Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013."— Zapis prezentacji:

1 Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013

2 Dofinansowania do wynagrodzeń – udział w strukturze wydatków PFRON i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych

3 Pracownicy niepełnosprawni w II kwartale 2013 r.

4 Dofinansowania 2013-2014

5 Część A Lp.Treść Wykonanie 2012 Przewidywane wykonanie w 2013 r. Projekt planu na 2014 r. w tysiącach złotych 12 234 I. Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy4 843 7794 993 040 1. Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 54 140 47 13378 000 2. Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące72 34671 753 3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a 2 967 110 3 156 1322 900 000 3 050 000* 4. Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 50 00055 000 5. Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b3 6005 200 6. Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b 10 7. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a 148 409 115 485241 877 8. Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 4 2005 500 9. Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładów, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2 7 90717 000 10. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art.25a74 67684 294 11. Zadania zlecane art. 36 162 369 141 100163 000 12. Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 985 292 787 4741 000 400 13. Wydatki bieżące (własne), z tego:336 095316 989 13.1 - wynagrodzenia osobowe52 282 13.2 - wynagrodzenia bezosobowe1 200 13.3 - składki na ubezpieczenia społeczne9 4449 392 13.4 - składki na Fundusz Pracy1 3271 311 13.5 - zakup usług, w tym:45 75546 846 13.5.1 - remonty1 9021 947 13.6 - pozostałe, z tego:30 95430 958 13.6.1 - amortyzacja (umorzenia)22 69521 088 13.6.2 - inne8 2599 870 13.7 - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności195 133175 000 14. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń3 5763 661 15. Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)41 13145 573 16. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 9643 283 17. Dofinasowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art.. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c 9501 500 *Planowany poziom realizacji wydatków w art. 26a na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2013 r. wyniesie 3 050 000 tys. zł.

6 Przyczyny zmian – kontekst międzynarodowy Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier Konkluzje Rady w sprawie wsparcia europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010- 2020 Rozporządzenie KE w sprawie wyłączeń blokowych (obecne i projektowane)

7 Wariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant 4Wariant 5Wariant 6 stare zasady bez zrównania rynkówzrównanie rynków w góręzrównanie rynków w dół podstawa zł. 150016001500160015001600 w tysiącach kwota dofinansowania 3 490 0293 631 8683 699 8283 855 653 3 297 229 3 408 215 Wariant 7Wariant 8Wariant 9Wariant 10Wariant 11Wariant 12 153/85/38 v.l. 3-m-ce 153/85/38 v.l. 4-m-ce zrównanie rynków w połowie podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 3 406 2273 542 4793 429 0823 528 1743 436 7003 523 406 Wariant 13Wariant 14Wariant 15Wariant 16Wariant 17Wariant 18 zrównanie w połowie-cd. Nowe zasady – zrównanie rynków 153/85/38 v.l. 6m-cy120/60/30 cały rok120/60/30 v.l. 3 –m-ce podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 3 451 9373 513 8702 751 8272 895 9982 953 1553 058 006

8 Wariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant 4Wariant 5Wariant 6 stare zasady bez zrównania rynkówzrównanie rynków w góręzrównanie rynków w dół podstawa zł. 150016001500160015001600 w tysiącach kwota dofinansowania 3 490 0293 631 8683 699 8283 855 653 3 297 229 3 408 215 Wariant 7Wariant 8Wariant 9Wariant 10Wariant 11Wariant 12 153/85/38 v.l. 3-m-ce 153/85/38 v.l. 4-m-ce zrównanie rynków w połowie podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 3 406 2273 542 4793 429 0823 528 1743 436 7003 523 406 Wariant 13Wariant 14Wariant 15Wariant 16Wariant 17Wariant 18 zrównanie w połowie-cd. Nowe zasady – zrównanie rynków 153/85/38 v.l. 6m-cy120/60/30 cały rok120/60/30 v.l. 3 –m-ce podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 3 451 9373 513 8702 751 8272 895 9982 953 1553 058 006

9 Wariant 19Wariant 20Wariant 21Wariant 22Wariant 23Wariant 24 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/60/30 v.l. 4 –m-ce120/60/30 v.l. –6m-cy120/65/30 podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 3 020 2643 112 0093 154 4833 220 0152 872 5633 024 783 Wariant 25Wariant 26Wariant 27Wariant 28Wariant 29Wariant 30 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/65/30 v.l. 3–m-ce120/65/30 v.l. 4 –m-ce 120/65/30 v.l. –6m-cy podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 3 040 9633 151 6683 097 0963 193 9633 209 3633 278 553 Wariant 31Wariant 32Wariant 33Wariant 34Wariant 35Wariant 36 Nowe zasady – zrównanie rynków 120/70/30120/70/30 v.l. 3–m-ce 120/70/30 v.l. 4 –m-ce podstawa zł. 150016001500160015001600 kwota dofinansowania 2 993 2993 151 9613 128 7713 244 1623 173 9283 274 895


Pobierz ppt "Pracownicy niepełnosprawni zarejestrowani w SODiR PFRON w latach 2004-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google