Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi Enterprise Europe Network

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi Enterprise Europe Network"— Zapis prezentacji:

1 Usługi Enterprise Europe Network
Zarządzanie innowacjami/ SME Instrument

2

3 Brazylia

4

5 Ochrona własności intelektualnej oraz przemysłowej
Współpraca międzynarodowa Transfer technologii Ochrona własności intelektualnej oraz przemysłowej Doradztwo dot. prawa i standardów UE Standardowe usługi EEN Informacje o politykach UE Dostęp do funduszy

6 1. Międzynarodowa baza profili technologicznych oraz biznesowych.
Transfer technologii oraz współpraca międzynarodowa 1. Międzynarodowa baza profili technologicznych oraz biznesowych. 2. Audyty technologiczne/ biznesowe. 3. Spotkania B2B.

7 1. Międzynarodowa baza profili technologicznych oraz biznesowych.
Transfer technologii oraz współpraca międzynarodowa 1. Międzynarodowa baza profili technologicznych oraz biznesowych. 2. Audyty technologiczne/ biznesowe. 3. Spotkania B2B.

8 Ochrona własności intelektualnej oraz przemysłowej
1. Doradztwo w zakresie identyfikacji i ochrony pomysłów, technologii, itp. 2. IPR Helpdesk-

9 Dostęp do funduszy Informacja o dostępnych regionalnych, krajowych, międzynarodowych źródłach finansowania dotyczących badań i rozwoju, innowacji, inwestycji, zatrudnienia, szkoleń i eksportu.

10 Informacje o politykach UE
1. Informacje o istniejącym prawie UE. 2.Informacje o propozycjach zmian w prawie UE.

11 Doradztwo dot. prawa i standardów UE
1. Standaryzacja (np. oznaczenie CE). 2.Prawo (np. dyrektywy Wspólnoty Europejskiej). 3.Podatki. 4.Inwestycje zagraniczne.

12 Wzmacnianie zdolności MŚP do zarządzania procesami innowacyjnymi
Nowe usługi sieci EEN Wzmacnianie zdolności MŚP do zarządzania procesami innowacyjnymi Coaching

13 Wzmacnianie zdolności MŚP do zarządzania innowacjami
1. Odbiorcy – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z potencjałem rozwoju na rynkach międzynarodowych. 2. Cel – wzmocnienie pozycji przedsiębiorstw poprzez pomoc w uwolnieniu ich potencjału przez lepsze zarządzanie procesem innowacyjnym.

14 Schemat realizacji usługi
Ocena potencjału- przeprowadzona za pomocą Improve- dogłębna analiza obecnego oraz przyszłego potencjału zarządzania innowacjami. Analiza potrzeb/ luk- na bazie raportu Improve, ekspert przygotowuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania innowacjami Plan działania- powinien rekomendować sposoby osiągnięcia planowanych celów zarządzania innowacjami. Wersja wstępna zostanie przedstawiona klientowi do konsultacji. Ostateczna wersja zostanie wspólnie ustalona i podpisana. Usługi w ramach planu działania: - poszukiwanie źródła finansowania - poszukiwanie partnera międzynarodowego - poszukiwanie partnera/ konsorcjum naukowego - poszukiwanie innowacyjnego rozwiązania problemu klienta - inne Raport końcowy- zawiera informacje o wszelkich inicjatywach i działania podjętych w ramach usługi Schemat realizacji usługi 1,5 dnia 0,5 dnia 5 dni Identyfikacja firm Ocena zdolności do zarządzania innowacjami, analiza potrzeb, opracowanie planu działania Wdrożenie planu działania Raport końcowy

15 Ocena potencjału- przeprowadzona za pomocą Improve- dogłębna analiza obecnego oraz przyszłego potencjału zarządzania innowacjami. Analiza potrzeb/ luk- na bazie raportu Improve, ekspert przygotowuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania innowacjami Plan działania- powinien rekomendować sposoby osiągnięcia planowanych celów zarządzania innowacjami. Wersja wstępna zostanie przedstawiona klientowi do konsultacji. Firma otrzyma raport z szytym na miarę planem działania pozwalający na zwiększenie efektywności i wydajności systemu zarządzania innowacjami w firmie. Ostateczna wersja zostanie wspólnie ustalona i podpisana. Raport końcowy- zawiera informacje o wszelkich inicjatywach i działania podjętych w ramach usługi Coaching- definicja Interaktywny proces szkolenia, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Źródło: Wikipedia

