Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla Szkoły Podstawowej w Stróżach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla Szkoły Podstawowej w Stróżach."— Zapis prezentacji:

1 Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla Szkoły Podstawowej w Stróżach

2 1.Wstęp 2.Cele 3.Formy i sposoby realizacji 4.Realizacja programu a) Zadania dla ucznia b) Zadania dla nauczyciela c) Zadania dla rodziców 5.Oczekiwane osiągnięcia 6.Ewaluacja 7.Bibliografia

3 Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych ale w dużej mierze i dla dzieci. To okno na świat niesie ze sobą nieograniczone informacje. Jego zaletą jest nieprzerwana praca sieci, możliwość korzystania z niej w dowolnych porach, praca w tempie dostosowanym do potrzeb i indywidualnych możliwości osoby uczącej się. Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces uczenia się. Jednak mimo wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników. Dzieci korzystające z sieci komputerowej narażone są również na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w Internecie nie brak. By temu przeciwdziałać i zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu został opracowany program profilaktyczny, który jest propozycją działań jakie można podjąć na terenie szkoły, aby uchronić podopiecznych przed zagrożeniami. Jest on adresowany do uczniów nauczycieli i rodziców naszej szkoły, gdyż także oni nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna technika informacyjna.

4 Cel ogólny Głównym celem programu jest profilaktyka zagrożeń i przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w sieci. Cele szczegółowe - Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. - Wyrabianie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im. - Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie. - Uświadamianie korzyści wypływających z właściwego korzystania z sieci. -Zapoznanie rodziców z powszechnością treści szkodliwych zamieszczonych na stronach internetowych. - Informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie - Przedstawienie rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość). Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.

5 - Zajęcia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci w klasach I-III - Pogadanki z uczniami i rodzicami - lekcje pokazowe w klasach IV-VI - Gazetki ścienne - Przygotowanie scenek sytuacyjnych na kółku informatycznym - Pokaz filmu o bezpieczeństwie w sieci przygotowanego przez uczniów - Opracowanie scenariuszy zajęć bezpieczeństwa w sieci - Prace plastyczne - Udział kolejnych uczniów w projekcie 3..2..1.. Internet -wykorzystanie płyty - Udział uczniów w ogólnopolskich konkursach o tematyce bezpieczeństwa w sieci w tym DBI 2012 - Szkolenie e-learingowe dla uczniów

6 1.Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni komputerowej oraz zasadami bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu 2.Pokazanie i omówienie zasad działania programu Opiekun Ucznia - chroniącego użytkownika przed nieodpowiednimi stronami w Internecie, 3.Opracowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej Dziecko w sieci jako materiał dydaktyczny dla klas młodszych 4.Przygotowanie gazetki ściennej na DBI pod hasłem Bezpieczeny Internet 5.Przygotowanie prac plastycznych – plakatów w programie Paint nt. z zakresu Bezpieczna szkoła 6.Przygotowanie przez uczniów scenki sytuacyjnej Nigdy nie wiadomo kto jest p drugiej stronie 7.Udział uczniów w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez portale edukacyjne 8. Szkolenia e-learningowe już od najmłodszych: necio.pl – zabawa w Internet dla przedszkolaków (klasa 0) - Poznaj bezpieczny Internet klasy I-III (kolejni nie przeszkoleni uczniowie) - Bezpieczna Przygoda z Internetem kl IV-VI (kolejni uczniowie)

7 1.Przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. 2. Praktyczne zapoznanie z programami antywirusowymi i zabezpieczającymi 3.Ukazanie uczniom stron ukazujących jak bezpiecznie korzystać z Internetu: www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl zamieszczonymi na stronie szkoły. www.dzieckowsieci.plwww.sieciaki.pl 4.Wykorzystanie na swoich lekcjach materiałów dydaktycznych zamieszczonych na powyższych stronach internetowych a także realizacja projektu 3..2..1..Internet, przeszkolenie uczniów z zakresu bezpieczeństwa, udział w konkursie dla n-li. 5.Nadzorowanie pracy uczniów przygotowujących prezentacje i multimedialne i prace plastyczne 6.Przygotowanie wspólnie z uczniami prezentacji nt. Praca biblioteki szkolnej 7. Przeprowadzenie konkursu informatycznego na najlepszą prezentację multimedialną Bezpieczny Internet 8.Przygotowanie uczniów do kursów e-learingowych na platformie www.dzieckowsieci.pl - odpowiedzialni wychowawcy i n-l informatyki www.dzieckowsieci.pl 9.Opracowanie materiałów i ulotek dla rodziców o bezpieczeństwie w Internecie. 10.Organizacja szkolenia rady pedagogicznej z zakresu bezpieczeństwa 11. Realizacja zadań projektu w zakresie profilaktyki Szkoła bez przemocy

