Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKTYWNY NA RYNKU PRACY PROWADZĄCY: JOANNA TRACZYKOWSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKTYWNY NA RYNKU PRACY PROWADZĄCY: JOANNA TRACZYKOWSKA"— Zapis prezentacji:

1 AKTYWNY NA RYNKU PRACY PROWADZĄCY: JOANNA TRACZYKOWSKA
Brodnica,

2 TEMATYKA ZAJĘĆ: UCZENIE SIĘ A SIŁA TWÓRCZEGO I POZYTYWNEGO MYŚLENIA
ODKRYWANIE WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI BILANS UMIEJĘTNOŚCI, MOŻLIWOŚCI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH RYNEK PRACY DOKUMENTY APLIKACYJNE WŁASNA FIRMA-CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ ?

3 UCZENIE SIĘ A SIŁA TWÓRCZEGO I POZYTYWNEGO MYŚLENIA

4 „Fantazja jest ważniejsza od wiedzy”
Albert Einstein „Fantazja jest ważniejsza od wiedzy” (znajdowanie nowych rozwiązań zawdzięczamy ciekawości i fantazji) Sposób myślenia o spotykających nas problemach decyduje o tym, w jaki sposób je rozwiązujemy. To czy jakaś sprawa jest dla nas problemem zależy tylko od nas. Dopóki nie stwierdzimy, że jest to problem, to on nie istnieje. Czasem rozwiązując jakiś problem nie bierzemy pod uwagę wszystkich możliwości, gdyż z góry zakładamy ograniczenia.

5 ĆWICZENIE CO WIDZISZ ?

6 WNIOSKI PATRZYMY NA ŻYCIE JEDNOSTRONNIE
I NIECHĘTNIE DAJEMY SIĘ PRZEKONYWAĆ DO CUDZYCH POGLĄDÓW KAŻDY WIDZI RZECZYWISTOŚĆ INACZEJ, ZALEŻY TO OD TEGO CO WIE, CO PRZEŻYŁ JEDNI WIDZĄ WYŁĄCZNIE PRZESZKODY, INNI POTRAFIĄ OPRÓCZ NICH DOSTRZEC TAKŻE POZYTYWNE ELEMENTY

7 KREATYWNE ZASTOSOWANIE
ĆWICZENIE KREATYWNE ZASTOSOWANIE

8 WNIOSKI: DOŚWIADCZENIE POMAGA NAM W ŻYCIU, ALE BYWAJĄ SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻE NAS OGRANICZAĆ ANALIZUJĄC NASZE ŻYCIOWE PROBLEMY RÓWNIEŻ WPADAMY W PUŁAPKĘ MYŚLENIA, ŻE MUSZĄ ONE BYĆ ROZWIĄZANE W JAKIŚ OKREŚLONY SPOSÓB. W ZYCIU PODĄŻAMY CZASEM JAK INNI UTARTYMI SZLAKAMI, ZAMIAST SZUKAĆ DLA SIEBIE NOWYCH, ORYGINALNYCH ROZWIĄZAŃ DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU CZASAMI WYSTARCZY SPOJRZENIE Z „INNEJ STRONY”- ODRZUCENIE DOTYCHCZASOWYCH SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA ORAZ ZMINIMALIZOWANIE BLOKUJĄCEGO NAS WPŁYWU EMOCJI. CZĘSTO ROZWIĄZANIA NAJPROSTSZE, NAJBARDZIEJ OCZYWISTE SĄ NAJLEPSZE, NALEŻY JE TYLKO UMIEĆ DOSTRZEC

9 PRACODAWCY STAWIAJĄ NA PRACOWNIKÓW KREATYWNYCH, BO W STALE ZMIENIAJACYCH SIĘ WARUNKACH FUNKCJONOWANIA FIRMY, W SYTUACJI SILNEJ WALKI O KLIENTA, TWÓRCZE MYŚLENIE MOŻE BYĆ NARZĘDZIEM KREOWANIA ORYGINALNYCH POMYSŁÓW I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI FIRMY NASZE NAWYKI MYŚLOWE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA TO, JAK POSTRZEGAMY ŚWIAT ZEWNĘTRZNY, DZIAŁAJĄ RÓWNIEŻ W NASZYM ŚWIECIE WEWNĘTRZNYM. TE ZNIEKSZTAŁCENIA W MYŚLENIU O SOBIE MOŻNA NAZWAĆ MYŚLENIEM NEGATYWNYM. JEGO ŹRÓDŁEM JEST NASZ WEWNĘTRZNY KRYTYK, ZAWSZE NIEZADOWOLONY Z TEGO, CO ZROBIMY. TO GŁOS, KTÓRY MÓWI NAM „DO NICZEGO SIĘ NIE NADAJĘ”, GDY Z KOLEJNEJ PRÓBY SZUKANIA PRACY NIC NIE WYCHODZI

10 ĆWICZENIE PANI GOSIA

11 PRAWIE KAŻDE WYDARZENIE MA SWOJĄ POZYTYWNĄ I NEGATYWNĄ STRONĘ
PRAWIE KAŻDE WYDARZENIE MA SWOJĄ POZYTYWNĄ I NEGATYWNĄ STRONĘ. WAŻNE JEST ABYŚMY UMIELI Z NICH WYCIĄGAĆ ODPOWIEDNIE WNIOSKI.

