Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie
Dyrektor mgr Ligia Ostrowska

2 „Sześciolatki w Szkole Podstawowej Nr 13 w Chorzowie”

3 Z uczniami, którzy rozpoczynają naukę w szkole w wieku sześciu lat pracujemy w naszej szkole od dwóch lat. Jak każda nowość i każda zmiana, tak podjęcie nauki przez sześciolatków budziło w nauczycielach wiele obaw i niepokojów.

4 Zastanawialiśmy się: Czy dzieci poradzą sobie w środowisku szkolnym? Czy zostaną dobrze przyjęte przez starszych kolegów i koleżanki? Czy warunki lokalowe (klasy, świetlica, jadalnia) są przez nich do zaakceptowania? Stawialiśmy sobie także pytanie: Czy my, jako nauczyciele jesteśmy gotowi do pracy z młodszymi dziećmi?

5 Odpowiedź na powyższe pytania uzyskaliśmy już po pierwszych miesiącach pracy w roku szkolnym 2010/2011, kiedy to powstała klasa mieszana sześciolatków i siedmiolatków. mgr Katarzyna Duda - wychowawczyni obecnej klasy drugiej Okazało się że wielu 6-latków w tej grupie jest bardzo dobrze przygotowana do podjęcia nauki.

6 W naszej szkole to pierwsze sześciolatki, jak z nimi postępować?
„Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, obecnie moi uczniowie są w klasie drugiej. Jest to klasa specyficzna, gdyż są w niej „ ubiegłoroczne” 6-latki i 7–latki. Dostając klasę z dziewięcioma sześciolatkami i dziewięcioma siedmiolatkami, stanęłam przed nie prostym zadaniem. W naszej szkole to pierwsze sześciolatki, jak z nimi postępować?

7 Pierwsze dwa miesiące dzieci przystosowywały się do warunków i realiów szkolnych, które niestety nie są podobne do przedszkolnych. Starałam się stworzyć w swojej klasie kącik do zabawy, odpoczynku i do nauki. Podczas przerw przebywałam ze swoimi pierwszakami, które czuły się w dużej szkole zagubione. Mając świadomość, że mam do czynienia z bardzo zróżnicowanym zespołem pod względem emocjonalnym i dydaktycznym, szukałam różnych sposobów, aby dzieci czuły się w szkole dobrze i efektywnie rozwijały swój potencjał.

8 Bardzo pomocnym okazał się udział mojej klasy w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Głównym celem Projektu było wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Projekt ten realizowany był w klasie 1a od 2 listopada 2010r. zarówno na zajęciach obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych. Przed przystąpieniem do programu rodzice wyrazili zgodę na udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych.

9 Najpierw były prowadzone obserwacje dzieci podczas zajęć obowiązkowych
Najpierw były prowadzone obserwacje dzieci podczas zajęć obowiązkowych. Na podstawie tych obserwacji oraz na podstawie przeprowadzonego z rodzicami wywiadu dokonałam diagnozy początkowej profilu inteligencji uczniów z klasy 1a. Każdy z rodziców otrzymał diagnozę swojego dziecka na zebraniu styczniowym. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w każdy piątek od do z 25 minutową przerwą. Podczas zajęć wykorzystywane były metody nauczania i uczenia się właściwe do danego profilu inteligencji, możliwości i preferencji dziecka. Rozwijane były inteligencje: językowa, ruchowa, matematyczno – logiczna, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna.

10 W sali lekcyjnej „pierwszaków” zostały zorganizowane Dziecięce Ośrodki Zainteresowań tak, aby możliwa była indywidualizacja pracy z uczniami. Powstały one na bazie zestawu środków dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności w obrębie kompetencji kluczowych, w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Po zakończeniu projektu uczniowie nie tylko wzbogacili swoją wiedzę i umiejętności, przede wszystkim stworzyli bardziej zintegrowana klasę, do dnia dzisiejszego potrafią wspólnie bawić się w czasie przerw, chętnie korzystając z różnorodnych pomocy.”

11 W roku 2011/2012, gdy powstała cała klasa sześciolatków
W roku 2011/2012, gdy powstała cała klasa sześciolatków. Szybko okazało się, że wśród sześciolatków są dzieci, które są bardzo dobrze przygotowane do nowej „roli” – ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wielu z nich otrzymało wyróżnienia za osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie. mgr Anna Szkopek wychowawczyni klasy pierwszej

12 „Uczniowie klasy pierwszej, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole we wrześniu 2011 w wieku 6 lat, tworzą zgrany, chętny do pracy i zabawy zespół. Wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach dydaktycznych z wychowawcą oraz opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i bibliotece. Uczniowie, którzy mają jeszcze problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności, uczestniczą w dodatkowych, organizowanych dla nich zajęciach.

