Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura."— Zapis prezentacji:

1 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura

2 coraz bardziej dostępna geologia CBDG Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

3 1994 – inicjatywa utworzenia CBDG 1996 – powołanie CBDG przy Centralnym Archiwum Geologicznycm 2014 – Centrala + Współpracownicy w 6. Oddziałach ~20 osób Historia Źródła danych – archiwa i bazy archiwalne ARCHIDOK, ARCHIGEO, ARCHIMAP, ARCHIKOW i OTWORY_1997, ARCHIMAG, ARCHIMUZ, GEOFLOG, ARGEOL, Baza fiszek, Baza LZW, Atlasy geologiczno- inżynierskie wielkich aglomeracji, Baza SKM, Baza fanerozoiku Pomorza Wschodniego i Zachodniego, Baza dokumentacji magnetycznych i grawimetr., Baza archiwalnych materiałów magnetycznych, Baza materiałów grawimetrycznych, Baza danych właściwości skał w północno-zachodniej Polsce, Sejsmika 2D i 3D, BPS, Baza kredy górnej i paleocenu dolnego z otworów Niżu Polskiego, Komputerowy bank informacji sejsmicznej … Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

4 Architektura systemu (1/2) Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

5 Architektura systemu (2/2) Słowniki + GIS = dwie szyny Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

6 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Centralna Baza Danych Geologicznych GOSPODARKA, GRUPY_TEMATYCZNE, INNE_HASLA, INSTYTUCJE, INSTYTUCJE_ADRESY, INSTYTUCJE_FUNKCJE, INSTYTUCJE_NAZWY, INSTYTUCJE_OLD, INSTYTUCJE_RODZAJE, KARTA_WYPOZYCZEN, MIEJSCOWOSCI, MINERALY_SZRAF, OBSZARY, OSOBY, PODZIALY_ADMINISTRACYJNE, PRAWA_INSTYTUCJE, PRAWA_PODSTAWA_PRAWNA, PRAWA_RODZ_OBCIAZEN, PRAWA_STATUS, SATELITY, SKAMIENIALOSCI, SL_BADANIA_REL, SL_BAZY_ZRODLOWE, SL_CECHY_SKAL, SL_CECHY_STRUKTUR, SL_CELE_KOLEKCJI, SL_CELE_WIERCENIA, SL_DECYDENCI, SL_DZIALY_CAG, SL_DZIEDZINY, SL_DZIEDZINY_GEOLOGII, SL_EFEKT_WIERC, SL_FORMY_WYSTAP_MINERALU, SL_FUNKCJI_INSTYTUCJI, SL_GF_PLATFORMA, SL_GF_RANGA_PKT, SL_GF_RODZ_ZDJECIA, SL_GF_TYP_PKT, SL_GRUPY_ANALIZ, SL_GRUPY_DANYCH_UDOST, SL_INST_OSOBY_UDOST, SL_JEDNOSTKI_MIARY, SL_JEDNOSTKI_REL, SL_JEDNOSTKI_SYSTEMATYKI, SL_JEZYKI, SL_KAT_ROZPOZNANIA, SL_KATEGORIE_DOKUMENTOW, SL_KOLUMNY_PROFILI, SL_LOKALNE_STRUKTURY_GEOL, SL_MATERIALY_PROBKI, SL_METODY_BADAWCZE, SL_METODY_POBIERANIA, SL_METODY_WIERCEN, SL_METRYKI_OTWORU, SL_MINERALY, SL_MT_MEAS_DAT_TYPE, SL_MT_MEAS_TYPE, SL_MT_OPIS_PKT, SL_NAZWY_LITOLOGICZNE, SL_NOSNIKI_ZDJEC, SL_OBSERWACJE, SL_ODMIANY_POZIOMOW_BIO, SL_OPISY_WARTOSCI, SL_OT_TYPY_OPISOW_STANOW, SL_PARAMETRY_REL, SL_PODSTAWY_LOKALIZACJI, SL_PROCESY_GEOLOGICZNE, SL_PROFILE_SEJSMICZNE, SL_PRZEDMIOT_BADAN, SL_PRZEZNACZENIA_PUNKTU, SL_RANG, SL_REGIONY_GEO, SL_RODZAJE_CECH_SKAL, SL_RODZAJE_DOKUMENTOW, SL_RODZAJE_INSTYTUCJI, SL_RODZAJE_INTENSYFIKACJI, SL_RODZAJE_KOL_OK, SL_RODZAJE_KONTAKTOW, SL_RODZAJE_MAP, SL_RODZAJE_MIEJSCOWOSCI, SL_RODZAJE_NARZEDZI, SL_RODZAJE_NOSNIKOW, SL_RODZAJE_PARAMETROW, SL_RODZAJE_PLUCZKI, SL_RODZAJE_PODZIALOW, SL_RODZAJE_PRAC, SL_RODZAJE_PROBEK, SL_RODZAJE_PRZYPLYWOW, SL_RODZAJE_PUNKTOW, SL_RODZAJE_ZBIORNIKOW_WODNYCH, SL_RODZAJE_ZDJEC, SL_RODZAJOW_FILTROW, SL_RODZAJOW_OBSYPKI, SL_SONDY_GEOFIZYCZNE_REL, SL_SPOSOBY_NABYCIA, SL_SPOSOBY_UDOSTEPNIANIA, SL_SSM_CEL_PRAC, SL_SSM_CORR_STATIC, SL_SSM_RODZAJE_BAD_SEJSM, SL_SSM_ROZSTAW, SL_SSM_SEIS_PRF_TYPE, SL_SSM_SEN_TYPE, SL_SSM_SRC_TYPE, SL_SSM_SUMY_KONC, SL_STANOWISKA, SL_STATUSY_KOLEKCJI, SL_STATUSY_OKAZOW, SL_STRUKTURY, SL_STRUKTURY_CECHY, SL_STRUKTURY_PARAMETRY, SL_SUBSTANCJE_CHEMICZNE, SL_SUROWCE, SL_TWORCY, SL_TYPY_ALUWIUM, SL_TYPY_GLEBY, SL_TYPY_JEDNOSTEK_ADMIN, SL_TYPY_OBIEKTOW, SL_TYPY_STRATYGRAFII, SL_UKLADY_WSP, SL_URZADZENIA_WIERTNICZE, SL_UZYTKOWANIA_GRUNTU, SL_WALUTY, SL_ZABUDOWY, SL_ZLEWNI, SL_ZLOZA, SL_ZRODLO_INF, SLOWA_KLUCZOWE, STRATYGRAFIE, UZYTKOWNICY, UZYTKOWNICY_ARCH 130 Wspólne słowniki – klucz do sukcesu

