Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat płocki otrzymał ponad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat płocki otrzymał ponad."— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat płocki otrzymał ponad 61 mln złotych na realizację 114 projektów skierowanych do mieszkańców powiatu płockiego. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na: Szymanik Elżbieta

2 Wsparcie w regionie płockim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzrost zatrudnienia Aktywizację osób bezrobotnych Pomoc osobom w ciężkiej sytuacji życiowej Szkolenia pracowników Inwestycję w edukację Zmniejszenie różnic między regionami biednymi a bogatymi

3 Wsparcie w regionie płockim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szczególnie cieszą mnie: Projekty w których uczestnicy otrzymali do 40 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej. Są one kierowane głównie do osób młodych 15-24 lat, lub w wieku 50-64 lat. Projekty te realizuje Gmina Miasto Płock, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku oraz WUP. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu płockiego ponad 15 mln złotych.

4 Wsparcie w regionie płockim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekty pomagające wejść na płocki rynek pracy osobom po 50 roku życia, z niskim wykształceniem, niepełnosprawnym oraz kobietom. Czyli tym osobom, którym według statystyk najtrudniej jest znaleźć pracę. Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu płockiego przyznano blisko 13 mln złotych. Pieniądze te wpłynęły m.in do płockiego GOPS-u, MOPS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. Brata Alberta w Płocku.

5 Projekty których celem jest stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich kwalifikacjach. Jest to kluczowy element dla utrzymania aktywności na rynku pracy. Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu płockiego przyznano blisko 16 mln złotych. Wsparcie w regionie płockim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Projekty zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Przeznaczono na to ponad 22 mln złotych. Warte podkreślenia są: Każde dziecko to skarb – projekt był skierowany do uczniów z klas I-III szkół podstawowych, wykazujących problemy w nauce, zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty oraz nauczycieli uczących w Gminie Bodzanów. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz wzrost kompetencji zawodowych u nauczycieli. Wartość dofinansowania to 406 232 zł. Sezam wielkich możliwości – celem głównym projektu było nabycie przez dzieci z klas 1-3 ze szkół podstawowych w Siecieniu i Myśliborzycach (Gmina Brudzeń Duży) kluczowych umiejętności zorientowanych na osiąganie sukcesu edukacyjnego w wyniku podejmowanych działań w okresie dwóch lat szkolnych. Wartość dofinansowania to 575 214 zł. Należy również pamiętać o projektach w ramach działania 9.5 mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 864 711,60 PLN przy zrealizowanych 18 projektach.

7 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz blog www.funduszemazowsze.blog.onet.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat płocki otrzymał ponad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google