12 ĆWICZENIE ZAMIEŃ KOLCE W RÓŻE

13 PRZYKŁADY DEFORMACJI MYŚLOWYCH:
KOLEC (wewnętrzny krytyk) DEFORMACJA MYŚLOWA RÓŻA (pozytywna kontra) nie mam zdolności do języków uogólnianie mój angielski jeszcze jest za słaby, ale przynajmniej rozpoznałem, że to był Anglik ale jestem głupi szufladkowanie nie wiedziałem wcześniej, że to tak trzeba zrobić nie mam szczęścia filtrowanie za późno zadzwoniłam…

14 RODZAJE DEFORMACJI MYŚLOWYCH:
Uogólnianie - jeżeli raz coś mi się nie udało, nie uda się już nigdy. Szufladkowanie (przylepianie etykiet) - jestem gruby, jestem gapa, itd. Filtrowanie - z całej masy informacji wybierasz tylko „kolce”, np. gdy ktoś mówi „świetnie poprowadziłaś tę rozmowę, musisz tylko częściej się uśmiechać” wyciągasz wniosek - nigdy nic nie robię tak jak trzeba Czarno-białe myślenie - „jeżeli nie dostanę nawet tej pracy” - jestem do niczego nigdzie już nie będę próbować Obwinianie - gdy ktoś przed tobą kupił ostatnią rzecz, na której ci zależało zawsze się ze wszystkim spóźniam, gdy dziecko dostało dwóję - jestem złym ojcem.

15 Personalizacja (cały świat się kręci wokół ciebie) np
Personalizacja (cały świat się kręci wokół ciebie) np. mąż wraca wściekły, bo mu ukradli samochód, ty czujesz się z tego powodu winna -zawsze czujesz, że jesteś „pod obstrzałem” innych. Odczytywanie myśli - „ja wiem, co on czuje”, bo (w domyśle) wszyscy myślą i czują tak jak ja. Kontrolowanie - czujesz się odpowiedzialny za wszystko: „moja w tym głowa, żeby syn skończył szkołę” lub czujesz, że nie masz żadnego wpływu na sytuację: „los się na mnie uwziął, skoro nie mogę sobie z tym poradzić” (to zniekształcenie może prowadzić do depresji). Nadmierne emocje - prowadzą do błędu w ocenianiu siebie, np.: jestem smutna i mam nieumyte włosy, to znaczy, że w ogóle jestem mało atrakcyjna

16 ODKRYWANIE WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI

17 Na rynku pracy oferujemy swoją wiedzę, umiejętności
oraz kompetencje, które pozwalają nam wykonywać dobrze pracę. Często nie zdajemy sobie sprawy z własnych atutów, nie znamy także wszystkich słabych punktów. Identyfikując swoje umiejętności i mocne strony oraz akceptując słabsze nabieramy większego zaufania do swoich możliwości.

18 Pracodawcy w procesie rekrutacji i selekcji osób do pracy dokonują analizy umiejętności i cech osobowości kandydatów. We współczesnym świecie wykonywanie jednej i tej samej pracy przez całe życie jest już prawie niemożliwe. Prognozuje się, że młodzi ludzie rozpoczynający karierę zmienią pracę w swoim życiu zawodowym do 14 razy, a zawód – nawet 5 razy.

19 Wiąże się to nierozerwalnie ze zmianami gospodarczymi i technologicznymi, na wiele zawodów przestaje występować zapotrzebowanie, równocześnie pojawiają się nowe. Przedsiębiorstwa powstają i upadają. Jeśli zakład o danym profilu zatrudnia nowych pracowników czasami trzeba się szybko przekwalifikowywać, aby podjąć w nim pracę.

20 Aby móc aktywnie istnieć na rynku pracy trzeba pamiętać, że cały czas należy dbać o własny rozwój – zarówno wiedzy jak i umiejętności. Łatwość adaptacji oraz aktywność są ważnymi cechami współczesnego pracownika. Poznanie przez kandydatów do pracy własnych mocnych stron i tego, w jaki sposób mogą one być wykorzystane w pracy, przyczynia się do wzrostu pewności siebie i racjonalnej argumentacji w staraniach o pracę.

21 „Kwalifikacje zawodowe ( W. Okoń)
to zakres i jakość przygotowania niezbędnego do wykonywania jakiegoś zawodu. Na kształcenie zawodowe składają się następujące czynniki: poziom wykształcenia ogólnego, wiedza zawodowa, umiejętności zawodowe, a zwłaszcza stopień wprawy oraz umiejętność organizowania i usprawniania pracy, uzdolnienia i zainteresowanie zawodem”.

