Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2017-03-30 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz Staroscik Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2017-03-30 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz Staroscik Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń."— Zapis prezentacji:

1 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz Staroscik Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych II Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, INSTALACJE kwietnia 2014 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

2 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Technologie wspierające wytwarzanie energii dla energetyki prosumenckiej Co to jest PROSUMENT? Technologie dla wytwarzania energii prosumenckiej Biomasa inne OZE gaz Źródło: ogrzewnictwo.pl II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

3 Co rozumiemy pod terminem PROSUMENT?
Istnieje kilka definicji tego zjawiska. Np. Wikipedia podaje: „ konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług”. (Termin wprowadzony 1980 przez Alvina Tofflera, pisarza i futurystę). II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

4 Co rozumiemy pod terminem PROSUMENT?
INNA DEFINICJA wg Projektu Ustawy o OZE : PROSUMENT jest to wytwórca energii elektrycznej w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w ilości nie większej niż 30% energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w danym roku. W/W działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga wpisu do rejestru wytwórców energii w mikroinstalacji. Źródło: Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 grudnia 2011 r.- wersja 1a.4. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

5 Co rozumiemy pod terminem PROSUMENT?
A tak naprawdę to sprawa jest prosta: PROducent + konSUMENT= PROSUMENT Prosumenci energii w Polsce formalnie jeszcze nie istnieją, bowiem jak na razie nie ma w tej kwestii przepisów poza tzw. „małym trójpakiem”. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

6 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Co robi PROSUMENT? - Produkuje energię którą zużywa głównie na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedaje do sieci zewnętrznych. Sprzedaż tej energii nie może jednak stanowić głównego źródła dochodu (Tak ma być w Polsce) Produkuje energię w mikro- lub małej instalacji. Sprzedaje tę energię w całości, a następnie ją odkupuje z sieci po korzystniejszej cenie ( Tak jest np. często w Niemczech) Energia produkowana przez Prosumenta to może być zarówno energia elektryczna ( o tym się mówi przede wszystkim) ale także CIEPŁO ( o czym nie wspomina się prawie wcale) II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

7 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Inna forma energetyki prosumenckiej na skale regionalną – układy wyspowe połączone miedzy sobą Żródło: deenet II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

8 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Przykłady różnych prosumenckich źródeł wytwarzania energii (ciepło, energia elektryczna) - Gazowe Grzewcze kotły gazowe Mikrokogeneracja gazowa Odnawialne Źródła Energii Energetyka słoneczna: kolektory słoneczne, fotowoltaika Energetyka wiatrowa – małe turbiny wiatrowe Kotły biomasowe Pompy ciepła II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

9 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii jako kluczowe technologie prosumenckie KPD w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wymieniają kluczowe mikroinstalacje: Kolektory słoneczne, Kotły na biomasę, Małe elektrownie wiatrowe (mikrowiatraki), Mikrosystemy fotowoltaiczne, Mikrosystemy kogeneracyjne na biogaz i biopłyny (do zasilania agregatów prądotwórczych z różnymi silnikami wewnętrznego spalania) Pompy ciepła, Małe elektrownie wodne II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

10 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Jakie prosumencke źródła energii można zastosować w Budynku? Ciepło? Energia elektryczna? Gazowy kocioł kondensacyjny Mikrokogeneracja Foto: djd/Rensch-Haus GmbH II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

11 Mikroinstalacje w Polsce w 2012 roku
Małe i mikroinstalacje OZE. Średnia moc [kW] Średni koszt jednostkowy [zł/kW] Średni koszt całej instalacji [zł] Szacunkowa ogólna liczba mikroinstalacji 2012 [szt.] Kolektory słoneczne 7,0 3 200 22 400 Małe piece i kotły na biomasę (dedykowane) 20,0 900 18 000 90 000 Pompy ciepła 10,0 2 500 25 000 10 000 Małe elektrownie wiatrowe (on i off grid) 3,0 9 000 27 000 3 000 Systemy fotowoltaiczne (on i off grid) 3.0 8 000 24 000 139 Średnia / Razem 9 4 720 23 280 Źródło : IEO II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

12 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Ścieżki rozwoju mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej i ciepła w latach Źródło : IEO II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

