Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji 1, 2 i 3 Badania monitoringowego Beneficjentów Indywidualnych Działania 2.3 SPO RZL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji 1, 2 i 3 Badania monitoringowego Beneficjentów Indywidualnych Działania 2.3 SPO RZL."— Zapis prezentacji:

1 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji 1, 2 i 3 Badania monitoringowego Beneficjentów Indywidualnych Działania 2.3 SPO RZL Warszawa, kwiecień 2007

2 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Część I Metodologia badania

3 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Metodologia badania na poziomie indywidualnych BO Badanie stanowi projekt własny PARP realizowany we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (schemat a.) oraz Wykonawcami (schemat b.) Badanie prowadzone w cyklach kwartalnych, równolegle z ankietowaniem internetowym Instytucjonalnych BO 2.3 SPO RZL

4 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL TerminLiczebność I edycja czerwiec-lipiec 2006 schemat a. – 798 schemat b. – 203 II edycja październik- listopad 2006 schemat a. – 1000 schemat b. – 598 III edycja luty-marzec 2007schemat a. – 1133 schemat b. - 1571

5 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Część I Szkolenia w schemacie A i B – ocena i wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów – porównanie edycji

6 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Ocena szkoleń ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Wskaźniki oceny szkoleń w schemacie A są podobne we wszystkich trzech kolejnych edycjach badania. W schemacie B w edycji 2 i 3 nastąpił spadek oceny wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytej na szkoleniach w obecnej pracy zawodowej. Główną przyczyną braku wykorzystania w obecnej pracy zawodowej jest rozbieżność między tematyką szkolenia a profilem pracy aktualnie wykonywanym przez respondenta (inny zakres obowiązków). Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SCHEMAT ASCHEMAT B

7 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL SCHEMAT ASCHEMAT B KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W schemacie A wskaźniki wpływu szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów utrzymują się na zbliżonym poziomie we wszystkich edycjach badania. W przypadku szkoleń w schemacie B zauważalny jest wzrost wskaźnika – wzrost zarobków, począwszy od 2 edycji badania. Pytanie 10 Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły?

8 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Część II Szkolenia w schemacie A – ocena i wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów – analiza wg długości szkolenia

9 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA KRÓTSZE SZKOLENIA DŁUŻSZE Ocena szkoleń wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W pierwszej i drugiej edycji badania odsetek uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniach krótszych wynosił ok.33% (jedna trzecia ogółu respondentów), zaś uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniach dłuższych ok.67% (dwie trzecie ogółu respondentów). W trzeciej edycji badania stosunek uczestników szkoleń krótszych i dłuższych wyniósł po 50%. Ocena szkoleń między uczestnikami szkoleń krótszych i dłuższych jest stabilna – ocenia nie różni się zarówno miedzy edycjami jak i między uczestnikami szkoleń krótszych a uczestnikami szkoleń dłuższych.

10 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10 Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? SZKOLENIA KRÓTSZE SZKOLENIA DŁUŻSZE Wpływ szkoleń na sytuację Beneficjenta wg długości szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Porównanie edycji oraz odpowiedzi uczestników szkoleń krótszych i dłuższych także wskazują na stabilność wpływu szkoleń na sytuację uczestników od początku programu, jak również brak różnic między uczestnikami szkoleń krótszych i dłuższych.

11 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Część III Szkolenia w schemacie B – ocena i wpływ szkoleń na sytuację Beneficjentów – analiza wg rodzaju szkolenia

12 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA BHP SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Zarówno w przypadku szkoleń z zakresu BHP jak i ochrony środowiska spada ocena wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytej podczas szkolenia w obecnej pracy zawodowej. W przypadku szkoleń z zakresu ochrony środowiska powodem niskiego wykorzystania wiedzy jest brak zastosowania w praktyce przedstawionej wiedzy – wiedza nie pokrywa się z praktyką. W przypadku szkoleń z zakresu BHP najczęstszym powodem słabego wykorzystania wiedzy jest nieodpowiednia rekrutacja uczestników szkolenia – udział osób, które pracują na stanowiskach nie związanych z BHP. Ocena szkoleń wg rodzaju szkolenia – Szkolenia monitorowane przez 3 edycje badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

13 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? CLUSTERING INWESTYCJA W KADRY Szkolenia z zakresu clusteringu oraz szkolenie – Inwestycja w kadry są monitorowane od 2 edycji. Szkolenie Inwestycja w kadry osiąga wysokie wskaźniki oceny. Szkolenie z zakresu clusteringu jest nisko oceniane pod względem wykorzystania w pracy zawodowej – przede wszystkim z uwagi na brak wprowadzenia clustrów. W porównaniu z 1 edycją badania spadła również ocena tematyki szkolenia. Ocena szkoleń wg rodzaju szkolenia – Szkolenia monitorowane przez 2 edycje badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

