Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach
Zdrowie najwyższym dobrem człowieka... Urząd Miasta i Gminy Prabuty

2 Zadania Gminy w dziedzinie służby zdrowia
Samorząd gminy nie jest podmiotem odpowiedzialnym za gwarantowanie mieszkańcom dostępu do opieki zdrowotnej, jednak w ciągu ostatnich dwudziestu lat burmistrzowie oraz członkowie Rady Miasta wielokrotnie udowodnili zainteresowanie problemami związanymi z tym tematem. Nie dopuścili do likwidacji (zadłużonego) Szpitala Specjalistycznego, zapewniono nocne dyżury aptek, starano się o utrzymanie Pogotowia Ratunkowego w naszym mieście. Wywiady z burmistrzami: M. Staniszewskim, W. Dawidowskim, B. Pawłowskim.

3 Ośrodek Pomocy Społecznej
Przy Radzie Miasta powołano Komisję zdrowia, opieki socjalnej i mieszkaniowej, w której skład wchodzą radni wybrani przez nasze społeczeństwo Członkowie tej komisji powołali do życia Ośrodek Leczenia Problemów Alkoholowych Podejmują także ścisłą współpracę z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

4 Szpital Specjalistyczny w Prabutach
Szpital Specjalistyczny w Prabutach- nasza nadzieja na bliski i szybki dostęp do specjalistów oraz wiele miejsc pracy naszych rodziców.

5 należności z tytułu podatku od nieruchomości.
Niepewny los niektórych budynków                                                        Od 1999 roku w ramach pomocy szpitalowi samorząd gminy umorzył zł należności z tytułu podatku od nieruchomości.

6 Szpital działa… 2008 rok to walka o utrzymanie Szpitala Specjalistycznego, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wielokrotnie podejmował rozmowy z lekarzami, Radą Miasta, Radą Powiatu, w-ce marszałkiem województwa L. Czarnobajem oraz dyrektorem NFZ M. Górskim.

7 Urząd Miasta i Gminy Prabuty wspiera także Szpital Specjalistyczny
w zakupie specjalistycznego sprzętu. Burmistrz przekazał między innymi kardiostymulator zewnętrzny. Wniosek na jego zakup złożył dr Waldemar Templin- ordynator oddziału wewnętrznego. 13 maja w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: burmistrz Bogdan Pawłowski, przewodniczący komisji zdrowia, opieki socjalnej i mieszkaniowej Krzysztof Papis, skarbnik Elżbieta Wykner i radny powiatowy Marek Szulc. Podczas spotkania burmistrz przekazał zakupiony sprzęt medyczny – kardiostymulator zewnętrzny - na rzecz szpitala. Wniosek o zakup tego urządzenia złożył ordynator oddziału wewnętrznego dr Waldemar Templin. Kardiostymulator jest urządzeniem przeznaczonym do czasowej stymulacji komór lub przedsionków serca.

8 Przychodnia zdrowia Budynek, w którym obecnie mieści się niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus”. Mieszkańcy naszej gminy mają dostęp do lekarzy rodzinnych oraz wielu specjalistów, chociaż pytani o jakość usług, nie zawsze są zadowoleni. Budynek, niegdyś należący do gminy, został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy- -obniżyło to koszty utrzymania go przez samorząd.

9 Punkt karetki wyjazdowej
Wiele lat walczono o utrzymanie Pogotowia Ratunkowego w Prabutach, niestety w naszym mieście obecnie stacjonuje tylko karetka wyjazdowa. Szpitalny Oddział Ratunkowy mieści się w Kwidzynie oddalonym od Prabut o 20 km.

10 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Aleksandra Dudek Wiktoria Kosewska Agata Kowalska Agata Mikuła Rocznik 1998, klasa piąta A Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach opiekun- Barbara Próchnicka Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google