13 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
MIKROKOGENERACJA Mikrokogeneracja zgodnie z zapisami dyrektywy 2004/8/EC oznacza produkcję skojarzoną z maksymalną wydajnością poniżej 50 kWe. Jest to podstawowa definicja mikrokogeneracji, która niestety nie jest przestrzegana w wielu kluczowych dokumentach rządowych, na których potrzeby wprowadza się jej różne wersje u nas ma to być wydajność poniżej 40KWe Zmiany wprowadzone w ustawie – Prawo energetyczne znoszą obowiązek koncesjonowania wytwarzania energii w kogeneracji w źródłach małej i średniej mocy, za wyjątkiem źródeł biogazowych. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

14 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
MIKROKOGENERACJA Kogeneracja jako jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej znajduje szczególne zastosowanie w małych jednostkach wytwórczych energetyki rozproszonej. Energia wyprodukowana w jednostkach mikro i małej energetyki rozproszonej trafia w pierwszej kolejności do lokalnego odbiorcy Na świecie coraz większą popularnością cieszą się małe układy skojarzone (5KW-3 MW), czyli mała kogeneracja i mikrokogeneracja. Zdaniem ekspertów, energetyka prosumencka, w która wpisuje się także mała i mikrokogeneracja, ma dostarczyć w Polsce 2-3 tyś. MW. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

15 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Technologie prosumenckie – możliwe scenariusze? Można oczekiwać coraz większego udziału kogeneracji w technice grzewczej, zarówno dużej, jak i tzw. małej - Mikro- i Mała Kogeneracja w tym kogeneracja biomasowa - Biogazownie we współpracy z instalacjami w kogeneracji i trójgeneracji - inne Dalszy wzrost udziału OZE w wytwarzaniu ciepła: energia słoneczna geotermalna, biomasa Konsekwentne zwiększanie udziału kotłów kondensacyjnych w grupie urządzeń gazowych i olejowych Rozwój mikroinstalacji do wytwarzania energii elektrycznej opartych na energetyce słonecznej i wiatrowej Rozwój innych technologii jak np. wykorzystywanie efektywnego spalania odpadów do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

16 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Mix energetyczny - Założenia wykorzystania różnych prosumenckich źródeł energii - Wybór wykorzystania technologii do wytwarzania energii powinno się opierać o: Dostęp do lokalnych zasobów OZE i surowców energetycznych Możliwości technologiczne Stworzenie możliwego energetycznego mixu dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię Rzetelną analizę ekonomiczną uwzględniająca wszystkie, a nie tylko wybrane czynniki Należy unikać: Preferencji jednych źródeł kosztem innych Tworzenia barier w możliwościach powstawania indywidualnych źródeł energii Opierania się na nieaktualnej wiedzy n/t danego źródła energii i związanych z tym powielanych mitach II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

17 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Przeciwstawianie sobie technologii wytwarzania różnych rodzajów energii w tym z OZE? VS albo TYLKO PO CO? Porównywanie kosztów prosumenckiego wytwarzania różnych rodzajów energii w tym z OZE? .....uwaga na pułapki subiektywnego przedstawiania faktów ! II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

18 II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014
Szanse rozwoju w zakresie energetyki prosumenckiej i poprawy Efektywności Energetycznej: Produkcja energii elektrycznej w tzw. rozwiązaniu prosumenckim może w znacznym stopniu złagodzić, lub nawet pokryć potencjalne braki w dostawach energii Wiele mniejszych elektrowni i źródeł wytwarzania energii w uzupełnieniu „dużej energetyki” – Energetyka Rozproszona Rozwój nowych technologii w obszarze OZE mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki, społeczeństwa i regionów Kraju. W połączeniu z poprawą efektywności energetycznej budynków zastosowanie rozproszonych OZE ułatwi realizację idei „budynków zeroenergetycznych” II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

19 ENERGETYKA OBYWATELSKA
Energetyka obywatelska jest niczym innym jak wprowdzaniem w życie zasad energetyki prosumenckiej w praktyce. II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014

20 E-mail: biuro@spiug.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KOMFORT INTERNATIONAL WARSZAWA • POLSKA II KONFERENCJA Rynku Urządzeń Grzewczych Poznań, 08 kwietnia 2014


Pobierz ppt "2017-03-30 Energetyka prosumencka jako kierunek rozwoju nowoczesnych urządzeń grzewczych Janusz Staroscik Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google