Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman

2 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 2 Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki Baza Danych Baza WWW Terminal DziekanatuTerminal PS Terminal Nauczyciela Terminal Jednostki Dyd. Programy studiów RekrutacjaDyplomy i suplementy Przydział zajęć dla studentów Zlecenia zajęć dla jednostek Zlecenia dla nauczycieli Portal studenta Serwer poczty Oceny Ocena/zaliczenie przedmiotu: 1.wersja elektroniczna 2.w indeksie 3.na KOOS 4.na protokołach

3 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 3 Likwidacja indeksów - korzyści Studenci nie czekają na wpisanie ocen przez poszczególnych nauczycieli Nauczyciele nie tracą czasu na wpisywanie ocen do indeksów i KOOS (Kart Okresowych Osiągnięć Studenta) Nie ma rozbieżności między informacjami o zaliczeniach na różnych dokumentach Skraca się czas rejestracji studentów na kolejne semestry (dziekanaty nie muszą porównywać każdej oceny w indeksie, wersji papierowej KOOS, protokole, i systemie informatycznym, dziekani składają mniej podpisów)

4 Dokumentacja przebiegu studiów S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki i Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 4 protokół egzaminacyjny protokół zaliczenia przedmiotu data i podpis osoby zaliczającej lub przeprowadzającej egzamin; lub protokół zaliczenia przedmiotu sporządzany w postaci wydruków danych elektronicznych data i podpis osoby zaliczającej lub przeprowadzającej egzamin; karta okresowych osiągnięć studenta daty i podpisy osób egzaminujących i zaliczających poszczególne przedmioty. data i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni dokonującego wpisu na kolejny rok (semestr) studiów; lub karta okresowych osiągnięć studenta sporządzana w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych uczelni data i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni dokonującego wpisu na kolejny rok (semestr) studiów; indeks indeks, jeśli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

5 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 5 Terminal Jednostki Dydaktycznej (4) Terminal Jednostki Dydaktycznej

6 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 6 Zintegrowany Terminal Nauczyciela(1) Praca on-line z bazą danych Szyfrowana transmisja danych (3DES) Elektroniczne podpisywanie ocen (DSA/RSA)

7 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 7 Zintegrowany Terminal Nauczyciela (2)

8 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 8 Problemy i rozwiązania (1) Obawy studentów o ulotność uzyskanych zaliczeń Weryfikacja oryginalności dostarczonych protokołów Zapewnienie kompletności i aktualności protokołów Student może w każdej chwili przez WebDziekanat wydrukować listę zaliczeń (z kodem kreskowym) Kod kreskowy, z tzw. skrótem danych (haszowanie) Złożony protokół jest rejestrowany przy użyciu czytnika kodu kreskowego. Każda zmiana dezaktualizuje protokół.

9 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 9 Problemy i rozwiązania (2) Zapewnienie zgodności dokumentów elektronicznych i drukowanych Konieczność wprowadzania korekt nawet po dłuższym czasie (Nikt nie jest doskonały) Zmiany w regulaminie studiów i dodatkowe rozporządzenia Rektora Dane studenta ani oceny nie są wypisywane ręcznie. Jedno źródło informacji (baza danych) Rozwiązania organizacyjno-techniczne

10 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 10 Problemy i rozwiązania (3)

11 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 11 Portal studenta Generowanie formularzy podań (częściowo wypełnionych, z odpowiednim kodem kreskowym)

12 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 12 Portal studenta / System Ankiety PŁ

13 Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Dziękuję za uwagę. Sławomir Hausman

14 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 14 Portal studenta (3) Drukowanie kart egzaminacyjnych (z odpowiednim kodem kreskowym zapewniającym weryfikację autentyczności karty) Wybór form obieralnych Możliwość wprowadzenia i edycji adresu email studenta do celów kontaktu z dziekanatem i nauczycielami

15 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 15 Terminal Badań Naukowych (1) prowadzenia ewidencji badań naukowych - zbieranie i przetwarzanie danych o projektach naukowych prowadzonych w jednostkach wprowadzanie informacji o projektach naukowych prowadzonych w jednostce (program badań, rok rozpoczęcia i zakończenia projektu, temat, rodzaj współpracy: krajowa lub międzynarodowa, rodzaj badań: podstawowe, rozwojowe, stosowane, numer konta lub umowy, daty rozpoczęcia i zakończena badań, listę realizatorów, podstawowe dane finansowe: zaplanowany budżet oraz koszty poniesione w określonych latach)

16 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 16 Terminal Badań Naukowych (2) wprowadzanie szczegółowych danych dot. publikacji w ramach projektów (książek, rozdziałów w książkach, artykułów w czasopismach, redakcji materiałów konferencyjnych, referatów konferencyjnych, patentów, dysertacji) obliczanie udziałów procentowych jednostek w działalności naukowej integracja z listą rankingową czasopism MNiSW (w tym tzw. listą filadelfijską) interfejs wymiany danych EKS – baza OPI (szybka generacja ankiety parametrycznej oceny Wydziału)

17 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 17 Terminal Badań Naukowych (3) Raporty (TXT, HTML, PDF, RTF): dla biblioteki wszystkie publikacje danej jednostki lista projektów (realizowane i/lub złożone wnioski), dorobek pracownika w wybranych latach, protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo- badawczej raport zbiorczy projektów z programów DS i BW.

18 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 18 Terminal Badań Naukowych (4)

19 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 19 Terminal Badań Naukowych (5)

20 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 20 Terminal Badań Naukowych (6)

21 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 21 Terminal Badań Naukowych (6)

22 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 22 Portal studenta (1) Przeglądanie zawartości elektronicznego indeksu (wszystkie dane o toku studiów) Przeglądanie i edycja (poprawki) danych osobowych Przeglądanie danych finansowych Przeglądanie listy złożonych podań i ich statusów/decyzji dziekana

23 S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów 23 Portal studenta (2) Wyświetlanie komunikatów dziekanatu Możliwość zdalnego zapisania się studenta na spotkanie z prodziekanem Wypełnianie ankiet (oceny zajęć)


Pobierz ppt "Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google