22 John Holland, badacz amerykański, stworzył
teorię karier zawodowych. Mówi ona, że każda osoba poszukuje zawodu i środowiska pracy, który odpowiada jej osobowości. Holland wyróżnił 6 typów osobowości: - realistyczny, - badawczy, - artystyczny, - społeczny, - przedsiębiorczy , - konwencjonalny.

23 Zgodnie z teorią karier zawodowych można wyodrębnić także sześć typów środowiska pracy, analogicznych do typów osobowości. Im bardziej zgodny jest typ osobowości z typem środowiska pracy, w którym człowiek pracuje, tym większa jest szansa na satysfakcję z wykonywania określonej pracy i na pomyślny rozwój zawodowy.

24 6 TYPÓW OSOBOWOŚCI WEDŁUG HOLLANDA

25 Typ społeczny: mocną stroną są: uzdolnienia werbalne, zdolność do pracy z ludźmi, pomaganie, nauczanie, uzdolnienia handlowe, empatia; słabe strony – manualne, techniczne, naukowe, rozwiązuje problemy kierując się uczuciami.

26 Typ realistyczny: mocną stroną są: koordynacja ruchowa, zręczność, zdolności techniczne, mechaniczne, inteligencja, opanowanie, logika myślenia; słabe strony – społeczne, oświatowe, czasami nadmierne podporządkowywanie się, identyfikowanie z osobami posiadającymi władzę, wpływy.

27 Typ intelektualny: mocną stroną są: zdolność do abstrakcyjnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, zdolności intelektualne, umiejętność korzystania z zasobów informacji, precyzja, dociekliwość; słabe strony – aspołeczność, brak tradycjonalizmu, czasami zbytnie komplikowanie prostych sytuacji, przywództwo, perswazja.

28 Typ konwencjonalny: mocną stroną są: zdolność do eksponowania siebie i swoich celów, kompetencje urzędnicze, obliczeniowe, dokładność, logika myślenia, odpowiedzialność; słabe strony – konformizm, uzdolnienia artystyczne, brak elastyczności.

29 Typ przedsiębiorczy: mocną stroną są: umiejętności motywowania i pobudzania innych do działania, kierowanie innymi, przywództwo towarzyskość, kompetencje organizacyjne; słabe strony – naukowe, dominacja, podejmowanie czasami zbyt dużego ryzyka, agresywność.

30 Typ artystyczny: mocną stroną są: kreatywność, poczucie estetyki, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy i nietypowy, bogata wyobraźnia, ekspresyjność, oryginalność; słabe strony – emocjonalny niepokój, niedostateczna socjalizacja, niezorganizowanie, nadmierna emocjonalność, zbyt duża potrzeba niezależności, kompetencje urzędnicze.

31 TEST DO SAMOOCENY

32 MOŻLIWOŚCI I PREDYSPOZYCJI
BILANS UMIEJĘTNOŚCI, MOŻLIWOŚCI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

33 Znajomość poziomu własnych kwalifikacji zawodowych, posiadanych umiejętności, preferencji dotyczących wykonywania określonej pracy oraz cech charakteru mogą nam pomóc w dokonaniu właściwego wyboru przyszłej pracy. Bilans ten uzupełniony analizą wartości, jakie chcemy zrealizować poprzez pracę oraz celami, jakie chcemy dzięki niej osiągnąć ułatwi sprecyzowanie i nazwanie idealnej dla nas pracy.

34 Dokonanie bilansu własnych umiejętności, zainteresowań, wartości i celów, jakie chcemy zrealizować w pracy zawodowej i w życiu prywatnym jest niezbędnym warunkiem planowania i późniejszego efektywnego działania. Jeżeli wiemy jacy jesteśmy i czego oczekujemy to mamy szanse na samorealizację, na kierowanie własnym życiem.

35 Zainteresowania człowieka kształtują się do około 16 roku życia i potem pozostają raczej niezmienne, natomiast wartości zmieniają się wraz z wiekiem, doświadczeniem i sytuacją życiową. Wartości, to rzeczy i sprawy, które mają dla nas znaczenie i które pobudzają lub hamują nasze działanie. Tworzą pewien system i powiązane są z potrzebami człowieka; mówią o tym, co jest dla nas w danej chwili najważniejsze, w jakiej kolejności chcemy zaspokajać nasze potrzeby.

36 PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA

37

38 Niezaspokojone potrzeby stanowią motywy naszego działania
Niezaspokojone potrzeby stanowią motywy naszego działania. Każdy człowiek musi zaspokoić najpierw potrzeby podstawowe, do których należą potrzeby fizjologiczne i potrzeby związane z bezpieczeństwem. Dopiero potem może przystąpić do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu.

39 Potrzeby są źródłem działania i w konsekwencji motorem rozwoju zarówno jednostki jak i całych grup ludzi. Wiele z potrzeb zaspokajanych jest przez pracę. Jej utrata wiąże się często z zagrożeniem podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, samorealizacji, rozwoju i autonomii. Utrata pracy powoduje również, że waga jaką nadajemy różnym czynnikom w pracy - np. zarobkom, satysfakcji czy samodzielności - ulega zmianie.

