Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Wprowadzenie

2 Analiza finansowa Jak zauważają Fridson i Alvarez analiza sprawozdania finansowego jest istotną umiejętnością w wielu dziedzinach, m.in.: zarządzaniu inwestycjami, finansach przedsiębiorstw, udzielaniu pożyczek i kredytów oraz ich przedłużeniu. Wskaźniki finansowe są obliczone zgodnie z precyzyjnymi i nieelastycznymi definicji, ale zaspakajają wymagania formalne analityków finansowych. Należy jednak pamiętać, że wyniki są środkiem do uzyskania odpowiedzi na pytania inwestorów, a nie jej końcem.

3 Analiza finansowa (2) Według Wahlena, Baginskiego oraz Bradshawa efektywna analiza sprawozdań finansowych składa się z trzech kroków: 1.Identyfikacji cech ekonomicznych gałęzi gospodarki do której należy spółka; 2.Opisania strategii, która jest realizowana w firmie w celu odróżnienia spółki od konkurentów jako podstawa do oceny przewagi konkurencyjnej firmy; 3.Oceny sprawozdania finansowego jako podstawy dostarczenia odpowiedniej jakości informacji finansowych.

4 Analiza finansowa (3) Według Dębskiego informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw mają istotny wpływ na rynek kapitałowy, ale też na inne obszary gospodarki. Głównym przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym są akcje albo obligacje. Potencjalna inwestycja poczyniona przez inwestora wymaga posiadania odpowiedniej ilości informacji, dostarczanych przez przedsiębiorstwa w formie sprawozdań finansowych. W dobie gospodarki opartej na wiedzy informacja stała się towarem.

5 Analiza finansowa (4) Nowak W., Teoria sprawozdawczości finansowej: perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

6 Analiza finansowa (5) Podstawowym celem przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej jest upowszechnianie sprawozdań finansowych, które dokładnie mierzą rentowność i kondycje finansową firmy. Zarząd spółki nastawiony jest na zysk, a korporacja istnieje dla osiągnięcia korzyści swoich akcjonariuszy. Celem spółki nie jest edukacja społeczeństwa na temat jej kondycji finansowej, ale maksymalizacja bogactwa jej akcjonariuszy. Celem sprawozdań finansowych jest pozyskanie taniego kapitału. Niższa stopa procentowa, przy której korporacja może pożyczyć lub wyższa cena, za którą można ją sprzedać akcje nowym inwestorom, zwiększa bogactwo akcjonariuszy. Najlepszym rodzajem sprawozdania finansowego, jest taki który prezentuje najwyższy możliwy rating kredytowy lub wskaźnik cena- zysk.

7 Analiza finansowa (6) Damodaran stwierdza, że przedsiębiorstwa skupiają się na maksymalizowaniu ceny akcji, która jest najwęższym i najbardziej powszechnym spośród celów maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Spółki koncentrują się na tym celu z trzech powodów: cena akcji jest najbardziej widoczna ze wszystkich miar służących ocenie wyników spółki giełdowej, dla inwestorów cena akcji odzwierciedla długookresowe efekty decyzji spółki, jest miarą bogactwa akcjonariuszy.

8 Analiza finansowa (7) Jak zauważa S. Basu złe wiadomości znajdują odzwierciedlenie w zmianie ceny akcji znacznie szybciej niż dobre wiadomości. Inwestorzy szybciej reagują na złe wiadomości, dlatego są one rzadziej ujawniane przez kierownictwo przedsiębiorstwa lub następuje pewne opóźnienie w informowaniu inwestorów. Przyczyną występowania takich sytuacji jest asymetria informacji, gdyż przy rozproszonym akcjonariacie większą wiedzę dotyczącą stanu przedsiębiorstwa ma kadra menedżerska. Wówczas może ona wykorzystać posiadane informacje do zafałszowania rzeczywistego obrazu w celu polepszenia jej sytuacji finansowej i majątkowej, aby osiągnąć bezpośrednie lub pośrednie korzyści osobiste, które mogą spowodować straty akcjonariuszy.


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczno – finansowa Zajęcia 1 – Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google