Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 1 Wsparcie jst w zakresie budowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 1 Wsparcie jst w zakresie budowy."— Zapis prezentacji:

1 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 1 Wsparcie jst w zakresie budowy elektronicznej administracji. Spotkanie informacyjne dla przyszłych Beneficjentów konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2013 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 04 luty 2014 r.

2 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 2 Plan prezentacji: Urząd w liczbach - zarządzanie dokumentacją Systemy dedykowane - zarządzanie Urzędem i Miastem Systemy dedykowane a wymagania dla systemu EZD EZD w Urzędzie - doświadczenia Przykłady wdrożonych i planowanych integracji z EZD

3 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 3 Urząd Miasta Lublin w liczbach 1 330 pracowników ( w tym: 1 188 sp. urzędniczych, 142 sp. pomocniczych) 48 komórek organizacyjnych (w tym SSP i WSP) 24 lokalizacje ponad 200 miejskich jednostek organizacyjnych ponad 50 systemów (aplikacji, portali) informatycznych

4 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 4 Urząd Miasta Lublin w liczbach ponad 50 systemów informatycznych (aplikacji, portali) wspomagających pracę urzędników i … w roku 2012 blisko 500 000 stron wydruków miesięcznie rocznie prawie 15 000 ryz papieru w roku 2013 około 250 000 stron wydruków miesięcznie rocznie prawie 6 000 ryz papieru

5 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 5 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów: decyzje postanowienia zaświadczenia informacje sprawozdania ankiety umowy...

6 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 6 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów dokumenty wpływające Liczba wpływów zarejestrowanych w Mdok - EZD

7 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 7 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów dokumenty wpływające Liczba wpływów zarejestrowanych w Mdok - EZD nowe zadania dla jst, a … liczba wpływów...

8 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 8 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów dokumenty wpływające Liczba wpływów zarejestrowanych w Mdok – EZD wpływy do poszczególnych komórek organizacyjnych

9 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 9 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów dokumenty wysyłane

10 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 10 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów dokumenty wysyłane najbardziej kosztowne usługi …

11 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 11 Urząd Miasta Lublin w liczbach usługi świadczone w postaci dokumentów gromadzonych w aktach spraw

12 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 12 Zarządzanie Urzędem i Miastem Systemy dedykowane lata 2005 – 2008 Projekt Wprowadzenie elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców wykonano okablowanie strukturalne we wszystkich lokalizacjach Urzędu zbudowano nowoczesną serwerownię zakupiono sprzęt informatyczny wybudowano lub kupiono szerokopasmową infrastrukturę szkielet Miejskiej Sieci Teleinformatycznej

13 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 13 Nowoczesna serwerownia centrum przetwarzania danych wirtualizacja zasobów chmura prywatna przeniesienie najważniejszych zasobów informatycznych serwery kasetowe + macierze FC przestrzeń RAW: 68 500 GB RAM: 399 360 MB rdzenie: 116 maszyny wirtualne: 60

14 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 14 Usługi realizowane w sieci IP Urzędu dostęp do internetu dostęp do zasobów sieci (intranet, serwery usługowe, bazy chronione) telefonia IP (h.323, SIP, komunikacja central, faxserver, obsługa faxów w całej sieci) monitoring wizyjny miasta dostęp do Pesel-net serwery usługowe dla mieszkańców serwery mapowe i dane geoprzestrzenne publiczne punkty dostępu do Internetu hosting 170 szkół serwery media streaming kolokacja zewnętrznych serwerów internetowych

15 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 15 Miejska sieć światłowodowa ponad 30 km

16 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 16 Systemy dedykowane zintegrowany systemu zarządzania obecnie14 modułów i 350 użytkowników 30 szkół podstawowych 65 przedszkoli 12 liceów 15 gimnazjów 25 zespołów szkół Rady dzielnic Zarząd Transportu Miejskiego Zarząd Dróg i Mostów Miejski Urząd Pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie docelowo – wdrożenie 800 użytkowników

