Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi."— Zapis prezentacji:

1 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin 2014-01-16

2 Trudne początki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

3 odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych: odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu opakowań wielomateriałowych, odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, system 4 pojemników, przyjmowanie szerokiej gamy frakcji odpadów zbieranych selektywnie w 6 EKOPRTACH na terenie miasta – co najmniej 1 EKOPORT w Sektorze, podział Szczecina na 4 sektory. Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych w Szczecinie od 1 lipca 2013 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

4 Selektywne gromadzenie odpadów u źródła - odbiór z nieruchomości i przyjmowanie w EKOPORTACH (PSZOK) narzędzie do zapewnienia wymaganych poziomów odzysku, premiowanie niższą opłatą za gospodarowanie odpadami, szereg działań organizacyjnych i technicznych, segregacja to problem świadomości u źródła opakowania szklane, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabrytowe. EKOPORT meble i inne odpady wielkogabarytowe wykładziny, dywany i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki i żarówki, przepracowane oleje silnikowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady ziel one odpady biodegradowalne, w tym odpady ziel one Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

5 Efektywność selektywnej zbiórki ściśle uzależniona od dostępności punktów selektywnej zbiórki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

6 Pojemniki na odpady segregowane – idzie nowe! realizacja obowiązku przez gminę w ramach ponoszonej opłaty, blisko 5.000 pojemników do selektywnej zbiórki w ramach przetargu, deklaracja o selektywnej zbiórce a pojemniki, Gmina bez informacji od Zarządcy nie wie, że jest zapotrzebowanie, alokacja pojemników … studnie, wiaty, pas drogowy wypracowanie procedury zapotrzebowania w pojemniki właściciel nieruchomości UM firma prawo do dysponowania miejscem na usytuowanie pojemników …. system pojemników ogólnodostępnych – 180 lokalizacji / 540 poj. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

7 Przyjmowanie odpadów w EKOPORTACH (PSZOK) – zalety ZALETY niskie koszty organizacji systemu dla Gminy, nadzór nad rodzajem odbieranych odpadów, kontrola ilości gromadzonych odpadów w systemie, dynamiczne określanie kalendarza przekazywania zgromadzonych do dalszego zagospodarowania, elastyczny dobór partnerów realizujących docelowe zagospodarowanie odpadu. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

8 Przyjmowanie odpadów w EKOPORTACH (PSZOK) –wady Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy WADY ograniczona funkcjonalność rozwiązania, niski poziom akceptacji społecznej, wyższy koszt zagospodarowania odpadu dla właściciela nieruchomości ograniczona dostępność rozwiązania dla właścicieli nieruchomości, brak możliwości obejmowania obsługą nieruchomości wielorodzinnych.

9 Segregowanie …. początki ponad 90% nieruchomości zadeklarowało wolę segregowania odpadów powszechność systemu, co i jak segregować? Pytanie wraca….. podstawowe zasady – kluczem do sukcesu! informacja dla mieszkańców – rola Gminy i Zarządcy nieruchomości kłopoty z wyposażaniem nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

10 Segregowanie początki… czyli w workach i w pojemnikach Ocena segregowania poszczególnych frakcji szkło i papier jakość dobra, tworzywa, metal, wielomateriałowe – frakcja najbardziej zanieczyszczona elementów wyposażenia samochodów (połamane zderzaki itp.), pocięte plastikowe ramy okienne, zanieczyszczone artykuły higieniczne (pampersy itp.) plastikowe zabawki i inne przedmioty, etc. Ocena pojemników najlepsza jakość w pojemnikach największych od 1,5 m3 gorsza w 1100 l, a gdy uda się otworzyć klapę odpady wrzucane "jak leci". pojemniki 240 l - często przepełnione, gromadzenie odpadów wokół pojemników. worki …. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

11 Liczby w systemie - podsumowanie pierwszych 6 miesięcy Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie - system gminny L. punktówmasa odebranych (Mg) 07-12.2013 masa odebranych zmieszanych (Mg) 07-12.2013 masa odebranych selektywnie (Mg) 07-12.2013 realizacjaplanrealizacjaplan%realizacjaplanróżnicarealizacjaplanróżnica 24 26422 85052 18164 98080%46 54755 040-8 49356344 825810

12 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy Działania informacyjne czyli uczymy się segregować Działania publikację w lokalnych mediach wkładek informacyjnych, ogłoszeń, spotów radiowych, wydruk i dystrybucję plakatów i broszur dotyczących nowego systemu, spotkania z mieszkańcami w Radach Osiedla spotkania z Zarządcami nieruchomości, uczestnictwo w imprezach masowych - stoiska informacyjne. Szacunkowe ilości materiałów: 17 tys. plakatów, 26 000 ulotek informacyjnych, bezpośrednia dystrybucja materiałów do ponad 18 tys. nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, publikację 50.000 wersji gazety miejskiej mini zoom poświęconej tematyce gospodarowania odpadami, emisja 2.000 spotów reklamowych w radiowych rozgłośniach emisja spotów reklamowych w kinie sieci MULTIKINO.

13 Zmiany w systemie - rozszerzenie frakcji odpadów odbieranych z nieruchomości odpady zmieszane opakowania szklane, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabrytowe (dwukrotne zwięszkszenie częstotliwości w zabudowie wielorodzinnej ) odpady zielone odbierane z nieruchomości od 1.IV do 30.XI w zabudowie wielorodzinnej gromadzone w kontenerach zamawianych u Wykonawcy, w zabudowie jednorodzinnej gromadzone w specjalnych pojemnikach będących na wyposażeniu nieruchomości.

14 W zabudowie wielorodzinnej: dwukrotne zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej - do 24 razy w roku wprowadzenie możliwości realizacji odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z częstotliwością mniejszą niż 1 raz na tydzień – nie rzadziej niż raz na miesiąc Zmiany w systemie - zmiana częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości

15 4.000 ponad 4.000 pojemników do segregacji już usytuowanych 800 800 pojemników planowanych do wstawienia w ramach obowiązujacych umów 400 tys. ponad 400 tys. worków do segregowania odpadów w zabudowie jednorodzinnej 540 pojemników ogólnodostępnych 540 pojemników ogólnodostępnych do segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej –przetarg w I kwartale 2014 r. 5.650 Mg 46.500 Mg przez okres 6 miesięcy odebranych ca 5.650 Mg odpadów segregowanych oraz 46.500 Mg odpadów zmieszanych Projekt powszechnej segregacji

16 Wady systemu odbioru odpadów komunalnych u źródła rozległa sieć punktów odbioru, konieczność rozbudowy systemu segregacji o dodatkowe pojemniki system 5 pojemników? niejednolite uwarunkowania w zabudowie jedno i wielorodzinnej, niewystarczająca częstotliwość odbioru niektórych grup odpadów Omówienie głównych problemów związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami

17

18 Zalety systemu odbioru odpadów komunalnych u źródła bliskość miejsca powstawania odpadów, powszechności segregowania odpadów. możliwość kreowania dobrych praktyk w postępowaniu z odpadami przez właścicieli nieruchomości, wyższy poziom wysegregowania odpadów, odbiór w cenie opłaty ponoszonej na rzecz gminy Omówienie głównych problemów związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami

19 Dziękuję za uwagę Paweł Adamczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin


Pobierz ppt "Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google