Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA MOTYWACJI W ROZWOJU OSOBOWYM UCZNIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA MOTYWACJI W ROZWOJU OSOBOWYM UCZNIA"— Zapis prezentacji:

1 ROLA MOTYWACJI W ROZWOJU OSOBOWYM UCZNIA
dr Monika Wróblewska Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka Uniwersytet w Białymstoku

2 ISTOTA MOTYWACJI Motywacja to wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i organizuje ludzkie zachowanie oraz kieruje na osiągnięcie celu (Reykowski,1986) Stanowi proces regulacji psychicznej, od którego zależy kierunek ludzkich czynności

3 PROCES MOTYWACJI MOTYWY MOTYWY SĄ KONIECZNE UKIERUNKOWUJĄ DZIAŁANIA
Określenie celu Analiza celów Podjęcie działania Osiągnięcie celu Potrzeba MOTYWY UKIERUNKOWUJĄ DZIAŁANIA MOTYWY SĄ KONIECZNE DO REALIZACJI CELÓW

4 Motywowanie siebie (motywacja) – jeden z pięciu aspektów Inteligencji Emocjonalnej (IE)
Inteligencja Emocjonalna czyli zdolność dostrzegania i rozumienia własnych oraz cudzych uczuć a także zdolność regulowania i kontrolowania emocji

5 Inteligencja emocjonalna(EQ)
Inteligencja emocjonalna czyli zdolność dostrzegania i rozumienia własnych oraz cudzych uczuć a także zdolność regulowania i kontrolowania emocji Wyróżnia się 5 aspektów kompetencji emocjonalnej : poznawanie własnych emocji (samoświadomość) panowanie nad swoimi emocjami (samoregulacja) motywowanie siebie (motywacja) rozpoznawanie emocji u innych (empatia) panowanie nad związkiem z drugim człowiekiem (umiejętności społeczne)

6 (EQ) Inteligencja emocjonalna
jest podstawą osiągania sukcesów

7 Motywacja Poznawcza /ukształtowanie postawy badawczej i eksploracyjnej
Potrzeba poznawcza Ciekawość świata Zdziwienie Zadawanie pytań Analizowanie zdarzeń Poszukiwanie informacji Rozwiązywanie problemów

8 Nieustanne pragnienie poznawania świata towarzyszy człowiekowi przez całe życie

9

10 Potrzeba kompetencji W wieku szkolnym pojawia się potrzeba bycia kompetentnym: Dążenie do zdobycia uznania Potrzeba osiągania pozytywnych rezultatów Dążenie do robienia rzeczy dobrze Pracowitość Wytrwałość w realizacji celów

11 Poczucie kompetencji Zajęcia szkolne powinny być szansą wykazania się dla każdego ucznia – aby mógł doświadczyć powodzenia w jakiejś dziedzinie Doznawane sukcesy w sferze zadaniowej i kontaktach społecznych prowadzą do rozwoju poczucia kompetencji

12 Poczucie kompetencji prowadzi do budowania przekonania o efektywności własnych działań podejmowanych w przyszłości

13 Kompetencje działania / nasz stosunek do zadań, wyzwań i działań
Motywacja: własne zaangażowanie, skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, dążenie do osiągnięć, inicjatywa i optymizm

14 TEORIA MOTYWACJI R.M. Ryana i E.L. Deciego (2001)
Zachowanie wewnętrznie motywowane – to zachowanie ukierunkowane przez potrzeby: skuteczności i samodecydowania Ludzie mają wrodzoną skłonność do podejmowania wyzwań i stawiania sobie celów DWA TYPY OSÓB AKTYWNI i Zaangażowani PASYWNI i Zdystansowani

15 MOTYWACJA WEWNĘTRZNA Poszukiwanie nowości, wyzwań
Podejmowanie aktywności Poszerzanie swoich możliwości REZULTATY: Poczucie sprawstwa Dążenie do przyswajania wiedzy Satysfakcja z podejmowanych aktywności Zadanie ma wartość samo w sobie Prowadzi do działań efektywnych

16 PROAKTYWNA MOTYWCJA POSTAWA OTWARTOŚCI NA ZMIANY
PROAKTYWNOŚĆ – osoba jest źródłem motywacji, jest zdolna formułować i realizować cele oraz sprawować kontrolę nad swoim życiem POSTAWA OTWARTOŚCI NA ZMIANY Gotowość podjęcia wyzwania Wytrwałość Świadomość trudności Wizualizacja zmiany

17 PROAKTYWNOŚĆ podstawowy nawyk skutecznie działających ludzi (Stephen R
PROAKTYWNOŚĆ podstawowy nawyk skutecznie działających ludzi (Stephen R. Covey) JĘZYK jest bardzo dobrym wskaźnikiem stopnia, w jakim postrzegamy siebie jako ludzi proaktywnych: „Popatrzmy, co da się zrobić’ „Mogę” „Wybieram” „Podejmę próbę” „Zrobię”

18 Ludzie reaktywni: „Nic nie mogę zrobić” „Muszę to zrobić” „Nie mogę” „Zrobiłbym to, gdyby…” Język ludzie reaktywnych uwalnia ich od odpowiedzialności (St.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania,2012)

19 NIC NIE MOTYWUJE DO DALSZEGO DZIAŁANIA LEPIEJ NIŻ ŚWIADOMOŚĆ
CZYNIONYCH POSTĘPÓW

20

21 WIZUALIZACJA CELU – TWÓRCZE WYKORZYSTANIE WYOBRAŹNI
Wyobrażenie tego, co chcemy osiągnąć Przekształcenie celu – w realny obraz Rzeczywiste pobudzenie do działania

22 MOTYWACJA BĘDZIE MIAŁA MAKSYMALNE NATĘŻENIE gdy prawdopodobieństwo
sukcesu i porażki będzie równe (=) SUKCES TO - 20% UMIEJĘTNOŚCI 80 % STRATEGII

23 Źródło sukcesu jest we mnie –
„Nie dlatego brakuje nam odwagi, iż rzeczy są za trudne; to rzeczy są trudne dlatego, że brakuje nam odwagi” Źródło sukcesu jest we mnie – zasoby osobiste

24 Co wzmacnia motywację i ułatwia osiąganie sukcesu?
Pozytywna ocena rezultatów własnej pracy Wiara w sukces Wytrwałość i systematyczność Podejmowanie kolejnych prób mimo niepowodzeń Odwaga w działaniu Brak lęku przed porażką Umiejętność rozwiązywania problemów Twórcza wizualizacja celów Pojęcie możliwości bez pojęcia optymizm ma bardzo małe znaczenie (Seligman, 1999)

25 USKRZYDLENIE Forma wykorzystania EMOCJI w dążeniu do OSIĄGNIĘĆ H
USKRZYDLENIE Forma wykorzystania EMOCJI w dążeniu do OSIĄGNIĘĆ H. Gardnera (2002) Powinniśmy wykorzystywać pozytywne stany psychiczne dzieci w przyciąganiu ich do nauki w dziedzinach, w których mogą rozwijać swoje zdolności. Uskrzydlenie jest stanem psychicznym, który oznacza, że dziecko zajmie się właściwym działaniem. Trzeba znaleźć coś, co się lubi i trzymać się tego. Najbardziej przykładasz się do nauki, gdy jest to coś na czym ci zależy i zajmowanie się tym sprawia ci przyjemność. H. Gardner (2007) Inteligencje Wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce

26 MYŚLĘ, ŻE POTRAFIĘ. WIERZĘ, ŻE MOGĘ. UFAM, ŻE UMIEM.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROLA MOTYWACJI W ROZWOJU OSOBOWYM UCZNIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google