Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Implikacje pragmatyczne wyboru języka komunikacji w korespondencji elektronicznej między studentami a nauczycielami Grzegorz Kowalski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Implikacje pragmatyczne wyboru języka komunikacji w korespondencji elektronicznej między studentami a nauczycielami Grzegorz Kowalski."— Zapis prezentacji:

1 Implikacje pragmatyczne wyboru języka komunikacji w korespondencji elektronicznej między studentami a nauczycielami Grzegorz Kowalski

2 Uniwersytet i szkolnictwo wyższe po roku 1989 Wolnorynkowa konkurencja => nowe, prywatne ośrodki badawcze Wolnorynkowa konkurencja => nowe, prywatne ośrodki badawcze Wolnorynkowa konkurencja => prywatne szkolnictwo wyższe Wolnorynkowa konkurencja => prywatne szkolnictwo wyższe Rok akademickiUczelnie państwoweUczelnie prywatne Liczba studentów 1990/19911066 403 800 1995/19969980 794 600 2001/200294250 1 718 700 Dane: Czubaj 2005, Jałowiecki 2002

3 Nowe technologie komunikacji – nowy styl komunikacji? The medium is the message (McLuhan) - Sposób przekazywania informacji ma wpływ na styl komunikatu - Potoczność i bezpośredniość – cechy e-maila? Znaczenie dla relacji student - nauczyciel: - Relatywizacja hierarchii akademickiej - Standardy uprzejmości - Odwrócenie ról? Mistrz/uczeń => usługodawca/klient

4 Kolonizacja dyskursów Społeczeństwo ponowoczesne Relatywizacja standardów postępowania Relatywizacja standardów postępowania Relatywizacja granic między dziedzinami społecznymi (kultura, nauka, życie codzienne, polityka, reklama,…., uniwersytet) Relatywizacja granic między dziedzinami społecznymi (kultura, nauka, życie codzienne, polityka, reklama,…., uniwersytet) Przenikanie się dyskursów różnych dziedzin (kolonizacja dyskursów) => konwersacjonalizacja dyskursu publicznego (Fairclough, Kowalski 2007) Przenikanie się dyskursów różnych dziedzin (kolonizacja dyskursów) => konwersacjonalizacja dyskursu publicznego (Fairclough, Kowalski 2007)

5 Rozbieżność dyskursów Misunderstanding model (House) Odmienne postrzeganie świata Odmienne cele Odmienne dyskursy (style) Misunderstanding Wzajemna negatywna ocena Niezrozumienie / nieporozumienie ( misunderstanding )

6 Strategie pragmatyczne w korespondencji studentów 1. Czy dyskurs e-maili studenckich dowodzi odmiennego postrzegania rzeczywistości akademickiej? 2. Czy ryzyko niezrozumienia może być minimalizowane (jeśli jest świadomość takiego ryzyka)? Strategie pragmatyczne: - akomodacja (post factum) - perspektywa 1. osoby / bezosobowość - zmiana języka

7 KORPUS Miejsce: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Studenci: II rok studiów dziennych, j. ang. jako język C Adresat: doktorant, j. ang. jako język B Język zajęć: angielski Liczba e-maili Jęz. angielski Jęz. polski 2004-200755101

8 Wybór języka w zależności od tematu wiadomości Temat E-maile w języku angielskim E-maile w języku polskim Sprawy związane z przedmiotem zajęć 95.5 % 44 % Sprawy organizacyjne 1 % 51 % Inne 3.5 % 5 %

9 Formuły powitalne E-maile w jęz. polskim E-maile w jęz. angielskim Brak formuły powitalnej 38% 55,5% Dzień dobry 16% Dear Mr Kowalski 19,5% Witam16% Dear Sir 9% Szanowny Panie 15%Hello7% Dobry wieczór 9% *Dear Mister 3% Szanowny Panie Kowalski 3% Good evening 2% Szanowny Panie Magistrze 3%Hey2% *To Mr Kowalski 2%

10 Obszary krytyczne: formuły powitania 1. Brak formuł powitania – dominująca strategia w e-mailach polskich (37%) i angielskich (56%) 2. Obecność tytułu naukowego w powitaniu: - marginalnie w jęz. angielskim - tytułomania w jęz. polskim => zmiana (im niższa pozycja w hierarchii, tym tytuł rzadziej używany) – Szanowny Panie Magistrze 3% 3. Konwersacjonalizacja: e-maile w języku polskim (Dzień dobry, dobry wieczór) i angielskim (Good evening) 4. Konwersacjonalizacja + informalizacja: jęz. angielski (Hello, Hey) 5. Formuły pozornie neutralne: język polski (Witam)

