Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S ą w ż yciu chwile, kiedy tak bardzo odczuwamy brak obecno ś ci innych, ż e stale chcieliby ś my mie ć ich przy sobie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S ą w ż yciu chwile, kiedy tak bardzo odczuwamy brak obecno ś ci innych, ż e stale chcieliby ś my mie ć ich przy sobie."— Zapis prezentacji:

1

2 S ą w ż yciu chwile, kiedy tak bardzo odczuwamy brak obecno ś ci innych, ż e stale chcieliby ś my mie ć ich przy sobie.

3 Ś nij o tym co przyjemne, id ź tam, gdzie chcia ł by ś i ść, b ą d ź tym,kim chcia ł by ś by ć, bo tylko jedno masz ż ycie aby zrobi ć to, co chcesz!

4 Aby ś znalaz ł swoja drog ę... szcz ęś cia potrzeba, by ś mimo wszystko dobrym pozosta ł,, wiele prób przejdziesz, aby sta ć si ę silnym, nieszcz ęść do ś wiadczysz, by ś cz ł owiekiem móg ł pozosta ć,, wierzy ć w to, ż e b ę dziesz mie ć szcz ęś cie.

5 Najszcz ęś liwsi ludzie bezwarunkowo we wszystkim s ą najlepsi.. To bardzo proste, bo oni, znaj ą warto ść tego, co spotykaj ą na swojej drodze..

6 S z c z ę ś c i e c z e k a...

7 …na tych którzy p ł acz ą...

8 …na tych, którzy cierpi ą …

9 … na tych, którzy szukaj ą … … na tych, którzy szukaj ą …

10 …na tych, którzy si ę po ś wi ę caj ą …

11 …na tych, którzy kochaj ą.

12 Bo tylko oni potrafią ocenić ważność rzeczy, pozostawić w życiu ślad po sobie.

13 Zapomnij o tym co było, zostaw za sobą swoje błędy, zostaw za sobą swoje błędy, i bolesne chwile.

14 Mi ł o ść od jednego u ś miechu si ę zaczyna i z ka ż dym poca ł unkiem wzrasta.

15 Je ś li chcesz, zrób to co ja, wy ś lij t ę wiadomo ść tym osobom, które co ś dla Ciebie znacz ą …

16 …tym osobom, które w ten czy w inny sposób zaistnia ł y w Twoim ż yciu…

17 …tym osobom, które u ś miechn ęł y si ę do Ciebie, kiedy tego potrzebowa ł a ś … kiedy tego potrzebowa ł a ś …

18 …tym osobom, które zwróci ł y Tw ą uwag ę na pi ę kno, kiedy Ty tylko z ł o widzia ł a ś …

19 …tym osobom, którym chcesz powiedzie ć...

20 …jak wiele znaczy dla Ciebie ich przyjaźń albo tak najprościej...

21 …dziękuję za to, że pomogłaś ujrzeć światło lepszego świata,

22 Miłego tygodnia mój Przyjacielu!


Pobierz ppt "S ą w ż yciu chwile, kiedy tak bardzo odczuwamy brak obecno ś ci innych, ż e stale chcieliby ś my mie ć ich przy sobie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google