Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 28 września 2011 r. Bukowina Tatrzańska Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
2009/2010 2011 2012 2013 2014 Sporządzanie projektu zmiany Planu i prognozy środowiskowej Rozpatrzenie wniosków do zmiany PZPWM Przystąpienie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Uchwalenie PZPWM Proces opiniowania „wewnętrznego” i „zewnętrznego” projektu Planu Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia PZPWM oraz zebranie wniosków i informacji Konsultacje ustaleń Planu w subregionach

3 Koncepcja przestrzenna docelowego w Województwie Małopolskim
układu drogowego w Województwie Małopolskim

4

5 Koncepcja przestrzenna dróg w Województwie Małopolskim
W ramach prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zostaną wykonane koncepcje przestrzenne docelowego układu drogowego poszerzone o zagadnienia ekonomiczne, społeczne, środowiskowe z wykazaniem obszarów konfliktowych dla głównej infrastruktury drogowej. W skład opracowania dotyczącego Małopolski Zachodniej proponuje się wykonać koncepcje obejmujące połączenia drogowe: Brzesko – Nowy Sącz – Muszynka – Słowacja (południe Europy); Kielce – Nowy Korczyn – Tarnów – Barwinek, S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19, Beskidzka Droga Integracyjna (BDI) – Kraków, Kraków – Olkusz – Pyrzowice, S1 – Oświęcim, Olkusz- -Bukowno – Chrzanów – Oświęcim – Beskidzka Droga Integracyjna. Połączenie drogi krajowej nr 79 przez węzeł autostradowy Rudno z drogą wojewódzką nr 780

6 Cel wykonania koncepcji przestrzennych dróg w województwie małopolskim:
Wsparcie rozwoju układu transportowego o wysokich parametrach technicznych, Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców obszarów o niewystarczającej dostępności komunikacyjnej, Zobrazowanie potencjalnych konfliktów tj: tereny intensywnej zabudowy, konflikty środowiskowe (obszary chronione, tereny osuwiskowe, złoża), naturalne przeszkody terenowe, przejścia przez istniejącą infrastrukturę, itp. Współpraca gmin, których dotyczą koncepcje drogowe z samorządem województwa, Przygotowanie argumentów do przyszłych rozmów z Ministrem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Koncepcja będzie realizowana w ramach prac nad projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i będzie stanowić element koncepcji docelowego układu transportowego w województwie małopolskim.

7 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim
Zakres merytoryczny opracowania: Analiza przebiegu drogi w 2 możliwych do realizacji wariantach (opracowania będą wskazywać warianty umożliwiające przygotowanie dokumentacji do decyzji środowiskowej); Określenie głównych parametrów i rozwiązań technicznych trasy wraz z koncepcją skomunikowania terenów wzdłuż drogi i ich przyłączeń; Przybliżone trasowanie przebiegu szlaku komunikacyjnego; Powiązania z istniejącymi układami transportowymi dróg ponadlokalnych; Wyznaczenie lokalizacji węzłów oraz dostępność do nich obszarów w tym obszarów przyległych do szlaku, a znajdujących się pomiędzy węzłami; Połączenie z obszarami stref ekonomicznych, obszarami funkcjonalnymi; Możliwe konflikty społeczne, środowiskowe (obszary chronione, tereny osuwiskowe, złoża), jak również problemy realizacyjne poszczególnych inwestycji; Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych inwestycji; Uzyskanie stanowiska samorządów lokalnych w odniesieniu do planowanych inwestycji.


Pobierz ppt "Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google