Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CBDG http://baza.pgi.gov.pl Wojciech Paciura www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy http://baza.pgi.gov.pl www.pgi.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CBDG http://baza.pgi.gov.pl Wojciech Paciura www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy http://baza.pgi.gov.pl www.pgi.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 CBDG http://baza.pgi.gov.pl Wojciech Paciura www.pgi.gov.pl
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

2 Centralna Baza Danych Geologicznych coraz bardziej dostępna geologia
CBDG Centralna Baza Danych Geologicznych coraz bardziej dostępna geologia Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

3 Centralna Baza Danych Geologicznych
Historia 1994 – inicjatywa utworzenia CBDG 1996 – powołanie CBDG przy Centralnym Archiwum Geologicznycm 2014 – Centrala + Współpracownicy w 6. Oddziałach ~20 osób Źródła danych – archiwa i bazy archiwalne ARCHIDOK, ARCHIGEO, ARCHIMAP, ARCHIKOW i OTWORY_1997, ARCHIMAG, ARCHIMUZ, GEOFLOG, ARGEOL, Baza fiszek, Baza LZW, Atlasy geologiczno-inżynierskie wielkich aglomeracji, Baza SKM, Baza fanerozoiku Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Baza dokumentacji magnetycznych i grawimetr., Baza archiwalnych materiałów magnetycznych, Baza materiałów grawimetrycznych, Baza danych właściwości skał w północno-zachodniej Polsce, Sejsmika 2D i 3D, BPS, Baza kredy górnej i paleocenu dolnego z otworów Niżu Polskiego, Komputerowy bank informacji sejsmicznej … Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

4 Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu (1/2) Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

5 Centralna Baza Danych Geologicznych
Architektura systemu (2/2) Słowniki + GIS = „dwie szyny” Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

6 Centralna Baza Danych Geologicznych
Wspólne słowniki – klucz do sukcesu GOSPODARKA, GRUPY_TEMATYCZNE, INNE_HASLA, INSTYTUCJE, INSTYTUCJE_ADRESY, INSTYTUCJE_FUNKCJE, INSTYTUCJE_NAZWY, INSTYTUCJE_OLD, INSTYTUCJE_RODZAJE, KARTA_WYPOZYCZEN, MIEJSCOWOSCI, MINERALY_SZRAF, OBSZARY, OSOBY, PODZIALY_ADMINISTRACYJNE, PRAWA_INSTYTUCJE, PRAWA_PODSTAWA_PRAWNA, PRAWA_RODZ_OBCIAZEN, PRAWA_STATUS, SATELITY, SKAMIENIALOSCI, SL_BADANIA_REL, SL_BAZY_ZRODLOWE, SL_CECHY_SKAL, SL_CECHY_STRUKTUR, SL_CELE_KOLEKCJI, SL_CELE_WIERCENIA, SL_DECYDENCI, SL_DZIALY_CAG, SL_DZIEDZINY, SL_DZIEDZINY_GEOLOGII, SL_EFEKT_WIERC, SL_FORMY_WYSTAP_MINERALU, SL_FUNKCJI_INSTYTUCJI, SL_GF_PLATFORMA, SL_GF_RANGA_PKT, SL_GF_RODZ_ZDJECIA, SL_GF_TYP_PKT, SL_GRUPY_ANALIZ, SL_GRUPY_DANYCH_UDOST, SL_INST_OSOBY_UDOST, SL_JEDNOSTKI_MIARY, SL_JEDNOSTKI_REL, SL_JEDNOSTKI_SYSTEMATYKI, SL_JEZYKI, SL_KAT_ROZPOZNANIA, SL_KATEGORIE_DOKUMENTOW, SL_KOLUMNY_PROFILI, SL_LOKALNE_STRUKTURY_GEOL, SL_MATERIALY_PROBKI, SL_METODY_BADAWCZE, SL_METODY_POBIERANIA, SL_METODY_WIERCEN, SL_METRYKI_OTWORU, SL_MINERALY, SL_MT_MEAS_DAT_TYPE, SL_MT_MEAS_TYPE, SL_MT_OPIS_PKT, SL_NAZWY_LITOLOGICZNE, SL_NOSNIKI_ZDJEC, SL_OBSERWACJE, SL_ODMIANY_POZIOMOW_BIO, SL_OPISY_WARTOSCI, SL_OT_TYPY_OPISOW_STANOW, SL_PARAMETRY_REL, SL_PODSTAWY_LOKALIZACJI, SL_PROCESY_GEOLOGICZNE, SL_PROFILE_SEJSMICZNE, SL_PRZEDMIOT_BADAN, SL_PRZEZNACZENIA_PUNKTU, SL_RANG, SL_REGIONY_GEO, SL_RODZAJE_CECH_SKAL, SL_RODZAJE_DOKUMENTOW, SL_RODZAJE_INSTYTUCJI, SL_RODZAJE_INTENSYFIKACJI, SL_RODZAJE_KOL_OK, SL_RODZAJE_KONTAKTOW, SL_RODZAJE_MAP, SL_RODZAJE_MIEJSCOWOSCI, SL_RODZAJE_NARZEDZI, SL_RODZAJE_NOSNIKOW, SL_RODZAJE_PARAMETROW, SL_RODZAJE_PLUCZKI, SL_RODZAJE_PODZIALOW, SL_RODZAJE_PRAC, SL_RODZAJE_PROBEK, SL_RODZAJE_PRZYPLYWOW, SL_RODZAJE_PUNKTOW, SL_RODZAJE_ZBIORNIKOW_WODNYCH, SL_RODZAJE_ZDJEC, SL_RODZAJOW_FILTROW, SL_RODZAJOW_OBSYPKI, SL_SONDY_GEOFIZYCZNE_REL, SL_SPOSOBY_NABYCIA, SL_SPOSOBY_UDOSTEPNIANIA, SL_SSM_CEL_PRAC, SL_SSM_CORR_STATIC, SL_SSM_RODZAJE_BAD_SEJSM, SL_SSM_ROZSTAW, SL_SSM_SEIS_PRF_TYPE, SL_SSM_SEN_TYPE, SL_SSM_SRC_TYPE, SL_SSM_SUMY_KONC, SL_STANOWISKA, SL_STATUSY_KOLEKCJI, SL_STATUSY_OKAZOW, SL_STRUKTURY, SL_STRUKTURY_CECHY, SL_STRUKTURY_PARAMETRY, SL_SUBSTANCJE_CHEMICZNE, SL_SUROWCE, SL_TWORCY, SL_TYPY_ALUWIUM, SL_TYPY_GLEBY, SL_TYPY_JEDNOSTEK_ADMIN, SL_TYPY_OBIEKTOW, SL_TYPY_STRATYGRAFII, SL_UKLADY_WSP, SL_URZADZENIA_WIERTNICZE, SL_UZYTKOWANIA_GRUNTU, SL_WALUTY, SL_ZABUDOWY, SL_ZLEWNI, SL_ZLOZA, SL_ZRODLO_INF, SLOWA_KLUCZOWE, STRATYGRAFIE, UZYTKOWNICY, UZYTKOWNICY_ARCH 130 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