40 5 WARTOŚCI NAJWAŻNIEJSZYCH DLA MNIE
ĆWICZENIE 5 WARTOŚCI NAJWAŻNIEJSZYCH DLA MNIE

41 CELE- OKREŚLENIE WAŻNOŚCI
ĆWICZENIE CELE- OKREŚLENIE WAŻNOŚCI

42 DIAGNOZA MOICH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
ĆWICZENIE DIAGNOZA MOICH PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

43 RYNEK PRACY

44 Rynek, który ma coraz większy wpływ na funkcjonowanie państwa, rządzi się podstawowymi prawami popytu i podaży. Rynek pracy również podlega tym prawom i czy chcemy czy nie by znaleźć na nim swoje miejsce, musimy się do tego dostosować. Poruszanie się po rynku pracy ułatwi nam poznanie tych praw oraz posługiwanie się myśleniem i planowaniem strategicznym.

45 RYNEK jest to miejsce spotkań sprzedawców i nabywców, gdzie dochodzi do transakcji zakupu i sprzedaży towaru.

46 Kto jest nabywcą?

47 PRACODAWCA

48 Kto jest sprzedawcą?

49 OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY

50 Czy między sprzedawcami istnieje konkurencja?

51 Co jest towarem?

52 KWALIFIKACJE, INNE UMIEJĘTNOŚCI,
SIŁA FIZYCZNA, CZAS

53 Na czym polega transakcja na rynku pracy?
Kiedy do niej dochodzi?

54 Do transakcji dochodzi wówczas, gdy
nabywca ma niezaspokojoną potrzebę, a sprzedawca dysponuje towarem, który może tę potrzebę zaspokoić - sukces zależy od umiejętności sprzedaży, czyli od tego jak dobrze sprzedaje sprzedawca.

55 ĆWICZENIE PRACA

56 Praca może dawać korzyści, które opisać można w sześciu podstawowych wymiarach pracy:
źródło dochodów (konsumpcja, możliwość spędzania czasu wolnego), status społeczny, czynnik porządkujący czas i przestrzeń, działalność - produkowanie, tworzenie, samorealizacja, stosunki społeczne, czynnik wyznaczający i organizujący role pełnione w życiu.

57 ĆWICZENIE JOGURT

58 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

59 ĆWICZENIE MOJE DROGI DO PRACY

60 ĆWICZENIE SIATKA KONTAKTÓW

61 Metoda „siatki kontaktów” jest najbardziej
skutecznym sposobem znajdowania pracy. Listę należy więc uzupełniać na bieżąco, przez cały czas gdy poszukujemy pracy. W miarę tego jak będzie się rozrastać, rozrastać też będą nasze szanse na uzyskanie informacji o pracy.

62 BUDOWANIA SIECI KONTAKTÓW
WYWIAD INFORMACYJNY JAKO FORMA BUDOWANIA SIECI KONTAKTÓW

63 Wywiad informacyjny to forma osobistego kontaktu z pracownikami wykonującymi pracę, która spełnia kryteria naszej pracy idealnej, czy takiej o jaką chcielibyśmy się ubiegać. Celem wywiadu jest przekonanie się, czy rzeczywiście jest to właściwa dla nas praca, czy wykorzystamy w niej większość naszych umiejętności, kwalifikacji, czy przydatne w niej będą nasze cechy charakteru. Pozytywna odpowiedź na te pytania jest pewną gwarancją sukcesu i satysfakcji jakie moglibyśmy uzyskać wykonując tę pracę. Wywiad informacyjny pozwala także na ćwiczenie rozmów z pracodawcami.

64 ZAWODOWYCH POŚREDNIKÓW
KORZYSTANIE Z USŁUG ZAWODOWYCH POŚREDNIKÓW PRACY

65 Zawodowi pośrednicy pracy poszukują pracy dla innych i kontaktują ich z pracodawcami poszukującymi pracowników. Pośrednicy szukają konkretnej pracy dla konkretnej osoby, dlatego ważne jest, aby osoba korzystająca z ich pomocy wiedziała, czego chce. Najgorsze efekty przynosi szukanie „jakiejkolwiek pracy”. Informacja, że „każda praca mnie interesuje” czy „wszystko jedno, jaka praca” udzielona pośrednikowi może spowodować, że poszukujący zyska opinię człowieka, który sam nie wie, czego chce, a takiej osoby polecać pracodawcy nie należy.

