Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK 25 września 2013 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK 25 września 2013 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II."— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK 25 września 2013 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

2 Program posiedzenia Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji. Przyjęcie w drodze uchwały sprawozdania finansowego za rok 2012. Przyjęcie w drodze uchwały sprawozdania merytorycznego za rok 2012. Sprawozdanie z działalności Fundacji w okresie: 1 stycznia 2013 r. – 31 sierpnia 2013 r. Informacja na temat rozpoczętej w lipcu br. współpracy z Grupą RMF FM. Wolne wnioski.

3 Przyjęcie w drodze uchwały sprawozdania finansowego za rok 2012 UCHWAŁA Nr 7/2013 Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 Na podstawie § 10 ust. 7 pkt g – Statutu Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK, Rada Fundacji uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje sprawozdanie finansowe zarządu Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK za rok 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4 Przyjęcie w drodze uchwały sprawozdania merytorycznego za rok 2012 UCHWAŁA Nr 8/2013 Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2012 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn.zm.). Na podstawie § 10 ust. 7 pkt g – Statutu Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK, Rada Fundacji uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje sprawozdanie merytoryczne zarządu Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK za rok 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 Sprawozdanie z działalności Fundacji w okresie: 1 stycznia 2013 r. – 31 sierpnia 2013 r.

6

7 Środki z uczelni sumarycznie: 453 544,00 Koszty: Wynagrodzenia: 126 614,23 Pozostałe zobowiązania: 334 616,31 Sprawozdanie z działalności Fundacji w okresie: 1 stycznia 2013 r. – 31 sierpnia 2013 r.

8 Zrealizowano: Rozwiązanie umów o pracę z pracownikami Fundacji. Rozwiązanie innych umów generujących koszt w związku ze zmianą miejsca i sposobu nadawania. Likwidacja studia nadawczego na ul. Pomorskiej. Inwentaryzacja sprzętu będącego własnością UJ i jego przekazanie do właściwej jednostki. Przeprowadzenie audytu dokumentacji w związku ze zmianami organizacyjnymi Fundacji (postawienie w stal likwidacji, przywrócenie funkcjonalności, nawiązanie strategicznej współpracy). Złożenie we współpracy z Instytutem Allerhanda wniosku o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Program 2013. Tytuł projektu: Małopolskie Akademickie Radia na rzecz Integracji Cudzoziemców – Radio Marina (w trakcie rozpatrywania). Zmiana siedzimy Biura Fundacji. W trakcie realizacji: Inwentaryzacja sprzętu będącego własnością Fundacji. Inwentaryzacja sprzętu będącego własnością AGH. Koncepcja współpracy z uczelniami publicznymi skupionymi w Radzie Fundacji i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Nowa strona www Fundacji. Sprawozdanie z działalności Fundacji w okresie: 1 stycznia 2013 r. – 31 sierpnia 2013 r.

9 Informacja na temat rozpoczętej w lipcu br. współpracy z Grupą RMF FM Dyskusja nad przyszłością projektu radia akademickiego Radiofonia i Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK rozpoczęła się końcem 2012 r. i została zainicjowana przez ówczesne władze Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji – 28 listopada 2012 r. – Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego (odpowiednio w kolejności Rektor AGH i Rektor UJ). – Prezes Zarządu – Maciej Okoń przedstawił atuty i słabości projektu Radiofonia oraz nakreślił stojące przed Fundacją wyzwania w roku 2013 i latach kolejnych. – Rada Fundacji zdecydowała o podjęciu konsultacji wewnątrz swoich uczelni w związku z wysokimi kosztami projektu i wobec relatywnie niskiej popularności (tzw. niska słuchalność). Ostateczne decyzje dotyczące przyszłości rozgłośni i samej Fundacji miały być następstwem wyników owych rozmów. 20 grudnia 2012 r. Zarząd Fundacji przesłał na ręce Fundatorów przesłał 4-y możliwe scenariusze – łącznie z rozwiązaniem Fundacji. Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – 30 stycznia 2013 r. – Przewodniczący Kolegium – Profesor Wojciech Nowak, Rektor UJ – przedstawił wszystkim zgromadzonym sytuację Fundacji i zwrócił się z prośbą o przesłanie na Jego ręce oraz do Przewodniczącego Rady Fundacji – Profesora Tadeusza Słomki – ostatecznej decyzji, czy projekt radia akademickiego jest w sferze zainteresowania uczelni i instytucji skupionych w Kolegium Rektorów i Radzie Fundacji.

