Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ujarzmić Worda Agnieszka Terebus.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ujarzmić Worda Agnieszka Terebus."— Zapis prezentacji:

1 Ujarzmić Worda Agnieszka Terebus

2 Ćwiczenie 1 Polecenie: Uruchom Ms Word i zakończ pracę z edytorem tekstu. Rozwiązanie: Start/ Programy/ Ms Word z paska menu-Plik/Zakończ

3 Ćwiczenie 2 Polecenie: Uruchom w Ms Word jeden, potem 3 inne dokumenty. Rozwiązanie: Start/ Programy/ Ms Word z paska menu-Plik/Nowy lub klikamy na ikonkę nowy z pasku narzędzi; potem otwieramy dalsze dokumenty tym samym sposobem

4 Ćwiczenie 3 Polecenie: Stwórz nowy dokument na szablonie
Rozwiązanie: Start/ Programy/ Ms Word/Plik/ Nowy z szablonu lub Widok/ Okienko zadań/ Szablony ogólne/ postępujemy za kreatorem

5 Ćwiczenie 4 Polecenie: Zapisz dokument o nazwie swojego imienia_nazwiska w Moje dokumeny. Rozwiązanie: Plik/Zapisz jako/wybieramy z „Zapisz w” miejsce zapisania i nadajemy nazwę : anna_kowalska

6 Ćwiczenie 5 Polecenie: Zapisz dokument o nazwie swojego imienia_nazwiska w Moje dokumenty jako: Plik tekstowy Richt Test Format RTF HTML Szablon

7 Rozwiązanie: Plik/Zapisz jako/wybieramy z „Zapisz w” miejsce zapisania i nadajemy nazwę : anna_kowalska

8 Ćwiczenie 6 Polecenie: Otwórz 3 dokumenty Worda. Jakie są sposoby przemieszczania się między nimi? Rozwiązanie: z paska menu wybierz Okno, klikając na poszczególne nazwy dokumentów możesz się przemieszczać między nimi lub nacisnij lewy Alt + Tab

9 Ćwiczenie 7 Polecenie: Wykorzystaj funkcje Pomoc żeby dowiedzieć się jak zamykamy dokument Rozwiązanie: Start/ Programy/ Ms Word/Plik/ Pomoc wpisujemy hasło: zamykanie dokumentu lub Plik/ Zamknij

10 Ćwiczenie 8 Polecenie: Zmień tryby wyświetlania edytowanego dokumentu
Rozwiązanie: Start/ Programy/ Ms Word/ z paska menu Widok i zmieniamy na dostępne tryby: normalny, układ sieci Web, układ wydruku, konspekt

11

12 Ćwiczenie 9 Polecenie: Powiększ wyświetlanie dokumentu z 73% na 100%
Rozwiązanie: Start/ Programy/ Ms Word/ z paska narzędzi wybieramy powiększenie na początku wstawiamy w okienko liczbę 73% i Enter potem wybieramy z listy 100% i Enter

13

14 Ćwiczenie 10 Polecenie: Zmień ilość wyświetlanych pasków narzędzi z 3 podstawowych na 5 kolejnych; wyświetl i ukryj znaki formatowania Rozwiązanie: przy otwartym dokumencie klikamy prawym przyciskiem myszy na paski narzędzi i dodajemy lub odejmujemy potrzebne nam paski lub na końcu pasku wyboru jest dostosuj, można tam ustawić domyślne paski narzędzi

15 Znaki formatowania Paski narzędzi

16 Ćwiczenie 11 Polecenie: Napisz kilka zdań o sobie w jednym z dokumentów. Wstaw znaki specjalne i symbole w miejsca rzeczowników Rozwiązanie: z pasku menu Wstaw/ Symbol/ Znaki specjalne

17

18 Ćwiczenie 12 Polecenie: Zaznacz w swoim tekście: Znak Słowo Linię
Akapit cały tekst Rozwiązanie: - zaznacz myszą - myszą kliknij dwa razy na słowie - myszą kliknij trzy razy na słowie - Shiftem na początku i na końcu - Ctrl +A

19 Ćwiczenie 13 Polecenie: Skopiuj własny tekst ze i wklej go do innego nowo utworzonego dokumentu Rozwiązanie: Użyj z paska menu Edycja/ Kopiuj; Edycja/Wklej; Edycja/Wytnij Lub Ctrl+C; Ctrl+V ; Ctrl+X

20 Ćwiczenie 13 Polecenie: W nowym dokumencie usuń ostatni akapit tekstu
Rozwiązanie: Użyj z paska menu Edycja/Wytnij lub Delete - żeby usunąć

