Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r. Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r. Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r. Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

2 Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie powstał w 1963 roku z inicjatywy Profesora Adama Grucy – Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii oraz Profesora Kazimierza Ostrowskiego – Kierownika Katedry Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie. Wielospecjalistyczny charakter Centralnego Banku Tkanek pozwalał na przygotowywanie przeszczepów łącznotkankowych tkanki kostnej, chrząstki, więzadeł, ścięgien, opony twardej, twardówki, skóry i owodni. CENTRALNY BANK TKANEK

3 W Centralnym Bank Tkanek od momentu powstania w roku 1963 do roku 2006 wytworzono 54 797 przeszczepów allogenicznych w tym 41 756 przeszczepów tkanki kostnej. CENTRALNY BANK TKANEK

4 54 797 PRZESZCZEPÓW ALLOGENICZNYCH

5 W latach 1963 – 1997 zostało przygotowanych ok. 35 000 przeszczepów i preparatów ksenogenicznych. Ostatecznie w roku 1997 ze względu na możliwość przeniesienia chorób odzwierzęcych na ludzi zaprzestano przygotowywania przeszczepów i preparatów pochodzenia zwierzęcego. Zarówno przeszczepy allogeniczne jak i ksenogeniczne były poddawane sterylizacji. CBT był najstarszym bankiem tkanek na świecie wykorzystującym rutynowo (od 1963r.) promieniowanie jonizujące do wyjałowienia przeszczepów tkankowych. CENTRALNY BANK TKANEK chrząstka (proszek) skórapowięź błony kolagenowe Gąbka kolagenowe

6 W oparciu o zapis § 2 pkt. 7 Statutu Krajowego Centrum Bankownia Tkanek i Komórek stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (Dz. Urz. MZ z 2006r. Nr 10, poz. 54), realizująca zapis art. 39 pkt. 5 Ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411), na bazie Centralnego Banku Tkanek przy Zakładzie Transplantologii WUM utworzony został Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK

7 1) przygotowanie różnych rodzajów ludzkich przeszczepów tkankowych i komórkowych w celu: a) szkolenia pracowników innych banków tkanek i komórek, b) opracowywania nowych rodzajów przeszczepów tkankowych i komórkowych, c) oceny wpływu różnych procedur bankowania tkanek i komórek oraz procesu sterylizacji lub dekontaminacji przeszczepów tkankowych i komórkowych na efekt leczniczy; 2) przeprowadzanie oceny jakości przygotowywanych przeszczepów, w tym ich właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz kontrola procesu sterylizacji; 3) współpraca z klinikami i szpitalami w celu wdrażania opracowanych w Krajowym Centrum metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji różnych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania i przechowywania komórek, na zasadzie nieodpłatnego przekazywania przygotowywanych przeszczepów tkankowych i komórkowych do jednostek klinicznych, zobowiązanych do przekazywania sprawozdań dotyczących efektów terapeutycznych uzyskanych po zastosowaniu otrzymanych przeszczepów; 4) opracowywanie i udostępnianie pozostałym bankom tkanek i komórek (po uprzednim przeszkoleniu ich personelu) standardowych procedur operacyjnych dotyczących przetestowanych klinicznie metod przygotowywania, konserwacji i sterylizacji różnych rodzajów przeszczepów tkankowych oraz metod pozyskiwania i przechowywania komórek SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK - ZADANIA

8 WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ODBIERAJĄCYMI PRZESZCZEPY - SBBTiK współpracuje na mocy umowy o dystrybucji przeszczepów tkankowych z 25 jednostkami (w tym 7 Jednostek WUM) wykorzystującymi przeszczepy tkankowe w procesach leczenia lub w procesach doświadczalnych. - Umowa dystrybucji zobowiązuje Jednostki odbierające przeszczepy do przekazywania informacji o klinicznym zastosowaniu ludzkich przeszczepów tkankowych. Przekazywane informacje obejmują dane identyfikujące chorego, rozpoznanie kliniczne, rodzaj wykonywanego zabiegu, numery zastosowanych przeszczepów tkankowych oraz efekt kliniczny. dane zwrotne za 2012r. w 100% kompletne SZKOLENIOWO-BADAWCZY BANK TKANEK I KOMÓREK

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Pobierz ppt "Konferencja z okazji 50-lecia bankowania tkanek I Zjazd PSBTiK Warszawa 7- 8 czerwiec 2013 r. Tomasz Czech Szkoleniowo-Badawczy Bank Tkanek i Komórek Krajowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google