10 Konsultacje bezpośrednie – 12 stycznia – 22 luty 2013 r. – Rozmowy bezpośrednie (prowadzone przez Prezesa Zarządu oraz Redaktora Naczelnego) ze wszystkimi Rektorami uczelni wchodzących w skład Rady Fundacji, a także rozmowy z Władzami Miasta Krakowa, Województwa Małopolskiego oraz innych instytucji na temat współpracy i ewentualnego wsparcia projektu Radiofonia. Posiedzenie Rady Fundacji – 25 luty 2013 r. – Wobec braku woli wsparcia projektu przez uczelnie skupione w Radzie Fundacji, a także innych Instytucji, które były sondowane, Zarząd przedstawił możliwe warianty zamknięcia Fundacji. – Rada Fundacji zdecydowała się przychylić do rozwiązania, które oznaczało postawienie Fundacji w stan likwidacji. – Przyjęcie wariantu spłat zobowiązań, który przedstawił Zarząd Fundacji. – Rada Fundacji upoważniła Prezesa Zarządu do rozmów z wierzycielami, KRRiT oraz innymi podmiotami współpracującymi celem restrukturyzacji długu. – Rada Fundacji upoważniła Prezesa Zarządu do rozmów z potencjalnymi podmiotami komercyjnymi, które byłyby zainteresowane wsparciem/współpracą z Fundacją – celem zachowania koncesji akademickiej dla Miasta Krakowa. Informacja na temat rozpoczętej w lipcu br. współpracy z Grupą RMF FM

11 Posiedzenie Rady Fundacji – 17 kwietnia 2013 r. – Przyjęcie uchwał o postawieniu Fundacji w stan likwidacji oraz o ustanoweniu likwidatorów Fundacji. – Decyzja o wyłączeniu nadajnika w paśmie 100,5 FM z dniem 31 maja 2013 r. W okresie 25 luty – 19 czerwca 2013 r. Zarząd Fundacji prowadził negocjacje z wierzycielami Fundacji oraz z potencjalnymi partnerami – komercyjnymi grupami medialnymi. Zaawansowane negocjacje były prowadzone z Radiem Kraków, które nie dały satysfakcjonującego efektu, a następnie z Grupą RMF. Inne podmioty nie były zainteresowane współpracą. Posiedzenie Rady Fundacji – 19 czerwca 2013 r. – Wobec woli współpracy wyrażonej przez Grupę RMF – konkretnie Spółkę Multimedia, Przewodniczący Rady Fundacji – Profesor Tadeusz Słomka zdecydował się na prośbę Prezesa Zarządu zaprosić na posiedzenie Pana Andrzeja Mielimonkę – Prezesa Spółki Multimedia, by zapoznał członków Rady z koncepcją współpracy. – W związku z bardzo dobrym przyjęciem propozycji złożonej przez Prezesa Andrzeja Mielimonkę, Rada Fundacji zdecydowała jednogłośnie o poparciu dalszych negocjacji prowadzonych przez Prezesa Zarządu Fundacji, przy jednoczesnym zawieszeniu uchwał o postawieniu Fundacji w stan likwidacji. Podpisanie porozumienia z Grupą RMF FM – 8 lipca 2013 r. Informacja na temat rozpoczętej w lipcu br. współpracy z Grupą RMF FM

12 Wystąpienie Pana Andrzeja Mielimonki – Prezesa Spółki Multimedia

13 Wolne wnioski

14 Podziękowania Dla Władz Uniwersytetu Papieskiego za możliwość zorganizowania w Jego murach Posiedzenia Rady Fundacji


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego ŻAK 25 września 2013 r. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google