Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Gminy i Miasta Nowogrodziec i Przedsiębiorców Nowogrodziec, dnia 16/01/2014 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Gminy i Miasta Nowogrodziec i Przedsiębiorców Nowogrodziec, dnia 16/01/2014 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Gminy i Miasta Nowogrodziec i Przedsiębiorców Nowogrodziec, dnia 16/01/2014 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu

2 Powstanie strefy ekonomicznej Została powołana na podstawie ustawy z dnia 20.X.1994 roku o Specjalnych SE Gmina i Miasto Nowogrodziec dokonała zakupu nieruchomości ponad 300 ha od Skarbu Państwa, Gmina jest współwłaścicielem SSEMP S.A. i posiada 15,4 % akcji wnosząc aport rzeczowy do spółki 106,98 ha gruntu. Rada Gminy i Miasta uchwala w 2002 r. program pomocy publicznej o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców w strefie na wniosek E.Szczerbienia, Burmistrza

3 Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty – podatek od nieruchomości Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty – podatek od nieruchomości

4

5

6

7 Gmina i Miasto Nowogrodziec I na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty Gmina i Miasto Nowogrodziec Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty,,Budowa wodociągu doprowadzającego wodę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Godzieszowie w gminie Nowogrodziec Okres realizacji inwestycji: lata 2007 - 2010 Całkowita wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wyniosła ostatecznie 884 tys. zł przy czym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to niespełna 600 tys. zł

8 Gmina i Miasto Nowogrodziec I na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty Gmina i Miasto Nowogrodziec Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty,, Przebudowa drogi gminnej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wykroty w Wykrotach Okres realizacji inwestycji: rok 2009 Całkowita wartość projektu: 367 779,02 zł Dofinansowano remont drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku 1,125 km od ronda w Jeleniowie (dr nr 94) do wjazdu do SSE w Wykrotach Okres realizacji inwestycji: rok 2010 Całkowita wartość dofinansowania: 279 tys. zł

9 Gmina i Miasto Nowogrodziec I na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty Gmina i Miasto Nowogrodziec Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty,, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe na terenie SSE w Wykrotach Okres realizacji inwestycji: lata 2009 - 2010 Całkowita wartość projektu: 1 778 264, 13 zł

10 Gmina i Miasto Nowogrodziec I na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty Gmina i Miasto Nowogrodziec Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty,, Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca Okres realizacji inwestycji: lata 2009 - 2010 Całkowita wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosła ok. 3 200 000,00 zł przy czym dofinansowanie ze środków UE to ok. 1 909 000,00 zł

11 Gmina i Miasto Nowogrodziec I na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty Gmina i Miasto Nowogrodziec Inwestycje na terenie KSSEMP Podstrefa Nowogrodziec – Wykroty budowa obwodnicy Godzieszowa –DSDIK O/Wrocław (mpzp; przekazanie gruntów stanowiących własność JST); zagospodarowanie terenu obwodnicy ( parkingi TIR, hotele, stacje paliw ); Oznakowanie autostradowych zjazdów Włączenie nowych terenów do SSE Pozyskiwanie nowych inwestorów; Budowa sieci szkieletowej sieci teleinformatycznej w Gminie z udziałem Marszałka Województwa

12 Bezrobotni Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na wykształcenie dzień 30.06.2013 roku. Wykształcenie Liczba bezrobotnych Wyższe 364 Policealne i średnie zawodowe 886 Średnie ogolnokształcące 383 Zasadnicze zawodowe 1367 Gimnazjalne i poniżej 1122 ogółem 4122 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu

13 Stopa bezrobociaw Gminie Na 31.X.2013 r. zarejestrowano 563 bezrobotnych Stopa bezrobocia na 30.IX.2013 r. wynosi 12.3 % Powszechne umowy zlecenia Minimalne wynagrodzenia Wzrost ubóstwa pomimo zatrudnienia

14 Rosnące wydatki na pomoc społeczną rokWydatki na pomoc społeczną łącznie z dotacją (Dział 852) Wydatki na pomoc społeczną z budżetu Gminy Udział wydatków z budżetu Gminy w stosunku do całości wydatków na pomoc społeczną 20086.195.940,82887.149,9914,32% 20096.711.539,341.265.154,67*18,85% 20107.049.438,561.194.145,4216,94% 20146.509.320,001.820.420,0027,96%

15 Pomoc publiczna w opinii urzędów i organów- UOKIK

16 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Odpowiedź do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2013 roku Izba podziela stanowisko UOKIK wyrażone w piśmie z dnia 21 listopada 2012 r. Skoro Uchwała nr XXXVI//325/02 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości… nie została w ramach procedury przejściowej przesłana do KE … nie można uznać jej za pomoc istniejącą.

17

18 Jeszcze przed utworzeniem SSE

19

20


Pobierz ppt "Współpraca Gminy i Miasta Nowogrodziec i Przedsiębiorców Nowogrodziec, dnia 16/01/2014 r. Urząd Miejski w Nowogrodźcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google