Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis programów studiów i przedmiotów akademickich w języku efektów uczenia się Warsztat Boloński Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis programów studiów i przedmiotów akademickich w języku efektów uczenia się Warsztat Boloński Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI,"— Zapis prezentacji:

1 Opis programów studiów i przedmiotów akademickich w języku efektów uczenia się Warsztat Boloński Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI, Uniwersytet Łódzki, rasinski@uni.lodz.plrasinski@uni.lodz.pl

2 Zamiast wstępu Wiem, co robię. Wiem, dlaczego to robię. Wiem, czego uczą się ode mnie studenci. Weryfikuję, to co wiem, systematycznie.

3 Od teorii do praktyki 5 pytań przy tworzeniu modułu/programu studiów 1.Co chcemy, aby student potrafił? (Learning Outcomes) 2.Co student powinien wiedzieć, aby to osiągnąć. (Curriculum) 3.Co student powinien zrobić, aby to osiągnąć? (Pedagogy) 4.Jak student pokaże, że to osiągnął? (Assessment method) 5.Skąd wiemy, że student to osiągnął? (Assessment criteria)

4 1. Co chcemy, aby student potrafił? To pytanie o EK (efekty kształcenia/ uczenia się). Odpowiedź (przykładowa): Student potrafi wyszukiwać informacje ze źródeł podstawowych i wtórnych, łącznie z wyszukiwaniem informacji za pomocą komputera w trybie on-line. ACRLs IIL Immersion Summer 2005

5 DEFINICJA EFEKTÓW Efekty uczenia się określają, co uczący się wie, rozumie i potrafi po zakończeniu okresu kształcenia (w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw). Efekty prowadzą do kompetencji (ogólnych, dziedzinowych, przedmiotowych) – stanowiących zintegrowaną, dynamiczną kombinację wiedzy, umiejętności i postaw. vs. Cele kształcenia – intencje uczącego

6 ATRYBUTY EFEKTÓW obserwowalne osiągalne mierzalne jasno i prosto zdefiniowane nie lista pobożnych życzeń stwierdzenia: po ukończeniu przedmiotu/modułu/programu student potrafi + czasownik akcji (action verb)

7 FORMUŁOWANIE EFEKTÓW Jasno napisanie Mierzalne (tak sformułowane, aby dały się zmierzyć) 5-9 efektów na przedmiot/moduł/program Unikać zwrotów: wiedzieć, rozumieć, nauczyć się, zapoznać się, przyswoić – niemierzalne i dwuznaczne Myśleć w kategoriach efektów dla studenta, a nie intencji, czy zamierzeń dydaktycznych nauczyciela

8 Taksonomia Blooma DOMENA AFEKTYWNA DOMENA POZNAWCZA DOMENA PSYCHOMOTORYCZNA

9 KLASYFIKACJA EFEKTÓW poznawcze (wiedza) funkcjonalne (umiejętności) społeczne (postawy)

10 ocena ( evaluation) synteza ( synthesis) analiza ( analysis) zastosowanie ( application) zrozumienie ( comprehension) wiedza ( knowledge) Taksonomia Blooma Domena poznawcza (wiedzy)

11 Poziom (level of achievement) PoziomSłowa kluczowe wiemprzedstawić, odtworzyć, wymienić rozumieminterpretować, wyjaśnić jak… stosujęobliczyć, rozwiązać, rozwinąć analizujęporównywać, zróżnicować syntetyzujęsformułować, uogólnić, zaplanować oceniamobronić, skrytykować, zaopiniować,

12 Konstrukcja programu studiów: Określamy cele programu studiów (I lub II stopnia). Określamy mierzalne efekty kształcenia wynikające z celów programu. Uwaga: Nigdy nie proponuj efektów, których nie możesz ocenić Układamy program studiów (przedmioty/moduły) umożliwiający realizację w/w celów lub analizujemy istniejący program i wprowadzamy korekty. Uwaga: przypisujemy efekty kształcenia do elementów programu (przedmiotów/modułów…)

13 Określenie celów programu studiów (1) Dać studentom wiedzę i zrozumienie podstawowych pojęć (co?) podstawowych metod (jak?) implikacji praktycznych (po co?) implikacji społecznych/etycznych/filozoficznych/… (co z tego może wynikać? Jakie mogą być konsekwencje?) w zakresie danej dziedziny

14 Określenie celów programu studiów (2) Rozwinąć umiejętności studentów w zakresie rozwiązywania problemów wyszukiwania i interpretacji źródeł/danych literaturowych projektowania i wykonywania badań/ eksperymentów oraz interpretacji rezultatów wyjaśniania zagadnień z danej dziedziny zarówno specjalistom, jak i niespecjalistom

15 Określenie celów programu studiów (3) Rozwinąć kompetencje ogólne w zakresie umiejętności komunikowania się (język rodzimy, język obcy, IT) oceny i formułowania sądów pracy zespołowej umiejętności uczenia się …

16 DEMENTI (zamiast przerwy) Czego nie zrobimy w ramach praktycznej części warsztatu?

17 Zadanie 1 Korzystając z konspektu EFEKTY KSZTAŁCENIA-Wskazówki praktyczne oceń krytycznie i zrewiduj propozycję opisu EK przedmiotu z programu studiów humanistycznych I stopnia na wybranym kierunku (Przykład 1).

18 Zadanie 2 Korzystając z konspektu oraz dotychczasowej dyskusji oceń krytycznie i zrewiduj propozycję opisu EK dla programu studiów II stopnia (Przykład 2).

19 Zadanie 3 Korzystając z konspektu oraz dotychczasowej dyskusji oceń krytycznie i zrewiduj propozycję opisu EK przedmiotu z programu studiów II stopnia na wybranym kierunku (Przykład 3).

20 Zadanie domowe Zaproponuj rewizję opisu (fragmentu) standardu kształcenia dla wybranego kierunku/wybranej specjalności akademickiej w języku EK (efektów kształcenia/uczenia się.)

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Opis programów studiów i przedmiotów akademickich w języku efektów uczenia się Warsztat Boloński Uniwersytet Zielonogórski 12 kwietnia 2010 Ryszard RASIŃSKI,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google