Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom – utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom – utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu."— Zapis prezentacji:

1 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom – utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

2 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Geneza projektu: 1.Brak wolnych miejsc w przedszkolach publicznych w Powiecie Nowosądeckim i Mieście Nowy Sącz 2.Liczne urlopy wychowawcze wśród matek, które po urodzeniu dziecka nie powróciły do pracy Starostwo w swoich działaniach szukało rozwiązania, które umożliwiałoby godzenie życia osobistego z zawodowym pracowników jednostek organizacyjnych podległych pod Powiat. W badaniach ankietowych pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wskazali zainteresowanie otworzeniem oddziału przedszkolnego dla swoich dzieci, jako rozwiązania umożliwiającego im czynny i efektywny powrót do pracy zawodowej. Takie rozwiązanie Zarząd Powiatu uznał za optymalne, gdyż z jednej strony pozwala traktować zakład pracy jako przyjazny pracownikom, a z drugiej sprzyja dobrej atmosferze pracy i efektywności pracowników.

3 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Głównym celem wprowadzonego rozwiązania jest wdrożenie działań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego, poprzez utworzenie przyzakładowego Punktu Przedszkolnego w Nawojowej dla 15 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w okresie 2012 do 2014 r. Funkcjonalność zastosowanych rozwiązań: 1. Godziny pracy punktu przedszkolnego dostosowane są do czasu pracy rodziców tj. od 6.00 do 17.00 2. Opieka nad dziećmi sprawowana jest od poniedziałku do piątku w trybie nieferyjnym 3. Każdemu dziecku zapewnione jest wyżywienie – 4 posiłki w ciągu dnia, w tym 1 posiłek gorący. 4. Bogata oferta rozwojowa dla dzieci przebywających w punkcie tj: zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, Akademii Intelektu, katechezy, zajęć na basenie oraz wycieczki krajoznawczo-edukacyjne..

4 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Rezultaty projektu: -Umożliwienie pracownikom jednostek podległych pod Powiat Nowosądecki szybkiego powrotu do pracy Utworzenie punktu przedszkolnego zniechęciło pracowników do pozostania na urlopie wychowawczym, gdyż z jednej strony mogą przebywać blisko swoich dzieci, a z drugiej nie muszą rezygnować z pracy i kariery. -Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zw. z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego na obszarze Powiatu Nowosądeckiego poprzez otwarcie PIERWSZEGO W POWIECIE NOWOSĄDECKIM PRZYZAKŁADOWEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO -Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pozostawienie dziecka w przedszkolu daje pracownikom pewność, iż zawsze ich pociechom jest zapewniona odpowiednia opieka, co wpływa na efektywność pracy -Zapewnienie młodym matkom poczucia pewności, że zawsze mogą wrócić do pracy bo mają gdzie pozostawić swoje dziecko

5 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Rekomendacją skuteczności wprowadzonego rozwiązania niech będą opinie rodziców: Tworzenie i realizacja takich projektów, jak Punkt Przeszklony Nasze dzieci jest nie tylko inwestycją w młode pokolenie ale także promocją rodzicielstwa i dobrych praktyk w kształtowania stosunków pracowniczych. Brak angażowania własnych środków finansowych (czesne itp.) znacznie odciąża budżet rodzinny. Stworzenie dziecku możliwości udziału w wielu zajęciach dodatkowych, które w zwykłych placówkach przedszkolnych nie są oferowane a jeżeli już to za dodatkową opłatę, są dodatkowym atutem wyróżniającym tą placówkę. Godziny funkcjonowania przedszkola pozwalają na spokojne przywiezienie oraz odebranie dziecka z placówki, nie kolidując przy tym z czasem rodziców. Bezpłatne przedszkola dla dzieci pracowników daje ponadto zakładowi pracy wymierne rezultaty motywacyjne. Daje asumpt do traktowania zakładu, jako przyjaznego pracownikom, co sprzyja dobrej atmosferze pracy i efektywności pracowników.

6 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Sama idea powstania i funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego powstała po weryfikacji badań ankietowych prowadzonych wśród pracowników Starostwa Powiatowego. Aby zaspokoić potrzeby pracowników jednostek powiatowych zw. z zapewnieniem opieki nad ich dziećmi wprowadziło przedmiotowe rozwiązanie, ujmujące sugestie pracowników. Zadania w zakresie funkcjonowania przedszkola realizowane są przez pracowników jednostki organizacyjnej starostwa (Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich), z której rodzice również korzystają z wprowadzonego rozwiązania. Pokazuje to zaangażowanie pracowników i słuszność wprowadzonego rozwiązania.

7 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Zalety przyjętego rozwiązania: Utworzenie i funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego, jako środka służącego godzeniu życia zawodowego i rodzinnego pracowników z terenu powiatu nowosądeckiego, jest rozwiązaniem sprzyjającym kształtowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich i motywującej atmosferze pracy w jednostkach organizacyjnych Starostwa. Rekomendowane rozwiązanie poprawia wizerunek firmy, wpływa pozytywnie na atmosferę w strukturach organizacji oraz ostatecznie na polepszenie jakości pracy. Pracownicy, poprzez wprowadzone rozwiązanie są włączeni w system zarządzania jednostką, czują się związani z firmą, są bardziej lojalni i wydajni zawodowo.

8 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Rekomendacje: Biorąc pod uwagę spadający wskaźnik przyrostu naturalnego, tworzenie i realizacja przedsięwzięć mających na celu otwieranie i funkcjonowanie przyzakładowych punktów przedszkolnych jest inicjatywą promującą z jednej strony rodzicielstwo, a z drugiej pozytywne kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy. Także w aspekcie wysokiego bezrobocia i likwidacji firm, przedmiotowe rozwiązanie może być pozytywnym elementem wzmacniającym politykę prorodzinną i jednoczenie promującym rozwój przedsiębiorczości i aktywności zawodowej. Dodatkowym atutem rekomendowanego rozwiązania może być fakt otwarcia placówki przedszkolnej w ramach projektu, co biorąc pod uwagę niewysokie zarobki, będzie dużą pomocą dla młodych rodzin. Podmioty, które zdecydują się na otwarcie przyzakładowego punktu przedszkolnego mogą, biorąc przykład z naszego rozwiązania nie ponosząc zbędnych nakładów finansowych, budować pozytywny wizerunek firmy przedkładający się na wymierne efekty jakościowe i ekonomiczne.

9 Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom - utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci Dziękuję za uwagę. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 33300 Nowy Sącz Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ul. Tadeusza Kościuszki 3 33 - 300 Nowy Sącz


Pobierz ppt "Powiat Nowosądecki Przyjazny Pracownikom – utworzenie Punktu Przedszkolnego Nasze Dzieci. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google