Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 1 Funkcje Resolution w praktyce międzynarodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 1 Funkcje Resolution w praktyce międzynarodowej."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 1 Funkcje Resolution w praktyce międzynarodowej

2 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 2 Przesłanki i cele procesu resolution Rozwój metod resolution dokonywany był pod wpływem doświadczeń kryzysów bankowych w latach 90-tych i początku XXI wieku: 1. meksykańskiego 1994-95 2. azjatyckiego 1997-98 3. rosyjskiego 1998 4. tureckiego 2001 Doświadczenia Resolution regime wdrożono w wielu krajach świata, w tym w ponad połowie państw G20: Ameryce Północnej (USA, Kanada), Azji Południowo - Wschodniej (Filipiny, Japonia, Korea, Malezja, Tajwan, Tajlandia), Ameryce Łacińskiej (Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Paragwaj, Peru), Rosji, Turcji, kilku państwach afrykańskich (Nigeria, RPA, Tanzania). Obecność procesu resolution na świecie W krajach Unii Europejskiej resolution nie był rozpowszechniony przed kryzysem finansowym lat 2008-2009. W 2009 r. wprowadzono w Wielkiej Brytanii Special Resolution Regime. Decyzję tę wymusił kryzys w brytyjskim systemie bankowym w 2008 r. i konieczność szybkiego przeprowadzenia programu naprawczego i likwidacji instytucji kredytowych. Obecność procesu resolution w UE

3 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 3 Rola Systemów Gwarantowania Depozytów w resolution regime Podobna paleta instrumentów (w kilku przypadkach brak OBA, jako instrumentu generującego pokusę nadużycia) Rola decyzyjna i funkcja wykonawcza (Stany Zjednoczone, Filipiny) Funkcja wykonawcza z prawem wyboru metody postępowania naprawczego (Argentyna*, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk, Rosja, Turcja) Funkcja wykonawcza (w pewnym zakresie), z udziałem w podejmowaniu decyzji (Wielka Brytania) _____________________________________________________________ * O wyborze metody decyduje organ nadzorczy nad DGS-em W większości krajów systemy gwarantowania depozytów odgrywają istotną rolę w realizacji mechanizmu naprawczego instytucji kredytowych Praktyka państw stosujących resolution regime

4 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 4 Efektywny System Gwarantowania Depozytów Gwarant depozytów powinien być elementem sieci bezpieczeństwa systemu finansowego, która zapewnia wczesne wykrywanie zagrożenia upadłością, szybką interwencję i przeprowadzenie programu naprawczego. Zadania przypisane uczestnikom sieci bezpieczeństwa w ramach mechanizmu naprawczego są jasno sprecyzowane i formalnie określone Podstawowe Zasady Funkcjonowania Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów Zasada 15 Zasady opracowane w 2009 r. przez Bazylejski Komitetu ds. Nadzoru Bankowego (BIS) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI) Na ukończeniu są prace nad metodyką oceny zgodności stosowania tych zasad. Będzie ona wykorzystywana m.in. przez MFW i Bank Światowy przy okresowej ocenie stabilności sektora finansowego krajów członkowskich (FSAP).

5 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 5 Efektywny System Gwarantowania Depozytów Efektywny proces postępowania naprawczego powinien: ułatwić instytucji gwarantującej depozyty sprawną i prawidłową wypłatę środków gwarantowanych; ograniczyć jego koszty i negatywny wpływ na rynki; maksymalizować skalę odzyskanych aktywów; zabezpieczyć przed wystąpieniem zaniedbań i nadużyć. Podstawowe Zasady Funkcjonowania Efektywnych Systemów Gwarantowania Depozytów System gwarantowania depozytów lub inny uczestnik sieci bezpieczeństwa finansowego powinien mieć uprawnienia do utworzenia elastycznego mechanizmu wspierającego utrzymanie krytycznych funkcji banku za pomocą: zakupu części aktywów przez inny podmiot; przejęcia pasywów zagrożonego banku. Zasada 16 Zasady opracowane w 2009 r. przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BIS) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (IADI)

6 Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 6 Nowe Regulacje Unijne 1.Bankowe Fundusze Naprawcze – komunikat KE z 26.05.2010 r. - Propozycja ustanowienia ex ante funduszy naprawczych finansowanych z opłat nałożonych na banki - Fundusze oddzielone od budżetu krajowego - Plan zarządzania w sytuacji kryzysowej gotowy w X 2010 r., wnioski ustawodawcze na początku 2011 r. 2.Przegląd Dyrektywy 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów (COM 368 z 12.07.2010 r.) i projekt nowej dyrektywy (COM 369) -Procesy naprawcze banków, jako alternatywa dla wypłat środków gwarantowanych -Nowa dyrektywa ma być sformułowana w sposób umożliwiający jej dostosowanie do zmian, które będą wynikać z dalszych prac nad procesami naprawczymi banków Dwa projekty rozwiązań proponowane przez Komisję Europejską


Pobierz ppt "Seminarium BFG Resolution Regime szansą na wzmocnienie stabilności polskiego sektora bankowego 1 Funkcje Resolution w praktyce międzynarodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google