Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYSTĘPOWANIE Wody w PRZYRODZIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYSTĘPOWANIE Wody w PRZYRODZIE"— Zapis prezentacji:

1 WYSTĘPOWANIE Wody w PRZYRODZIE

2 Woda związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest „słona” (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla.

3 Pytania : 1.OBIEG WODY W PRZYRODZIE 2.WODA WE WSZECHŚWIECIE , NA ZIEMI ,W ORGANIZMACH ZWIERZĘCYCH

4 1.Obieg wody w przyrodzie
Pod wpływem ciepła słonecznego powierzchnia mórz i oceanów nieustannie paruje. Woda zmienia stan skupienia i masy pary wodnej mieszają się z powietrzem. Przy dostatecznie dużej wilgotności powietrza następuje skraplanie pary wodnej do postaci małych kropelek, które grupują się w widoczne skupienia – chmury.

5 W wyniku ochładzania na niewielkich wysokościach powietrza zawierającego parę wodną powstają mgły. Chmury, niesione wiatrem przemieszczają się nad powierzchnią lądów mórz i oceanów. W określonych warunkach drobniutkie kropelki łączą się ze sobą w większe krople i opadają na ziemię jako deszcz, śnieg lub grad. Ziemia wchłania opady atmosferyczne i gromadzi je w postaci wód gruntowych. W niektórych miejscach wody gruntowe wydostają się na powierzchnię i tak powstają źródła. Z nich biorą początek strumyki, te z kolei łączą się ze sobą w większe strumienie i rzeki, które wpadają do morza lub oceanu. W ten sposób zamyka się obieg wody w przyrodzie. Proces zaczyna się od nowa.

6

7 2. Woda we wszechświecie Bradford mówi, że samo odkrycie wody nie jest zaskoczeniem, jednak niezwykła jest jej ilość. Wspomniana para wodna znajduje się wokół czarnej dziury, tworząc gazową chmurę o średnicy setek lat świetlnych. Chmura jest niezwykle gęsta i gorąca. Oczywiście jak na warunki kosmiczne. Jest ona co prawda 300 bilionów razy rzadsza od atmosfery Ziemi, jednak wciąż jest razy bardziej gęsta niż gaz w typowej galaktyce. Jest też 5-krotnie cieplejsza.

8

9 Wszechświat Wszechświat to wszystko, co istnieje - materia, przestrzeń, energia i czas. Znajdują się w nim gwiazdy, planety i inne obiekty kosmiczne. Wszechświat jest ogromny, tak wielki, że nie sposób objąć go umysłem. Jego widzialna przez nas część rozciąga się na odległość 1.6 kwadrylionów (milionów milionów milionów milionów = bilionów bilionów = milionów trylionów) kilometrów, a co jest jeszcze dalej, tego nikt nie wie. Powstało wiele teorii na temat powstania Wszechświata oraz sposobu ewoluowania do obecnej postaci. Według przyjętej powszechnie teorii Wielkiego Wybuchu Wszechświat narodził się 15 miliardów lat temu na skutek potężnej eksplozji. To niezwykle wydarzenie dato początek nie tylko materii, ale i energii, przestrzeni, i czasowi. Na pytanie, co było przed Wielkim

10 Wszechświat tuż po Wielkim Wybuchu był bardzo mały i bardzo gorący, wypełniały go tylko cząstki promieniowania. Dopiero po mniej więcej 10 sekundach powstały cząstki elementarne - protony, neutrony i elektrony - jednakże na narodziny atomów wodoru i helu trzeba byto czekać jeszcze kilkaset tysięcy lat, aż Wszechświat bardzo się rozszerzył i oziębił.

11 Woda na Ziemi Woda w Ziemi występuje w stanie gazowym, ciekłym i w stanie stałym. Woda pod powierzchnią ziemi może znajdować się na różnej głębokości. W zależności od stopnia wysycenia gruntu powietrzem i wodą dzielimy go na dwie strefy; strefę aeracji A (jest w niej woda w stanie ciekłym i gazowym) i strefę saturacji B (wysycenie wodą). Woda podziemna powstaje z wody opadowej wsiąkającej do ziemi.

12

13 Woda w organizmach zwierzęcych

14 Woda jest niezbędnym składnikiem wszystkich organizmów żywych
Woda jest niezbędnym składnikiem wszystkich organizmów żywych. Ciało kręgowców zawiera 50-60% wody. Jej ilość w poszczególnych tkankach i organach jest różna a poziom ulega ciągłym wahaniom w zależności od warunków środowiska, wieku, skarmianych pasz, ilości tłuszczu w organizmie. Im więcej tłuszczu w organizmie tym mniej wody. Woda spełnia szereg funkcji. Związane są z nią wszystkie procesy życiowe. Decyduje o przebiegu procesów trawienia i wydalania, umożliwia przyswajalność składników pokarmowych, pełni funkcje transportera składników odżywczych i produktów przemiany materii. Część wody stanowi płyn, w którym rozpuszczają się związki organiczne i nieorganiczne. Jest podstawowym składnikiem enzymów, hormonów, soków trawiennych – niezbędnych do przebiegu normalnych czynności organizmu. Pochłania również nadmiar ciepła wytwarzanego przez organizm, jest głównym czynnikiem regulującym temperaturę ciała. Woda służy do tworzenia takich produktów jak mleko i jaja. Zapotrzebowanie na wodę zależy od gatunku zwierząt, płci, stanu fizjologicznego, rodzaju skarmianych pasz i sposobu karmienia, temperatury i wilgotności powietrza oraz wielkości produkcji. Więcej wody potrzebują zwierzęta młode ze względu na intensywny

15 Dziękujemy za obejrzenie
Projekt wykonali : Kyrcz Patrycja Błaszczak Donata Cepuch Dagmara

16 Strony użyte w prezentacji
przyroda65.wordpress.com


Pobierz ppt "WYSTĘPOWANIE Wody w PRZYRODZIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google