Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Sprzedaż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Sprzedaż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Sprzedaż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 44

2 Ustawa o prawach konsumenta Ustawa o prawach konsumenta będzie nowym, odrębnym aktem prawnym, którego celem jest transpozycja przepisów unijnych. Przepisy tej ustawy będą dotyczyć umów zawieranych: przez przedsiębiorcę i konsumenta w sytuacjach typowych, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość. W projekcie ustawy wyraźnie określono rodzaje umów, których jej przepisy nie dotyczą, np. umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeśli kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Obowiązki informacyjne Ustawa będzie określać zakres i sposób realizacji obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta, aby ułatwić mu świadome podjęcie decyzji o ewentualnym zawarciu umowy. Obecnie tzw. przedkontraktowe obowiązki informacyjne dotyczą jedynie umów zawieranych w okolicznościach nietypowych. Projektowane zmiany zakładają konieczność udzielania konsumentowi określonych informacji w jasny i zrozumiały sposób. Przepisy te nie będą miały zastosowania do umów, które dotyczą transakcji w bieżących sprawach życia codziennego i które są wykonywane natychmiast po zawarciu umowy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Obowiązki informacyjne – lista informacji Lista informacji, których należy udzielić konsumentowi będzie dość rozbudowana i obejmie m.in.: główne cechy rzeczy i usług (świadczenia), dane identyfikujące przedsiębiorcę, łączną cenę lub wynagrodzenie wraz z podatkami bądź sposób, w jaki obliczana ma być cena, czas trwania umowy, zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Koszty transakcji Aby zapewnić konsumentowi niezbędną ochronę przepisy wprowadzają także dla wszystkich umów konsumenckich, obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności. Jednocześnie owe przepisy wprowadzają zakaz pobierania od konsumenta, który kontaktuje się z przedsiębiorcą w sprawie zawartej umowy, korzystając z określonego przez przedsiębiorcę do tego celu numeru telefonu, opłat wyższych niż za zwykłe połączenie telefoniczne. Przy sprzedaży internetowej sprzedawca najpóźniej na początku zamówienia będzie musiał przedstawić informacje o ograniczeniach w dostarczaniu towaru oraz o akceptowanych metodach płatności. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Zwrot zakupionego towaru Dla umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, a więc dotyczących szczególnie tych przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż internetową, najbardziej znaczącą zmianę przewiduje art. 27 projektu omawianej ustawy. Zmiana dotyczy uprawnień konsumentów zawierających takie umowy do odstąpienia od nich, bez potrzeby wskazywania jakiegokolwiek uzasadnienia. Obecnie termin na odstąpienie od umowy wynosi 10 dni, natomiast w projekcie ustawy termin ten został wydłużony do 14 dni. W przypadku nie poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, konsument będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy po upływie podstawowego terminu 14 dni. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Zwrot zakupionego towaru – c.d. Jeżeli konsument wybierze w momencie zawierania umowy sposób dostarczenia inny niż najtańszy z możliwych, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Projektowana ustawa zawiera wzór formularza pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia konsumenta. Takie oświadczenie konsument będzie mógł złożyć za pomocą elektronicznego wzoru bądź przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Zwrot zakupionego towaru – c.d. Projekt ustawy określa początek biegu tego terminu dla różnych rodzajów umów oraz różnych sytuacji, szczegółowo określając skutki odstąpienia od umowy, w tym kwestię ponoszenia kosztów, a ponadto zawierają wyczerpującą listę sytuacji, w których prawo odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje. Przedsiębiorca mający obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia. Zwrot płatności będzie musiał nastąpić przy użyciu tego samego sposobu, jakiego użył konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie generuje dodatkowych kosztów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Termin wejścia ustawy w życie Przepisy ustawy o prawach konsumenta mają wejść w życie z dniem 13 czerwca 2014 r. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Sprzedaż zgodnie z ustawą o prawach konsumenta - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google