Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Herb rodu Norwidów -Topór Data i miejsce urodzenia 24 września 1821 - Laskowo- Głuchy Data i miejsce śmierci 23 maja 1883 - Paryż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Herb rodu Norwidów -Topór Data i miejsce urodzenia 24 września 1821 - Laskowo- Głuchy Data i miejsce śmierci 23 maja 1883 - Paryż"— Zapis prezentacji:

1

2 Herb rodu Norwidów -Topór Data i miejsce urodzenia 24 września Laskowo- Głuchy Data i miejsce śmierci 23 maja Paryż

3 Cytaty A któż to jest ten Norwid, o którym można tak pięknie mówić jego własnym językiem, Jan Paweł II,

4 Cytaty Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiazek. Jestem z narodu, w którym od blisko stu lat każda książka wychodzi za późno, a każdy czyn za wcześnie. Jesteśmy żadnym społeczeństwem, jesteśmy jednym wielkim sztandarem narodowym. Oryginalność jest to sumienność w obliczu źródeł. Słowo - jest czynu testamentem. Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę. Miasto – złocony kraniec przepaści. Kto kocha - małe temu ogromnieje I lada promyk zolbrzymia nadzieję. Kto mówi prawdę, ten niepokój wszczyna. Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Dziś nie szuka nikt piękna... żaden poeta - Żaden sztukmistrz - amator - żadna kobieta - Dziś szuka się tego, co jest powabne, I tego - co jest uderzające! Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna. Ponad wszystkie wasze uroki, Ty! Poezjo, i ty, Wymowo, Jeden - wiecznie będzie wysoki: Odpowiednie dać rzeczy - słowo. Praca może się stać życia pacierzem i kluczem do nieba. Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, Lecz arcydzieła.

5 Norwid jako poeta zadebiutował w roku 1840 na łamach prasy warszawskiej. We wrześniu 1842 wyjechał za granicę, by nigdy już nie powrócić do kraju. Podróżował po Europie, odwiedził Drezno, Norymbergę, Monachium, Weronę, Florencję, w której zapisał się na wydział rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Ponadto odwiedził Neapol i Rzym. W roku 1845 w Rzymie podczas bierzmowania przyjął imię Kamil. Odtąd jako "Cyprian Kamil Norwid" będzie podpisywał swoje utwory, podkreślając w ten sposób swój fikcyjny "rzymski rodowód". W roku 1845 poznał Marię Kalergis i zakochawszy się w niej, odbył w jej towarzystwie podróż po Włoszech. Wcześnie osierocony wychowywał się u babki Hilarii Zdziechowskiej. Razem ze starszym bratem Ludwikiem uczył się w gimnazjum warszawskim w latach Nie kończąc piątej klasy, wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. W późniejszym okresie braki w edukacji uzupełniał, gromadząc wiedzę z różnych dziedzin; ta wiedza umożliwiała mu wypowiedzi na temat historii i współczesności cywilizacji europejskiej. Także jego studia artystyczne w dziedzinie malarstwa i rzeźby, miały charakter chaotycznych i przypadkowych poszukiwań.

6 Ta podróż miała charakter edukacyjny, poecie dane było poznać najgłośniejsze i najmodniejsze miejscowości ówczesnej Europy. 10 czerwca 1846 roku dociera do Berlina, gdzie zostaje aresztowany i ponad miesiąc przebywa w więzieniu. Uwolniony wyjeżdża do Brukseli. W Rzymie poznaje Adama Mickiewicza, zaprzyjaźnia się z Zygmuntem Krasińskim, w maju 1848 uzyskał audiencję u papieża Piusa IX. W 1849 roku przyjeżdża do Paryża i poznaje tu Juliusza Słowackiego oraz Fryderyka Chopina. Poeta angażuje się w działalność stronnictw emigracyjnych i naraża się swoją wypowiedzią stronnictwu Hotelu Lambert. Pogarsza się jego sytuacja materialna, korzysta z zasiłków Zygmunta Krasińskiego i Augusta Cieszkowskiego. 29 listopada 1852 wyjeżdża do Londynu, a stamtąd żaglowcem do Nowego Yorku. Tam jego sytuacja materialna staje się beznadziejna. 24 czerwca 1854 wyrusza w drogę powrotną do Europy i w grudniu 1854 powraca do Paryża, Popada w coraz większą biedę, nasilają się konflikty ze znajomymi, które pogłębia głuchota. W lutym 1877 zamieszkał w Zakładzie Świętego Kazimierza, przeznaczonym dla polskich sierot i weteranów, gdzie umiera 23 maja 1883.

7 Po śmierci poety w czasie porządkowania pokoju spalone zostały papiery zgromadzone w kufrze pisarza. Twórczość Norwida odkrył w roku 1897 Zenonon Przesmycki-Miriam. Pełna edycja Pism wszystkich Norwida ukazała się dopiero w latach Norwid jako twórca został odrzucony przez współczesnych, zrozumiany dopiero przez następne pokolenia późnych wnuków. Cyprian Norwid to poeta, prozaik, dramaturg, malarz i grafik, myśliciel, prowadzący spór o oblicze cywilizacji nowożytnej, prowadzący dialog z romantyzmem polskim. Wiele sądów o cywilizacji XIX wieku może zadziwiać swoją przenikliwością, w której nie brakuje ocen niesprawiedliwych, opinii anachronicznych czy po prostu mających swe źródło w rozgoryczeniu człowieka, zawiedzionego w swoich nadziejach. Norwid zaskakuje wnikliwością sądów oraz analogią z pracami współczesnych krytyków kultury masowej.

