Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach Zdrowie najwyższym dobrem człowieka... Urząd Miasta i Gminy Prabuty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach Zdrowie najwyższym dobrem człowieka... Urząd Miasta i Gminy Prabuty."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach Zdrowie najwyższym dobrem człowieka... Urząd Miasta i Gminy Prabuty

2 Samorząd gminy nie jest podmiotem odpowiedzialnym za gwarantowanie mieszkańcom dostępu do opieki zdrowotnej, jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat burmistrzowie oraz członkowie Rady Miasta wielokrotnie udowodnili zainteresowanie problemami związanymi z tym tematem. Nie dopuścili do likwidacji (zadłużonego) Szpitala Specjalistycznego, zapewniono nocne dyżury aptek, starano się o utrzymanie Pogotowia Ratunkowego w naszym mieście. Zadania Gminy w dziedzinie słu ż by zdrowia Wywiady z burmistrzami: M. Staniszewskim, W. Dawidowskim, B. Pawłowskim.

3 Przy Radzie Miasta powołano Komisję zdrowia, opieki socjalnej i mieszkaniowej, w której skład wchodzą radni wybrani przez nasze społeczeństwo. Członkowie tej komisji powołali do życia Ośrodek Leczenia Problemów Alkoholowych. Podejmują także ścisłą współpracę z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej O ś rodek Pomocy Społecznej

4 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Szpital Specjalistyczny w Prabutach- nasza nadzieja na bliski i szybki dostęp do specjalistów oraz wiele miejsc pracy naszych rodziców.

5 Od 1999 roku w ramach pomocy szpitalowi samorząd gminy umorzył 1200000 zł należności z tytułu podatku od nieruchomości. Niepewny los niektórych budynków

6 2008 rok to walka o utrzymanie Szpitala Specjalistycznego, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wielokrotnie podejmował rozmowy z lekarzami, Radą Miasta, Radą Powiatu, w-ce marszałkiem województwa L. Czarnobajem oraz dyrektorem NFZ M. Górskim. Szpital działa…

7 Urząd Miasta i Gminy Prabuty wspiera także Szpital Specjalistyczny w zakupie specjalistycznego sprzętu. Burmistrz przekazał między innymi kardiostymulator zewnętrzny. Wniosek na jego zakup złożył dr Waldemar Templin- ordynator oddziału wewnętrznego.

8 Budynek, w którym obecnie mieści się niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicus. Mieszkańcy naszej gminy mają dostęp do lekarzy rodzinnych oraz wielu specjalistów, chociaż pytani o jakość usług, nie zawsze są zadowoleni. Budynek, niegdyś należący do gminy, został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy- -obniżyło to koszty utrzymania go przez samorząd. Przychodnia zdrowia

9 Wiele lat walczono o utrzymanie Pogotowia Ratunkowego w Prabutach, niestety w naszym mieście obecnie stacjonuje tylko karetka wyjazdowa. Szpitalny Oddział Ratunkowy mieści się w Kwidzynie oddalonym od Prabut o 20 km. Punkt karetki wyjazdowej

10 Aleksandra Dudek Wiktoria Kosewska Agata Kowalska Agata Mikuła Rocznik 1998, klasa piąta A Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach opiekun- Barbara Próchnicka weranda1@tlen.pl W skład Zespołu Projektowego wchodz ą … Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach Zdrowie najwyższym dobrem człowieka... Urząd Miasta i Gminy Prabuty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google