7 Centralna Baza Danych Geologicznych
Życie danych w systemie Przetwarzanie, Uzupełnianie, Wytwarzanie nowych danych Zakończenie tematu, Nowa jakość danych, Nowy wolumen danych Inicjatywa nowego tematu, wstępne konsultacje z administratorami zasobu centralnego Rozbudowa podstawowego zasobu danych na potrzeby kolejnych projektów, społeczeństwa, administracji… Synchronizacja uzupełnionych i wytworzonych danych w docelowych podsystemach Uzgodnienia, eksportowanie, danych do realizacji tematu, inne działania wspomagające Szczegółowe uzgodnienia harmonizacji nowych danych Przekazywanie wytworzonego zasobu danych do zasobu centralnego 4 1 2 3 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

8 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (1/3) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: CBDG: Mapa geologiczna Polski bez kenozoiku 1: , Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1: (5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 m p.p.m.,) Regiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego Geofizyka sejsmika 2D i 3D, grawimetria, magnetyka, magnetotelluryka sondowania elektrooporowe, dokumentacje geoelektryczne Jaskinie Skorowidze map topograficznych, tematycznych (SMGP, MLP, MHP, MGSP map geoturystycznych), zdjęć lotniczych, bloków koncesyjnych Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

9 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (2/3) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Hydrogeologia: Jednolite Części Wód Podziemnych (3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Punkty pomiarowe monitoringu chemicznego Punkty pomiarowe monitoringu ilościowego Obszary objęte monitoringiem lokalnym Przewodność Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Stopień zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Obniżenie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (2) Obniżenie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (2) Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego Wrażliwość na zanieczyszczenie (wg Witczaka) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego i Sadurskiego) Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

10 Centralna Baza Danych Geologicznych
Zasoby danych przestrzennych (3/3) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Geologia morza: Mapa litologiczna dna Bałtyku 1: Mapa geologiczna odkryta południowego Bałtyku Geofizyka morska - sejsmoakustyka Punkty badawcze na obszarze dna morskiego Kartografia: projekty map seryjnych: SMGP (547), MLP (20), MGP 1: (1) projekty inne: mapy geoturystyczne (5) – prace projektowe geobazy „Punkty dokumentacyjne SMGP” „Profilowanie inwestycji liniowych” – punkty dokumentacyjne odsłonięć OneGeology – geologia 1: , mapy ścięcia poziomego, glacitektonika Osuwiska (SOPO) – osuwiska i obszary zagrożone osuwiskami Surowce mineralne (MIDAS) – złoża, obszary i tereny górnicze, koncesje Centralny Rejestr Geostanowisk Polski – geostanowiska Geologia inżynierska – Atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje drogowe i kolejowe Geologia środowiskowa – mogilniki Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

11 Centralna Baza Danych Geologicznych
Dostęp do danych – Portal CBDG ( Użytkownicy zewnętrzni podstawowy, publiczny punkt dostępu do danych przestrzennych Użytkownicy wewnętrzni dostęp do danych dla pracowników PIG-PIB realizujących zadania PSG i PSH czyli zaloguj się i korzystaj! Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

12 Centralna Baza Danych Geologicznych
Portal CBDG – systemy dziedzinowe Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

13 Centralna Baza Danych Geologicznych
GIS w internecie Rozwój aplikacji dla danych przestrzennych: Przeglądarka ArcIMS Przeglądarka GIS (REST/WMS) Przeglądarka mobilna „Geologia” (WMS) Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

14 http://baza.pgi.gov.pl Dziękuję za uwagę
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy


Pobierz ppt "CBDG http://baza.pgi.gov.pl Wojciech Paciura www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy http://baza.pgi.gov.pl www.pgi.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google