Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patent europejski teraźniejszość i przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patent europejski teraźniejszość i przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Patent europejski teraźniejszość i przyszłość
Prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska – Kozłowska Uniwersytet Warszawski

2 Patent europejski Podstawa prawna
Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 6 października 1973 wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część Akt rewidujący z dnia 29 listopada 2000, podpisany w Monachium (wchodzi w życie 13 grudnia 2007)

3 Cechy patentu europejskiego
Udzielany przez Europejski Urząd Patentowy ( ok udzielonych patentów) Skuteczny na terytoriach państw – członków KPE, wskazanych przez uprawnionego „Wiązka patentów krajowych” – ma ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy, udzielony przez dane państwo ( art. 2 KPE) Stwierdzenie naruszenia patentu dokonywane przez właściwy organ krajowy przy bezpośrednim stosowaniu art. 69 KPE i Protokołu Interpretacyjnego Unieważnienia patentu przez właściwy organ krajowy na podstawie prawa krajowego, ale jedynie z powodów wskazanych w art. 138 KPE

4 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE
Zakres ochrony patentowej wyznacza interpretacja zastrzeżenia patentowego czytana wraz z opisem (Wielka Brytania - House of Lords, – Kirin Amgen Inc and others v.Hoechst Marion Russeel Ltd and others odejście od dotychczasowej praktyki „Catnic questions” Zakres ochrony patentowej obejmuje ekwiwalenty Niemcy – BGH, : Kunststoffrohrteil, Schneidmesser I,Schneidmesser II, Custudiol I, Custudiol II - Francja

5 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE
Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem Holandia Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem dopuszczalna wyjątkowo Wielka Brytania Interpretacja zakresu przy uwzględnieniu informacji zawartych w dokumentacji związanej ze zgłoszeniem tylko w celu oceny rozumienia wynalazku przez fachowca z danej dziedziny techniki Francja Niemcy

6 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE
Moment adekwatny dla oceny znajomości stanu techniki przez przeciętnego fachowca Data pierwszeństwa (Niemcy) Data publikacji (Wielka Brytania) Data naruszenia (Francja, Holandia) Częściowe naruszenie patentu Francja

7 Brak jednolitej wykładni art.69 KPE
Objęcie zakresem ochrony tzw. wynalazków zależnych Objęcie zakresem ochrony takich form, które Są częścią stanu techniki Są nie wynalazczym rozwinięciem wynalazku, leżącym poza stanem techniki

8 Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów
Wyłączenia rozwiązań od patentowalności, w szczególności : Programów komputerowych Metod terapeutycznych Rozwiązań stanowiących drugie medyczne zastosowanie Ocena nowości ( ujawnienie) Ograniczone do treści dokonanego ujawnienia czy także informacji, które były oczywiste dla przeciętnego fachowca poprzez to ujawnienie Znaczenie tzw. domniemanego ujawnienia Znaczenie użycia określeń o charakterze generalnym z punktu widzenia objęcia zakresem ochrony ich podkategorii

9 Brak jednolitej praktyki dotyczącej udzielania i unieważnienia patentów
Ocena poziomu wynalazczego/oczywistości Dziedzina techniki, z której powinien pochodzić przeciętny fachowiec Stan techniki, od którego powinno być prowadzone badanie i zakres dokumentacji podlegającej badaniu „Could – would test” i „rozsądne oczekiwanie sukcesu” jako kryteria oczywistości

10 Praktyczne aspekty funkcjonowania KPE
Koszty uzyskania patentu europejskiego i jego utrzymania Brak konkurencyjności w porównaniu z rozwiązaniami amerykańskimi i japońskimi – spadek innowacyjności w Europie Konieczność wzmocnienia systemu udzielania patentów w Europie Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady [ COM(2007) 165 final, ]

11 Spory patentowe na tle KPE
Zróżnicowane koszty postępowań patentowych w poszczególnych krajach Odmienne kompetencje organów prowadzących postępowanie w sprawie naruszenia, co do ewentualnego unieważnienia Odmienny system sądowniczy i specjalizacja sądów Niekorzystna interpretacja ETS (C-4/03) dotycząca możliwości kumulacji sporu przed jednym sądem przeciwko pozwanym, należącym do tej samej grupy, lecz mających siedziby w różnych państwach EU

12 Przyszłość ? Patent Wspólnotowy
London Agreement z 17 października 2000 w sprawie stosowania art.65 KPE European Patent Litigation Agreement (EPLA) Rozciągnięcie jurysdykcji sądów wspólnotowych w zakresie sporów o naruszenie patentu europejskiego i przyszłego patentu wspólnotowego


Pobierz ppt "Patent europejski teraźniejszość i przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google