Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment Warsztaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment Warsztaty."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gda ń skiego Gdynia, 7-8/10/2008

2 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment 6 P r o g r a m R a m o w y U E Science and Policy Integration for COastal System Assesment Integracja nauki i polityki dla oceny systemu strefy brzegowej Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach 6 Programu Ramowego Integrating and strenghtening the European Research Area Priority Theme 1.1.6.3 - Global Change and Ecosystems Projekt Zintegrowany GOCE-036992 01/02/2007 – 31/01/2011 Koordynator projektu – IFREMER, Francja Wkład finansowy UE – 10 mln EUR

3 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment C e l e p r o j e k t u Nadrzędny cel projektu SPICOSA to integracja środowisk nauka - polityka - społeczeństwo poprzez rozwinięcie podejścia badawczego i narzędzi wspierających dla zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Przygotowanie narzędzi operacyjnych w postaci systemu wspomagania podejmowania decyzji, modeli oraz uzyskanej wiedzy w formie przyjaznej dla użytkownika. Stworzenie nowych możliwości szkolenia akademickiego i zawodowego w zakresie Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi (ZZOP).

4 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment

5 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment R e a l i z a c j a p r o j e k t u WP 7 : Obszar badań Zatoka Gdańska S t u d y S i t e A p p l i c a t i o n (S S A) Problemy i zagadnienia dla potrzeb tworzenia modelu relacji polityka-społeczeństwo-ekonomia-środowisko Bilans osadów i ochrona brzegu Pojemność turystyczna Eutrofizacja Gospodarka wodno-ściekowa I Spotkanie SSA2 Zatoka Gdańska podczas III Konferencji – Warsztatów w ramach przygotowania Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego Stegna,12-13/11/2007

6 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment R e a l i z a c j a p r o j e k t u WP 13: Kształcenie zawodowe Professional Training W ramach pakietu WP 13 zostanie przygotowany pakiet edukacyjny zawierający materiały wspomagające ZZOP w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie, wypracowane na podstawie wyników pracy wszystkich 18 obszarów badawczych (SSA)

7 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment R e a l i z a c j a p r o j e k t u Wnioski z raportu Training Needs of Coastal Practitioners and Stakeholders (Review Report) Zadeklarowane potrzeby szkoleniowe (na podstawie wywiadów, studium literatury, warsztatów elektronicznych, ankiet) Krótkookresowe: 1.Zrozumienie i interpretacja przepisów prawa i uchwał 2.Umiejętność technicznego planowania 3.Zarządzanie projektami 4.Rozwój osobisty 5.Technologie informacyjne Długookresowe: 1.Zarządzanie projektami 2.Umiejętność technicznego planowania 3.Zrozumienie i interpretacja przepisów prawa 4.Rozwój osobisty

8 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment R e a l i z a c j a p r o j e k t u Warsztaty pilotażowe Professional Training Course Cork, 24-25/06/2008 Gdynia, 7-8/10/2008 Program warsztatów oparty na analizie potrzeb i oczekiwań różnych grup interesu, spójny z założeniami projektu, skoncentrowany na zagadnieniach lokalnych, zawierający treści: 1.Związki przyczynowo-skutkowe 2.Analiza społeczna 3.Analiza ekonomiczna 4.Analiza danych 5.Symulacje 6.Obserwacje 7.Systemy wspomagania podejmowania decyzji 8.Przykłady dobrych praktyk

9 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment R e a l i z a c j a p r o j e k t u Sieć edukacyjna i szkoleniowa SPICOSA Education and Training Network (SETNet) http://www.spicosa.eu/setnet/index.htm

10 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment W s p ó ł p r a c a European platform for sharing knowledge and experience in coastal science, policy and practice (ENCORA) http://www.encora.eu Coastal Research & Policy Integration (COREPOINT) http://corepoint.ucc.ie System Informacji Wybrzeża Ujścia Odry (Ikzm ODER) http://www.ikzm-oder.de PLANCOAST http://www.plancoast.eu

11 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment E f e k t y i r e z u l t a t y Zaangażowanie profesjonalistów ZZOP Rekomendacje dla zarządzania obszarami przybrzeżnymi Baza danych (ekosystem, ekonomia, społeczeństwo) Model operacyjny dla strefy brzegowej System wspomagania decyzji Nowe kursy szkoleniowe w dziedzinie ZZOP

12 Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment K o n t a k t Instytut Oceanografii UG Al. Piłsudskiego 46 81-378 Gdynia Anna Szaniawska oceasz@univ.gda.pl Hanna Łądkowska ocehl@univ.gda.pl Barbara Dmochowska badmoch@wp.pl Tel: +48 58 5236868 Fax: +48 58 5236676www.ocean.univ.gda.pl www.spicosa.eu


Pobierz ppt "Warsztaty pilotażowe SPICOSA Professional Training Workshop" Gdynia, 7-8/10/2008 Science and Policy Integration for COastal Systems Assessment Warsztaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google