Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz."— Zapis prezentacji:

1 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz Staroscik Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, INSTALACJE 2014 08 kwietnia 2014

2 Co to jest PROSUMENT? Technologie dla wytwarzania energii prosumenckiej –Biomasa –inne OZE –gaz II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Technologie wspierające wytwarzanie energii dla energetyki prosumenckiej Źródło: ogrzewnictwo.pl

3 Co rozumiemy pod terminem PROSUMENT? Istnieje kilka definicji tego zjawiska. Np. Wikipedia podaje: konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług. (Termin wprowadzony 1980 przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę). II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

4 Co rozumiemy pod terminem PROSUMENT? INNA DEFINICJA wg Projektu Ustawy o OZE : PROSUMENT jest to wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w ilości nie większej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w danym roku. W/W działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga wpisu do rejestru wytwórców energii w mikroinstalacji. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4.

5 Co rozumiemy pod terminem PROSUMENT? A tak naprawdę to sprawa jest prosta: PROducent + konSUMENT= PROSUMENT Prosumenci energii w Polsce formalnie jeszcze nie istnieją, bowiem jak na razie nie ma w tej kwestii przepisów poza tzw. małym trójpakiem. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

6 Co robi PROSUMENT? - Produkuje energię którą zużywa głównie na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedaje do sieci zewnętrznych. Sprzedaż tej energii nie może jednak stanowić głównego źródła dochodu (Tak ma być w Polsce) -Produkuje energię w mikro- lub małej instalacji. Sprzedaje tę energię w całości, a następnie ją odkupuje z sieci po korzystniejszej cenie ( Tak jest np. często w Niemczech) -Energia produkowana przez Prosumenta to może być zarówno energia elektryczna ( o tym się mówi przede wszystkim) ale także CIEPŁO ( o czym nie wspomina się prawie wcale) II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

7 Inna forma energetyki prosumenckiej na skale regionalną – układy wyspowe połączone miedzy sobą Żródło: deenet

8 Przykłady różnych prosumenckich źródeł wytwarzania energii (ciepło, energia elektryczna) - Gazowe –Grzewcze kotły gazowe –Mikrokogeneracja gazowa - Odnawialne Źródła Energii –Energetyka słoneczna: kolektory słoneczne, fotowoltaika –Energetyka wiatrowa – małe turbiny wiatrowe –Kotły biomasowe –Pompy ciepła II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

9 Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii jako kluczowe technologie prosumenckie KPD w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wymieniają kluczowe mikroinstalacje: – Kolektory słoneczne, – Kotły na biomasę, – Małe elektrownie wiatrowe (mikrowiatraki), – Mikrosystemy fotowoltaiczne, – Mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny (do zasilania agregatów prądotwórczych z różnymi silnikami wewnętrznego spalania) – Pompy ciepła, – Małe elektrownie wodne II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

10 Jakie prosumencke źródła energii można zastosować w Budynku? Ciepło? Energia elektryczna? Gazowy kocioł kondensacyjny Mikrokogeneracja Foto: djd/Rensch-Haus GmbH

11 Mikroinstalacje w Polsce w 2012 roku Małe i mikroinstalacje OZE. Średnia moc [kW] Średni koszt jednostkow y [zł/kW] Średni koszt całej instalacji [zł] Szacunkowa ogólna liczba mikroinstalacji 2012 [szt.] Kolektory słoneczne 7,03 20022 400120 000 Małe piece i kotły na biomasę (dedykowane) 20,090018 00090 000 Pompy ciepła 10,02 50025 00010 000 Małe elektrownie wiatrowe (on i off grid) 3,09 00027 0003 000 Systemy fotowoltaiczne (on i off grid) 3.08 00024 000139 Średnia / Razem94 72023 280223 139 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Źródło : IEO

12 Ścieżki rozwoju mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i ciepła w latach 2013-2020 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Źródło : IEO

