Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OBCHODÓW DBI 2014 JOLANTA RADWAN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 BYTOM UL. WOJCIECHOWSKIEGO 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OBCHODÓW DBI 2014 JOLANTA RADWAN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 BYTOM UL. WOJCIECHOWSKIEGO 6"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OBCHODÓW DBI 2014 JOLANTA RADWAN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 BYTOM UL. WOJCIECHOWSKIEGO 6 E-MAIL: JOLKAR70@TLEN.PLJOLKAR70@TLEN.PL TEL. 502267771

2 WSTĘP W RAMACH OBCHODÓW DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU ZGŁOSZONO INICJATYWĘ, W KTÓREJ WYSZCZEGÓLNIONO PUNKTY DO REALIZACJI. W TRAKCIE OSTATNIEGO MIESIĄCA ZREALIZOWANO W NASZEJ SZKOLE WSZYSTKIE ZAMIERZENIA, KTÓRE ZAPLANOWANO.

3 PO PIERWSZE… W DNIU 11 LUTEGO PRZEZ SZKOLNY MEGAFON PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEDSTAWIŁA WSZYSTKIM UCZNIOM IDEE I ZAŁOŻENIAMI OBCHODÓW DBI ORAZ ZADANIA, JAKIE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ W NASZEJ SZKOLE W ZWIĄZKU Z DNIEM BEZPIECZNEGO INTERNETU. PONADTO WYKORZYSTANO GAZETKĘ SZKOLNĄ DO WYEKSPONOWANIA POWYŻSZYCH WIADOMOŚCI I INFORMACJI.

4 PO DRUGIE… KAŻDA Z KLAS OTRZYMAŁA ZESTAW ZADAŃ, KTÓRE WRAZ Z WYCHOWAWCAMI REALIZOWAŁA NA LEKCJACH WYCHOWAWCZYCH. CELEM TYCH DZIAŁAŃ MIAŁO BYĆ ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI W REALIZACJĘ INICJATYWY, A JEDNOCZEŚNIE WYJŚCIE Z TEMATYKĄ BEZPIECZNEGO INTERNETU POZA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ. KLASY MŁODSZE OTRZYMAŁY NASTĘPUJĄCE POLECENIE: WASZYM ZADANIEM JEST POKOLOROWANIE/WYKLEJENIE KOLOROWANEK WG WŁASNYCH POMYSŁÓW. STARAJCIE SIĘ, ABY PRACE BYŁY STARANNE, KOLOROWE I INTERESUJĄCE, BO BĘDĄ ONE UMIESZCZONE NA GAZETCE ORAZ BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE. NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY PRZEPROWADZILI TAKŻE Z UCZNIAMI ROZMOWY O TYM, JAKI MOŻE BYĆ INTERNET I CO MOŻNA ZROBIĆ, BY BYŁ BEZPIECZNY. KLASY IV: NETROBI- TO ROBOT, KTÓREGO POZNACIE W TRAKCIE OGLĄDANIA FILMIKÓW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W SIECI. WASZYM ZADANIEM JEST WYKONANIE ROBOTA NP. Z PUDEŁEK, TEKTURY, BRYSTOLU. MOŻECIE TEŻ GO NARYSOWAĆ, WYKLEIĆ CZY ZASTOSOWAĆ INNE TECHNIKI. JEGO WYGLĄD ZALEŻY OD WASZEJ INWENCJI I POMYSŁU:):) WASZE PRACE BĘDĄ WYEKSPONOWANE NA WYSTAWCE LUB GAZETCE. BĘDĄ RÓWNIEŻ BRAŁY UDZIAŁ W KONKURSIE. KLASY V: WASZYM ZADANIEM JEST STWORZENIE KRZYŻÓWKI, KTÓREJ ROZWIĄZANIEM BĘDZIE HASŁO ZWIĄZANE Z INTERNETEM. KRZYŻÓWKĘ NALEŻY ROZRYSOWAĆ NA KARTCE W KRATKĘ, A HASŁA WYPISAĆ NA OSOBNEJ KARTCE. PRACĘ MOŻNA WYKONAĆ W ZESPOLE. JEŚLI NIE KRZYŻÓWKA, TO MOŻE COŚ INNEGO? MOŻECIE TEŻ STWORZYĆ RYMOWANKĘ, WIERSZ LUB HASŁA REKLAMOWE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ BEZPIECZNEGO INTERNETU I SPOSOBÓW UNIKANIA TYCH NIEBEZPIECZEŃSTW. DOBRZE BY BYŁO NAPISAĆ JE WYRAŹNIE NA DUŻEJ KARTCE. MACIE ZATEM DWA ZADANIA DO WYBORU. MOŻECIE PRACOWAĆ W ZESPOŁACH. WASZE PRACE BĘDĄ UMIESZCZONE NA GAZETCE, A TAKŻE BĘDĄ BRAĆ ONE UDZIAŁ W KONKURSIE. KLASY VI: WASZYM ZADANIEM JEST STWORZENIE PLAKATU ZAWIERAJĄCEGO NETYKIETĘ LUB PRZYKŁADY NA TO, JAK WSPÓLNIE MOŻEMY DBAĆ O TO, BY INTERNET BYŁ PRZYJAZNY I BEZPIECZNY. MOŻECIE PRACOWAĆ W GRUPACH. WAŻNE JEST BY PRACE BYŁY CIEKAWE, KOLOROWE, ZACHĘCAJĄCE ODBIORCÓW DO STOSOWANIA SIĘ DO WASZYCH HASEŁ I ZASAD:) WASZE PRACE BĘDĄ UMIESZCZONE NA GAZETCE ORAZ BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE. PONADTO KAŻDA KLAS PODPISAŁA WRAZ Z WYCHOWAWCĄ UMOWĘ O INTERNECIE