8 1.Poinformowanie rodziców na spotkaniu o realizowanym programie profilaktycznym szkoły Bezpieczeństwo dziecka w sieci. 2.Wzbogacenie wiedzy na temat Internetu, zagrożeń i bezpieczeństwa dziecka w Internecie 3.Przedstawienie i zapoznanie rodziców z programami zabezpieczającymi zainstalowanymi w naszej szkole Opiekun Ucznia oraz ukazanie innych np.. Beniamin, Cenzor itp. 4.Udział rodziców w zajęciach warsztatowych poświęconych bezpieczeństwu 5.Przestrzeganie w domu zasad zawartych z uczniami na temat bezpieczeństwa w Internecie 6. Współpraca ze szkołą informacja i kursach e-lerningowych

9 Uczeń: - zna regulamin pracowni komputerowej i zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu - jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, dba o swoje bezpieczeństwo w sieci, - wie, co to jest oprogramowanie antywirusowe - wie, jakich informacji nie powinien podawać, - zna swoje prawa jako użytkownika Internetu, - potrafi wyszukać i oddzielić interesujące go informacje od niepotrzebnych, - ma świadomość, że nie wszystkie strony internetowe mogą zawierać nieprawdziwe dane - wie jak zachować się i komu zgłaszać pojawiające się niebezpieczeństwo. - będzie umiał korzystać z platformy e-learingowej

10 Nauczyciel: - dba o równy dostęp wszystkich uczniów do komputera i Internetu - dba o bezpieczny dostęp do sieci, - dba o zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, - kontroluje, po jakich obszarach sieci uczeń się porusza, - uczy jak prawidłowo korzystać z sieci - promuje adresy internatowe dotyczące profilaktyki - zapoznaje z szerokimi możliwościami Internetu, - zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań za pośrednictwem Internetu wskazując pozytywne walory Internetu - rozwija aktywność poznawczą i twórczą dziecka.

11 Rodzic: - jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania przez jego dziecko z Internetu - zapewnia dziecku bezpieczny dostęp do Internetu, - rozmawia z dzieckiem o zagrożeniach, jakie może nieść globalna sieć, - wspólnie z dzieckiem surfuje po Internecie szukając potrzebnych informacji - zna adresy internetowe dotyczące profilaktyki - rozumie potrzebę korzystania z Internetu.

12 Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel opierać się będzie na obserwacji uzyskiwanych efektów. Przeprowadzona zostanie też ankieta oraz konkurs sprawdzający wiadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami.

13 Opis programu zabezpieczającego Szkołą od kilku lat korzysta z programu zabezpieczającego Opiekun ucznia. Jest on sprawdzonym programem zapewniającym bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostęp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności (m.in.: komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci na komputer, poczta e-mail, reklamy i animacje). Pozwala również na elastyczne definiowanie blokowanych treści, monitorowanie stron odwiedzanych przez użytkownika oraz ustalanie dopuszczalnego czasu dostępu do sieci. Program przeznaczony jest przede wszystkim do ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w Internecie. Chociaż bywa i tak że nie wszędzie może być on wykorzystywany, dlatego tak ważne jest realizowanie programów profilaktycznych. Każdy komputer jest zabezpieczony programem antywirusowym Kasperky

14 Opracowanie programu profilaktycznego: Elżbieta Soska Sylwia Żychowska przy współpracy nauczyciela opracowującego Szkolny Program Profilaktyczny


Pobierz ppt "Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla Szkoły Podstawowej w Stróżach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google