66 ANALIZA OGŁOSZEŃ PRASOWYCH

67 Szukanie pracy poprzez ogłoszenia prasowe jest najczęściej stosowaną metodą poszukiwania pracy. Warto więc przeanalizować, co zawierają niektóre z nich i nauczyć się wyławiania z ofert tych informacji, które pomogą nam przygotować się do rozmowy z pracodawcą. Zwróć uwagę na to, że: ogłoszenia w gazetach bywają bardzo drogie, więc niektóre z nich mogą być krótkie i nieprecyzyjne (pracodawcy starają się minimalizować koszty rekrutacji); ogłoszenia oferujące pracę mało atrakcyjną pod względem zarobków czy innych warunków, celowo są niejasne lub akcentują tylko zalety pracy, aby przyciągnąć jak największą liczbę zainteresowanych; na ogłoszenia zamieszczone w prasie odpowiadamy natychmiast; jeżeli podany jest numer telefonu, przygotowujemy się do autoprezentacji przez telefon , jeżeli adres - wysyłamy wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty

68 KONSTRUOWANIE OFERT PRACY WŁASNYCH

69 Osoby poszukujące pracy rzadko wykorzystują rozpowszechnianie własnej oferty, aby ją znaleźć. Tymczasem pracodawca, zanim zamieści w prasie swoje ogłoszenie, często przegląda najpierw rubrykę „Szukam pracy”.

70 Własna oferta to krótka informacja o kwalifikacjach kandydata (absolwenci będą pisać o rodzaju ukończonej szkoły, szkoleniach, praktykach i rodzaju poszukiwanej pracy. Można w niej zamieścić także inne cechy istotne dla pracodawców, takie jak: wiek, specjalne umiejętności (języki, komputer, itp.), uprawnienia, dyspozycyjność.

71 Osoba poszukująca pracy może przygotować własne ogłoszenie i wykorzystać je w następujący sposób:
Dać ogłoszenie do gazety (lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej). Wywiesić w powiatowym urzędzie pracy lub w centrum informacji i planowania kariery. zawodowej – przeważnie są tam tablice, na których można umieszczać takie oferty.

72 Przekazać do agencji pośrednictwa pracy lub agencji pracy tymczasowej .
Umieścić na ogólnie dostępnej tablicy ogłoszeń . Ogłosić w lokalnym radiu lub telewizji. Złożyć bezpośrednio u pracodawcy. Umieścić w internetowych bazach danych.

73 „Wizytówka” – ogłoszenie (oferta) powinna:
BYĆ KRÓTKA – zbyt obszerna męczy czytającego i może go zniechęcić. ZAINTERESOWAĆ CZYTAJĄCEGO – warto użyć nietypowego sformułowania, które odróżni tę ofertę od innych. ZAWIERAĆ KONKRETNE INFORMACJE: kto i jakiej pracy szuka, jak się z nim skontaktować.

74 TARGI I GIEŁDY PRACY

75 SPOSÓB SZUKANIA PRACY/ SPOSÓB SZUKANIA PRACOWNIKA

76 Nie istnieje jeden, uniwersalny, dobry dla wszystkich sposób poszukiwania pracy. Aby znaleźć pracę musisz być aktywny, wykorzystywać wszelkie dostępne możliwości i osoby mogące ci pomóc. BĄDŹ AKTYWNY – PLANUJ I DZIAŁAJ! Idź osobiście do znajomych, pracodawcy, urzędu pracy i porozmawiaj o tym, że szukasz pracy. Nic nie zastąpi BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU. Metody, których użyjesz do poszukiwania pracy, na pewno przyniosą pożądane rezultaty, ale potrzeba na to czasu. Musisz być CIERPLIWY.

77 POSZCZEGÓLNYCH SPOSOBÓW
PLUSY I MINUSY POSZCZEGÓLNYCH SPOSOBÓW POSZUKIWANIA PRACY

78 DOKUMENTY APLIKACYJNE

79 Życiorys zawodowy i list motywacyjny to podstawowe dokumenty, którymi posługujemy się poszukując pracy. Nie zawsze muszą one wyglądać tak samo, jednak podlegają pewnym standardom, których musimy przestrzegać. Ich celem jest głównie zainteresowanie potencjalnego pracodawcy naszą osobą, gdyż nie mogąc spotkać się ze wszystkimi chętnymi – na ich podstawie dokonuje wstępnej selekcji kandydatów. Życiorys i list motywacyjny to narzędzia kreowania własnego wizerunku zawodowego.

80 Życiorys to twoja wizytówka: zostawiasz ją w zakładzie pracy, wysyłasz w odpowiedzi na ofertę, dajesz znajomym, którzy wspomagają cię w poszukiwaniu pracy.

81 Życiorys, który zawiera prawdziwe, zwięzłe i sprawdzalne informacje, jest prosty i przejrzysty w formie, ma estetyczny wygląd i dostosowany jest do potrzeb adresata. Taki życiorys ma dużą szansę zainteresowania potencjalnego pracodawcy. Jeżeli list motywacyjny jest bardziej osobisty, przemyślany, nie zawiera zbędnych informacji, uwypukla przydatność kandydata, to dobrze o nim świadczy i zachęca do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Dobre rozpoznanie rynku pracy oraz bilans własnych umiejętności, możliwości i preferencji ułatwiają napisanie profesjonalnych dokumentów. Fragmenty CV, w których autorzy piszą o ukończonych kursach, studiach i szkoleniach zawsze zwracają szczególną uwagę, bowiem najistotniejsze są kwalifikacje na dane stanowisko – im są one wyższe, tym autor listu ma większe szanse na pracę. Najważniejsze jest jednak zrozumienie, że najlepszym kandydatem jest osoba posiadająca odpowiednie do stanowiska kwalifikacje

