Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Delegacje - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Delegacje - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Delegacje - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 32

2 Podstawa formalna delegacji Podstawę formalną delegacji stanowi polecenie wyjazdu, z reguły na piśmie. W poleceniu wyjazdu pracodawca określa: termin, w tym: datę i godzinę wyjazdu i powrotu, liczbę godzin w podróży na terenie kraju i ewentualnie poza jego granicami, miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji, cel delegacji, środek transportu, z którego podczas delegacji będzie korzystać pracownik, zadanie delegacji, kwotę zaliczki w walucie obcej lub jej równowartość w złotych, wysokość i kwotę diet oraz ryczałtów, inne wydatki zatwierdzone przez pracodawcę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Czas pracy w delegacji Czas pracy w delegacji powinien pokrywać się z normalnymi godzinami pracy pracownika, wynikającymi z jego rozkładu pracy. Czas pracy poza godzinami pracy pracownika zalicza się jako czas, który poświęca on na wykonywanie zadania podczas podróży służbowej, przy czym przemieszczanie się do miejsca delegowania i z powrotem poza godzinami wynikającymi z rozkładu pracy pracownika nie stanowi czasu pracy. Ogólnie rzecz biorąc czas przepracowany w trakcie podróży służbowej pracodawca powinien rozliczać tak, jak czas przepracowany w stałym miejscu pracy. Po powrocie z delegacji pracownikowi przysługuje 8 godzin odpoczynku, zanim rozpocznie pracę w kolejnym dniu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Wydatki w delegacji Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do zwrotu kosztów związanych z delegacją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z prawem pracy pracodawcy nienależący do państwowej sfery budżetowej mogą w miarę swobodne ustalać zasady dotyczące zwrotu kosztów związanych z delegacją. Postanowienia te zawiera się w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy albo w umowie o pracę. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Diety – krajowe podróże służbowe Obecnie wartość diety krajowej wynosi 30 zł. Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, od 8 do 12 godzin – pracownikowi przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin – pracownik ma prawo do diety w pełnej wysokości. Pracownikowi nie przysługuje dieta, gdy zostało zapewnione mu bezpłatne codzienne wyżywienie. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Delegacja - zmniejszenia Obecnie przepisy nakazują zmniejszenie diety, w przypadku kiedy pracownik będzie miał zapewnione częściowe bezpłatne wyżywienie i tak: śniadanie – obniża dietę o 25%, obiad – obniża dietę o 50%, kolacja – obniża dietę o 25%. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Delegacja - nocleg Przepisy przewidują również zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym takie usługi, na podstawie rachunku lub faktury w przeciwnym przypadku w formie ryczałtu. Ryczałt za nocleg to 150% diety, czyli wg przepisów obowiązujących wynosi 45 zł. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin między godzinami 21 a 7. WYJĄTEK: Przedsiębiorcy nie mogą korzystać z ryczałtu, gdyż do kosztów podatkowych zalicza się wyłącznie rzeczywiste wydatki poniesione na zapewnienie noclegu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Delegacja – koszty dojazdu Pracodawca określa środek transportu, jakim pracownik będzie się poruszać podczas podróży służbowej: pociągiem (I lub II klasa), samochodem, statkiem, autobusem, samolotem (I lub II klasa). Zmiana przez pracownika środka transportu bez uzasadnienia może spowodować odmowę zwrotu kosztów przejazdu przez pracodawcę. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na podstawie rachunku lub w postaci ryczałtu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Delegacja – koszty dojazdu c.d. Ryczał za przejazdy autobusem, tramwajem lub taksówką wynosi 20% diety, czyli 6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży. UWAGA: Z ryczałtu nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy którzy nie ponieśli żadnych kosztów dojazdu, a także pracownicy odbywający podróż samochodem służbowym. Jednak jeśli mimo odbywania podróży samochodem służbowym, pracownik korzystał ze środków komunikacji miejskiej, wówczas pracodawca musi wypłacić mu ryczałt lub zwrócić faktycznie poniesione wydatki na podstawie przedstawionych biletów. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 Delegacja – koszty dojazdu c.d. Pracownikowi będącemu w delegacji min. 10 dni, należy się zwrot kosztów dojazdu w dniu wolnym od pracy do miejsca stałego lub czasowego pobytu i z powrotem, ale tylko środkiem transportu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na przejazd środkiem transportu należącym do pracownika, należności oblicza się według przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Delegacja – koszty dojazdu c.d. Wypłacany jest iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów oraz obowiązującej w tym czasie stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu: samochód osobowy o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł, samochód osobowy o pojemności ponad 900 cm3 – 0,8358 zł, motocykl – 0,2302 zł, motorower – 0,1382 zł. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

12 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

13 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Delegacje - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google