Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

2 Zgodnie z pkt 34 preambuły Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 3 % środków z funduszy strukturalnych alokowanych dla państw członkowskich w ramach celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie może zostać umieszczonych w krajowej rezerwie dla wynagradzania za wykonanie. Krajowa rezerwa wykonania

3 Artykuł 50 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Krajowa rezerwa wykonania 1. Państwo członkowskie może z własnej inicjatywy zadecydować o stworzeniu krajowej rezerwy wykonania dla celu Konwergencja lub celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, wynoszącej 3 % jego całkowitej alokacji na każdy z tych celów. 2. W przypadku gdy państwo członkowskie zadecydowało o stworzeniu takiej rezerwy, dokonuje ono oceny wykonania swoich programów operacyjnych w ramach każdego z celów nie później niż dnia 30 czerwca 2011 r. 3. Nie później niż dnia 31 grudnia 2011 r., na podstawie wniosków każdego zainteresowanego państwa członkowskiego i w ścisłej z nim współpracy, Komisja dokonuje alokacji krajowej rezerwy wykonania. Krajowa rezerwa wykonania

4 Zgodnie z decyzją KE zatwierdzającą NSRO krajowa rezerwa wykonania (EFRR, EFS) wynosi 1 331 304 099 EUR. Proporcjonalnie na Regionalne Programy Operacyjne przypada 38,46% krajowej rezerwy wykonania, tj. 512 029 304,58 EUR. Mając na uwadze prognozę Rady Ministrów w zakresie certyfikowania do KE wydatków z nowej perspektywy (cel - wykorzystanie jak największej części alokacji poprzez certyfikowanie wydatków do KE w 2009 i 2010 roku), decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego krajowa rezerwa wykonania przypadająca na RPO będzie rozdysponowana między województwa, które osiągną najlepszy wynik w certyfikowaniu wydatków do KE (% alokacji) w 2009 i 2010 roku. Przez wykonanie należy rozumieć środki UE w wydatkach certyfikowanych do KE w 2009 oraz w 2010 roku jako % alokacji z EFRR. Krajowa rezerwa wykonania

5 Z uwagi na fakt, iż rok 2009 jest bardziej strategiczny, 4/7 z ww. puli, czyli kwota 292 588 174,05 EUR zostanie rozdzielona w oparciu o wykonanie za rok 2009. Tym samym 3/7 puli, tj. 219 441 130,53 EUR zostanie rozdzielone w oparciu o wykonanie w 2010 roku. Środki z krajowej rezerwy wykonania będą uruchamiane w 2011 roku lub w dwóch transzach w latach 2011-2012. Krajowa rezerwa wykonania

6 Zasady podziału krajowej rezerwy wykonania premiujemy pierwszych 5 miejsc, nawet gdy różnica między ostatnim premiowanym i pierwszym niepremiowanym będzie wynosić 1/1000 procenta (ważna jest każda wydana złotówka); aby uzyskać środki z krajowej rezerwy wykonania za wykonanie w 2009 roku, województwo musi spełnić łącznie 2 warunki: będzie jednym z pięciu województw najszybciej wykorzystujących środki UE w 2009 roku - wykorzystanie % (a nie kwotowe) alokacji, poziom wykorzystania alokacji przez województwo wyniesie nie mniej niż 8% w 2009 roku; z uwagi na fakt, iż od poświadczenia wydatku przez IZ do certyfikowania go do KE mija pewien okres, uwzględniamy wydatki certyfikowane do IPoc do końca października 2009 zasady dotyczące podziału rezerwy za wykonanie w 2010 roku będą analogiczne; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji (dla 2010 roku, a nie narastająco); jeśli w 2009 roku określony przez MRR próg przekroczy mniej województw niż 8%, nierozdysponowana pula środków zostanie wliczona do kwoty do podziału na rok 2010; w przypadku, gdy taka sytuacja wystąpi w 2010 roku, nierozdysponowane środki zostaną przeznaczone na programy sektorowe. Krajowa rezerwa wykonania Zasady podziału

7 Krajowa rezerwa wykonania Skąd wynika próg wykonania dla 2009 roku? Docelowe wartości wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE do końca 2009 r. - prognozy IZ RPO WojewództwoAlokacja (w EUR) Alokacja (w tys. PLN)Wartość wydatków kwalifikowalnych certyfikowanych do KE do końca 2009 r. (w tys. PLN) w tym Prognoza % alokacji 4,1465 środki UE (w tys. PLN) 123467=6/3 dolnośląskie1 213 144 879,005 030 305,24481 986,99296 629,855,90% kujawsko-pomorskie951 003 820,003 943 337,34329 351,40309 246,507,84% lubelskie1 155 854 549,004 792 750,89111 183,0089 504,001,87% lubuskie439 173 096,001 821 031,24314 243,00238 343,0013,09% łódzkie1 006 380 910,004 172 958,44652 096,33533 211,8112,78% małopolskie1 290 274 402,005 350 122,81605 111,91514 345,139,61% mazowieckie1 831 496 697,007 594 301,05104 449,6784 896,871,12% opolskie427 144 813,001 771 155,97174 875,00120 870,006,82% podkarpackie1 136 307 823,004 711 700,39406 627,60299 964,226,37% podlaskie636 207 883,002 638 035,99326 479,00239 292,009,07% pomorskie885 065 763,003 669 925,19197 582,00130 935,003,57% śląskie1 712 980 303,007 102 872,83259 345,34187 431,062,64% świętokrzyskie725 807 266,003 009 559,83444 609,81284 200,009,44% warmińsko-mazurskie1 036 542 041,004 298 021,57304 222,28293 787,076,84% wielkopolskie1 272 792 644,005 277 634,701 213 956,00849 915,0016,10% zachodniopomorskie835 437 299,003 464 140,76645 773,00384 970,0011,11% OGÓŁEM RPO16 555 614 188,0068 647 854,236 571 892,334 857 541,517,08%

8 Krajowa rezerwa wykonania - podział Miejsca premiowane Udział w puli "Premia" za wykonanie w 2009 roku "Premia" za wykonanie w 2010 roku OGÓŁEM I miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; próg wykonania dla 2010 roku zostanie określony do końca III kwartału 2009 roku, przy czym nie będzie niższy niż 10% alokacji 33,33%97 529 391,35 EUR73 147 043,51 EUR170 676 434,86 EUR II miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 26,67%78 023 513,08 EUR58 517 634,81 EUR136 541 147,89 EUR III miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 20,00%58 517 634,81 EUR43 888 226,11 EUR102 405 860,92 EUR IV miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 13,33%39 011 756,54 EUR29 258 817,40 EUR68 270 573,94 EUR V miejsce - nie mniej niż 8% alokacji w 2009 roku; jw. w odniesieniu do 2010 roku 6,67%19 505 878,27 EUR14 629 408,70 EUR34 135 286,97 EUR OGÓŁEM 100,00% 292 588 174,05 EUR219 441 130,53 EUR512 029 304,58 EUR

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowa rezerwa wykonania Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google