Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 1

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne Domy energooszczędne
450 mln na dotacje w latach Wykonane instalacje: 58 tys. (w tym 48 wspólnot) Dotacja: 387,8 mln zł (86% budżetu) Łączna powierzchnia kolektorów: 403 tys. m2 Domy energooszczędne 300 mln na dotacje w latach 7 banków wybranych w naborze 60 złożonych wniosków (45 umów) 5 projektów deweloperskich 22 domy, dotacja: 660 tys. zł

4 Doświadczenia - jst Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne
222,3 mln na pożyczki i dotacje w latach 347 złożonych wniosków na pożyczki i dotacje (246 umów) Dotacja wypłacona: 69,9 mln zł Planowany efekt rzeczowy: 5,6 tys. PBOS i 45,9 tys. podłączeń

5 Doświadczenia - WFOŚiGW
KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Usuwanie wyrobów zawierających azbest Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

6 Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wskaźniki realizacji Zwiększenie produkcji energii MWh/rok Ograniczenie emisji CO Mg/rok

7 Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2020 (umowy do 2018 r.)
Budżet : 600 mln zł: 150 mln zł – dotacje 450 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty

8 Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa
Odbiorcy pomocy Część Wniosek składa Wniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a) JST NFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) Bank 4c) WFOŚiGW

9 Rodzaje przedsięwzięć
mikroinstalacje małe instalacje budynki istniejące budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku) produkcja energii elektrycznej produkcja ciepła i energii elektrycznej

10 Rodzaje przedsięwzięć cd.
Źródło energii cieplnej do 300 kWt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

11 Warunki dofinansowania
przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych

12 Forma dofinansowania - JST
Transza pilotażowa : 100 mln zł, Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Pożyczka: Minimalna kwota tys. zł Oprocentowanie % Okres udzielenia ≤ 15 lat Okres karencji ≤ 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia ≤ 24 m-ce Wnioski zbiorcze składane przez JST w NFOŚiGW

13 Forma dofinansowania - bank
Transza pilotażowa : 100 mln zł, Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Kredyt: Oprocentowanie % Prowizja przetarg Okres udzielenia ≤ 15 lat Okres karencji ≤ 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia ≤ 18 m-cy Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banku wybranego zgodnie z PZP

14 Forma dofinansowania - WFOŚiGW
Transza pilotażowa : 100 mln zł, Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Pożyczka: Minimalna kwota tys. zł Oprocentowanie % Okres udzielenia ≤ 15 lat Okres karencji ≤ 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia ≤ 18 m-cy Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW

15 Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku:
dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE 100 tys. zł b) kilka źródeł OZE 150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE 300 tys. zł b) kilka źródeł OZE 450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji

16 Warunki techniczne Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta
obliczenie uzysku energii Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

17 Korzyści Zwiększenie udziału energii z OZE
Obniżenie opłat za energię w budżetach domowych Kontynuacja dofinansowania mikroinstalacji OZE ze środków NFOŚiGW Ochrona utworzonych miejsc pracy w branży OZE i impuls do powstania nowych miejsc pracy Efekt edukacyjny

18 Plan wdrażania Ogłoszenie naboru wniosków dla JST - Część 4 a) 04.2014
Ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku - Część 4 b) II kw. 2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW – Część 4c) II kw. 2014 Nabór wniosków przez bank dla osób fizycznych, SM, WM - Część 4 b) III kw. 2014

19 Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista
tel Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google