Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Działalność Polskiej Platformy Technologicznej Działalność Polskiej Platformy Technologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Działalność Polskiej Platformy Technologicznej Działalność Polskiej Platformy Technologicznej."— Zapis prezentacji:

1 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Działalność Polskiej Platformy Technologicznej Działalność Polskiej Platformy Technologicznej Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle 2005-2006 PPT BPP

2 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Cel i zakres tematyczny PPT BPP Struktura organizacyjna i członkowie Podstawowe obszary badawcze Dotychczasowe działania organizacyjne Działania planowane na przyszłość

3 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Podstawowe cele PPT BPP Włączenie się w działania ETPIS (European Technology Platform on Industrial Safety) - PPT BPP jest krajowym odpowiednikiem ETPIS Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a przemysłem w obszarze BHP poprzez inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz komercjalizację rozwiązań naukowych w tej dziedzinie Promocja innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w obszarze bezpieczeństwa pracy w przemyśle Podnoszenie konkurencyjności gospodarki Polski i Unii Europejskiej w aspekcie Strategii Lizbońskiej

4 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Zakres tematyczny PPT BPP (taki sam jak ETPIS) Bezpieczeństwo i higiena pracowników zatrudnionych w przemyśle Bezpieczeństwo środowiskowe związane z zapobieganiem poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska (Seveso II)

5 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Struktura organizacyjna PPT BPP

6 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth PPT BPP (57 członków) Przedsiębiorstwa przemysłowe (27) Instytucje naukowe (18) Inne organizacje pozarządowe (5) Związki zawodowe (2) Organizacje przedsiębiorstw (3) Instytucje państwowe (2)

7 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Wybrane przedsiębiorstwa i organizacje przedsiębiorstw ALSTOM POWER Sp. z o.o, Elbląg Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A., Tarnowskie Góry FIAT AUTO POLAND S.A., Bielsko-Biała Firma Chemiczna DWORY S.A., Oświęcim NITRON S.A., Krupski Młyn Petrochemia Blachownia S.A., Kędzierzyn-Koźle PHILIPS LIGHTING POLAND S.A., Piła PKN ORLEN, Płock PROTEK-SYSTEM Sp. z o.o., Gdynia SICK Sp. z o.o., Warszawa Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Puławy Polska Izba Przemysłu Chemicznego Zrzeszenie Producentów i Dostawców Środków Ochrony Indywidualnej Związek Rzemiosła Polskiego

8 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Jednostki naukowe 1.Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2.Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB 3.Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice 4.Główny Instytut Górnictwa, Katowice 5.Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 6.Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 7.Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk 8.Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 9.Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa 10.Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 11.Politechnika Gdańska 12.Politechnika Łódzka 13.Politechnika Poznańska 14.Politechnika Śląska, Katowice 15.Politechnika Warszawska 16.Politechnika Wrocławska 17.Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Warszawa 18.Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochrony Pracy, Katowice

9 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Instytucje państwowe Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Związki zawodowe NSZZ Solidarność Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Inne organizacje pozarządowe Federacja Konsumentów Naczelna Organizacja Techniczna Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności Polskie Towarzystwo Ergonomiczne

10 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth GR5 Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym Podstawowe obszary badawcze PPT BPP (grupy robocze) GR4 Edukacja i rozwój kultury bezpieczeństwa GR3 Czynniki ludzkie i organizacyjne GR2 Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym GR1 Technologie redukcji ryzyka PRZEMYSŁTEKSTYLNYPRZEMYSŁTEKSTYLNY ZRÓWNOWAŻONACHEMIAZRÓWNOWAŻONACHEMIA BIOTECHNOLOGIEBIOTECHNOLOGIE BUDOWNICTWOBUDOWNICTWO PROCESY PRODUKCYJNEPROCESY PRODUKCYJNE...

11 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Dotychczasowe działania PPT BPP (1) 19 kwietnia 2005 - spotkanie informacyjne sprawie utworzenia Platformy w siedzibie Ministerstwie Nauki i Informatyzacji Czerwiec/wrzesień 2005 - opracowanie i złożenie propozycji 3 projektów zamawianych do KPR Październik/listopad 2005 - spotkania grup roboczych w sprawie wypracowania Strategicznego Programu Badawczego PPT BPP Styczeń 2006 - złożenie wniosku dot. utworzenia Branżowego Punktu Kontaktowego PPT BPP (konkurs MEiN na dofinansowanie działań wspomagających uczestnictwo w 6 Programie Ramowym UE)

12 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Projekty badawcze zamawiane proponowane przez PPT BPP do KPR Inteligentne systemy detekcji i monitoringu zagrożeń celem ograniczenia ryzyka występującego w procesach przemysłowych Określenie markerów genetycznych i proteomicznych do diagnozowania wczesnych skutków narażeń zawodowych na antropogenne pyły zawierające metale rakotwórcze Rozwój zaawansowanych metod symulacji komputerowych i rzeczywistości wirtualnej do kształtowania bezpieczeństwa procesów produkcyjnych z uwzględnieniem czynników ludzkich

13 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Luty 2006 - opracowanie projektu Strategicznego Programu Badawczego PPT BPP i przekazanie do wszystkich członków Maj 2006 - opracowanie poprawionego projektu Strategicznego Programu Badawczego PPT BPP i przekazanie do członków z zaproszeniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu 29 maja 2006 – decyzja MNiSW o dofinansowaniu działalności Branżowego Punktu Kontaktowego PPT BPP (w wysokości 40.000 zł na 2006 r.) 5 czerwca 2006 – Walne Zgromadzenie PPT BPP Dotychczasowe działania PPT BPP (2)

14 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Art. 10. 1. Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty: 1) zamawiane o tematyce ustalonej w krajowym programie ramowym lub w programie wieloletnim; ….. szkoły wyższe, jednostki naukowe 2.Krajowy program ramowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określający priorytetowe kierunki badań naukowych lub prac rozwojowych, Minister ustala na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym.

15 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Dalsze działania PPT BPP (1) Ukonstytuowanie się Rady Doradczej Uaktualnienie listy członków PPT BPP (zebranie nowych deklaracji uczestnictwa) Komercjalizacja wyników prac badawczych Przygotowanie i wydanie nowej wersji ulotki o PPT BBP na Konferencję nt. Komercjalizacja wyników prac badawczych podczas MTP (19 czerwca 2006) Uruchomienie strony internetowej PPT BPP i zamieszczenie aktualnego wykazu członków i materiałów z Walnego Zgromadzenia PPT BPP

16 Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Zwiększenie zaangażowania przemysłu w działaniach PPT BPP (wpływ na treść Strategicznego Programu Badań i udział w projektach badawczych) Realizacja Strategicznego Programu Badań PPT BPP poprzez opracowywanie i składanie wniosków do MNiSW o finansowanie projektów badawczych: zamawianych – do realizacji w ramach KPR celowych – inicjowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe Zwiększenie udziału przedstawicieli PPT BPP w pracach ETPIS (inicjowanie projektów w ramach 7PR UE) Dalsze działania PPT BPP (2)


Pobierz ppt "Technology Platform Safety for Sustainable European Industry Growth Działalność Polskiej Platformy Technologicznej Działalność Polskiej Platformy Technologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google