Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wczesna diagnoza i stymulowanie rozwoju małych dzieci oraz wychowawcze wsparcie ich rodziców jako sposób na sukces życiowy i szkolny Jolanta Zianowicz-Szulfer - psycholog Urszula Serafin - neurologopeda 1

2 Rozwój mózgu Maksymalny rozwój mózgu następuje między 5. m-cem życia płodowego a 1.rokiem po urodzeniu Od momentu narodzin do ok. 3. roku życia gwałtownie wzrasta gęstość połączeń między neuronami Przez pierwsze dwa lata życia dziecka powstaje ok. 400 tys. synaps na sekundę Zwiększa się aktywność mózgu mierzona poprzez zużycie energii-poziom aktywności dorosłego człowieka mózg dziecka osiąga w wieku 2 lat, a w wieku 3 lat przewyższa go dwukrotnie Od ok. 3. roku życia rozpoczyna się stopniowy zanik nadmiarowych (nieużywanych) połączeń synaptycznych

3 Komunikacja językowa Język jest narzędziem poznania rzeczywistości
Zasób nazw w jakimkolwiek języku jest zbiorem wiedzy o rzeczywistości - język ma naturę poznawczą Ktoś, kto nie jest w stanie tworzyć wypowiedzi w pełni zrozumiałych, łatwo docierających do odbiorcy, ma zwykle poczucie niższej wartości Taka osoba może cierpieć z tego powodu, mieć zaburzenia osobowościowe, kłopoty w kontaktach społecznych, w nauce, w pracy

4 Dobry start małych dzieci
Wczesna diagnoza dysharmonii rozwojowych Udział w zajęciach grupowych dostosowanych do wieku życia dziecka Rezultaty wczesnych oddziaływań terapeutycznych są o wiele bardziej zadowalające niż oddziaływań rozpoczętych już po przekroczeniu okresu krytycznego, który w przypadku mowy przypada na 3. rok życia  Wsparcie specjalistyczne (psycholog, logopeda, lekarz) Współpraca z rodzicami w zakresie stymulowania rozwoju

5 Diagnoza psychologiczna
komunikowanie się (sposoby porozumiewania się, zasób słownictwa, rozumienie poleceń, sens logiczny wypowiedzi) myślenie (przyczynowo-skutkowe, nazywanie zbiorów, liczenie, porównywanie zbiorów) lateralizacja i orientacja w schemacie ciała i przestrzeni percepcja wzrokowa (spostrzegawczość, analiza i synteza wzrokowa, zapamiętywanie, rozróżnianie kolorów) sfera ruchowa (motoryka duża i mała) zachowania (postawy i motywacja, koncentracja uwagi, nadruchliwość, zahamowanie, radzenie sobie z niepowodzeniami) rozwój emocjonalny (współpraca w grupie, reakcje na separację od rodziców)

6 Stymulowanie rozwoju dzieci
Dostarczanie różnorodnych bodźców Zaspokajanie ciekawości poznawczej Stwarzanie okazji do aktywności ruchowej Zachęcanie do zabaw ćwiczących sprawność manualną Wdrażanie do samodzielności Zachęcanie do zabawy z rówieśnikami Umożliwianie twórczej ekspresji Wzbogacanie słownictwa i wiedzy o najbliższym otoczeniu Rozwijanie zainteresowań

7 Rozwój społeczny i emocjonalny
Poszerzenie kręgu osób oddziałujących na dziecko poza najbliższą rodziną Adaptacja do nowych warunków Radzenie sobie z separacją od rodziców Umiejętność dostosowania się do zasad panujących w grupie Współpraca z rówieśnikami Radzenie sobie z sukcesami i niepowodzeniami

8 Psychologiczne wsparcie rodziców
Znacząca rola obojga rodziców (uaktywnianie ojców) Konsekwencja w oddziaływaniach na dziecko Znaczenie wszechstronnego stymulowania rozwoju Sposoby aktywnego i twórczego spędzania czasu z dzieckiem Przełamywanie stereotypów w myśleniu o wychowaniu dzieci

9 Nauka poprzez zabawę Wykorzystywanie do nauki naturalnych sytuacji życiowych Wybór twórczych zabawek Promowanie aktywnego stylu życia Stymulowanie rozwoju poznawczego i ruchowego Kontrolowanie czasu spędzanego przez dzieci przed telewizorem i komputerem

10 Znaczenie edukacji przedszkolnej
Wypracowanie postawy zadaniowej i motywacji Stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za czytanie i pisanie Przygotowanie dziecka do współpracy i funkcjonowania w grupie Nauka radzenia sobie z niepowodzeniami Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych (im wcześniej, tym lepsze efekty)

11 SOP jako inwestycja w przyszłość
Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych na najwcześniejszym etapie życia dziecka stwarza szanse na osiąganie sukcesów w szkole i dorosłym życiu

12 Dziękujemy za uwagę Jolanta Zianowicz-Szulfer - psycholog
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę Jolanta Zianowicz-Szulfer - psycholog Urszula Serafin - neurologopeda 12


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google