13 MIKROKOGENERACJA Mikrokogeneracja zgodnie z zapisami dyrektywy 2004/8/EC oznacza produkcję skojarzoną z maksymalną wydajnością poniżej 50 kWe. Jest to podstawowa definicja mikrokogeneracji, która niestety nie jest przestrzegana w wielu kluczowych dokumentach rządowych, na których potrzeby wprowadza się jej różne wersje u nas ma to być wydajność poniżej 40KWe Zmiany wprowadzone w ustawie – Prawo energetyczne znoszą obowiązek koncesjonowania wytwarzania energii w kogeneracji w źródłach małej i średniej mocy, za wyjątkiem źródeł biogazowych. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

14 MIKROKOGENERACJA Kogeneracja jako jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej znajduje szczególne zastosowanie w małych jednostkach wytwórczych energetyki rozproszonej. Energia wyprodukowana w jednostkach mikro i małej energetyki rozproszonej trafia w pierwszej kolejności do lokalnego odbiorcy Na świecie coraz większą popularnością cieszą się małe układy skojarzone (5KW-3 MW), czyli mała kogeneracja i mikrokogeneracja. Zdaniem ekspertów, energetyka prosumencka, w która wpisuje się także mała i mikrokogeneracja, ma dostarczyć w Polsce 2-3 tyś. MW. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

15 - Można oczekiwać coraz większego udziału kogeneracji w technice grzewczej, zarówno dużej, jak i tzw. małej - Mikro- i Mała Kogeneracja w tym kogeneracja biomasowa - Biogazownie we współpracy z instalacjami w kogeneracji i trójgeneracji - inne - Dalszy wzrost udziału OZE w wytwarzaniu ciepła: energia słoneczna geotermalna, biomasa - Konsekwentne zwiększanie udziału kotłów kondensacyjnych w grupie urządzeń gazowych i olejowych - Rozwój mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej opartych na energetyce słonecznej i wiatrowej - Rozwój innych technologii jak np. wykorzystywanie efektywnego spalania odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej Technologie prosumenckie – możliwe scenariusze?

16 Mix energetyczny - Założenia wykorzystania różnych prosumenckich źródeł energii - Wybór wykorzystania technologii do wytwarzania energii powinno się opierać o: –Dostęp do lokalnych zasobów OZE i surowców energetycznych –Możliwości technologiczne –Stworzenie możliwego energetycznego mixu dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię –Rzetelną analizę ekonomiczną uwzględniająca wszystkie, a nie tylko wybrane czynniki - Należy unikać: –Preferencji jednych źródeł kosztem innych –Tworzenia barier w możliwościach powstawania indywidualnych źródeł energii –Opierania się na nieaktualnej wiedzy n/t danego źródła energii i związanych z tym powielanych mitach II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

17 Przeciwstawianie sobie technologii wytwarzania różnych rodzajów energii w tym z OZE? Porównywanie kosztów prosumenckiego wytwarzania różnych rodzajów energii w tym z OZE?.....uwaga na pułapki subiektywnego przedstawiania faktów ! VS albo TYLKO PO CO?

18 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 - Produkcja energii elektrycznej w tzw. rozwiązaniu prosumenckim może w znacznym stopniu złagodzić, lub nawet pokryć potencjalne braki w dostawach energii - Wiele mniejszych elektrowni i źródeł wytwarzania energii w uzupełnieniu dużej energetyki – Energetyka Rozproszona - Rozwój nowych technologii w obszarze OZE mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki, społeczeństwa i regionów Kraju. - W połączeniu z poprawą efektywności energetycznej budynków zastosowanie rozproszonych OZE ułatwi realizację idei budynków zeroenergetycznych Szanse rozwoju w zakresie energetyki prosumenckiej i poprawy Efektywności Energetycznej:

19 ENERGETYKA OBYWATELSKA Energetyka obywatelska jest niczym innym jak wprowdzaniem w życie zasad energetyki prosumenckiej w praktyce. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.spiug.pl E-mail: biuro@spiug.pl STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KOMFORT INTERNATIONAL WARSZAWA POLSKA www.komfort-international.eu


Pobierz ppt "II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google