Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki sprawdzianu próbnego 6-klasistów Październik 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki sprawdzianu próbnego 6-klasistów Październik 2013"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki sprawdzianu próbnego 6-klasistów Październik 2013
dr Krzysztof Dziurzyński Wydział Pedagogiki Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie Spotkanie w dniu 16 stycznia 2014 r.

2 Sprawdzian zrealizowano w październiku roku zgodnie z wymaganiami proceduralnymi określonymi przez CKE dla tego typu sprawdzianów. Wzięło w nim udział łącznie 736 uczniów.

3 Średni wynik sprawdzianu próbnego wyniósł
26.02 punktu (przy odchyleniu standardowym – 5,843) co stanowi 65,05% możliwych do uzyskania punktów. Zgodnie z typologią B. Niemierko sprawdzian ten zakwalifikować należy, na podstawie wyniku otrzymanego w skali Dzielnicy, do umiarkowanie trudnych.

4 Średnia liczba punktów uzyskanych przez uczniów klas 6-tych w poszczególnych szkołach (max.=40)

5 Procentowy rozkład uczniów klas 6-tych, którzy znaleźli się w grupie do 70% wyniku sprawdzianu próbnego w poszczególnych szkołach w 2012 roku Za podstawę następnej analizy przyjęto pozycję ucznia na skali standardowej dziewiątki oraz wyniki uzyskane w pięciu obszarach standardów. Opierając się na ustaleniach B. Niemierko (1999; 253) przyjęto, że dana kategoria umiejętności została opanowana przez uczniów, jeśli łatwość zadań sprawdzianu powiązanych z tą kategorią umiejętności wynosi nie mniej niż 0,7, czyli 70% punktów możliwych do uzyskania za pełne rozwiązanie zadań. Zastosujemy wykładnie zawężającą oto policzymy ilu uczniów w ogóle uzyskało 70% punktów ze sprawdzianu.

6 Łatwość zadań 1-20

7 Łatwość sprawdzianu próbnego I część – im wyższy słupek tym zadanie lepiej rozwiązywane z wyjątkiem
Najsłabiej rozwiązane zadanie w całej I części

8 Pochodzi ono ze standardu: czytanie
Najsłabiej rozwiązanym zadaniem jest zadanie 12: Nastrój wiersza W. Szymborskiej jest pełen: A. rozpaczy B. wesołości C. złości D. zadumy Pochodzi ono ze standardu: czytanie

9 Łatwość zadań 21-25

10 Łatwość sprawdzianu próbnego zadania 21 oraz 22 – im wyższy słupek tym zadanie lepiej rozwiązywane

11 A zadanie 22 brzmiało: Szkoła zakupiła reprodukcję obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” o wymiarach płótna 213,00 cm x 493,50 cm. Jaki będzie koszt obudowania jej ramą, jeżeli za 1metr ozdobnej listwy trzeba zapłacić 800 zł, a koszt robocizny wynosi 20 zł za metr bieżący?

12 Algorytm rozwiązania tego zadania obejmował 6 etapów
1. Odczytanie wymiarów obrazu 2. Ustalenie metody obliczenia długości ramy obrazu 3. Obliczenie długości ramy obrazu 4. Zamianę jednostek 5. Ustalenie metody obliczenia kosztu obudowania ramą obrazu 6. Obliczenie kosztu obudowania ramą obrazu

13 Zadanie 23 brzmiało: W imieniu samorządu szkolnego zredaguj ogłoszenie informujące uczniów o wycieczce do Muzeum Narodowego w Warszawie.

14 W tym zadaniu uczniowie mieli kłopot ze sformułowaniem słów zachęty
Poprawnie wykonało je zaledwie 23% uczniów.

15 „To muzeum warto było odwiedzić”.
Zadanie 24 brzmiało: „To muzeum warto było odwiedzić”. Napisz sprawozdanie z wycieczki do dowolnego muzeum (może być to wycieczka wymyślona przez Ciebie). Praca powinna zająć przynajmniej połowę wyznaczonego miejsca.

16 W tym zadaniu uczniowie mieli zadbać o bogactwo języka, wykorzystać słownictwo oddające relacje czasowe, zastosować epitety, porównania a cała wypowiedź miała być spójna. Ten element zadania poprawnie wykonało zaledwie 6% uczniów.

