Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEFINICJA PSYCHOLOGII: jest to nauka o człowieku w aspekcie jego zachowania. Podmiotem zachowania jest człowiek. Nauka o stanach psychicznych człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEFINICJA PSYCHOLOGII: jest to nauka o człowieku w aspekcie jego zachowania. Podmiotem zachowania jest człowiek. Nauka o stanach psychicznych człowieka."— Zapis prezentacji:

1

2 DEFINICJA PSYCHOLOGII: jest to nauka o człowieku w aspekcie jego zachowania. Podmiotem zachowania jest człowiek. Nauka o stanach psychicznych człowieka. PSYCHOLOGIA zajmuje się opisem człowieka i procesów, które w nim zachodzą.

3

4 odkrywanie tajników ludzkiej natury ukazywanie bogactwa wewnętrznych przeżyć i wyjaśnianie praw rządzących zachowaniem człowieka doradzanie, jak radzić sobie ze stresem.

5 1. Przechodzić spokojnie przez hałas i pośpiech,pamietajac,jaki spokój mona znaleźć w ciszy. 2. Nie wyrzekając się siebie,bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. 3. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie,wysłuchując zawsze innych 4. Nie porównuj się z innymi, jeśli nie chcesz stać się próżny lub zgorzkniały,zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie. 5. Niech twoje plany i osiągnięcia staną się dla Ciebie źródłem radości 6. Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu 7. Bądź sobą,zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości.

6 Je ś li chcesz pozna ć, co czuje cz ł owiek,który popad ł w narkomani ę,alkoholizm, anoreksj ę lub bulimi ę przeczytaj ksi ąż ki warte uwagi : `Chuda` ` Ć pun` `My dzieci z dworca Zoo ` `Pami ę tnik Narkomanki` `W sid ł ach anoreksji ` `W szponach bia ł ej ś mierci.

7 prowadzenie badań psychologicznych planowanie i przeprowadzanie testów w celu dokonania pomiarów psychologicznych takich jak inteligencja, zdolności, umiejętności. Interpretowanie i ocenianie wyników testów oraz udzielanie porad. Analizowanie wpływu dziedziczności oraz czynników społecznych, zawodowych i innych na sposób myślenia i zachowanie; Prowadzenie poradnictwa lub wywiadów i zajęć terapeutycznych z jednostkami i grupami (treningi interpersonalne itp.); Utrzymywanie kontaktów z członkami rodzin, władzami oświatowymi lub pracodawcami i zalecanie możliwych rozwiązań problemów i postępowań. Studiowanie czynników psychologicznych i emocjonalnych lub zaburzeń osobowości oraz konsultowanie się z odpowiednimi specjalistami; Opracowywanie programów szkoleń w zakresie problematyki psychologicznej Prowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów niedostosowania społecznego, niepowodzeń szkolnych, narkomanii i innych zjawisk patologicznych w szkole

8 - prowadzenie dzia ł alno ś ci naukowej i dydaktycznej; - przygotowywanie naukowych referatów i raportów - publikowanie wyników bada ń ; - udzia ł w konferencjach i seminariach naukowych

9 dobroduszność, łagodność, delikatność, Współpraca, sumienność, schludność, Profesjonalizm, zrównoważenie, spokój, opanowanie wrażliwość, estetyczność, refleksyjność, wyobraźnia

10 podstawowe elementy ż ycia codziennego – psychicznego; psychologia fizjologiczna – biologiczne mechanizmy Zachowania; wra ż enia, spostrze ż enia, my ś lenie, wola, uwaga, pami ęć

11 bada czynniki, etapy i prawidłowo ś ci rozwoju psychicznego od niemowl ę ctwa do staro ś ci, dzi ś od pocz ę cia do staro ś ci

12 Zajmuje się strukturami psychicznymi człowieka, które tworzą się w trakcie rozwoju pod wpływem działania środowiska – sposób myślenia, motywacja, postrzeganie siebie i środowiska, charakter, temperament

13 Zajmuje si ę psychicznym zachowaniem człowieka w aspekcie zaburze ń : psychoza, depresja – zaburzenia psychiczne – stresy, l ę ki, traumy: zdrada, ś mierć, wypadek, na niepokoje.

14 Bada zjawiska psychiczne występujące w życiu religijnym człowieka, nie bada przedmiotu religii, zajmuje się przedmiotem np.: dorosłości religijnej.

15 Zajmuje się procesami psychicznymi osób odosobnionych, podczas rozpraw sądowych, stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania czynów karalnych.

16


Pobierz ppt "DEFINICJA PSYCHOLOGII: jest to nauka o człowieku w aspekcie jego zachowania. Podmiotem zachowania jest człowiek. Nauka o stanach psychicznych człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google