Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mam 6 lat i idę do szkoły 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mam 6 lat i idę do szkoły 1."— Zapis prezentacji:

1 Mam 6 lat i idę do szkoły 1

2 Dojrzałość szkolna – czyli co moje dziecko powinno umieć przed pójściem do szkoły
Gotowość szkolna to równowaga między wymaganiami, jakie stawia przed dzieckiem szkoła, a jego potencjalnym rozwojem w aspekcie fizycznym, społecznym, umysłowym, emocjonalno-motywacyjnym i percepcyjno-motorycznym. 2 2

3 Komponenty gotowości szkolnej
Wymagania stawiane dziecku, które ma rozpocząć naukę szkolną dotyczą głównie: Rozwoju fizycznego, Rozwoju ruchowego, Rozwoju poznawczego, Rozwoju emocjonalnego, Rozwoju społecznego, Rozwoju mowy, Przygotowania do czytania, pisania i liczenia. 3

4 Właściwości rozwojowe i kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę w szkole
Dziecko jest ogólnie zdrowe Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku Rozwój fizyczny Jest odporne na zmęczenie Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok i słuch 4 4

5 Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze
Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje według wzoru Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, np. wycina nożyczkami, wiąże sznurowadła, kokardki, zapina guziki Rozwój ruchowy Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe: je, ubiera się, dba o higienę Uzyskało podstawową orientację w schemacie własnego ciała, potrafi różnicować prawą i lewą stronę Najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką (uformowała się dominacja czynnościowa ręki) 5 5

6 Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotów, wskazuje braki w obrazkach
Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu, potrafi np. podać swoje imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek, odległość) Rozwój poznawczy Zaczyna rozumieć znaczenie symboli Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na intrygujące je pytania Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk Dostrzega następstwo zdarzeń Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki, aktywnie przypomina sobie informacje użyteczne w konkretnym działaniu Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności 6 6

7 Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji
Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej świadome własnych uczuć Rozwój emocjonalny Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji Pojawiają się próby kontroli własnych emocji 7 7

8 Rozwój społeczny R o z w ó j s p o ł e c z n y R o z
Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na swoją kolej, dzieli się zabawkami Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu przyjemność Rozwój społeczny R o z w ó j s p o ł e c z n y R o z Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł np. podporządkowuje się regułom zabawy, pełni role Rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych przepisów, dostosowuje się do nakazów i zakazów Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela Zaczyna przejawiać poczucie obowiązku 8 8

9 Rozwój mowy Wymowa pod względem artykulacyjnym doskonali się
Dziecko wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r Nieprawidłowości gramatyczne zanikają Rozwój mowy Dziecko dokonuje autokorekty Wypowiedzi przyjmują formę realizacji wielozdaniowej W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe Pytane o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić 9 9

10 Test domowy gotowości szkolnej
Obserwacja i ćwiczenia z dzieckiem w domu. Jako rodzice możemy prowadzić obserwację własnych dzieci w zakresie samodzielnych umiejętności oraz posiadanej wiedzy o świecie. Musimy jednak pamiętać, by oceniać dziecko OBIEKTYWNIE i ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM Pamiętajmy! W szkole uczą się dzieci, nie rodzice! Nas tam nie będzie! Dziecko musi być odpowiednio przygotowane, samodzielne i szczęśliwe w szkole! 10 10

11 Kiedy posłać dziecko do szkoły?
Decyzja ta wymaga drobiazgowej analizy Przemyśl wszystkie za i przeciw Nie postępuj pochopnie Kieruj się wyłącznie dobrem dziecka Skorzystaj z rady kompetentnych osób Zwróć się do tych, do których masz zaufanie Porozmawiaj o dziecku z dotychczasowym wychowawcą, psychologiem lub pedagogiem szkolnym (przedszkolnym) Podpytaj zaprzyjaźnionych rodziców o ich doświadczenia 11

12 Główne czynniki wpływające na podjęcie przez rodziców decyzji o posłaniu dziecka do szkoły
Co jest ważne? Dziecko, które podejmuje naukę w szkole, powinno: ujawniać zainteresowanie nauką, wykazywać się dobrym poziomem wiedzy o sobie i otaczającym świecie (jak się nazywa, gdzie mieszka, co robią rodzice, jaki jest dzień tygodnia…), bardzo ważna jest umiejętność skupienia uwagi na danym zadaniu, poprawna wymowa oraz rozumienie treści przekazywanych wiadomości, właściwy dla wieku poziom analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej. 12 12

13 Co myśli o sobie sześciolatek?
Jestem samodzielny/a – potrafię się umyć, ubrać, zjeść. Nie boję się obowiązków – codziennie pomagam mamie i tacie. Znam normy i zasady – wiem, jak się zachowywać w grupie. Umiem słuchać pani – w domu codziennie rozmawiam z rodzicami, dobrze rozumiem, co do mnie mówią. Nie boję się szkoły – bo nikt mnie nią nie straszy. Jeśli z czymś sobie nie radzę – umiem nazwać swój problem i poprosić o pomoc dorosłych. Jestem mądry/a i dzielny/ a – rodzice często mnie chwalą, podkreślają moje umiejętności. Wniosek: W szkole na pewno dam sobie radę! 13 13

14 Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?
Odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni w szkole. Wydzielenie w klasach dwóch części – edukacyjnej: wyposażonej w meble dostosowane do wzrostu dzieci oraz rekreacyjnej: do zabawy i odpoczynku. Wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, komputery. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły: plac zabaw lub boisko. Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych: zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo. Organizacja pracy świetlicy szkolnej. Możliwość skorzystania z posiłku. 14 14

15 Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoły?
Atmosfera panująca w szkole. Warto brać pod uwagę zdanie dziecka i jego samopoczucie podczas zajęć adaptacyjnych w szkole. Opinie rodziców dzieci, które uczęszczają już do tej szkoły. Warto odwiedzić wybraną szkołę i porozmawiać z nauczycielami, którzy za kilka miesięcy mogą stać się wychowawcami Państwa dzieci. Porozmawiać z rodzicami najmłodszych uczniów, którzy już uczęszczają do tej szkoły – zapytać ich o wrażenia na temat warunków nauki. 15

16 Wiedza o szkole Warto odwiedzić szkołę, do której będzie uczęszczało nasze dziecko, pójść na Dzień Otwarty, obejrzeć sale, łazienki, szatnie, rozkład całego budynku, zobaczyć, jak wygląda świetlica, co proponuje się dzieciom do jedzenia, czy szkoła zatrudnia specjalistów – szczególnie ważnych w opiece dzieci młodszych, takich jak logopeda, psycholog, czy organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne. 16 16

17 Wiedza o szkole Informacje o szkole można znaleźć w sieci. Niemal każda placówka ma już swoją stronę internetową, na której: przedstawia kadrę, prezentuje wyposażenie sal, jest tu słowo o tradycjach szkoły, panujących w niej zwyczajach, grafik uroczystości, opisuje zajęcia pozalekcyjne, umieszcza dokumenty określające zasady funkcjonowania placówki, informuje o organach szkoły, zakresie zadań nauczycieli i innych pracowników oraz prawach i obowiązkach ucznia,a także dane dotyczące funkcjonowania rady rodziców. 17 17

18 Pomoc specjalistów Należy korzystać z okazji i zasięgać ich opinii o własnym dziecku. Warto pozyskać informacje o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (zarówno dla uczniów z problemami w nauce, jak i dla uczniów zdolnych). 18 18


Pobierz ppt "Mam 6 lat i idę do szkoły 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google