Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 KORZYŚCI DLA GMIN: Rozwój gminy poprzez wypracowanie i wdrożenie standardów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami pozarządowymi w oparciu o Model współpracy rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Wzrost kompetencji i świadomości korzyści uczestników projektu z zakresu współpracy międzysektorowej; Poprawa standardów i jakości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi (wzrost zaufania, współpracy, zaangażowania, poczucia odpowiedzialności, przynależności, elastyczności, szacunku i otwartości);

3 KORZYŚCI DLA GMIN: Współdziałanie między samorządem, a organizacjami oparte na solidnych podstawach prawnych oraz na wysokiej kulturze współpracy; Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania samorządu i organizacji; Wzrost wiedzy nt. działalności organizacji pozarządowych, zwiększenie zrozumienia; Poprawa komunikacji między JST, a NGO (lepsza wymiana informacji i doświadczeń);

4 Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia procesów partycypacyjnych; Przygotowanie kadry osób z Gminy do opracowania dokumentów strategicznych; Zapewnienie bezpłatnego wsparcia w opracowaniu dokumentów strategicznych i programów operacyjnych prawnie obowiązujących JST metodami partycypacyjnymi tj. m.in. strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi; poprawa wizerunku władz – samorząd nowoczesny, otwarty na mieszkańców i ich inicjatywy, wspierający aktywność obywatelską, wdrażający innowacyjne rozwiązania; KORZYŚCI DLA GMIN:

5 Udzielenie wsparcia oddolnym inicjatywom promującym partnerstwo w postaci wydarzeń o charakterze gminnym/powiatowym; Inicjatywy będą realizowane jako partnerstwo pomiędzy gminą a lokalną organizacją pozarządową; Maksymalna kwota dofinansowania oddolnej inicjatywy wynosi 10 000 złotych; Planujemy realizację 15 cennych społecznie inicjatyw;

6 WARUNKI OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI: Stworzenie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli organizacji, (wytypowanie przedstawicieli samorządu do grupy roboczej); Uczestnictwo w spotkaniach grupy roboczej i zaangażowanie w pracę grupy: wypracowanie narzędzi diagnozy i przeprowadzenie diagnozy współpracy przy wsparciu Animatora współpracy, w tym opracowanie wyników i planów działań; Wdrożenie standardów współpracy w gminie w trzech Płaszczyznach i wszystkich obszarach Modelu Współpracy;

7 WARUNKI OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI: Chęć i zaangażowanie członków grupy roboczej w zwiększaniu swojej wiedzy nt. współpracy między sektorowej; Udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach; Otwartość na dialog i współpracę; Udział w realizacji wyznaczonych planów działań;

8 WSPARCIE ZE STRONY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W OSIĄGNIĘCIU KORZYŚCI: Wsparcie Animatora współpracy w całym procesie diagnozy i wdrożenia Modelu w szczególności w: Organizacji i moderowanie spotkań zespołu roboczego, spotkań podsumowujących; W wypracowaniu narzędzi diagnostycznych, raportu z diagnozy oraz planu działania; We wdrożeniu standardów współpracy w gminie w trzech Płaszczyznach i wszystkich obszarach Modelu Współpracy. Promocja wypracowanych standardów w ramach Modelu Współpracy w Zamojskim Centrum Dialogu Społecznego

9 KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: Rozwój i wzrost konkurencyjności organizacji pozarządowych jako partnerów do współpracy; Współudział w tworzeniu polityk publicznych, zwiększenie, zaangażowania z życie społeczności lokalnej; Wzrost wiedzy nt. funkcjonowania samorządu, poprawa relacji, wzrost zaufania i zaangażowania; Poprawa standardów współpracy między NGO, a JST, większy przepływ informacji; Pozytywny wizerunek organizacji;

10 KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: Bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu Modelu współpracy; Bezpłatne wsparcie Zamojskiego Centrum Dialogu Społecznego – rozwój organizacji, wzrost kompetencji jej członków, większa samoświadomość; Udzielenie wsparcia oddolnym inicjatywom promującym partnerstwo w postaci wydarzeń o charakterze gminnym/powiatowym;

11 WARUNKI OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI: Stworzenie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli samorządu; Uczestnictwo w spotkaniach grupy roboczej i zaangażowanie w pracę grupy: wypracowanie narzędzi diagnozy oraz przeprowadzi diagnozę współpracy i opracowanie wyników i planów działań; Współudział we wdrożeniu standardów współpracy w gminie; Chęć i zaangażowanie członków grupy roboczej w zwiększaniu swojej wiedzy nt. współpracy między sektorowej; (Udział w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach);

12 WARUNKI OSIĄGNIĘCIA KORZYŚCI: Chęć rozwoju organizacji, podnoszenia kompetencji, zaangażowanie, chęć udziału w kształtowaniu środowiska lokalnego i tworzeniu polityk publicznych; Otwartość na dialog i współpracę; Udział w realizacji wyznaczonych planów działań

13 WSPARCIE ZE STRONY ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W OSIĄGNIĘCIU KORZYŚCI: ZAMOJSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO (wszechstronne wsparcie organizacji); wsparcie Animatora współpracy w całym procesie diagnozy i wdrożenia Modelu w gminie; Promocja wypracowanych standardów w ramach Modelu Współpracy w Zamojskim Centrum Dialogu Społecznego;

14 Małgorzata Pietrzak Animator współpracy mpietrzak@stowarzyszeniebonafides.pl Tel. 690 075 875 Zapraszam do współpracy


Pobierz ppt "WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE WSPÓLNIE NA ZAMOJSZCZYŹNIE KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE Wspólnie na Zamojszczyźnie- projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google