Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego Poznań, 8.04.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne 450 mln na dotacje w latach 2010-2014 Wykonane instalacje: 58 tys. (w tym 48 wspólnot) Dotacja: 387,8 mln zł (86% budżetu) Łączna powierzchnia kolektorów: 403 tys. m 2 Domy energooszczędne 300 mln na dotacje w latach 2013-2022 7 banków wybranych w naborze 60 złożonych wniosków (45 umów) 5 projektów deweloperskich 22 domy, dotacja: 660 tys. zł

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - jst Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne 222,3 mln na pożyczki i dotacje w latach 2011-2015 347 złożonych wniosków na pożyczki i dotacje (246 umów) Dotacja wypłacona: 69,9 mln zł Planowany efekt rzeczowy: 5,6 tys. PBOS i 45,9 tys. podłączeń

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - WFOŚiGW KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Usuwanie wyrobów zawierających azbest Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji ciepła lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zwiększenie produkcji energii - 360 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO 2 - 165 000 Mg/rok Wskaźniki realizacji

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2020 (umowy do 2018 r.) Budżet : 600 mln zł: 150 mln zł – dotacje 450 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Odbiorcy pomocy CzęśćWniosek składaWniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a)JSTNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa Bank 4c)WFOŚiGWNFOŚiGW

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć produkcja energii elektrycznej produkcja ciepła i energii elektrycznej budynki istniejące budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku) mikroinstalacje małe instalacje

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć cd. Ź ródło energii cieplnej do 300 kWt źródła ciepła opalane biomasą pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych Warunki dofinansowania

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Transza pilotażowa 2014-2015: 100 mln zł, Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Pożyczka: Minimalna kwota 1 000 tys. zł Oprocentowanie 1% Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 24 m-ce Wnioski zbiorcze składane przez JST w NFOŚiGW Forma dofinansowania - JST

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Transza pilotażowa 2014-2015: 100 mln zł, Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Kredyt: Oprocentowanie 1% Prowizjaprzetarg Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 18 m-cy Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banku wybranego zgodnie z PZP Forma dofinansowania - bank

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Transza pilotażowa 2014-2015: 100 mln zł, Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych: Dotacja: 20% - biomasa, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% - fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%) Pożyczka: Minimalna kwota 1 000 tys. zł Oprocentowanie 1% Okres udzielenia 15 lat Okres karencji 6 m-cy Realizacja przedsięwzięcia 18 m-cy Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW Forma dofinansowania - WFOŚiGW

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji

16 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Warunki techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysku energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

17 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Zwiększenie udziału energii z OZE Obniżenie opłat za energię w budżetach domowych Kontynuacja dofinansowania mikroinstalacji OZE ze środków NFOŚiGW Ochrona utworzonych miejsc pracy w branży OZE i impuls do powstania nowych miejsc pracy Efekt edukacyjny Korzyści

18 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Ogłoszenie naboru wniosków dla JST - Część 4 a) 04.2014 Ogłoszenie postępowania dotyczącego wyboru banku - Część 4 b) II kw. 2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚiGW – Część 4c)II kw. 2014 Nabór wniosków przez bank dla osób fizycznych, SM, WM - Część 4 b) III kw. 2014 Plan wdrażania

19 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę Paweł Bartoszewski Starszy Specjalista tel. 22 45 90 861 p.bartoszewski@nfosigw.gov.pl Wydział Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."

Podobne prezentacje


Reklamy Google