Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolska ankieta larpowa 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolska ankieta larpowa 2013"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolska ankieta larpowa 2013
wyniki, styczeń 2014. Wykonał: Dominik DembinskI (LIVEFORM).

2 Cele badania Zbadanie preferencji polskich uczestników larpów.
Stworzenie charakterystyki polskich larpów. Zbadanie zmian w polskim środowisku larpowym.

3 Sposób przeprowadzenia badania
2 Kwestionariusze wypełniane drogą internetową lub papierową przy udziale ankietera. Pierwszy kwestionariusz (podmiotowy) skierowany jest do uczestników larpów i służy zbadaniu ich osobistych preferencji, drugi (przedmiotowy) skierowany jest do organizatorów larpów i ma na celu zebranie informacji o larpach odbywających się w Polsce. Próba „szeroka” Kwestionariusz podmiotowy- anonimowy, przedmiotowy- jawny.

4 350 Gracz wyniki ankiety podmiotowej- część dla uczestników larpóW

5 Informacje Podstawowe
Czy uczestniczyłeś/aś w jednym lub więcej larpach w 2013 roku?

6 Demografia 350 przebadanych uczestników larpów
Mężczyźni Kobiety 350 przebadanych uczestników larpów Z tego 67% to mężczyźni, 33% to kobiety Średni wiek polskiego larpowca to 28,94 lat

7 Demografia - zmiany 350 przebadanych uczestników larpów (2012, 2013)
W % to mężczyźni, 31% to kobiety. W % to mężczyźni, 33% to kobiety Średni wiek polskiego larpowca wzrósł z 22,68 do 28,94 lat

8 Demografia - zmiany

9 Wykształcenie Jeśli wyższe – jakie?

10 Od którego roku grasz w larpy
Od którego roku grasz w larpy? Przeciętny moment rozpoczęcia: Lipiec 2006

11 Gdzie gramy?

12 Gdzie gramy - zmiany? Górna belka: 2012 Dolna belka: 2013
Zielony: Wzrost Żółty: Brak zmian Czerwony: Spadek

13 Gdzie gramy – gdzie mieszkamy?
Czerwony – miejsce zamieszkania. Zielony – miejsce grania.

14 Skąd dowiedziałeś się o istnieniu larpów?

15 Dostępność larpów Jak oceniasz dostępność larpów w zamieszkanym przez ciebie regionie (w skali od 1 do 6)? 2012 2013

16 W ilu larpach uczestniczyłeś/aś w swoim życiu?
WSZYSTKIE TERENOWE

17 W ilu larpach uczestniczyłeś/aś w tym roku?

18 Informacje dotyczące popularności poszczególnych gatunków larpów

19 W których typach gier wziąłeś/aś udział?

20 Jakie konwencje larpowe lubisz?

21 Na jakich wydarzeniach uczestniczysz w larpach?

22 Finanse

23 Zarobki 1382, ,225

24 Ile jesteś skłonny maksymalnie zapłacić za udział w larpie?
Średnio gracz jest skłonny zapłacić 116,30 zł. (nie wliczając odpowiedzi 501+) lub 141,60 zł (licząc 501+ jako zł) *An kieta zakłada grę spełniającą wszystkie wymagania gracza dotyczące jakości gry oraz usług dodatkowych

25 Jak ważne jest dla ciebie twoje własne przygotowanie do larpa?

26 Ile jesteś skłonny maksymalnie zapłacić za udział w larpie? - zmiany
2012 2013 2012: 112,78 zł & 135,45 zł. 2013: 116,30 zł & 141,60 zł.

27 Stosunek graczy do środowiska twórców

28 Zainteresowanie konkursami larpowymi

29 Stosunek graczy do środowiska twórców

30 184 Twórca wyniki ankiety podmiotowej - część dla Autorów larpóW

31 Od którego roku współtworzysz larpy?

32 W jakich funkcjach udzielałeś/aś się przy tworzeniu larpów?

33 Rozwój larpów w Polsce

34 Literatura

35 Print & Play

36 Larpy o innej funkcji niż zabawa

37 Larpy o innej funkcji [...] - zmiana
Czy w roku 2012/2013 współorganizowałeś/współtworzyłeś projekt larpowy o funkcji innej niż zabawa? Ilu było uczestników tych gier w 2012/2013? 24,38% - 24,46%

38 83 Larp wyniki ankiety przedmiotowej -
część badająca poszczególne larpy

39 Informacje podstawowe
Przy analizie wyników dotyczących larpów przeprowadzonych w 2013 roku należy brać pod uwagę, iż pula przebadanych gier nie jest reprezentatywna, a jedynie niewielkim odsetkiem wszystkich gier, które odbyły się w badanym okresie. Ankieta miała na celu zbadanie gier, które odbyły się w 2013 roku. Dotyczy to także gier stworzonych w latach poprzednich. Szczegółowe dane o poszczególnych grach dostępne są na żądanie pod mailem

40 W jakich województwach odbył się larp?

41 W jakich województwach odbył się larp? - zmiany

42 Liczba odsłon Ile razy odbył się larp w okresie od premiery do 31. 12
Liczba odsłon Ile razy odbył się larp w okresie od premiery do ? Dotyczy to TEGO KONKRETNEGO SCENARIUSZA. Jeśli jeden scenariusz prowadzony jest kilkakrotnie - tu należy podać liczbę jego rozegrań. Jeśli w tym samym świecie prowadzone jest kilka różnych scenariuszy - każdy z nich należałoby zamieścić w tej ankiecie jako osobnego larpa.

43 Kiedy odbyła się premiera larpa?

44 Liczba graczy Średnia liczba graczy na larpie w 2012: 35,02 Suma wszystkich postaci objętych zasięgiem ankiety: 6808 Jest to suma liczby graczy pomnożona przez liczę odsłon dla każego larpa.

45 Finanse

46 Cena uczestnicwa (maksymalna) Średnia cena uczestnictwa na larpie w 2013: 16,09 zł

47 Budżet Korelacja (pearsona) pomiędzy budżetem, a ceną larpa wynosi : 0,8

48 Budżet Korelacja (pearsona) pomiędzy budżetem, a ceną larpa wynosi : 0,8 Średnio twórca larpa w roku 2013 do swojej imprezy dopłacił 401zł. W tę sumę wliczone są wszystkie źródła finansowania poza graczami. W sumie twórcy larpów w roku 2013 do swoich imprez dopłacili 19258zł. (Dotyczy to jedynie gier, dla których podany był pełny zakres danych – liczba graczy, budżet, cena). W tę sumę wliczone są wszystkie źródła finansowania poza graczami. 27% Gier w 2013 wygenerowało dochody ze składek graczy, 13% pokryło ze składek graczy dokładnie 100% budżetu, 60% gier miało budżet większy niż suma składek zebranych od graczy.

49 Czy larp był imprezą komercyjną?

50 Charakterystyka larpa

51 Jakiego rodzaju był larp?

52 Jaka była funkcja larpa?

53 Jaka była konwencja larpa?

54 Jaka była konwencja larpa - zmiany

55 Charakterystyka larpa wg. GNSI
G – Gamizm N – Narratywizm S – Symulacjonizm I - Immersja

56 Charakterystyka larpa wg. GNSI

57 Mechanika

58 Mechanika

59 Pytania dotyczące larpów terenowych

60 Jakie były warunki pobytu graczy na larpie?

61 Jakie usługi dodatkowe były wliczone w cenę larpa?

62 Zabawa i alkohol

63 Dziękuję za uwagę! … tym, którzy nie zasnęli :)


Pobierz ppt "Ogólnopolska ankieta larpowa 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google