17 Standardy brane pod uwagę w realizowanym sprawdzianie
Czytanie – 10 punktów Rozumowanie – 8 punktów Korzystanie z informacji – 4 punkty Wykorzystanie informacji w praktyce – 8 punktów Pisanie – 10 punktów

18 Pięć Standardów – wyniki dla Dzielnicy 2013

19 Pięć Standardów – wyniki dla Dzielnicy 2012

20 Podsumowanie

21 Istnieją zbyt duże dysproporcje pomiędzy wynikami uzyskanymi w części zamkniętej (1-20) i otwartej (21-25)

22 w części zamkniętej (zadania 1-20) uczniowie uzyskali 15,63 punktu a w otwartej (zadania 21-24) uzyskali 10,39 punktu

23 Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski?

24 Strona techniczna – mało błędów wynikających z nieprzestrzegania procedury sprawdzianu – prawidłowe zapisy kodów, czarne długopisy, minimalna liczba błędów w kodowaniu, właściwe ułożenie sprawdzianów (klasami-od 1-26), właściwe zapisy przy rozwiązywaniu zad. matematycznych, nie znaleziono żadnych przypadków ściągania przez uczniów.

25 Strona merytoryczna – uczniowie starają się rozwiązywać wszystkie zadania, piszą wypracowania, choć nie zawsze poprawnie, zadania od 1-20 rozwiązane są praktycznie przez wszystkich uczniów (również nie zawsze dobrze, ale przynajmniej próbują).

26 W obszarze zadań matematycznych –
Nieprawidłowości w obliczeniach zegarowych Uczniowie nie panują nad jednostkami, nie potrafią ich zamieniać W zadaniu z obrazem trzeba było pracować na ułamkach dziesiętnych i to sprawiało uczniom bardzo dużo kłopotu Uczniowie „na siłę” próbowali zaokrąglać wyniki.

27 Uwagi do nauczycieli i dyrektorów
W zakresie pisania- uczniowie mają słabą świadomość objętości tekstu pisanego przez siebie, nie potrafią określić ile to jest pół miejsca wyznaczonego linijkami, proponuję ćwiczyć w szkole i w domu pisanie wypowiedzi na szablonie np linijkowym). Oczywiście dalej uczniowie mają ogromne kłopoty z ortografią i w tym przypadku nie odkrywamy Ameryki, tylko ćwiczymy do upadłego lub uczymy unikania „trudnych” słów.

28 Uwagi do nauczycieli i dyrektorów
Coś, co zauważyliśmy w tym roku to duża liczba uczniów ewidentnie dyslektycznych, a z pewnością dysgraficznych, bez opinii PPP (z uprawnieniami do dłuższego pisania). Niektóre prace wymagały konsultacji 2-3 nauczycieli w celu rozszyfrowania co tam jest napisane. Koleżanki, które są egzaminatorami wyraziły opinię, że takie prace mogły być uznane za nieczytelne i nie byłyby sprawdzane.

29 Uwagi do nauczycieli i dyrektorów
Na przyszły rok należy dobrze zweryfikować liczbę uczniów dyslektycznych (dotyczy obecnych klas piątych, które dodatkowo będą zdawać j. angielski).

30 Propozycje działań: 1. Z myślą o sprawdzianie 2014 ćwiczyć zadania w obszarach słabo opanowanych: wykorzystanie wiedzy w praktyce pisanie

31 Propozycje działań: 2. Przeprowadzić szkolenia dla nauczycieli połączone z warsztatami nt „Jak rozwijać kreatywność literacką u uczniów” szczególnie z myślą o obecnych 5-toklasistach.

32 Propozycje działań: 3. Przeprowadzić ogólno-dzielnicową kampanię edukacyjną „Cogito ergo sum” rozwijającą i wspierającą kompetencje poznawcze uczniów.

33 Propozycje działań: 4. Z myślą o sprawdzianie w 2015 roku w maju 2014 roku przeprowadzić, w obecnych klasach 5-tych, sprawdzian próbny: z języka angielskiego w obecnych klasach piątych z wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz z korzystanie z informacji.

34 Propozycje działań: 5. Powołać zespół programowy sprawdzianu próbnego 2015 z języka angielskiego, który przygotuje materiały i przeprowadzi sprawdzian z języka angielskiego.

35 Propozycje działań: 6. Powtórzyć badanie realizowane wśród nauczycieli w 2010 roku by sprawdzić czy i co się zmieniło w ich zachowaniach i nastawieniach po upływie 4 lat.


Pobierz ppt "Wyniki sprawdzianu próbnego 6-klasistów Październik 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google