82 ZASADY PISANIA ŻYCIORYSU
ĆWICZENIE ZASADY PISANIA ŻYCIORYSU

83 Pisząc życiorys zawodowy należy pamiętać aby:
opisując przebieg pracy zawodowej na pierwszy plan wysunąć to, co wiąże się z pracą, o którą się staramy, opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy, pracodawca szuka bowiem w życiorysie tych elementów, które świadczą o tym, w jaki sposób kandydat przyczynił się do sukcesu poprzedniej firmy oraz jak może wpływać na powodzenie firmy obecnej (zainteresowanie pracą, orientacja na zysk firmy, praca w zespole, powaga, lojalność),

84 Życiorys zawiera informację o tym, co potrafię robić.
List motywacyjny mówi: dlaczego interesuje mnie ta praca i dlaczego uważam, że jestem najlepszym kandydatem.

85 CECHY ŻYCIORYSU ZAWODOWEGO
FORMA na białym papierze na jednej stronie pisany na komputerze lub maszynie do pisania czytelny staranny nie jest wymagane podpisanie życiorysu

86 TREŚĆ powinien zawierać najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego
nie musi być zbyt dokładny – ma zachęcić do rozmowy życiorys powinien zawierać oświadczenie[1] o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. profesjonalny dotyczy tylko kwestii zawodowych atrakcyjny musi zainteresować czytelnika zwięzły i przejrzysty powinien być napisany krótko i konkretnie kreowanie własnego wizerunku potwierdzać fachowość Poproś kogoś o sprawdzenie zrozumiałości, poprawności stylistycznej i ortografii. [1] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

87 CV DANE OSOBISTE: Imię i nazwisko: Anna Nowak Adres: Opole, ul. Krótka 4/3 Nr tel.: Data urodzenia: r. Stan cywilny: panna

88 WYKSZTAŁCENIE: : Akademia Ekonomiczna Wrocław kierunek: handel zagraniczny IV Liceum Ogólnokształcące Wrocław

89 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
aktualnie: praca dorywcza charakterze tłumacza w biurach turystycznych w Opolu : pilot wycieczek zagranicznych w biurze turystycznym "WAKACJE"

90 PRZEBYTE KURSY: kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów kurs pilota wycieczek zagranicznych

91 INNE UMIEJĘTNOŚCI: obsługa komputera (znajomość programów pakietu Microsoft Office, MS Word oraz MS Excel) prawo jazdy kategorii B

92 ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:
język angielski w stopniu zaawansowanym język włoski w stopniu średniozaawansowanym

93 CECHY OSOBOWOŚCI: umiejętność pracy zespołowej łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych asertywność komunikatywność

94 ZAINTERESOWANIA: podróże sport: tenis

95 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

96 ZASADY PISANIA LISTU MOTYWACYJNEGO

97 List motywacyjny to przede wszystkim reklama własnej osoby, w której przekonujemy, że to my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko. List powinien wykazywać związek między osobą a pracą, o którą się ona stara - należy więc uwypuklić te informacje, które z tego punktu widzenia są istotne i pisać go w taki sposób, by pozostawić wrażenie, że firma odniesie wymierne korzyści z zatrudnienia nas.

98 List motywacyjny powinien być przejrzysty, rzeczowy i zwięzły
List motywacyjny powinien być przejrzysty, rzeczowy i zwięzły. Dołączamy do niego życiorys, więc nie ma potrzeby powtarzania w nim tych samych informacji. Należy pamiętać, iż sposób, w jaki przedstawisz siebie w liście zdecyduje o tym, czy pracodawca zaproponuje ci rozmowę kwalifikacyjną czy nie. Głównym celem listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, iż jesteś osobą, z którą warto odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

99 List może być napisany odręcznie ale twoje odręczne pismo musi być czytelne.
Należy zadbać o estetykę, pisz starannie, nie poplam kartki, nie zaginaj rogów. List motywacyjny może zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie w prasie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chcemy pracować.

100 CECHY LISTU MOTYWACYJNEGO
FORMA na białym papierze na jednej stronie pisany zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy, odręcznie lub na komputerze czytelny staranny podpisany odręcznie TREŚĆ bezpośredni nie musi być zbyt dokładny, powinien raczej zachęcać do rozmowy, niż wszystko opisywać stanowczy nie należy wykazywać niezdecydowania; pewnie sformułuj swoją prośbę - nie przyjmuj proszącego tonu uprzejmy

101 SCHEMAT LISTU MOTYWACYJNEGO

102 Z LEWEJ STRONY KARTKI : Dane osobowe: Imię nazwisko Miejscowość, Adres Nr telefonu Ew.

103 Z PRAWEJ STRONY KARTKI:
miejscowość, data

104 Z PRAWEJ STRONY KARTKI:
Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa instytucji Adres

105 Z LEWEJ STRONY KARTKI: zwrot grzecznościowy

106 Krótka prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja o jakie stanowisko ubiega się kandydat.

107 Rozwinięcie – kilka słów o osobie (wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe, ale nie powtarzane z życiorysu) oraz uzasadnienie, że jest się odpowiednią osobą na dane stanowisko

