Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie przygotowujące pracowników PIS do wprowadzenia programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! 16-18 listopada 2006 roku. Wprowadzenie programu edukacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie przygotowujące pracowników PIS do wprowadzenia programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! 16-18 listopada 2006 roku. Wprowadzenie programu edukacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie przygotowujące pracowników PIS do wprowadzenia programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! 16-18 listopada 2006 roku. Wprowadzenie programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

2 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Globalna Strategia Dotycząca Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia WHO 57 Światowe Zgromadzenie Zdrowia 22 maja 2004 roku

3 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Globalna Strategia wzywa kraje członkowskie do: rozwinięcia wdrożenia ewolucji działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństw poprzez zdrowe żywienie żywnością bezpieczną dla zdrowia i wzrost aktywności fizycznej

4 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Globalna Strategia WHO zakłada współpracę międzysektorową w zakresie polityki dotyczącej: żywności rolnictwa młodzieży rekreacji sportu

5 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Współpraca międzysektorowa c.d. edukacji przemysłu i handlu finansów transportu mediów i komunikacji spraw socjalnych środowiska i planów urbanistycznych

6 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Główne problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwej diety i braku aktywności fizycznej to przewlekłe choroby nieuleczalne: choroby układu krążenia niektóre nowotwory złośliwe próchnica zębów osteoporoza cukrzyca typu 2

7 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce: 49% -wynik chorób układu krążenia 23% -zachorowalność na nowotwory złośliwe

8 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! 15 marca 2005 roku – posiedzenie Grupy Roboczej Rady UE ds. zdrowia publicznego: Polska popiera ideę utworzenia Platformy na Rzecz Walki z Otyłością, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

9 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Główny cel Platformy: zespolenie różnych działań w celu powstrzymania narastającej epidemii otyłości podejmowanych przez organy rządowe oraz organizacje pozarządowe krajów członkowskich

10 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Spodziewany efekt działania Platformy - zaangażowanie profesjonalistów w działania na rzecz zwalczania otyłości w zakresie: ochrony zdrowia produkcji żywności edukacji mediów

11 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Grudzień 2005 roku: Komisja Europejska - Zielona Księga pt. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym

12 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! styczeń - luty 2006 przeprowadzono konsultacje społeczne

13 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Niektóre ważne zagadnienia/ pytania podjęte przez Komisję Europejską w Zielonej Księdze i skierowane do Rządów Państw Członkowskich:

14 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! W jaki sposób zwiększyć świadomość wśród: osób podejmujących decyzję kadry medycznej mediów szeroko pojętego społeczeństwa w zakresie: prawidłowych nawyków żywieniowych aktywności fizycznej w celu zmniejszania ryzyka zachorowania na choroby przewlekłe?

15 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! W jaki sposób: media służba zdrowia społeczeństwo obywatelskie odpowiednie gałęzie przemysłu mogą wspomóc wysiłki szkół na rzecz edukacji zdrowotnej? Jaką rolę można pod tym względem przypisać partnerstwom publiczno - prywatnym?

16 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Jak najlepiej rozpowszechnić regularną aktywność fizyczną w szkole? Jakie są najlepsze praktyki promowania zdrowego żywienia w szkole?

17 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Zagadnienia zawarte w Zielonej Księdze przedyskutowano z: - przedstawicielami nauki - środowiska medycznego - ekspertami w dziedzinie żywności - żywienia i aktywności fizycznej

18 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Zagadnienia zawarte w Zielonej Księdze przedyskutowano z (c.d.): - przedstawicielami resortów - producentami przemysłu spożywczego - władzami i członkami organizacji pozarządowych, konsumenckich

19 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Ponadto, za pośrednictwem m.in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z: -jednostkami samorządowymi -instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia i edukacją na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym

20 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Opinie i postulaty partnerów społecznych zostały uwzględnione w Stanowisku Rządu przyjętym na posiedzeniu Komitetu Europejskiego Rady Ministrów w dniu 14 marca 2006 roku

21 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Priorytetowe wskazania Rządu RP: -edukacja dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców w zakresie promowania zdrowego stylu życia, a szczególnie żywienia i aktywności fizycznej -wspólna polityka edukacyjna UE w zakresie zdrowego stylu życia i żywienia dzieci i młodzieży w szkołach

22 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Program edukacyjny Trzymaj Formę! Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy międzyresortowej oraz przy wsparciu Stowarzyszenia Polska Federacja Producentów Żywności przystępuje do wprowadzenia programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2006/07

23 Warszawa, dnia 16 listopada 2006 roku Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Szkolenie przygotowujące pracowników PIS do wprowadzenia programu edukacyjnego pt. Trzymaj Formę! 16-18 listopada 2006 roku. Wprowadzenie programu edukacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google