11 Formuły pożegnalne E-maile w jęz. polskim E-maile w jęz. angielskim Pozdrawiam36,5% Brak formuły pożegnalnej 47% 32,5%Regards30% Z poważaniem 15% Yours sincerely / Yours faithfully 7% Serdecznie pozdrawiam / Pozdrawiam serdecznie 9% Best regards 7% Inne7% With regards 5% Kind regards / Kindest regards 4%

12 Obszary krytyczne: formuły pożegnania 1. Dominująca strategia: brak formuły pożegnania w jęz. angielskim (47,5%) – w jęz. polskim: 32,5% 2. Konwersacjonalizacja / forma pozornie neutralna: jęz. polski (Pozdrawiam) – strategia dominująca (36,5%) 3. Jęz. angielski: neutralność, forma powszechnie przyjęta w komunikacji oficjalnej (Regards)

13 Implikacje pragmatyczne komunikacji w kontekście dwujęzycznym 1. Demokratyczność form adresatywnych w jęz. angielskim: - Neutralny charakter you - Formy grzecznościowe: z tytułem naukowym lub bez Dear Mr + surnameDear Professor / Doctor (+ surname) 2. Poszukiwanie demokratyczności w jęz. polskim? - V-form + tytuł naukowy => V-form : Szanowny Panie Magistrze => Szanowny Panie - Back translations: Dear Mr Kowalski => *Szanowny Panie Kowalski 3. Konwersacjonalizacja: Dzień dobry / Good morning; Dobry wieczór / Good evening 4. Formy pozornie neutralne: Witam WitamPozdrawiam

14 Przykłady: forma grzecznościowa w jęz. angielskim bez tytułu naukowego Dear Mr Kowalski, I am sending you my semestre homework.I hope my reference is correct. Regards [imię + nazwisko] [grupa]

15 Przykłady: back translation Szanowny Panie Kowalski, Nie mam nic przeciwko przelozeniu zajec z 1. na 8.kwietnia. Pozdrawiam [imię + nazwisko + grupa]

16 Przykłady: back translation / akomodacja? Szanowny Panie, […]Pozdrawiam [imię + nazwisko + grupa] Dnia 15-06-2006 o godz. 20:50 Grzegorz Kowalski napisał(a): > Szanowni Państwo, > > w załączeniu wyniki egzaminu. Prace będzie można oglądać na dyżurze - > ostatni we wtorek 20 czerwca, godz. 13:30 - 14:30, p. 221a. > > Grzegorz Kowalski

17 Przykłady: konwersacjonalizacja Hey!! it seems liek im a bit late but i hope it wont a big problem:). it's Nathaniel Hornworthe:).enjoy! Kindest Regards! [imię + nazwisko]

18 Przykłady: konwersacjonalizacja Dobry wieczór, piszę w sprawie egzaminu, którego nie mogłam pisać w piątek. Chciałabym przyjść do Pana jutro ok. 10. Czy byłoby to możliwe? Serdecznie pozdrawiam! [imię + nazwisko]

19 Przykłady: formy neutralne? Witam!! z tej strony [imię + nazwisko + grupa], nie udalo mi sie jeszcze zdobyc od Pana wpisu, czy udaloby sie to np jutro ? ? jakos jutro po poludniu musimy zawizowac indexy. Pozdraawiam!

20 WNIOSKI ASPEKTY SOCJOLOGICZNE SOCJOLINGWISTYCZNE: Status uniwersytetu w okresie transformacji Kolonizacja dyskursów: komunikacja student- nauczyciel relatywizacja standardów zachowań, redefinicja ról i ich wzajemnej relacji ASPEKTY PRAGMATYCZNE: Schyłek tytułomanii? => Konwersacjonalizacja Poszukiwanie form neutralnych (wpływ strategii anglosaskich? )

