Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski

2 Patent europejski Podstawa prawna –Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 6 października 1973 wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część –Akt rewidujący z dnia 29 listopada 2000, podpisany w Monachium (wchodzi w życie 13 grudnia 2007)

3 Cechy patentu europejskiego Udzielany przez Europejski Urząd Patentowy ( ok.800.000 udzielonych patentów) Skuteczny na terytoriach państw – członków KPE, wskazanych przez uprawnionego Wiązka patentów krajowych – ma ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy, udzielony przez dane państwo ( art. 2 KPE) –Stwierdzenie naruszenia patentu dokonywane przez właściwy organ krajowy przy bezpośrednim stosowaniu art. 69 KPE i Protokołu Interpretacyjnego –Unieważnienia patentu przez właściwy organ krajowy na podstawie prawa krajowego, ale jedynie z powodów wskazanych w art. 138 KPE

4 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE Zakres ochrony patentowej wyznacza interpretacja zastrzeżenia patentowego czytana wraz z opisem –(Wielka Brytania - House of Lords, 21.10.2004 – Kirin Amgen Inc and others v.Hoechst Marion Russeel Ltd and others –odejście od dotychczasowej praktyki Catnic questions Zakres ochrony patentowej obejmuje ekwiwalenty –Niemcy – BGH, 12.03.2002 : Kunststoffrohrteil, Schneidmesser I,Schneidmesser II, Custudiol I, Custudiol II - Francja

5 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem –Holandia Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem dopuszczalna wyjątkowo –Wielka Brytania Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem tylko w celu oceny rozumienia wynalazku przez fachowca z danej dziedziny techniki –Francja –Niemcy

6 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE Moment adekwatny dla oceny znajomości stanu techniki przez przeciętnego fachowca –Data pierwszeństwa (Niemcy) –Data publikacji (Wielka Brytania) –Data naruszenia (Francja, Holandia) Częściowe naruszenie patentu –Francja

7 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE Objęcie zakresem ochrony tzw. wynalazków zależnych Objęcie zakresem ochrony takich form, które –Są częścią stanu techniki –Są nie wynalazczym rozwinięciem wynalazku, leżącym poza stanem techniki

8 Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów Wyłączenia rozwiązań od patentowalności, w szczególności : Programów komputerowych Metod terapeutycznych Rozwiązań stanowiących drugie medyczne zastosowanie Ocena nowości ( ujawnienie) Ograniczone do treści dokonanego ujawnienia czy także informacji, które były oczywiste dla przeciętnego fachowca poprzez to ujawnienie Znaczenie tzw. domniemanego ujawnienia Znaczenie użycia określeń o charakterze generalnym z punktu widzenia objęcia zakresem ochrony ich podkategorii

9 Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów Ocena poziomu wynalazczego/oczywistości Dziedzina techniki, z której powinien pochodzić przeciętny fachowiec Stan techniki, od którego powinno być prowadzone badanie i zakres dokumentacji podlegającej badaniu Could – would test i rozsądne oczekiwanie sukcesu jako kryteria oczywistości

10 Praktyczne aspekty funkcjonowania KPE Koszty uzyskania patentu europejskiego i jego utrzymania Brak konkurencyjności w porównaniu z rozwiązaniami amerykańskimi i japońskimi – spadek innowacyjności w Europie Konieczność wzmocnienia systemu udzielania patentów w Europie Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady [ COM(2007) 165 final, 03.04.2007]

11 Spory patentowe na tle KPE Zróżnicowane koszty postępowań patentowych w poszczególnych krajach Odmienne kompetencje organów prowadzących postępowanie w sprawie naruszenia, co do ewentualnego unieważnienia Odmienny system sądowniczy i specjalizacja sądów Niekorzystna interpretacja ETS (C-4/03) dotycząca możliwości kumulacji sporu przed jednym sądem przeciwko pozwanym, należącym do tej samej grupy, lecz mających siedziby w różnych państwach EU

12 Przyszłość ? Patent Wspólnotowy London Agreement z 17 października 2000 w sprawie stosowania art.65 KPE European Patent Litigation Agreement (EPLA) Rozciągnięcie jurysdykcji sądów wspólnotowych w zakresie sporów o naruszenie patentu europejskiego i przyszłego patentu wspólnotowego


Pobierz ppt "Patent europejski teraźniejszość i przyszłość Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google