108 Zakończenie – wyrażenie gotowości spotkania się w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

109 Z PRAWEJ DOLNEJ STRONY KARTKI:
Zwrot pożegnalny czytelny, odręczny podpis

110 Z LEWEJ DOLNEJ STRONY KARTKI:
Załączniki: dołączone dokumenty

111 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

112 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

113 Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są zarówno przez niewielkie firmy jak i duże międzynarodowe korporacje. Ich celem jest wyselekcjonowanie jak najlepszych pracowników, posiadających najodpowiedniejsze kwalifikacje. Każda profesjonalnie przygotowana osoba prowadząca taką rozmowę zna wiele sposobów na sprawdzenie kandydata. Pozornie proste pytania mogą czasami posiadać ukryty cel i służyć do uzyskania zupełnie innych informacji, niż można się było spodziewać. Rozmowa z pracodawcą, zwana też rozmową kwalifikacyjną, lub interview, przebiega na ogół według określonych zasad. Znając te zasady można się do niej dobrze przygotować.

114 PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI NA
PYTANIA PRACODAWCY

115 Na czym polegała pana/pani poprzednia praca?
Zastanów się, czego dotyczyła twoja poprzednia praca z uwzględnieniem następujących punktów: a) jakie umiejętności były ci potrzebne, b) z jakich maszyn i urządzeń korzystałeś, c) za co byłeś odpowiedzialny, d) czy miałeś do czynienia z ludźmi, e) jak długo pracowałeś na tym stanowisku, f) czy awansowałeś w tym okresie, jakie były twoje obowiązki zawodowe (podkreśl szczególnie te, które mogą mieć znaczenie w pracy, o którą się obecnie ubiegasz).

116 Dlaczego odszedł pan/pani z poprzedniej pracy?
Ludzie odchodzą z pracy z wielu powodów. Wymień tylko te, które stawiają cię w korzystnym świetle. Nie wspominaj o tym, że np. wyrzucono cię, zostałeś zwolniony, pokłóciłeś się itp. Jeżeli jednak, któryś z tych powodów zostanie ujawniony w rozmowie, zapewnij pracodawcę, że podobny problem na pewno nie będzie miał miejsca w pracy, o którą się starasz. Kilka typowych powodów odejścia z pracy: a) praca dorywcza (sezonowa), wygasł kontrakt, b) praca na część etatu, c) firma zakończyła działalność, d) zlikwidowano stanowisko, e) niewystarczające zarobki, f) praca wiązała się ze zbyt częstymi wyjazdami, lub czas pracy był zbyt długi, g) zdecydowałeś się zmienić rodzaj pracy. Jeśli odszedłeś z powodów zdrowotnych, tylko o tym napomknij i podkreśl zarazem, obecnie jesteś w doskonałej formie, gotów do podjęcia nowej pracy.

117 Czy wykonywał pan/pani ten rodzaj pracy?
Jeżeli masz doświadczenie w zawodzie, mów o nim w taki sposób, by przekonać pracodawcę, że znasz się na tej pracy i jesteś w stanie dobrze ją wykonywać. Jeśli nie masz dużego doświadczenia w danej dziedzinie, opowiedz o czymś, co świadczyłoby, że łatwo i skutecznie uczysz się zawodu lub o czymś, co wskazywałoby na Twój zapał do nauczenia się tej pracy. Wspomnij o: a) wykonywanych przez siebie zawodach pokrewnych, b) jakimkolwiek doświadczeniu zawodowym, które posiadasz, c) posiadanych kwalifikacjach lub ukończonych szkoleniach, d) zainteresowaniach i hobby, jeśli tylko mogą mieć jakieś znaczenie, e) tym, jak szybko się uczysz.

118 Jakie maszyny i urządzenia potrafi pan/pani obsługiwać?
Większość zawodów wymaga obsługi jakiejś maszyny lub urządzenia. Wymień wszystkie przypadki, kiedy musiałeś korzystać z urządzeń, które mogą być wykorzystywane w pracy, o którą się starasz. Wszędzie gdzie to możliwe wymieniaj nazwy i typy urządzeń. Powiedz o wszystkich innych urządzeniach, które miałeś okazję obsługiwać. Pamiętaj również o nazwach i typach. Powiedz o posiadanych dyplomach oraz ukończonych specjalistycznych kursach obsługi określonych urządzeń i maszyn. Nie zapomnij wspomnieć o urządzeniach, z których korzystasz w ramach hobby lub zainteresowań.

