Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie"— Zapis prezentacji:

1 Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie
PORTAL EDUKACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KOSZALIN Koszalin, marzec 2010 UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

2 Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Projekt tworzony w ramach: Osi priorytetowej 3. Rozwój Społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin” Szacowany koszt projektu zł 75% dofinansowanie z EFRR – zł 25% wkład własny – zł UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

3 Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin jest projektem złożonym w ramach którego realizowane będą następujące zadania: portal edukacyjny www system zarządzania oświatą system elektronicznego obiegu dokumentów geograficzny system informacji przestrzennej system zarządzania zbiorami biblioteki miejskiej system zarządzania zbiorami bibliotek szkolnych UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

4 Dane Statystyczne - Oświata
Gmina Miasto Koszalin prowadzi 53 szkoły i placówki oświatowe, w tym: - 19 przedszkoli publicznych, - 28 szkół i zespołów szkół, - 6 placówek oświatowych z oferty edukacyjnej szkół korzysta uczniów, a do przedszkoli uczęszcza 2419 dzieci Gmina Miasto Koszalina zatrudnia 2575 nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi koszty związane z oświatą stanowią 30 % budżetu Miasta UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

5 Problemy koszalińskiej oświaty
wymiana danych pomiędzy Urzędem Miejskim a jednostkami oświatowymi w formie papierowej, ograniczony dostęp mieszkańców do informacji oświatowych, niedostateczny kontakt rodziców z nauczycielami, brak elektronicznego dostępu mieszkańców do zasobów bibliotecznych szkół oraz biblioteki miejskiej utrudnione i czasochłonne opracowywanie analiz wspomagających proces zarządzania oświatą, brak jednolitego systemu elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy UM a jednostkami brak jednolitych narzędzi informatycznych do zarządzania oświatą i Budżetem Miasta UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

6 Rozwiązanie Problemów
Cel Projektu Wdrożenie we wszystkich podległych jednostkach oświatowych jednolitego systemu zarządzania oświatą co zracjonalizuje wydatki oświatowe, a w perspektywie zwiększy efektywność nauczania. Stworzenie portalu edukacyjnego będącego podstawowym źródłem informacji o tematyce edukacyjnej oraz umożliwiającym wymianę informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami i uczniami. Wdrożenie jednolitego ,centralnego systemu zarządzającego zasobami bibliotecznymi szkół i umożliwienie mieszkańcom elektronicznego dostępu to nich poprzez portal edukacyjny. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów usprawniającego przepływ informacji pomiędzy Urzędem Miasta a podległymi jednostkami oświatowymi. Stworzenie geograficznego systemu informacji przestrzennej. UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

7 Użytkownicy systemu UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

8 Najważniejsze elementy szkieletu systemu
eArkusze organizacyjne szkół Księgowość Kadry-Płace eMienie oświatowe eEwidencja szkół i placówek niepublicznych eStypendium Nabór elektroniczny eDroga edukacyjna ucznia eDziennik lekcyjny ePlany lekcyjne ePrawo oświatowe eBiblioteki szkolne eBiblioteka miejska eBanki ofert pracy dla nauczycieli eAnkiety eKomunikacja Portal edukacyjny – Koszalin Elektroniczny obieg dokumentów System informacji przestrzennej UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

9 Korzyści z wdrożenia systemu w Gminie Miasto Koszalin
Zwiększenie efektywności zarządzania koszalińską oświatą; Zracjonalizowanie wydatków oświatowych; Zwiększenie dostępu do danych oświatowych; Poprawa osiągnięć edukacyjnych dzieci i uczniów; Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych (np.. portal edukacyjny, eDziennik elektroniczny, itp.) przyczyni się do rozwijania społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji kluczowych u mieszkańców miasta; UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji

10 Korzyści dla województwa zachodniopomorskiego
Projekt ma charakter innowacyjny i modelowy; Ze względu na charakter Gminy Miasto Koszalin (miasto na prawach powiatu) – system będzie cechował duży stopień skomplikowania; Kluczowym założeniem projektu jest bezpłatne udostępnienie rozwiązań systemowych zainteresowanym gminom województwa, co tym samym czyni go projektem o zasięgu regionalnym. W tworzeniu projektu dopełniać się będą dwa miasta: Koszalin i Szczecin. Planowane, wdrożone i przetestowane funkcje systemu będą mogły być w dalszej kolejności zaimplementowane przez inne zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego; Miasto Koszalin oferuje pełną pomoc przy wdrożeniu podobnego systemu w innych JST (pomoc konsultacyjna, SIWZ, itp.) UM Koszalin: Biuro Informatyki Wydział Edukacji


Pobierz ppt "Województwo Zachodniopomorskie Urząd Miejski w Koszalinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google