16 Ocena potencjału- przeprowadzona za pomocą Improve- dogłębna analiza obecnego oraz przyszłego potencjału zarządzania innowacjami. Analiza potrzeb/ luk- na bazie raportu Improve, ekspert przygotowuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania innowacjami Plan działania- powinien rekomendować sposoby osiągnięcia planowanych celów zarządzania innowacjami. Wersja wstępna zostanie przedstawiona klientowi do konsultacji. Firma otrzyma raport z szytym na miarę planem działania pozwalający na zwiększenie efektywności i wydajności systemu zarządzania innowacjami w firmie. Ostateczna wersja zostanie wspólnie ustalona i podpisana. Raport końcowy- zawiera informacje o wszelkich inicjatywach i działania podjętych w ramach usługi Coaching 1. Odbiorcy – beneficjenci SME Instrument 2. Cel – wsparcie beneficjentów SME Instrument w przejściu przez fazę I i II poprzez opracowanie planu coachingu

17 Opiekun – ekspert sieci EEN 1.Pomoc w wyborze wykonawcy
Ocena potencjału- przeprowadzona za pomocą Improve- dogłębna analiza obecnego oraz przyszłego potencjału zarządzania innowacjami. Analiza potrzeb/ luk- na bazie raportu Improve, ekspert przygotowuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania innowacjami Plan działania- powinien rekomendować sposoby osiągnięcia planowanych celów zarządzania innowacjami. Wersja wstępna zostanie przedstawiona klientowi do konsultacji. Ostateczna wersja zostanie wspólnie ustalona i podpisana. Raport końcowy- zawiera informacje o wszelkich inicjatywach i działania podjętych w ramach usługi Coaching Opiekun – ekspert sieci EEN 1.Pomoc w wyborze wykonawcy 2.Wsparcie w relacjach – przedsiębiorstwo – wykonawca 3.Wsparcie MŚP w zarządzaniu projektem 4.Uzyskanie akceptacji coaching planu przez przedsiębiorstwo

18 1.Coach z europejskiej bazy wybrany przez przedsiębiorstwo
Ocena potencjału- przeprowadzona za pomocą Improve- dogłębna analiza obecnego oraz przyszłego potencjału zarządzania innowacjami. Analiza potrzeb/ luk- na bazie raportu Improve, ekspert przygotowuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania innowacjami Plan działania- powinien rekomendować sposoby osiągnięcia planowanych celów zarządzania innowacjami. Wersja wstępna zostanie przedstawiona klientowi do konsultacji. Ostateczna wersja zostanie wspólnie ustalona i podpisana. Raport końcowy- zawiera informacje o wszelkich inicjatywach i działania podjętych w ramach usługi Coaching Wykonawca 1.Coach z europejskiej bazy wybrany przez przedsiębiorstwo 2.Doświadczony przedsiębiorca i zawodowy konsultant z zakresu innowacyjności 3.Opracowanie coaching planu 4.Wsparcie MŚP w fazie I - pomoc w przygotowaniu i aplikacji do fazy II

19 Schemat realizacji usługi
Analiza potrzeb/ luk- na bazie raportu Improve, opiekun przygotowuje analizę potrzeb w zakresie zarządzania innowacjami. Analiza wykaże słabe punkty w systemie zarządzania innowacjami ograniczające potencjał przedsiębiorstwa. Dobór coacha- opiekun przedstawi firmie listę z propozycjami coachów. W rezultacie firma dokona wyboru wiodącego coacha. Plan coachingu- opiekun umożliwia kontakt firma-coach. Przekazuje firmie i coachowi dokładne informacje o firmie. Opiekun nie bierze udziału w procesie przygotowania planu coachingu. Zadania coacha: 1. Firma- coach- KE: opiekun w stałym kontakcie z firmą, monitoruje zadowolenie firmy z pracy coacha, moderuje współpracę, identyfikuje potencjalne bariery rozwiązuje problemy, obserwuje postęp projektu. Raport końcowy- zebranie informacji zwrotnych, przygotowanie raportu końcowego do EASME, uzgodnienia dotyczące przyszłego wsparcia EEN. Schemat realizacji usługi 2,5 dnia 0,5 dnia 4 dni Identyfikacja firm, doradztwo w aplikacji do fazy I SME Instrument Analiza potrzeb, wybór coacha,przygotowanie planu coachingu Praca na linii firma-coach-KE, wdrożenie planu coachingu Raport końcowy

20 Contact: Tomasz Kuraś Enterprise Europe Network
Lublin University of Technology een.ec.europa.eu een.pollub.pl


Pobierz ppt "Usługi Enterprise Europe Network"

Podobne prezentacje


Reklamy Google