Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Delegacje Część 32

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Delegacje Część 32"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Delegacje Część 32
     - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

2 Podstawa formalna delegacji
Podstawę formalną delegacji stanowi polecenie wyjazdu, z reguły na piśmie . W poleceniu wyjazdu pracodawca określa: termin, w tym: datę i godzinę wyjazdu i powrotu, liczbę godzin w podróży na terenie kraju i ewentualnie poza jego granicami, miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji, cel delegacji, środek transportu, z którego podczas delegacji będzie korzystać pracownik, zadanie delegacji, kwotę zaliczki w walucie obcej lub jej równowartość w złotych, wysokość i kwotę diet oraz ryczałtów, inne wydatki zatwierdzone przez pracodawcę.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

3 Czas pracy w delegacji Czas pracy w delegacji powinien pokrywać się z normalnymi godzinami pracy pracownika, wynikającymi z jego rozkładu pracy. Czas pracy poza godzinami pracy pracownika zalicza się jako czas, który poświęca on na wykonywanie zadania podczas podróży służbowej, przy czym przemieszczanie się do miejsca delegowania i z powrotem poza godzinami wynikającymi z rozkładu pracy pracownika nie stanowi czasu pracy. Ogólnie rzecz biorąc czas przepracowany w trakcie podróży służbowej pracodawca powinien rozliczać tak, jak czas przepracowany w stałym miejscu pracy. Po powrocie z delegacji pracownikowi przysługuje 8 godzin odpoczynku, zanim rozpocznie pracę w kolejnym dniu.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

4 Wydatki w delegacji Pracownik odbywający podróż służbową ma prawo do zwrotu kosztów związanych z delegacją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z prawem pracy pracodawcy nienależący do państwowej sfery budżetowej mogą w miarę swobodne ustalać zasady dotyczące zwrotu kosztów związanych z delegacją. Postanowienia te zawiera się w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy albo w umowie o pracę.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

5 Diety – krajowe podróże służbowe
Obecnie wartość diety krajowej wynosi 30 zł. Jeżeli podróż krajowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, od 8 do 12 godzin – pracownikowi przysługuje połowa diety, ponad 12 godzin – pracownik ma prawo do diety w pełnej wysokości. Pracownikowi nie przysługuje dieta, gdy zostało zapewnione mu bezpłatne codzienne wyżywienie.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

6 Delegacja - zmniejszenia
Obecnie przepisy nakazują zmniejszenie diety, w przypadku kiedy pracownik będzie miał zapewnione częściowe bezpłatne wyżywienie i tak: śniadanie – obniża dietę o 25%, obiad – obniża dietę o 50%, kolacja – obniża dietę o 25%.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

7 Delegacja - nocleg Przepisy przewidują również zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym takie usługi, na podstawie rachunku lub faktury w przeciwnym przypadku w formie ryczałtu. Ryczałt za nocleg to 150% diety, czyli wg przepisów obowiązujących wynosi 45 zł. Ryczałt przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin między godzinami 21 a 7. WYJĄTEK: Przedsiębiorcy nie mogą korzystać z ryczałtu, gdyż do kosztów podatkowych zalicza się wyłącznie rzeczywiste wydatki poniesione na zapewnienie noclegu.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

8 Delegacja – koszty dojazdu
Pracodawca określa środek transportu, jakim pracownik będzie się poruszać podczas podróży służbowej: pociągiem (I lub II klasa), samochodem, statkiem, autobusem, samolotem (I lub II klasa). Zmiana przez pracownika środka transportu bez uzasadnienia może spowodować odmowę zwrotu kosztów przejazdu przez pracodawcę. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na podstawie rachunku lub w postaci ryczałtu.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

9 Delegacja – koszty dojazdu c.d.
Ryczał za przejazdy autobusem, tramwajem lub taksówką wynosi 20% diety, czyli 6,00 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży. UWAGA: Z ryczałtu nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz pracownicy którzy nie ponieśli żadnych kosztów dojazdu, a także pracownicy odbywający podróż samochodem służbowym. Jednak jeśli mimo odbywania podróży samochodem służbowym, pracownik korzystał ze środków komunikacji miejskiej, wówczas pracodawca musi wypłacić mu ryczałt lub zwrócić faktycznie poniesione wydatki na podstawie przedstawionych biletów.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

10 Delegacja – koszty dojazdu c.d.
Pracownikowi będącemu w delegacji min. 10 dni, należy się zwrot kosztów dojazdu w dniu wolnym od pracy do miejsca stałego lub czasowego pobytu i z powrotem, ale tylko środkiem transportu wyznaczonym przez pracodawcę. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na przejazd środkiem transportu należącym do pracownika, należności oblicza się według przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

11 Delegacja – koszty dojazdu c.d.
Wypłacany jest iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów oraz obowiązującej w tym czasie stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu: samochód osobowy o pojemności do 900 cm3 – 0,5214 zł, samochód osobowy o pojemności ponad 900 cm3 – 0,8358 zł, motocykl – 0,2302 zł, motorower – 0,1382 zł.      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

12 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;)
W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, Warszawa tel. kom.: , tel.:      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |

13 http://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.pl
Dziękujemy za uwagę! Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801  ul. Przejazd 6/67 | Warszawa| tel. 22  |      - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801  |


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Delegacje Część 32"

Podobne prezentacje


Reklamy Google