Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powodzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powodzie."— Zapis prezentacji:

1 Powodzie

2 Co to takiego powódź? Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu -dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych, doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych. Jest jedną z najbardziej groźnych i niszczycielskich w skutkach klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. Poważny wpływ na występowanie powodzi ma istniejący układ rzek oraz występująca w poszczególnych okresach roku sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna.

3 Podział powodzi ze względu na proces powstawania :
Opadowe – których przyczyną są silne opady naturalne czyli o dużym natężeniu lub rozlewne na dużym obszarze zlewnym. Powodzie te najczęściej występują w półroczu letnim. Do powstania powodzi opadowych dochodzi z dwóch przyczyn. Jedną z nich są opady frontalne - intensywne, długotrwałe, występujące na przejściu frontu atmosferycznego. Są również tzw. powodzie błyskawiczne, nazywane też gwałtownymi. Powstają na skutek opadów związanych z pojedynczymi komórkami burzowymi.

4 Mapa najczęszczych występowań powodzi

5 Roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu
Roztopowe – których przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu. Zależą od grubości pokrywy śnieżnej, szybkości i rodzaju ocieplenia i zaczynają się na ogół od roztopów w górach, gdzie pokrywa śnieżna jest największa.  Najczęściej występują w marcu i kwietniu; mogą się jednak zdarzyć w ciągu całej zimy, podczas tzw. odwilży śródzimowych.

6 Zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych
Zimowe – których przyczyną jest nasilenie niektórych zjawisk lodowych. Ten rodzaj wezbrań jest wynikiem spiętrzania się zwierciadła wody w wyniku nasilonych tzw. zjawisk lodowych, do których zalicza się np. intensywne tworzenie się śryżu lub lodu dennego.Wezbrania tego typu zdarzają się zwykle w grudniu i styczniu (czasem również w lutym i marcu).

7 Sztormowe – których przyczyną są silne wiatry, sztormy występujące na zalewach i wybrzeżach. Wiatry te utrudniają odpływ rzek uchodzących do morza, powodując spiętrzenie wody w korytach rzek i na zalewach przymorskich. Wezbrania te najczęściej zdarzają się zimą (grudzień – luty).

8

9 3-stopniowa skala powodzi
mała - o zasięgu lokalnym, średnia - o zasięgu regionalnym, nie mają wpływu na funkcjonowanie państwa, duża - o zasięgu krajowym, mają charakter klęski żywiołowej, zakłócają normalne funkcjonowanie państwa lub jego dużej części, istnieje wtedy konieczność pomocy międzynarodowej.

10 Należy zgromadzić sprzęt mi.:
W czasie zagrożenia Należy zgromadzić sprzęt mi.: latarki apteczkę pierwszej pomocy odbiorniki radiowe zasilane bateriami łódź lub ponton, kapoki lub kamizelki ratunkowe odzież przeciwdeszczową i nieprzemakalne obuwie zapas żywności

11 Przed przystąpieniem do ewakuacji
W sytuacji gdzie władze lokale zarządzają ewakuację należy: odciąć dopływ gazy, prądu i wody do budynków, spakować dobytek (rzeczy najbardziej przydatne i najpotrzebniejsze), załadować na własny lub podstawowy środek transportu zwierzęta gospodarskie, starać się utrzymać łączność oraz kontakt z wszystkim domownikami.

12 Ewakuacja mieszkańców Podkarpacia

13 Zachowywanie w czasie powodzi
Należy słuchać radia na częstotliwości regionalnej. Utrzymywać stałą gotowość do ewakuacji. W razie podnoszenia się poziomu wody przenieść się na wyższe kondygnacje budynku. Nie poddawać się panice i chaosowi. Ostrożnie korzystać z wszelkich mostów, przepustów i nasypów drogowych.

14 Ochrona przeciwpowodziowa
Wały przeciwpowodziowe: wzdłuż najbardziej zagrożonych odcinków rzek. Zbiorniki retencyjne: które przyjmują nadmiar wody w czasie powodzi, a w czasie suszy można z nich zasilać rzeki. Kanały i rowy melioracyjne: odprowadzają wodę w czasie powodzi, a w czasie suszy nawadniają ziemię. Zalesienie możliwie największych obszarów wzdłuż rzek: spowolni to rozprzestrzeniania się fali powodziowej.

15 Wał przeciwpowodziowy
Zbiorniki retencyjne

16 Gdy już stan wód powodziowych opadnie należy:
Po opadnięciu wód Gdy już stan wód powodziowych opadnie należy: sprawdzić stan techniczny budynków i instalacji poddać się szczepieniom ochronnym, jeżeli zostaną zarządzone odmulić i odkazić studnie oraz sieci wodociągowe

17 Skutki powodzi

18 Największe powodzie Powódź w Chinach w 1931 r. Liczba ofiar: ok. 4 milionów: Jedną z głównych przyczyn wielkiej powodzi były wiosenne roztopy śniegu, które nastąpiły po dość surowej zimie. W wyniku odwilży, stan wód w rzekach gwałtownie się podwyższył. Z koryta wystąpiły m.in. rzeki Jangcy, Huang He i Huai He. Powódź tysiąclecia nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy, północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię. Doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób, a także dużych szkód materialnych

19 1986 r. - wylew Mississipi w Stanach Zjednoczonych objął powierzchnię 9,5 mln km2.
1970 r. - powódź w Bangladeszu,według różnych szacunków 300 tys. -1 mln zabitych.

20 Wykonała : Malwina Pawlik. Koordynacja: Dorota Boruch


Pobierz ppt "Powodzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google