Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych (dla uczelni średniej wielkości) z jego utrzymania w obecnej formie? Andrzej Sobkowiak Politechnika Rzeszowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych (dla uczelni średniej wielkości) z jego utrzymania w obecnej formie? Andrzej Sobkowiak Politechnika Rzeszowska."— Zapis prezentacji:

1 ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych (dla uczelni średniej wielkości) z jego utrzymania w obecnej formie? Andrzej Sobkowiak Politechnika Rzeszowska Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

2

3 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 94. 1. Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: 1) zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych, oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty ; Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

4 S i - składnik studencko-doktorancki, K i - składnik kadrowy, J i - składnik zrównoważonego rozwoju, B i - składnik badawczy, U i - składnik uprawnień, W i - składnik wymiany. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

5 K i - składnik kadrowy Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008 L prof,i liczba etatów w i-tej uczelni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego, zwanych stanowiskami profesorów, L ad,i liczba etatów w i-tej uczelni na stanowiskach: docenta, adiunkta i starszego wykładowcy, zwanych stanowiskami adiunktów, L as,i liczba etatów w i-tej uczelni na stanowiskach: asystenta, wykładowcy, lektora lub instruktora, zwanych stanowiskami asystentów, Lz prof,i liczba osób z zagranicy posiadających tytuł profesora, prowadzących zajęcia przez okres co najmniej semestru lub 60 godzin w i-tej uczelni, zwanych profesorami zagranicznymi, n liczba uczelni w danej grupie uczelni.

6 J i - składnik zrównoważonego rozwoju L prof,i liczba etatów na stanowiskach profesorów w i-tej uczelni, L ad,i liczba etatów na stanowiskach adiunktów w i-tej uczelni, SL i suma liczby studentów studiów stacjonarnych i liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w i-tej uczelni, nliczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

7 B i - składnik badawczy Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008 L Gi liczba projektów badawczych realizowanych w i-tej uczelni w poprzednim roku, nliczba uczelni w danej grupie uczelni.

8 U i - składnik uprawnień Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008 LU hab liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w i-tej uczelni, LU dr,i liczba uprawnień do nadawania stopnia doktora w i-tej uczelni, nliczba uczelni w danej grupie uczelni.

9 W i - składnik wymiany SW i liczba studentów i doktorantów i-tej uczelni wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany międzynarodowej, SP i liczba studentów i doktorantów przyjeżdżających do i - tej uczelni z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej, nliczba uczelni w danej grupie uczelni. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

10 S i – składnik studencko - doktorancki Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008 ks k wskaźnik kosztochłonności kierunków studiów w k-tej grupie kierunków, xliczba grup kierunków, Ls k,i liczba studentów studiów stacjonarnych w k-tej grupie kierunków w i-tej uczelni, kd d wskaźnik kosztochłonności stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki, y liczba grup dziedzin nauki, Ld d,i liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w d-tej grupie dziedzin nauki w i-tej uczelni, nliczba uczelni w danej grupie uczelni.

11 Studia doktoranckie Art. 195. 1. Jednostki organizacyjne uczelni posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

12 Stary algorytm 50% studenci – 50% kadra Nowy algorytm 35% studenci – 65% kadra Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

13 Liczba studentów studiów stacjonarnych / liczba profesorów Wg własnego oszacowania: Średnie politechniki ok. 80 Duże politechniki ok. 50 Duże uniwersytety ok. 30 Wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 80 - dla kierunków studiów technicznych, 180 - dla kierunków studiów ekonomicznych, humanistycznych, prawniczych. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

14 Czy dotacja ma być przeznaczona na kształcenie studentów, czy też pod nazwą kształcenie kadry finansowane mają być badania naukowe ? Jednoetatowość ! Etatyzacja ? Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008

15 Dziękuję za uwagę ! Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 6 – 7 listopada 2008


Pobierz ppt "ALGORYTM Co wynika dla uczelni technicznych (dla uczelni średniej wielkości) z jego utrzymania w obecnej formie? Andrzej Sobkowiak Politechnika Rzeszowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google