21 Ćwiczenie 14 Polecenie: Wyszukaj w swoim tekście - słowo: ........
- frazę: Oraz zamień „się” na „nie” Rozwiązanie: z paska menu Edycja/Znajdź Edycja/ Zamień

22

23 Ćwiczenie 15 Polecenie: Zmień wygląd tekstu w swoim dokumencie.
Zmień krój na Arial, wielkość czcionki 13, Krój Podkreślona kursywa, Kolor czcionki zielony Rozwiązanie: Zaznacz wybrany tekst / Format/ Czcionka/ Arial/ Rozmiar 13/ Styl czcionki/ Kursywa/ Styl podkreślenia/Pojedynczy/Kolor czcionki/zielony

24 Ćwiczenie 16 Polecenie: W nowym dokumencie napisz: H20 1615 Punkt P 2
Rozwiązanie: z paska menu Format / Czcionka/ Efekty/ Indeks górny/Indeks dolny

25 Ćwiczenie 17 Polecenie: Napisz 2 krótkie zdania. Zmień pierwsze zdanie na kapitaliki a drugie zdanie na wersaliki. Czy widzisz różnicę? Rozwiązanie: Zaznacz zdanie/ Format/ Czcionka/ Efekty/ Kapitaliki i Wersaliki

26 Ćwiczenie 18 Polecenie: Skopiuj z otwartego dokumentu format tekstu pierwszego zdania i wklej go do drugiego zdania Rozwiązanie: Zaznacz pierwsze zdanie/ Ctrl+Shift+C Zaznacz drugie zdania i wklej Ctrl+Shift+V

27 Ćwiczenie 19 Polecenie: W otwartym dokumencie wyrównaj tekst:
- od lewej - do prawej - justowanie - wyśrodkowanie Rozwiązanie: Zaznacz tekst/Zastosuj odpowiednie skróty Wyrównanie od lewej: Ctrl+L Wyrównanie do prawej: Ctrl+R Justowanie: Ctrl+J Wyśrodkowanie: Ctrl+E

28 Rozwiązanie: zaznacz tekst/ kliknij w odpowiednią ikonkę wyrównania tekstu
Wyjustuj Wyrównanie do lewej Wyrównanie do prawej Wyśrodkowanie

29 Ćwiczenie 20 Polecenie: Dokonaj wcięcia akapitu: - Od lewej
- Do prawej - Pierwszego wiersza Rozwiązanie: Zaznacz akapit i użyj skrótu - Wcięcie od lewej: Ctrl+M (usunięcie wcięcia: Ctrl+Shift+M)

30 Rozwiązanie: - Wcięcie do prawej: Format/ Akapit/ Wcięcia:od prawej Wcięcie pierwszego wiersza: Format/ Akapit/ Wcięcia/Specjalne/Pierwszy wiersz

31 Przykłady wcięć akapitów

32 Ćwiczenie 21 Polecenie: W otwartym dokumencie zastosuj odstępy:
- Pojedyncze - Podwójne - 1,5 odstępu Rozwiązanie: Zaznacz tekst i użyj skrótów - Pojedyncze: Ctrl+1 - Podwójne: Ctrl+2 1,5 odstępu: Ctrl+5 Przed akapitem dodać lub usunąć odstęp jednowierszowy: Ctrl+0(zero)

33 Rozwiązanie: Zaznacz akapit/ Format/ Akapit/Odstępy-Interlinia

34 Ćwiczenie 22 Polecenie: W wybranym akapicie ustaw odstęp „przed” na 6 pkt i „po” na 6 pkt. Rozwiązanie: Zaznacz wybrany akapit/ Format/ Akapit/ Odstępy/ Przed-Po

35 Ćwiczenie 23 Polecenie: W dokumencie „dok do pracy.doc” zmień orientację strony na: Poziomą Pionową Następnie zmień rozmiar strony Rozwiązanie: Orientacja strony: Plik/ Ustawienia strony/ zakładka marginesy/ orientacja strony/ Pionowa-pozioma Rozmiar strony: Plik/ Ustawienia strony/ zakładka papier (rozmiar papieru)/ Szerokość-Wysokość

36 Rozwiązanie - zmiana orientacji strony -

37 Rozwiązanie - zmiana rozmiaru strony -

38 Ćwiczenie 24 Polecenie: W otwartym dokumencie zmień wielkość marginesów np.na 3 cm: Górnego Dolnego Lewego Prawego Rozwiązanie: Plik/ Ustawienia strony/zakładka Marginesy/ opcja marginesy/ zmień ustawienia wszystkich marginesów na 3 cm

39 Rozwiązanie - zmiana wielkości marginesów -

40 KONIEC


Pobierz ppt "Ujarzmić Worda Agnieszka Terebus."

Podobne prezentacje


Reklamy Google