie mieszkańcom zasobami bibliotecznymi szkół i umożliwienie mieszkańcom elektronicznego dostępu to nich poprzez portal edukacyjny. elektronicznego dostępu to nich poprzez portal edukacyjny. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów usprawniającego przepływ informacji pomiędzy Urzędem usprawniającego przepływ informacji pomiędzy Urzędem Miasta a podległymi jednostkami oświatowymi. Miasta a podległymi jednostkami oświatowymi. Stworzenie geograficznego systemu informacji przestrzennej. Stworzenie geograficznego systemu informacji przestrzennej.

7 Użytkownicy systemu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Organ prowadzący: Prezydent Miasta, Urząd Miejski Dyrektorzy jednostek oświatowych Rodzice i uczniowie Nauczyciele i administracja oświaty

8 Najważniejsze elementy szkieletu systemu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji eArkusze organizacyjne szkół Księgowość Kadry-Płace eMienie oświatowe eEwidencja szkół i placówek niepublicznych eStypendium Nabór elektroniczny eDroga edukacyjna ucznia eDziennik lekcyjny ePlany lekcyjne ePrawo oświatowe eBiblioteki szkolne eBiblioteka miejska eBanki ofert pracy dla nauczycieli eAnkiety eKomunikacja Portal edukacyjny – Koszalin Elektroniczny obieg dokumentów System informacji przestrzennej

9 Korzyści z wdrożenia systemu w Gminie Miasto Koszalin Zwiększenie efektywności zarządzania koszalińską oświatą; Zwiększenie efektywności zarządzania koszalińską oświatą; Zracjonalizowanie wydatków oświatowych; Zracjonalizowanie wydatków oświatowych; Zwiększenie dostępu do danych oświatowych; Zwiększenie dostępu do danych oświatowych; Poprawa osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów; Poprawa osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów; Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np.. portal edukacyjny, eDziennik elektroniczny, itp.) przyczyni się do rozwijania społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji kluczowych u mieszkańców miasta; UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

10 Korzyści dla województwa zachodniopomorskiego Projekt ma charakter innowacyjny i modelowy; Projekt ma charakter innowacyjny i modelowy; Ze względu na charakter Gminy Miasto Koszalin (miasto na prawach powiatu) – system będzie cechował duży stopień skomplikowania; Ze względu na charakter Gminy Miasto Koszalin (miasto na prawach powiatu) – system będzie cechował duży stopień skomplikowania; Kluczowym założeniem projektu jest bezpłatne udostępnienie rozwiązań systemowych zainteresowanym gminom województwa, co tym samym czyni go projektem o zasięgu regionalnym. W tworzeniu projektu dopełniać się będą dwa miasta: Koszalin i Szczecin.Planowane, wdrożone i przetestowane funkcje systemu będą mogły być w dalszej kolejności zaimplementowane przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego; Kluczowym założeniem projektu jest bezpłatne udostępnienie rozwiązań systemowych zainteresowanym gminom województwa, co tym samym czyni go projektem o zasięgu regionalnym. W tworzeniu projektu dopełniać się będą dwa miasta: Koszalin i Szczecin. Planowane, wdrożone i przetestowane funkcje systemu będą mogły być w dalszej kolejności zaimplementowane przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego; Miasto Koszalin oferuje pełną pomoc przy wdrożeniu podobnego systemu w innych JST (pomoc konsultacyjna, SIWZ, itp.) Miasto Koszalin oferuje pełną pomoc przy wdrożeniu podobnego systemu w innych JST (pomoc konsultacyjna, SIWZ, itp.) UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji


Pobierz ppt "PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji Województwo Zachodniopomorskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google