Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

2 Zgodnie z pkt 34 preambuły Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/ % środków z funduszy strukturalnych alokowanych dla państw członkowskich w ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie może zostać umieszczonych w krajowej rezerwie dla wynagradzania za wykonanie. Krajowa rezerwa wykonania

3 Artykuł 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Krajowa rezerwa wykonania 1. Państwo członkowskie może z własnej inicjatywy zadecydować o stworzeniu krajowej rezerwy wykonania dla celu Konwergencja lub celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wynoszącej 3 % jego całkowitej alokacji na każdy z tych celów. 2. W przypadku gdy państwo członkowskie zadecydowało o stworzeniu takiej rezerwy, dokonuje ono oceny wykonania swoich programów operacyjnych w ramach każdego z celów nie później niż dnia 30 czerwca 2011 r. 3. Nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., na podstawie wniosków każdego zainteresowanego państwa członkowskiego i w ścisłej z nim współpracy, Komisja dokonuje alokacji krajowej rezerwy wykonania. Krajowa rezerwa wykonania

4 Zgodnie z decyzją KE zatwierdzającą NSRO krajowa rezerwa wykonania (EFRR, EFS) wynosi EUR. Proporcjonalnie na Regionalne Programy Operacyjne przypada 38,46% krajowej rezerwy wykonania, tj ,58 EUR. Mając na uwadze prognozę Rady Ministrów w zakresie certyfikowania do KE wydatków z nowej perspektywy (cel - wykorzystanie jak największej części alokacji poprzez certyfikowanie wydatków do KE w 2009 i 2010 roku), decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego krajowa rezerwa wykonania przypadająca na RPO będzie rozdysponowana między województwa, które osiągną najlepszy wynik w certyfikowaniu wydatków do KE (% alokacji) w 2009 i 2010 roku. Przez wykonanie należy rozumieć środki UE w wydatkach certyfikowanych do KE w 2009 oraz w 2010 roku jako % alokacji z EFRR. Krajowa rezerwa wykonania

5 Z uwagi na fakt, iż rok 2009 jest bardziej strategiczny, 4/7 z ww. puli, czyli kwota ,05 EUR zostanie rozdzielona w oparciu o wykonanie za rok Tym samym 3/7 puli, tj ,53 EUR zostanie rozdzielone w oparciu o wykonanie w 2010 roku. Środki z krajowej rezerwy wykonania będą uruchamiane w 2011 roku lub w dwóch transzach w latach Krajowa rezerwa wykonania

6 Zasady podziału krajowej rezerwy wykonania premiujemy pierwszych 5 miejsc, nawet gdy różnica między ostatnim premiowanym i pierwszym niepremiowanym będzie wynosić 1/1000 procenta (ważna jest każda wydana złotówka); aby uzyskać środki z krajowej rezerwy wykonania za wykonanie w 2009 roku, województwo musi spełnić łącznie 2 warunki: będzie jednym z pięciu województw najszybciej wykorzystujących środki UE w 2009 roku - wykorzystanie % (a nie kwotowe) alokacji, poziom wykorzystania alokacji przez województwo wyniesie nie mniej niż 8% w 2009 roku; z uwagi na fakt, iż od poświadczenia wydatku przez IZ do certyfikowania go do KE mija pewien okres, uwzględniamy wydatki certyfikowane do IPoc do końca października 2009 zasady dotyczące podziału rezerwy za wykonanie w 2010 roku będą analogiczne; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji (dla 2010 roku, a nie narastająco); jeśli w 2009 roku określony przez MRR próg przekroczy mniej województw niż 8%, nierozdysponowana pula środków zostanie wliczona do kwoty do podziału na rok 2010; w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi w 2010 roku, nierozdysponowane środki zostaną przeznaczone na programy sektorowe. Krajowa rezerwa wykonania Zasady podziału

7 Krajowa rezerwa wykonania Skąd wynika próg wykonania dla 2009 roku? Docelowe wartości wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE do końca 2009 r. - prognozy IZ RPO WojewództwoAlokacja (w EUR) Alokacja (w tys. PLN)Wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE do końca 2009 r. (w tys. PLN) w tym Prognoza % alokacji 4,1465 środki UE (w tys. PLN) =6/3 dolnośląskie , , , ,855,90% kujawsko-pomorskie , , , ,507,84% lubelskie , , , ,001,87% lubuskie , , , ,0013,09% łódzkie , , , ,8112,78% małopolskie , , , ,139,61% mazowieckie , , , ,871,12% opolskie , , , ,006,82% podkarpackie , , , ,226,37% podlaskie , , , ,009,07% pomorskie , , , ,003,57% śląskie , , , ,062,64% świętokrzyskie , , , ,009,44% warmińsko-mazurskie , , , ,076,84% wielkopolskie , , , ,0016,10% zachodniopomorskie , , , ,0011,11% OGÓŁEM RPO , , , ,517,08%

8 Krajowa rezerwa wykonania - podział Miejsca premiowane Udział w puli "Premia" za wykonanie w 2009 roku "Premia" za wykonanie w 2010 roku OGÓŁEM I miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji 33,33% ,35 EUR ,51 EUR ,86 EUR II miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 26,67% ,08 EUR ,81 EUR ,89 EUR III miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 20,00% ,81 EUR ,11 EUR ,92 EUR IV miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 13,33% ,54 EUR ,40 EUR ,94 EUR V miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 6,67% ,27 EUR ,70 EUR ,97 EUR OGÓŁEM 100,00% ,05 EUR ,53 EUR ,58 EUR

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google