8 1. OKRES WARSZAWSKI MÓJ OSTATNI SONET SIEROTY MARZENIE (FANTAZJA) PIÓR POŻEGNANIE 2. LATA WĘDRÓWKI PO EUROPIE ADAM KRAFFT MOJA PIOSNKA [DO MEGO BRATA LUDWIKA] DO JÓZEFA BOHDANA ZALESKIEGO... MARMUR-BIAŁY) TRYLOG KLĄTWY PIEŚŃ OD ZIEMI NASZEJ MODLITWA FRASZKA (!) W ALBUMIE KONCEPT A EWANGELIA BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD NA PRZYJAZD TEOFILA LENARTOWICZA DO FONTAINEBLEAU 3. WYPRAWA DO AMERYKI Z POKŁADU MARGUERITY WYPŁYWAJĄCEJ DZIŚ DO NEW-YORK TRZY STROFKI MOJA PIOSNKA 4.OKRES PARYSKI [COŚ TY ATENOM ZROBIŁ, SOKRATESIE] SPARTAKUS DO OBYWATELA JOHNA BROWN JOHN BROWN SFINKS MOJA OJCZYZNA ŻYDOWIE POLSCY BEZIMIENNI WIELKOŚĆ DO WROGA. PIEŚŃ PRACA VADE MECUM PRZESZŁOŚĆ W WERONIE PIELGRZYM LARWA CZUŁOŚĆ JĘZYK-OJCZYSTY ŹRÓDŁO NERWY FORTEPIAN SZOPENA Teksty utworów dostępne: wid wid

9 Adam Mickiewicz i Zygmunt KrasińskiJankiel i Wędrowiec

10

11 Podróże po Europie i pierwszy pobyt w Paryżu W 1842 Norwid wyjechał do Drezna, oficjalnie dla doskonalenia sztuki rzeźbiarskiej. Podróżował po Wenecji i Florencji. W 1844 roku zamieszkał w Rzymie przy Via Quattro Fonatne. Wówczas narzeczona poety, Kamila, zerwała zaręczyny, a Norwid poznał Marię z Nesselrodów Kalergis, która stała się jego wielką nieszczęśliwą miłością. W tym okresie pogorszył się też stan zdrowia Norwida. Do 1846 poeta podróżował do Berlina, gdzie uczęszczał na wykłady uniwersyteckie i spotkania miejscowej Polonii. Był to dla Norwida okres licznych kontaktów towarzyskich, artystycznych i politycznych. Aresztowany i zmuszony do wyjazdu z Prus w 1846 r. Norwid udał się do Brukseli. Okres Wiosny Ludów spędził Norwid ponownie w Rzymie, gdzie poznał m.in. Mickiewicza i Krasińskiego. W latach mieszkał w Paryżu, gdzie spotkał Słowackiego i Fryderyka Chopina, a także zetknął się w salonie Herweghów z Turgieniewem i Aleksandrem Hercenem. Sytuacja Norwida była wówczas trudna zarówno ze względów materialnych, jak i z powodu zawodu miłosnego, nieprzyjaznych recenzji krytyki i nieporozumień na tle politycznym. Poeta publikował w "Gońcu polskim" w Paryżu, żyjąc w biedzie. Postępowały u Norwida głuchota i ślepota.

12 Pobyt w USA Poeta postanowił wyemigrować do USA, co uczynił za protekcją Władysława Zamoyskiego 29 listopada lutego 1853 statek Margaret Evans dotarł do Nowego Jorku. Wiosną Norwid otrzymał dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią poeta dowiedział się o wybuchu wojny krymskiej, w związku z czym zaczął planować powrót do Europy. Pisał do Mickiewicza i Hercena, prosząc ich o pomoc w realizacji planów. Powrót do Paryża W czerwcu 1854 r. Norwid wrócił do Europy z księciem Marcelim Lubomirskim, mieszkał w Londynie, utrzymując się z przygodnych prac artystyczno-rzemieślniczych, po czym udało mu się powrócić do Paryża. Działalność artystyczna Norwida ożywiła się, udało mu się opublikować kilka utworów. W 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida. Choć sam, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć w nim udziału, usiłował mieć czynny wpływ na kształtowanie procesów powstania. W 1866 r. poeta ukończył pracę nad Vade-Mecum, chociaż tomu, mimo prób i protekcji, nie udało się wydać. W 1877 przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Bardzo liczył w związku z tym na poprawę stanu zdrowia, wysłał swój dobytek, ale książę Władysław Czartoryski nie udzielił poecie obiecanej pożyczki. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża.

13 Symbo liczna ziemia z jego grobu została przewieziona i umieszczona w Krypcie Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu. W kancelarii parafialnej w Dąbrówce – miejscowości położonej nieopodal wsi Laskowo Głuchy - zachował się akt chrztu poety, a na lokalnym cmentarzu znajduje się nagrobek jego matki – Ludwiki. W miejscu narodzin znajduje się zrekonstruowany dworek wraz z parkiem, stanowiący niegdyś własność matki poety (obecnie własność prywatna, co uniemożliwia zwiedzanie).

14 Wędrowiec Na oceanie Pelargonia

15


Pobierz ppt "Herb rodu Norwidów -Topór Data i miejsce urodzenia 24 września 1821 - Laskowo- Głuchy Data i miejsce śmierci 23 maja 1883 - Paryż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google