Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów
Sławomir Hausman

2 Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki
Rekrutacja Dyplomy i suplementy Portal studenta Ocena/zaliczenie przedmiotu: wersja „elektroniczna” w indeksie na KOOS na protokołach Serwer poczty Baza Danych Baza WWW Terminal Nauczyciela Oceny Przydział zajęć dla studentów Zlecenia dla nauczycieli Zlecenia zajęć dla jednostek Terminal PS Terminal Dziekanatu Terminal Jednostki Dyd. Programy studiów S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

3 Likwidacja indeksów - korzyści
Studenci nie czekają na wpisanie ocen przez poszczególnych nauczycieli Nauczyciele nie tracą czasu na wpisywanie ocen do indeksów i KOOS (Kart Okresowych Osiągnięć Studenta) Nie ma rozbieżności między informacjami o zaliczeniach na różnych dokumentach Skraca się czas rejestracji studentów na kolejne semestry (dziekanaty nie muszą porównywać każdej oceny w indeksie, wersji papierowej KOOS, protokole, i systemie informatycznym, dziekani składają mniej podpisów) S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

4 Dokumentacja przebiegu studiów
protokół egzaminacyjny protokół zaliczenia przedmiotu data i podpis osoby zaliczającej lub przeprowadzającej egzamin; lub protokół zaliczenia przedmiotu sporządzany w postaci wydruków danych elektronicznych karta okresowych osiągnięć studenta daty i podpisy osób egzaminujących i zaliczających poszczególne przedmioty. data i podpis kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni dokonującego wpisu na kolejny rok (semestr) studiów; karta okresowych osiągnięć studenta sporządzana w postaci wydruków danych z systemów teleinformatycznych uczelni indeks indeks, jeśli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki i Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

5 Terminal Jednostki Dydaktycznej (4)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

6 Zintegrowany Terminal Nauczyciela(1)
Praca on-line z bazą danych Szyfrowana transmisja danych (3DES) Elektroniczne podpisywanie ocen (DSA/RSA) S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

7 Zintegrowany Terminal Nauczyciela (2)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

8 Problemy i rozwiązania (1)
Obawy studentów o „ulotność” uzyskanych zaliczeń Weryfikacja oryginalności dostarczonych protokołów Zapewnienie kompletności i aktualności protokołów Student może w każdej chwili przez WebDziekanat wydrukować listę zaliczeń (z kodem kreskowym) Kod kreskowy, z tzw. skrótem danych („haszowanie”) Złożony protokół jest rejestrowany przy użyciu czytnika kodu kreskowego. Każda zmiana dezaktualizuje protokół. S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

9 Problemy i rozwiązania (2)
Zapewnienie zgodności dokumentów elektronicznych i drukowanych Konieczność wprowadzania korekt nawet po dłuższym czasie („Nikt nie jest doskonały”) Zmiany w regulaminie studiów i dodatkowe rozporządzenia Rektora Dane studenta ani oceny nie są wypisywane ręcznie. Jedno źródło informacji (baza danych) Rozwiązania organizacyjno-techniczne S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

10 Problemy i rozwiązania (3)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

11 Portal studenta Generowanie formularzy podań (częściowo wypełnionych, z odpowiednim kodem kreskowym) S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

12 Portal studenta / System „Ankiety PŁ”
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

13 Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Dziękuję za uwagę.
Sławomir Hausman

14 Portal studenta (3) Drukowanie kart egzaminacyjnych (z odpowiednim kodem kreskowym zapewniającym weryfikację autentyczności karty) Wybór form obieralnych Możliwość wprowadzenia i edycji adresu studenta do celów kontaktu z dziekanatem i nauczycielami S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

15 Terminal Badań Naukowych (1)
prowadzenia ewidencji badań naukowych - zbieranie i przetwarzanie danych o projektach naukowych prowadzonych w jednostkach wprowadzanie informacji o projektach naukowych prowadzonych w jednostce (program badań, rok rozpoczęcia i zakończenia projektu, temat, rodzaj współpracy: krajowa lub międzynarodowa, rodzaj badań: podstawowe, rozwojowe, stosowane, numer konta lub umowy, daty rozpoczęcia i zakończena badań, listę realizatorów, podstawowe dane finansowe: zaplanowany budżet oraz koszty poniesione w określonych latach) S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

16 Terminal Badań Naukowych (2)
wprowadzanie szczegółowych danych dot. publikacji w ramach projektów (książek, rozdziałów w książkach, artykułów w czasopismach, redakcji materiałów konferencyjnych, referatów konferencyjnych, patentów, dysertacji) obliczanie udziałów procentowych jednostek w działalności naukowej integracja z listą rankingową czasopism MNiSW (w tym tzw. listą filadelfijską) interfejs wymiany danych EKS – baza OPI (szybka generacja ankiety parametrycznej oceny Wydziału) S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

17 Terminal Badań Naukowych (3)
Raporty (TXT, HTML, PDF, RTF): dla biblioteki wszystkie publikacje danej jednostki lista projektów (realizowane i/lub złożone wnioski), dorobek pracownika w wybranych latach, protokół zdawczo-odbiorczy pracy naukowo-badawczej raport zbiorczy projektów z programów DS i BW. S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

18 Terminal Badań Naukowych (4)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

19 Terminal Badań Naukowych (5)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

20 Terminal Badań Naukowych (6)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

21 Terminal Badań Naukowych (6)
S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

22 Portal studenta (1) Przeglądanie zawartości elektronicznego indeksu (wszystkie dane o toku studiów) Przeglądanie i edycja (poprawki) danych osobowych Przeglądanie danych finansowych Przeglądanie listy złożonych podań i ich statusów/decyzji dziekana S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów

23 Portal studenta (2) Wyświetlanie komunikatów dziekanatu
Możliwość zdalnego zapisania się studenta na spotkanie z prodziekanem Wypełnianie ankiet (oceny zajęć) S. Hausman: Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów


Pobierz ppt "Zintegrowany System Informatyczny Dydaktyki: Jak zrezygnowaliśmy z indeksów Sławomir Hausman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google