14 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL ZDOBYCIE NOWEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI PYT.19 OCENA PRZYDATNOŚCI PYT.18b OCENA TEMATYKI PYT.18a WYKORZYSTANIE W OBECNEJ PRACY ZAWODOWEJ PYT.20 Na wykresach przedstawiono odsetek dla dwóch najwyższych odpowiedzi (TOP 2 BOXES) Pytanie 19 Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach/studiach pogłębił Pan posiadane uprzednio lub też zdobył nowe umiejętności i wiedzę? Pytanie 18 Jak ocenia Pan następujące elementy szkoleń/studiów podyplomowych współfinansowanych z EFS, w których wziął Pan udział: a. Tematyka b. Przydatność Pytanie 20 Jak często w obecnie wykonywanej pracy wykorzystuje Pan wiedzę lub umiejętności, zdobyte, albo pogłębione na szkoleniach/studiach współfinansowanych ze środków unijnych? SZKOLENIA MONITOROWANE WYŁĄCZNIE W EDYCJI TRZECIEJ W przypadku szkoleń, których monitoring został rozpoczęty w 3 edycji badania, najlepsze oceny uzyskały szkolenia: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektrycznej oraz przemysłu drzewnego. Pozostałe szkolenia uzyskały zdecydowanie niższe wskaźniki wykorzystania w pracy. W przypadku szkolenia z zakresu telepracy brak wykorzystania wiedzy i umiejętności jest powodowany brakiem możliwości wykorzystania telepracy na obecnie zajmowanym stanowisku. W przypadku szkolenia – Firma XXI wieku, niski wskaźnik wykorzystania wynika z braku potrzeby wykorzystywania przekazanej wiedzy. W przypadku szkolenia – Rotacja pracy – niskie wykorzystanie wiedzy wynika po części z braku odpowiedniego doboru uczestników – niedopasowanie tematyki do stanowiska pracy, po części zaś z braku zainteresowania wśród potencjalnych pracodawców. Ocena szkoleń wg rodzaju szkolenia – Szkolenia monitorowane tylko w 3 edycji badania ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH

15 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10 Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg rodzaju szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH SZKOLENIA BHP SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W przypadku szkoleń z zakresu BHP wpływ szkoleń na sytuację beneficjentów nie różni się znacząco pomiędzy edycjami badania. W przypadku szkoleń z zakresu ochrony środowiska widać wyraźny wzrost zarobków począwszy od 2 edycji badania, jak również wzrost odsetka osób awansujących na wyższe stanowiska w 3 edycji badania.

16 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10 Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg rodzaju szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH W przypadku szkolenia z zakresu clusteringu, w porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek uczestników, którzy awansowali na wyższe stanowiska oraz, u których nastąpił wzrost zarobków, nieznacznie wzrósł. W przypadku szkolenia Inwestycja w kadry odsetek takich uczestników nieznacznie spadł. CLUSTERING INWESTYCJA W KADRY

17 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL KONTYNUUJĄCY PRACĘ W TEJ SAMEJ FIRMIE PYT.10 WZROST ZAROBKÓW PYT.16 AWANS NA WYŻSZE STANOWISKO PYT.14 Pytanie 10 Czy nadal pracuje Pan w firmie, która skierowała Pana na szkolenia/studia lub nadal prowadzi Pan tę samą firmę, co trakcie uczestnictwa? Pytanie 14 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów awansował Pan na wyższe stanowisko? Pytanie 16 Czy po ukończeniu szkoleń/studiów współfinansowanych ze środków unijnych Pana zarobki wzrosły? Wpływ szkoleń na sytuację zawodową beneficjentów wg rodzaju szkolenia ŹRÓDŁO DANYCH: BADANIE BENEFICJENTÓW INDYWIDUALNYCH Spośród szkoleń, których monitoring rozpoczął się w 3 edycji badania, na szczególną uwagę zasługują wyjątkowo wysokie wskaźniki wpływu szkolenia na sytuację beneficjentów w przypadku szkolenia dotyczącego zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego. CLUSTERING

18 Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Dziękuję


Pobierz ppt "Badanie kwartalne BO 2.3 SPO RZL Wybrane wyniki porównawcze edycji 1, 2 i 3 Badania monitoringowego Beneficjentów Indywidualnych Działania 2.3 SPO RZL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google