Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r.
Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

2 CENTRALNY BANK TKANEK Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie powstał w 1963 roku z inicjatywy Profesora Adama Grucy – Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii oraz Profesora Kazimierza Ostrowskiego – Kierownika Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wielospecjalistyczny charakter Centralnego Banku Tkanek pozwalał na przygotowywanie przeszczepów łącznotkankowych tkanki kostnej, chrząstki, więzadeł, ścięgien, opony twardej, twardówki, skóry i owodni.

3 W Centralnym Bank Tkanek od momentu powstania w roku 1963 do roku 2006
CENTRALNY BANK TKANEK W Centralnym Bank Tkanek od momentu powstania w roku 1963 do roku 2006 wytworzono 54 797 przeszczepów allogenicznych w tym przeszczepów tkanki kostnej.

4 54 797 PRZESZCZEPÓW ALLOGENICZNYCH

5 CENTRALNY BANK TKANEK W latach 1963 – 1997 zostało przygotowanych ok. 35 000 przeszczepów i preparatów ksenogenicznych. Ostatecznie w roku 1997 ze względu na możliwość przeniesienia chorób odzwierzęcych na ludzi zaprzestano przygotowywania przeszczepów i preparatów pochodzenia zwierzęcego. Zarówno przeszczepy allogeniczne jak i ksenogeniczne były poddawane sterylizacji. CBT był najstarszym bankiem tkanek na świecie wykorzystującym rutynowo (od 1963r.) promieniowanie jonizujące do wyjałowienia przeszczepów tkankowych. chrząstka (proszek) skóra powięź błony kolagenowe Gąbka kolagenowe

6 SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK
W oparciu o zapis § 2 pkt. 7 Statutu Krajowego Centrum Bankownia Tkanek i Komórek stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (Dz. Urz. MZ z 2006r. Nr 10, poz. 54), realizująca zapis art. 39 pkt. 5 Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), na bazie Centralnego Banku Tkanek przy Zakładzie Transplantologii WUM utworzony został Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

7 SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK - ZADANIA
1) przygotowanie różnych rodzajów ludzkich przeszczepów tkankowych i komórkowych w celu: a) szkolenia pracowników innych banków tkanek i komórek, b) opracowywania nowych rodzajów przeszczepów tkankowych i komórkowych, c) oceny wpływu różnych procedur bankowania tkanek i komórek oraz procesu sterylizacji lub dekontaminacji przeszczepów tkankowych i komórkowych na efekt leczniczy; 2) przeprowadzanie oceny jakości przygotowywanych przeszczepów, w tym ich właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz kontrola procesu sterylizacji; 3) współpraca z klinikami i szpitalami w celu wdrażania opracowanych w Krajowym Centrum metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji różnych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania i przechowywania komórek, na zasadzie nieodpłatnego przekazywania przygotowywanych przeszczepów tkankowych i komórkowych do jednostek klinicznych, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań dotyczących efektów terapeutycznych uzyskanych po zastosowaniu otrzymanych przeszczepów; 4) opracowywanie i udostępnianie pozostałym bankom tkanek i komórek (po uprzednim przeszkoleniu ich personelu) standardowych procedur operacyjnych dotyczących przetestowanych klinicznie metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji różnych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania i przechowywania komórek

8 WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ODBIERAJĄCYMI PRZESZCZEPY
SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ODBIERAJĄCYMI PRZESZCZEPY - SBBTiK współpracuje na mocy umowy o dystrybucji przeszczepów tkankowych z 25 jednostkami (w tym 7 Jednostek WUM) wykorzystującymi przeszczepy tkankowe w procesach leczenia lub w procesach doświadczalnych. Umowa dystrybucji zobowiązuje Jednostki odbierające przeszczepy do przekazywania informacji o klinicznym zastosowaniu ludzkich przeszczepów tkankowych. Przekazywane informacje obejmują dane identyfikujące chorego, rozpoznanie kliniczne, rodzaj wykonywanego zabiegu, numery zastosowanych przeszczepów tkankowych oraz efekt kliniczny. dane zwrotne za 2012r. w 100% kompletne

9 SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK

10 SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK

11

12

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google