13 Wszyscy nauczyciele pracujący z naszymi 6-latkami starają się profesjonalnie i z wielkim wyczuciem wprowadzić dzieci w świat obowiązków szkolnych, wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które rozwijane w dalszym procesie edukacji pozwolą im na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz osiąganie sukcesów na swoją miarę.”

14 Dla sześciolatków nie było problemem poruszanie się po szkole, radzenie sobie w świetlicy, jadalni czy w czasie przerw na korytarzu. Trzeba podkreślić, że dzieciom w zmierzaniu się z rzeczywistością szkolną pomógł duży wkład pracy nauczycieli-wychowawców klas I. Ogromnego zaangażowania ze strony wychowawcy i innych nauczycieli oraz pracowników szkoły wymagały zwłaszcza dzieci sześcioletnie, które trafiły do szkoły ze względu na np. trudną sytuację rodzinną, finansową. Bardzo przydatne, a wręcz niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych z sześciolatkami okazały się pomoce dydaktyczne zakupione w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

15 Dodatkowo uczniowie pierwszych klas korzystali z zajęć prowadzonych przez wolontariuszki przygotowane przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

16 Z kolei w świetlicy szkolnej realizowany jest program
„Sześciolatek to ja”.

17 Jest to program autorski wychowawczyni świetlicy mgr Natalii Stanoszek skierowany do dzieci sześcioletnich uczęszczających do obecnej klasy 1a. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności manualne oraz ćwiczą przede wszystkim motorykę małą. Dzieci pracują na materiale, który jest dostosowany do ich możliwości. Sześciolatki ćwiczą na materiale konkretnym, który pozwala im lepiej zrozumieć otaczający je świat. Uczniowie podczas zajęć bardzo często doświadczają sukcesu i wiary w swoje możliwości, co pozwala im lepiej pracować i zdobywać doświadczenia.

18 Nasze „sześciolatki” w zdecydowanej większości radzą sobie w szkole
Nasze „sześciolatki” w zdecydowanej większości radzą sobie w szkole. Chętnie i z dużymi zaangażowaniem uczestniczą w lekcjach i dodatkowych zajęciach, biorą udział w konkursach.

19 Zosia: „Lubię chodzić do szkoły, bo miło tu spędzam czas, dużo się uczę, chętnie wypożyczam książki z biblioteki. Lubię matematykę, bo dobrze radzę sobie z liczeniem”. Ania: „Bardzo lubię moją szkołę. Najbezpieczniej czuję się w mojej klasie, bo tam zawsze jest moja pani oraz koleżanki i koledzy, których już dobrze znam”. Filip: „Moim ulubionym miejscem jest świetlica, bo mogę się tam bawić i wesoło spędzać czas z kolegami”. Joasia: „Odkąd chodzę do szkoły, nauczyłam się pięknie czytać, spokojnie i bezpiecznie spędzać czas z kolegami. Jestem bardziej samodzielna i odważna”.

20 Kamil: „Szkoła może nauczyć mnie wielu rzeczy np
Kamil: „Szkoła może nauczyć mnie wielu rzeczy np. pisać, rysować i odczytać godziny. Bardzo lubię zadania z treścią. Uważam że książki z biblioteki szkolnej są bardzo fajne.” Aleksander: „Lubię się uczyć, bo mogę się czegoś dowiedzieć. Dlatego, że mam fają panią.” Magda: „Podoba mi się szkoła bo poznaję kolegów i koleżanki i że mogę się uczyć pisać i czytać. Lubię książki bo mogą mnie czegoś nauczyć.” Maja: „ Lubię chodzić do szkoły dlatego że mogę spotkać się z koleżankami. W szkole mogę się uczyć i bawić z koleżankami. Najbardziej lubię dodawać, malować i robić różne prace.”

21 Z wypowiedzi samych sześciolatków wynika, że lubią chodzić do szkoły, chętnie wypożyczają książki w bibliotece. Niektóre z dzieci mówią, że najbardziej lubią matematykę, inne, że zajęcia w świetlicy szkolnej. Wszystkie podkreślają, że najważniejsze dla nich jest ich wychowawczyni, która uczy ich czytać, pisać i liczyć, a przede wszystkim czuwa nad ich bezpieczeństwem.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 13 im. T. Kościuszki w Chorzowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google