21 Crystal, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 2001 Crystal, David. Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. 2001 Czubaj, M. (2005) Studia wyższe: dziś promocja! Polityka 25 (2509): 4-12.Dąbrowska, Marta. Język e- maila jako hybryda mowy i pisma [w:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 2-4 marca 2000, seria Język a komunikacja 1. Kraków: Tertium, str. 95-112. 2000 Czubaj, M. (2005) Studia wyższe: dziś promocja! Polityka 25 (2509): 4-12.Dąbrowska, Marta. Język e- maila jako hybryda mowy i pisma [w:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 2-4 marca 2000, seria Język a komunikacja 1. Kraków: Tertium, str. 95-112. 2000 Duszak, Anna. Between styles and values: an academic community in transition [w:] Anna Duszak, Giuseppina Cortese (red.) Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings. Peter Lang. 2005 Duszak, Anna. Between styles and values: an academic community in transition [w:] Anna Duszak, Giuseppina Cortese (red.) Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings. Peter Lang. 2005 Fairclough, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language. Londyn i Nowy Jork: Longman. 1995 Fairclough, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language. Londyn i Nowy Jork: Longman. 1995 House, Juliane. Misunderstanding in intercultural university encounters [w:] Julianne House, Gabriele Kasper, Steven Ross (red.) Misunderstanding in social life. Discourse approaches to problematic talk. London: Pearson Education, str. 22-56. 2003 House, Juliane. Misunderstanding in intercultural university encounters [w:] Julianne House, Gabriele Kasper, Steven Ross (red.) Misunderstanding in social life. Discourse approaches to problematic talk. London: Pearson Education, str. 22-56. 2003 Jałowiecki, B. (2002) Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, Warsaw: Scholar. Jałowiecki, B. (2002) Reguły działania w społeczeństwie i w nauce. Szkice socjologiczne, Warsaw: Scholar. Kowalski, Grzegorz. (2006) Globalna konwersacjonalizacja dyskursów a zmiany w stylu komunikacji akademickiej na przykładzie korespondencji e-mailowej między studentami i nauczycielami. [w:] Anna Duszak, Elżbieta Gajek i Urszula Okulska (red.) Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka. Kraków: Universitas, 287-307. Kowalski, Grzegorz. (2006) Globalna konwersacjonalizacja dyskursów a zmiany w stylu komunikacji akademickiej na przykładzie korespondencji e-mailowej między studentami i nauczycielami. [w:] Anna Duszak, Elżbieta Gajek i Urszula Okulska (red.) Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka. Kraków: Universitas, 287-307. Kula, Marcin. Ludzie wśród ludzi. Studenci Instytutu Historycznego UW o sobie, kolegach i nauczycielach. Warszawa: TRIO.1994 Kula, Marcin. Ludzie wśród ludzi. Studenci Instytutu Historycznego UW o sobie, kolegach i nauczycielach. Warszawa: TRIO.1994 Marcjanik, Małgorzata. W kręgu grzeczności. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. 2001 Marcjanik, Małgorzata. W kręgu grzeczności. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. 2001 McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographic Man. Nowy Jork: New American Library. 1969 McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: the Making of Typographic Man. Nowy Jork: New American Library. 1969 Mulholland, Joan E-mail: uses, issues and problems in an institutional setting [w:] Francesca Bargiela- Chiappini, Catherine Nickerson (red.) Writing Business: Media and Discourses. Londyn: Longman, str. 57-84. 1999 Mulholland, Joan E-mail: uses, issues and problems in an institutional setting [w:] Francesca Bargiela- Chiappini, Catherine Nickerson (red.) Writing Business: Media and Discourses. Londyn: Longman, str. 57-84. 1999 Nickerson, C. (1999) The use of English in electronic mail in a multinational corporation, in: F. Bargiela-Chiappini and C. Nickerson (eds.) (1999) Writing Business: Genres, Media, Discourses, New York: Pearson Education Inc., 35-56. Nickerson, C. (1999) The use of English in electronic mail in a multinational corporation, in: F. Bargiela-Chiappini and C. Nickerson (eds.) (1999) Writing Business: Genres, Media, Discourses, New York: Pearson Education Inc., 35-56. Wierzbicka, Anna. Język – umysł – kultura. Warszawa: PWN. 1999 Wierzbicka, Anna. Język – umysł – kultura. Warszawa: PWN. 1999


Pobierz ppt "Implikacje pragmatyczne wyboru języka komunikacji w korespondencji elektronicznej między studentami a nauczycielami Grzegorz Kowalski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google