Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki dla konkurencyjności rynku szkolnictwa wyższego Gospodarka-Edukacja-Nauka Seminarium Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni, a konkurencyjność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki dla konkurencyjności rynku szkolnictwa wyższego Gospodarka-Edukacja-Nauka Seminarium Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni, a konkurencyjność."— Zapis prezentacji:

1 Warunki dla konkurencyjności rynku szkolnictwa wyższego Gospodarka-Edukacja-Nauka
Seminarium Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni, a konkurencyjność szkolnictwa wyższego w Polsce do 2040 roku 17 XII 2013 Prof. Andrzej Rabczenko Pracodawcy RP

2 Warunki dla konkurencyjności szkolnictwa wyższego:
Edukacja na najwyższym poziomie (zorientowana na praktykę) Nauka w czołówce światowej Silny związek Nauki z Gospodarką

3 Co do tego jest potrzebne?
Przebudowa systemu Gospodarka-Edukacja-Nauka

4 Kluczowe elementy zmian
Współpraca Edukacji i Nauki z Administracją Struktura uczelni Sposób transferu wiedzy z Nauki do Gospodarki

5 Niezbędne posunięcia Przegląd zasad finansowania Inny związek Edukacji i Nauki Miejsce Nauki w Gospodarce

6 Czy zmiany są niezbędne?
Krótki przykład stanu obecnego Jak finansowana jest edukacja wyższa w uczelniach publicznych?

7 MNiSW wypracowało algorytm:
Dotacja podstawowa Składnik studencko-doktorancki Przeciętna kosztochłonność Składnik kadrowy Składnik badawczy Składnik wymiany

8 Razem ok. 60 współczynników!
Składnik dostępności kadry Gdzie Razem ok. 60 współczynników!

9 A co z finansowaniem nauki i transferu wiedzy?

10 Problemy systemowe Gospodarka Nauka Edukacja

11 Administracja i G-E-N Gospodarka Gospodarka A A Nauka Edukacja

12 Pracodawcy RP proponują:
Spójny system Gospodarka-Edukacja-Nauka GEN

13 Proste myślenie o Edukacji
Autonomiczna edukacja finansowana z czesnego Indywidualne ścieżki studiów Kontrola efektów studiowania I etap studiów – szkoła zawodu

14 Proste myślenie o Nauce
Zadaniowe finansowanie badań naukowych Zmiany mechanizmów konkursowych Fundusz projektów własnych Projekty narodowe

15 Proste myślenie o związku Nauki z Gospodarką
Finansowanie „proof of concept” Proaktywna rola biur transferu wiedzy Repozytorium Własności Intelektualnej

16 Równouprawnienie karier
Edukator Kreator nauki Kreator aplikacji praktycznych Kompilator „Rzemieślnik” nauki

17 Koncepcja Centrów Wiedzy
Tworzenie wiedzy: Instytuty n/b uczelniane, PAN, resortowe … Przetwarzanie wiedzy: Centra zaawansowanych technologii, unikalnych konstrukcji … Kumulacja wiedzy: Centra monitoringu zjawisk politycznych, kulturowych … Praktykowanie wiedzy: Kliniki medyczne, prawne, ośrodki aparatury unikalnej, pracownie referencyjne …

18 Cel strategiczny - współpraca
Gospodarka Edukacja Nauka

19 Centralne zarządzanie? Swoboda kontrolowana przez potrzeby?
Konieczna debata Paradygmat systemu Centralne zarządzanie? czy Swoboda kontrolowana przez potrzeby?

20 Polska – Kraj czeladników czy inżynierów?

21 Dziękuję


Pobierz ppt "Warunki dla konkurencyjności rynku szkolnictwa wyższego Gospodarka-Edukacja-Nauka Seminarium Otwartość, mobilność i umiędzynarodowienie uczelni, a konkurencyjność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google