Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza –"— Zapis prezentacji:

1 Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 OD POMYSŁU DO REALIZACJI

2 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 X Paraspartakiada Śląska i Zagłębia – 20 października 2009

3 Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim Liczby : szkół specjalnych, w tym - 88 szkół podstawowych - 94 gimnazja - 44 szkoły zawodowe i średnie Szkoły z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi - 67 szkół podstawowych - 25 gimnazjów ogólnokształcących Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

4 Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku największa liczba osób niepełnosprawnych jest w województwie małopolskim - ok. 600 tysięcy osób. W województwie śląskim liczba osób niepełnosprawnych stanowi 12% ludności regionu i 10% ogółu osób niepełnosprawnych w kraju. W 2002 roku w województwie śląskim co ósmy mieszkaniec był osobą niepełnosprawną, natomiast w kraju co siódmy. Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim

5 Największe natężenie niepełnosprawności zanotowano w południowej oraz północno-wschodniej części regionu, czyli na obszarze Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Jaworzna, powiatu będzińskiego i zawierciańskiego. Szacuje się, iż na terenie tym problemem niepełnosprawności dotkniętych jest ok. 95 tys. osób. Tylko w Dąbrowie Górniczej mieszka prawie 20 tys. osób niepełnosprawnych i liczba ta rośnie. Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim W samym 2009r. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał orzeczeń o niepełnosprawności (w tym 174 dla osób do 16 roku życia ).

6 Liczba uczniów w dąbrowskich szkołach specjalnych na dzień 21 maja 2010 r. Skąd pomysł budowy Ośrodka? – niepełnosprawność wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim Nazwa placówki Liczba uczniów z Dąbrowy Górniczej Liczba uczniów spoza Dąbrowy Górniczej Liczba uczniów ogółem Zespół Szkół Specjalnych nr Zespół Szkół Specjalnych nr Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych Razem: Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

7 Problemy obecnie funkcjonujących obiektów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących bardzo zły stan techniczny obecnego budynku szkolnego uniemożliwiający prawidłową pracę ograniczona powierzchnia działalności edukacyjnej brak możliwości rozbudowy obiektu Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II zbyt mała liczba sal lekcyjnych brak stołówki, świetlicy, sali gimnastycznej, odpowiedniej liczby specjalistycznych sal i pracowni brak możliwości rozbudowy obiektu Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

8 Dlaczego taki Ośrodek jest potrzebny? wysoka liczba osób niepełnosprawnych w województwie śląskim, niski poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych, trudności z dojazdem do szkół przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, szczególnie niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, wysoki poziom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, mała liczba specjalnych placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej, mała liczba specjalnych placówek szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, brak dostatecznej wiedzy pedagogów z zakresu tyflodydaktyki, niezadowalający poziom zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, zbyt mała liczba miejsc w obiektach szkolno-wychowawczych w stosunku do zapotrzebowania. Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010

9 Projekt Ośrodka

10 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Cele projektu budowy Ośrodka wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym przygotowanie do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji w bezpiecznej atmosferze i aktywnej współpracy z rodzicami i środowiskiem poprawa wykształcenia osób niepełnosprawnych poprawa warunków kształcenia i prawidłowego rozwoju na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zwiększenie liczby placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych oraz miejsc w tych obiektach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zapewnienie bazy pobytowej dla niepełnosprawnych z poza miasta poprawę aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

11 Część I – przeznaczona dla dzieci słabo widzących i niewidzących (w tym internat, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, zespół rewalidacyjny, szkoła podstawowa i gimnazjum) Część II – przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych ( WWR, przedszkole i rewalidacja, szkoła podstawowa, gimnazjum, rehabilitacja + WF) Część III – część obejmująca wspólny zespół sportowy będący jednocześnie łącznikiem pomiędzy częścią I i II Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Podział obiektów Ośrodka

12 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Podział obiektów Ośrodka

13 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Etapy realizacji projektu przygotowanie terenu pod inwestycję wykonanie przyłączy elektrycznych, wodociągowych i sanitarnych, budowa obiektów podstawowych, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej i wentylacji w budynkach oraz kotłowni, budowa sieci kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, wykonanie zagospodarowania terenu, w tym dróg i parkingu, plac zabaw dla dzieci wewnątrz Ośrodka oraz budowa obiektów pomocniczych

14 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Stan realizacji projektu Obecnie dla przedmiotowego zadania uzyskano wszelkie niezbędne decyzje administracyjne oraz wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze dla terenu przewidzianego pod realizację inwestycji. 26 marca 2010 ogłoszono przetarg na budowę Ośrodka. Termin składania ofert upłynął z dniem 24 maja 2010, a 27 lipca 2010 podpisana została umowa opiewająca na kwotę 63 mln zł! Rozpoczęcie prac w październiku 2010.

15 Zarówno w 2008 jak i w 2009 miasto podejmowało próby, by projekt uzyskał wsparcie z budżetu państwa. Przy ostatnich dwóch głosowaniach w grudniu 2009 zabrakło naprawdę niewiele głosów. W pierwszym głosowaniu nad poprawką do budżetu zabrakło jedynie 24 głosów! (głosowało 414 posłów, za było 184, przeciw 229, 1 się wstrzymał) W drugim głosowaniu poprawka przepadła tylko 22 głosami! (głosowało 420 posłów, 189 było za, 230 przeciw, 1 się wstrzymał). Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Podejmowane próby finansowania projektu

16 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Na budowę zabezpieczono środki z budżetu miasta, nadal jednak poszukiwane są inne źródła wsparcia tego przedsięwzięcia: We wrześniu 2009 dochód z jubileuszowego programu Familiada w Telewizji Polskiej został przeznaczony na rzecz Ośrodka. We wrześniu tego roku kilkunastu biegaczy z Dąbrowy Górniczej zamierza pobiec w sztafecie z Dąbrowy Górniczej do Warszawy. Jej uczestnicy złożą na ręce Marszałka Sejmu RP wniosku o wsparcie budowy Ośrodka w Dąbrowie Górniczej z budżetu państwa. Będzie to pierwszy wniosek w historii polskiego parlamentaryzmu, który zostanie złożony również w języku Braillea. Finansowanie projektu

17 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Nie bądź obojętny!

18 Dąbrowa Górnicza – 28 maja 2010 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google