Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje „Resolution” w praktyce międzynarodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje „Resolution” w praktyce międzynarodowej"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje „Resolution” w praktyce międzynarodowej
Seminarium BFG „Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego” 1

2 Przesłanki i cele procesu resolution
Rozwój metod resolution dokonywany był pod wpływem doświadczeń kryzysów bankowych w latach 90-tych i początku XXI wieku: 1. meksykańskiego 2. azjatyckiego 3. rosyjskiego 1998 4. tureckiego 2001 Doświadczenia Resolution regime wdrożono w wielu krajach świata, w tym w ponad połowie państw G20: Ameryce Północnej (USA, Kanada), Azji Południowo - Wschodniej (Filipiny, Japonia, Korea, Malezja, Tajwan, Tajlandia), Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Peru), Rosji, Turcji, kilku państwach afrykańskich (Nigeria, RPA, Tanzania). Obecność procesu resolution na świecie Obecność procesu resolution w UE W krajach Unii Europejskiej resolution nie był rozpowszechniony przed kryzysem finansowym lat W 2009 r. wprowadzono w Wielkiej Brytanii Special Resolution Regime. Decyzję tę wymusił kryzys w brytyjskim systemie bankowym w 2008 r. i konieczność szybkiego przeprowadzenia programu naprawczego i likwidacji instytucji kredytowych. Seminarium BFG „Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego” 2

3 Rola Systemów Gwarantowania Depozytów w resolution regime
Praktyka państw stosujących resolution regime W większości krajów systemy gwarantowania depozytów odgrywają istotną rolę w realizacji mechanizmu naprawczego instytucji kredytowych Podobna paleta instrumentów (w kilku przypadkach brak OBA, jako instrumentu generującego pokusę nadużycia) Rola decyzyjna i funkcja wykonawcza (Stany Zjednoczone, Filipiny) Funkcja wykonawcza z prawem wyboru metody postępowania naprawczego (Argentyna*, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Rosja, Turcja) Funkcja wykonawcza (w pewnym zakresie), z udziałem w podejmowaniu decyzji (Wielka Brytania) _____________________________________________________________ * O wyborze metody decyduje organ nadzorczy nad DGS-em Seminarium BFG „Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego” 3

4 Efektywny System Gwarantowania Depozytów
Podstawowe Zasady Funkcjonowania Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów Gwarant depozytów powinien być elementem sieci bezpieczeństwa systemu finansowego, która zapewnia wczesne wykrywanie zagrożenia upadłością, szybką interwencję i przeprowadzenie programu naprawczego. Zadania przypisane uczestnikom sieci bezpieczeństwa w ramach mechanizmu naprawczego są jasno sprecyzowane i formalnie określone Zasada 15 Zasady opracowane w 2009 r. przez Bazylejski Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (BIS) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI) Na ukończeniu są prace nad metodyką oceny zgodności stosowania tych zasad. Będzie ona wykorzystywana m.in. przez MFW i Bank Światowy przy okresowej ocenie stabilności sektora finansowego krajów członkowskich (FSAP). Seminarium BFG „Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego” 4

5 Efektywny System Gwarantowania Depozytów
Podstawowe Zasady Funkcjonowania Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów Efektywny proces postępowania naprawczego powinien: ułatwić instytucji gwarantującej depozyty sprawną i prawidłową wypłatę środków gwarantowanych; ograniczyć jego koszty i negatywny wpływ na rynki; maksymalizować skalę odzyskanych aktywów; zabezpieczyć przed wystąpieniem zaniedbań i nadużyć. Zasada 16 System gwarantowania depozytów lub inny uczestnik sieci bezpieczeństwa finansowego powinien mieć uprawnienia do utworzenia elastycznego mechanizmu wspierającego utrzymanie krytycznych funkcji banku za pomocą: zakupu części aktywów przez inny podmiot; przejęcia pasywów zagrożonego banku. Zasady opracowane w 2009 r. przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BIS) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI) Seminarium BFG „Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego” 5

6 Dwa projekty rozwiązań proponowane przez Komisję Europejską
Nowe Regulacje Unijne Dwa projekty rozwiązań proponowane przez Komisję Europejską Bankowe Fundusze Naprawcze – komunikat KE z r. - Propozycja ustanowienia ex ante funduszy naprawczych finansowanych z opłat nałożonych na banki - Fundusze oddzielone od budżetu krajowego - Plan zarządzania w sytuacji kryzysowej gotowy w X 2010 r., wnioski ustawodawcze na początku 2011 r. Przegląd Dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów (COM 368 z r.) i projekt nowej dyrektywy (COM 369) Procesy naprawcze banków, jako alternatywa dla wypłat środków gwarantowanych Nowa dyrektywa ma być sformułowana w sposób umożliwiający jej dostosowanie do zmian, które będą wynikać z dalszych prac nad procesami naprawczymi banków Seminarium BFG „Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego” 6


Pobierz ppt "Funkcje „Resolution” w praktyce międzynarodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google