17 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 17 Wymagania dla systemu EZD:

18 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 18 Wymagania dla systemu EZD:

19 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 19 Wymagania dla systemu EZD:

20 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 20 Wymagania dla systemu EZD:

21 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 21 Po co integracje EZD z systemami dziedzinowymi? funkcjonowanie e-administracji powinno być oparte o: elektroniczne zarządzanie dokumentami - EZD (także elektronicznymi) elektroniczne systemy dziedzinowe elektroniczne rejestry referencyjne interoperacyjne działanie systemów używanych przez różne podmioty do realizacji ich usług oraz wymianę danych między tymi systemami

22 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 22 Po co integracja EZD z systemami dziedzinowymi? aplikacje dziedzinowe nie spełniają wymagań określonych dla systemu EZD wszystkie czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w ramach systemu, w szczególności: prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących prowadzenie spisów spraw wykonywanie dekretacji wykonywanie akceptacji, w szczególności przez podpisanie dokumentów elektronicznych odpowiednim podpisem elektronicznym

23 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 23 Po co integracja EZD z systemami dziedzinowymi? najczęściej systemy i aplikacje dedykowane dla administracji do realizacji określonych czynności nie są systemami elektronicznego zarządzania dokumentami i prowadzenia spraw są jedynie systemami wspomagającymi wykonywanie masowych wydruków dokumentów papierowych

24 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 24 Po co integracja EZD z systemami dziedzinowymi? - brak możliwości wygenerowania jakiegokolwiek raportu - brak możliwości wygenerowania dokumentu celem włączenia do akt sprawy - aplikacja dziedzinowa nie spełniająca wymagań określonych dla systemu EZD

25 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 25 EZD w Urzędzie - doświadczenia

26 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 26 EZD w Urzędzie – doświadczenia Elektroniczny System Obsługi Spraw i Dokumentów - EZD jeden rejestr dokumentów, spraw - usług zdalny dostęp do spraw i dokumentów praca grupowa na obiektach automatyczne metryki spraw elektroniczne dokumenty elektroniczne podpisy elektroniczna kancelaria monitorowanie terminowości elektroniczna sprawozdawczość i raportowanie

27 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 27 EZD w Urzędzie – doświadczenia

28 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 28 EZD w Urzędzie – doświadczenia wdrażanie systemu ESOD przygotowanie danych: – słowników – ewidencji do – zarządzania systemem – zarządzania uprawnieniami – zarządzania kancelariami – automatyzacji procesów – certyfikacji

29 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 29 EZD w Urzędzie – doświadczenia opracowanie założeń i harmonogramu wdrożenia wdrożenie etapowe etap I: I etap – lata 2008 – 2009 II etap – rok 2010 III etap – lata 2011 – 2012 PIERWSZY ETAP – wdrożenie pilotażowe: wybór użytkowników do wdrożenia w kolejnych etapach Kierownictwo Urzędu wydziały realizujące procesy wewnętrzne Urzędu: OK, IT, OM, OR, OW, BP wybór technik prowadzenia szkoleń e-learning szkolenia grupowe szkolenia indywidualne (stanowiskowe) wybór technik wdrażania systemu dwa zespoły wdrożeniowe - zespół wdrożeniowy Wykonawcy - zespół wdrożeniowy Urzędu

30 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 30 EZD w Urzędzie – doświadczenia podsumowanie I etapu (maj 2008 – czerwiec 2009) dokonano oceny efektywności stosowanych technik szkoleniowych ustalono zasady dla etapów kolejnych - szkolenia: – grupowe z przepisów instrukcji kancelaryjnej – grupowe w sali komputerowej – umiejętności obsługi komputera i oprogramowania biurowego – praca w systemie – indywidualne na stanowiskach pracy – porządkowanie akt bieżących pracownicy wchodzący w skład zespołu udoskonalili swoją wiedzę i umiejętności z uwagi na interdyscyplinarność członków