5

6

7 PO TRZECIE… W TRAKCIE ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZY UŻYCIU TABLICY MULTIMEDIALNEJ ORAZ INNYCH NARZĘDZI I ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZEPROWADZONO LEKCJE: W KLASACH I-III- W OPARCIU O SIECIAKOWĄ SZKOŁĘ, W KLASACH IV-VI- NA PODSTAWIE LEKCJI BEZPIECZEŃSTWA.

8 PO CZWARTE… RODZICE NA WYWIADÓWCE ZOSTALI POWIADOMIENI O UDZIALE SZKOŁY W OBCHODACH DBI ORAZ OTRZYMALI ULOTKĘ, ZAWIERAJĄCA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z DBI, A TAKŻE O BEZPIECZNYCH STRONACH DLA DZIECI ORAZ NIEBEZPIECZEŃSTWACH CZYHAJĄCYCH NA DZIECI W INTERNECIE.

9 PO PIĄTE… UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ W KURSACH E-LEARNINGOWYCH, OGLĄDAJĄC FILMIKI I ROZWIĄZUJĄC QUIZY.

10 PO SZÓSTE… NA STRONIE SZKOLNEJ UMIESZCZANO SYSTEMATYCZNIE INFORMACJE O UDZIALE SZKOŁY W OBCHODACH DBI, WSZYSTKIE ZADANIA DLA UCZNIÓW, ORAZ WYNIKI KONKURSÓW.

11 PODSUMOWANIE W RAMACH OBCHODÓW DBI W NASZEJ SZKOLE STARANO SIĘ, ABY TAK WAŻNA TEMATYKA BYŁA OBECNA NIE TYLKO W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, GDZIE PODOBNE ZAGADNIENIA SĄ REALIZOWANE CZĘSTO NA ZAJĘCIACH, ALE BY KAŻDY NAUCZYCIEL, RODZIC I KAŻDE DZIECKO MOGŁO- TAKŻE PRZEZ DOŚWIADCZENIE I DZIAŁANIA PRAKTYCZNE- DOTKNĄĆ TEMATU I ZROZUMIEĆ, JAK WAŻNE JEST, BY WSZYSCY UŻYTKOWNICY INTERNETU BYLI ŚWIADOMI, ŻE TO WŁAŚNIE OD NICH ZALEŻY, JAK TEN WŁAŚNIE INTERNET BĘDZIE WYGLĄDAŁ I CO NAM, UŻYTKOWNIKOM, OFEROWAŁ: KORZYŚCI CZY NIEBEZPIECZEŃSTWA.

12 KONIEC ZDJĘCIA WYKORZYSTANE W PREZENTACJI WYKONANO W TRAKCIE ZAJĘĆ PRZEZ ORGANIZATORA INICJATYWY.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OBCHODÓW DBI 2014 JOLANTA RADWAN SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 BYTOM UL. WOJCIECHOWSKIEGO 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google