7 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Centralna Baza Danych Geologicznych Życie danych w systemie Przetwarzanie, Uzupełnianie, Wytwarzanie nowych danych Zakończenie tematu, Nowa jakość danych, Nowy wolumen danych Inicjatywa nowego tematu, wstępne konsultacje z administratorami zasobu centralnego Rozbudowa podstawowego zasobu danych na potrzeby kolejnych projektów, społeczeństwa, administracji… Synchronizacja uzupełnionych i wytworzonych danych w docelowych podsystemach Uzgodnienia, eksportowanie, danych do realizacji tematu, inne działania wspomagające Szczegółowe uzgodnienia harmonizacji nowych danych Przekazywanie wytworzonego zasobu danych do zasobu centralnego

8 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zasoby danych przestrzennych (1/3) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: CBDG: Mapa geologiczna Polski bez kenozoiku 1:1 000 000, Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1:750 000 (5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500 m p.p.m.,) Regiony fizyczno-geograficzne wg Kondrackiego Geofizyka sejsmika 2D i 3D, grawimetria, magnetyka, magnetotelluryka sondowania elektrooporowe, dokumentacje geoelektryczne Jaskinie Skorowidze map topograficznych, tematycznych (SMGP, MLP, MHP, MGSP map geoturystycznych), zdjęć lotniczych, bloków koncesyjnych

9 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zasoby danych przestrzennych (2/3) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Hydrogeologia: Jednolite Części Wód Podziemnych (3) Główne Zbiorniki Wód Podziemnych Punkty pomiarowe monitoringu chemicznego Punkty pomiarowe monitoringu ilościowego Obszary objęte monitoringiem lokalnym Przewodność Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Stopień zagrożenia Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego Obniżenie Głównego Użytkowego Poziomu Wodonośnego (2) Obniżenie Pierwszego Poziomu Wodonośnego (2) Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego Wrażliwość na zanieczyszczenie (wg Witczaka) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego) Regiony hydrogeologiczne (wg Paczyńskiego i Sadurskiego) Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej

10 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Zasoby danych przestrzennych (3/3) Dane wytwarzane w PIG-PIB lub we współpracy z Instytutem: Geologia morza: Mapa litologiczna dna Bałtyku 1:200 000 Mapa geologiczna odkryta południowego Bałtyku Geofizyka morska - sejsmoakustyka Punkty badawcze na obszarze dna morskiego Kartografia: projekty map seryjnych: SMGP (547), MLP (20), MGP 1:200 000 (1 ) projekty inne: mapy geoturystyczne (5) – prace projektowe geobazy Punkty dokumentacyjne SMGP Profilowanie inwestycji liniowych – punkty dokumentacyjne odsłonięć OneGeology – geologia 1:500 000, mapy ścięcia poziomego, glacitektonika Osuwiska (SOPO) – osuwiska i obszary zagrożone osuwiskami Surowce mineralne (MIDAS) – złoża, obszary i tereny górnicze, koncesje Centralny Rejestr Geostanowisk Polski – geostanowiska Geologia inżynierska – Atlasy geologiczno-inżynierskie, inwestycje drogowe i kolejowe Geologia środowiskowa – mogilniki

11 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Użytkownicy zewnętrzni podstawowy, publiczny punkt dostępu do danych przestrzennych Użytkownicy wewnętrzni dostęp do danych dla pracowników PIG-PIB realizujących zadania PSG i PSH czyli zaloguj się i korzystaj! Dostęp do danych – Portal CBDG (http://geoportal.pgi.gov.pl)

12 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Centralna Baza Danych Geologicznych Portal CBDG – systemy dziedzinowe

13 Centralna Baza Danych Geologicznych www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Rozwój aplikacji dla danych przestrzennych: Przeglądarka ArcIMS Przeglądarka GIS (REST/WMS) Przeglądarka mobilna Geologia (WMS) … GIS w internecie

14 www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Dziękuję za uwagę http://geoportal.pgi.gov.pl/wojciech.paciura


Pobierz ppt "Www.pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy CBDG Wojciech Paciura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google