31 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 31 EZD w Urzędzie – doświadczenia etap II (rok 2010): przygotowanie do wejścia w życie nowej instrukcji kancelaryjnej dostosowywanie systemu ESOD do wymagań EZD integracje z systemami dziedzinowymi - dedykowanymi

32 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 32 EZD w Urzędzie – doświadczenia etap III (2011 – 2013) praktyka: nie każdy wdrożony jest wdrożony Kierownictwo Urzędu pracownik komórka organizacyjna bądź cierpliwy bądź pomocny monitoruj doradzaj przekonuj wdrożenie, szkolenia, integracje z systemami dziedzinowymi

33 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 33 EZD w Urzędzie – doświadczenia etap III (2011 – 2013) szkolenia:

34 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 34 Integracje z EZD - systemy informatyczne AD Active Directory

35 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 35 Wdrożone integracje z EZD integracja z modułami dziedzinowymi - DOM, PE, SOWA

36 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 36 Wdrożone integracje z EZD integracja z modułami dziedzinowymi - DOM, PE, SOWA

37 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 37 Wdrożone integracje z EZD podpis kwalifikowany

38 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 38 Wdrożone integracje z EZD podpis kwalifikowany dla wielu dokumentów

39 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 39 Wdrożone integracje z EZD podpis kwalifikowany dla wielu dokumentów

40 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 40 Wdrożone integracje z EZD autoamtyczne zaczytanie danych Wizualizacja UPD w Mdok

41 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 41 Wdrożone integracje z EZD Wizualizacja UPD w Mdok

42 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 42 Wdrożone integracje z EZD usługi świadczone w postaci dokumentów dokumenty elektroniczne

43 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 43 Wdrożone integracje z EZD integracja z pocztą elektroniczną - decyzja, iż e-mail stanowi dokumentację tworzącą akta sprawy - przeciągnięcie e-mail do folderu EZD

44 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 44 Wdrożone integracje z EZD integracja z pocztą elektroniczną - pobierz e-mail w EZD - utwórz dokument i dołącz do sprawy - dołącz jako plik do dokumentu

45 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 45 Wdrożone integracje z EZD integracja z pocztą elektroniczną w roku 2013

46 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 46 Wdrożone integracje z EZD obsługa spraw w całości elektronicznie jako wyjątki w systemie EZD rok 2012

47 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 47 Wdrożone integracje z EZD dostosowanie do wymagań EZD

48 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 48 Wdrożone integracje z EZD obsługa spraw elektronicznie – rok 2012 wyjątki w EZD

49 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 49 Wdrożone integracje z EZD obsługa spraw w całości elektronicznie jako wyjątki w systemie EZD rok 2014

50 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 50 Wdrożone integracje z EZD uruchomienie elektronicznej urzędowej tablicy ogłoszeń – ETO UML dostępna w czterech lokalizacjach Urzędu oraz przez internet http://bip.lublin.eu/um

51 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 51 Wdrożone integracje z EZD

52 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 52 Wdrożone integracje e-usług liczba publikacji na ETO UML

53 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 53 Plany do realizacji rozszerzanie dostępnych e-usług na ePUAP integracja systemu obsługi spraw i dokumentów EZD z nowym CMS – konto klienta śledzenie spraw powiadamianie o etapie sprawy z modułami dziedzinowymi EWD, EG, SRASC, CKK, GIS w zakresie wymiany: danych z rejestrów, dokumentów wprowadzenia systemu EZD jako systemu podstawowego wprowadzenie możliwości wytwarzania w EZD dokumentów elektronicznych w formacie XML, powiązanych z właściwymi dokumentami definicyjnymi XSD i wizualizacyjnymi XSL

54 Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 54 Dziękuję za uwagę! Iwona Woźniak iwona.wozniak@lublin.eu


Pobierz ppt "Integracja systemu EZD z aplikacjami dziedzinowymi - Iwona Woźniak, Urząd Miasta Lublin, 2014-02-04, Warszawa. slajd nr 1 Wsparcie jst w zakresie budowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google