Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi."— Zapis prezentacji:

1 1 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Szczecin

2 Trudne początki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

3 Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych w Szczecinie od 1 lipca 2013
odbiór bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych: odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu opakowań wielomateriałowych, odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, system 4 pojemników, przyjmowanie szerokiej gamy frakcji odpadów zbieranych selektywnie w 6 EKOPRTACH na terenie miasta – co najmniej 1 EKOPORT w Sektorze, podział Szczecina na 4 sektory. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

4 Selektywne gromadzenie odpadów u „źródła”
- odbiór z nieruchomości i przyjmowanie w EKOPORTACH (PSZOK) narzędzie do zapewnienia wymaganych poziomów odzysku , premiowanie niższą opłatą za gospodarowanie odpadami, szereg działań organizacyjnych i technicznych, segregacja to problem świadomości EKOPORT meble i inne odpady wielkogabarytowe wykładziny, dywany i tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki i żarówki, przepracowane oleje silnikowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone „u źródła” opakowania szklane, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabrytowe. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

5 Efektywność selektywnej zbiórki
ściśle uzależniona od dostępności punktów selektywnej zbiórki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

6 Pojemniki na odpady segregowane – idzie nowe!
realizacja obowiązku przez gminę w ramach ponoszonej opłaty, blisko pojemników do selektywnej zbiórki w ramach przetargu, deklaracja o selektywnej zbiórce a pojemniki, Gmina bez informacji od Zarządcy nie wie, że jest zapotrzebowanie, alokacja pojemników … studnie, wiaty, pas drogowy wypracowanie procedury zapotrzebowania w pojemniki „właściciel nieruchomości ←→ UM ←→ firma” prawo do dysponowania miejscem na usytuowanie pojemników …. system pojemników ogólnodostępnych – 180 lokalizacji / 540 poj. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

7 Przyjmowanie odpadów w EKOPORTACH (PSZOK) – zalety
niskie koszty organizacji systemu dla Gminy, nadzór nad rodzajem odbieranych odpadów, kontrola ilości gromadzonych odpadów w systemie, dynamiczne określanie kalendarza przekazywania zgromadzonych do dalszego zagospodarowania, elastyczny dobór partnerów realizujących docelowe zagospodarowanie odpadu. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

8 Przyjmowanie odpadów w EKOPORTACH (PSZOK) –wady
ograniczona funkcjonalność rozwiązania, niski poziom akceptacji społecznej, wyższy koszt zagospodarowania odpadu dla właściciela nieruchomości ograniczona dostępność rozwiązania dla właścicieli nieruchomości, brak możliwości obejmowania obsługą nieruchomości wielorodzinnych. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

9 Segregowanie …. początki
ponad 90% nieruchomości zadeklarowało wolę segregowania odpadów powszechność systemu, co i jak segregować? Pytanie wraca….. podstawowe zasady – kluczem do sukcesu! informacja dla mieszkańców – rola Gminy i Zarządcy nieruchomości kłopoty z wyposażaniem nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

10 Segregowanie początki… czyli w workach i w pojemnikach
Ocena segregowania poszczególnych frakcji szkło i papier jakość dobra, tworzywa, metal, wielomateriałowe – frakcja najbardziej zanieczyszczona elementów wyposażenia samochodów (połamane zderzaki itp.), pocięte plastikowe ramy okienne, zanieczyszczone artykuły higieniczne (pampersy  itp.) plastikowe zabawki i inne przedmioty, etc. Ocena pojemników najlepsza jakość w pojemnikach największych od 1,5 m3 gorsza w 1100 l, a gdy uda się otworzyć klapę odpady wrzucane "jak leci". pojemniki 240 l - często przepełnione,  gromadzenie odpadów wokół pojemników. worki …. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

11 Liczby w systemie - podsumowanie pierwszych 6 miesięcy
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Szczecinie - system gminny L. punktów masa odebranych (Mg) masa odebranych zmieszanych (Mg) masa odebranych selektywnie (Mg) realizacja plan % różnica 24 264 22 850 52 181 64 980 80% 46 547 55 040 -8 493 5634 4 825 810

12 Działania informacyjne czyli uczymy się segregować
publikację w lokalnych mediach wkładek informacyjnych, ogłoszeń, spotów radiowych, wydruk i dystrybucję plakatów i broszur dotyczących nowego systemu, spotkania z mieszkańcami w Radach Osiedla spotkania z Zarządcami nieruchomości, uczestnictwo w imprezach masowych - stoiska informacyjne. Szacunkowe ilości materiałów: 17 tys. plakatów, ulotek informacyjnych, bezpośrednia dystrybucja materiałów do ponad 18 tys. nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, publikację  wersji gazety miejskiej mini „zoom” poświęconej tematyce gospodarowania odpadami, emisja spotów reklamowych w radiowych rozgłośniach emisja spotów reklamowych w kinie sieci MULTIKINO. Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy

13 Zmiany w systemie - rozszerzenie frakcji odpadów odbieranych z nieruchomości
odpady zmieszane opakowania szklane, papier, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabrytowe (dwukrotne zwięszkszenie częstotliwości w zabudowie wielorodzinnej ) odpady zielone odbierane z nieruchomości od 1.IV do 30.XI w zabudowie wielorodzinnej gromadzone w kontenerach zamawianych u Wykonawcy, w zabudowie jednorodzinnej gromadzone w specjalnych pojemnikach będących na wyposażeniu nieruchomości.

14 Zmiany w systemie - zmiana częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości
W zabudowie wielorodzinnej: dwukrotne zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej - do 24 razy w roku wprowadzenie możliwości realizacji odbioru odpadów gromadzonych selektywnie z częstotliwością mniejszą niż 1 raz na tydzień – nie rzadziej niż raz na miesiąc

15 Projekt powszechnej segregacji
ponad pojemników do segregacji już usytuowanych 800 pojemników planowanych do wstawienia w ramach obowiązujacych umów ponad 400 tys. worków do segregowania odpadów w zabudowie jednorodzinnej 540 pojemników ogólnodostępnych do segregowania odpadów w zabudowie wielorodzinnej –przetarg w I kwartale 2014 r. przez okres 6 miesięcy odebranych ca Mg odpadów segregowanych oraz Mg odpadów zmieszanych

16 Wady systemu odbioru odpadów komunalnych „u źródła”
rozległa sieć punktów odbioru, konieczność rozbudowy systemu segregacji o dodatkowe pojemniki system 5 pojemników? niejednolite uwarunkowania w zabudowie jedno i wielorodzinnej, niewystarczająca częstotliwość odbioru niektórych grup odpadów Omówienie głównych problemów związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami

17 Omówienie głównych problemów związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami

18 Zalety systemu odbioru odpadów komunalnych „u źródła”
bliskość miejsca powstawania odpadów, powszechności segregowania odpadów. możliwość kreowania dobrych praktyk w postępowaniu z odpadami przez właścicieli nieruchomości, wyższy poziom wysegregowania odpadów, odbiór w cenie opłaty ponoszonej na rzecz gminy Omówienie głównych problemów związanych z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami

19 1919 Dziękuję za uwagę Paweł Adamczyk Z-ca Dyrektora Wydziału
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urząd Miasta Szczecin


Pobierz ppt "1 Segregowanie odpadów komunalnych w świetle wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i doświadczeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google