119 Dlaczego chce pan/pani tutaj pracować?
Pracodawcy pragną poznać motywy, które będą wskazywały na twoją chęć dłuższego pozostania w firmie. Masz również okazję powiedzieć wszystko to, czego dowiedziałeś się na temat firmy i w ten sposób pokazać, że zadałeś sobie trud zdobycia odpowiednich informacji. Powiedz o: dobrej reputacji jaką cieszy się firma jako pracodawca, tym, że działalność firmy bardzo odpowiada twoim zainteresowaniom, tym, że jest to dla ciebie idealna praca.

120 Jaką chciałby pan/ pani otrzymywać pensję?
W czasie rozmowy powinieneś uzyskać informacje na temat przyszłych zarobków. Czasem są one sztywno ustalone, czasami mogą być przedmiotem negocjacji. Problem, jaki musisz tu rozwiązać polega na tym, że jeśli zażądasz zbyt dużo - nie dostaniesz pracy, zażądasz zbyt mało - pracę być może dostaniesz, ale będziesz źle opłacany. Jeśli to możliwe zorientuj się, jak opłacane są osoby wykonujące taką samą lub podobną pracę, będziesz miał wówczas lepsze podstawy do negocjacji.

121 Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie pana/panią?
Bądź gotowy do udzielenia szybkiej odpowiedzi - jeśli ty sam sprawisz wrażenie, że nie wiesz, dlaczego powinieneś dostać tę pracę, nie sądź, że będzie wiedział to twój rozmówca. Przypomnij jeszcze raz o swoich zaletach, nawet gdybyś miał powtarzać rzeczy, które dopiero co powiedziałeś. Odwołaj się do: a) swoich kwalifikacji b) posiadanego doświadczenia c) swoich zainteresowań i hobby oraz przekonaj rozmówcę, że jesteś: efektywny, pracowity, godny zaufania i że można na tobie polegać, że będziesz w stanie wykonać nie tylko powierzone ci zadania, ale nawet więcej.

122 Jak często był pan /pani nieobecny w swojej poprzedniej pracy?
Jeśli miało to miejsce rzadko, powiedz o tym tonem godnym zaufania. Jeśli jednak często byłeś nieobecny, wyjaśnij dlaczego i podkreśl, że sytuacja ta na pewno się nie powtórzy. Parę przykładów: „... leczyłem się, ale teraz jestem w doskonałej formie i mój lekarz twierdzi, że tamte problemy już nigdy się nie powtórzą.” „... było to spowodowane problemami rodzinnymi, które obecnie są rozwiązane.” „... tak było tylko w tym jednym przypadku. We wcześniejszych miejscach pracy nie miałem żadnych nieobecności i mogę zapewnić, że można na mnie całkowicie polegać”.

123 Jaki jest pana/pani stan zdrowia?
Pytający chce upewnić się, że (a) jesteś w odpowiedniej formie, by wykonywać pracę, o którą się starasz, (b) twoje zdrowie jest ogólnie w porządku. Twoja odpowiedź powinna go przekonać w obu kwestiach. Jeśli jesteś zupełnie zdrowy i nie cierpisz na żadne choroby przewlekłe i w dokumentach nie wspominałeś o żadnych problemach - po prostu powiedz to. Jeśli wspomniałeś o jakiejś przypadłości, powtórz to teraz; wyrażaj się o niej jednak w tonie pozytywnym, podkreślając, że nie będzie miała żadnego wpływu na twoją zdolność wykonywania pracy oraz że jesteś w znakomitej formie. Uzyskaj od swojego lekarza zaświadczenie, w którym będzie jasno określony twój stan zdrowia. Unikaj mówienia o czynnościach, z wykonywaniem których możesz mieć problemy.

124 Jakie są pana/pani najmocniejsze strony?
Pytanie to stwarza kolejną szansę na przedstawienie swoich zalet, istotnych z punktu widzenia poszukiwanej pracy, np.: umiejętności, różne doświadczenia, zainteresowania, entuzjazm, solidność, umiejętność postępowania z ludźmi.

125 Jakie są pana/pani słabe strony?
Nie „pomagaj” pytającemu w odrzuceniu twojej kandydatury - zamiast tego powiedz, np.: „Nie mam wad, które przeszkodziłyby mi być dobrym pracownikiem.” „Nie mam takich wad, które miałyby znaczenie w tej pracy.”

126 Proszę powiedzieć o sobie coś więcej
To otwarte pytanie daje ci możliwość powiedzenia o różnych aspektach twojego życia. Powinieneś się postarać, aby: - Pokazać, że twoje zainteresowania wykraczają poza sprawy związane z pracą. Podkreślić wszystkie istotne związki między twoimi zainteresowaniami i umiejętnościami zawodowymi. Jeśli to możliwe, nawiązać z pytającym bardziej osobisty kontakt, mówiąc na jakiś interesujący was obu temat. Tematy, które mógłbyś poruszyć: a) hobby, zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu, b) kluby, organizacje, do których należysz, c) wszystkie odpowiedzialne funkcje, które pełnisz, d) krótka historia twojego życia - gdzie się wychowałeś, gdzie studiowałeś i pracowałeś,służba wojskowa itp., e) dotychczasowa praca zawodowa.

127 Co sądził o panu/pani poprzedni pracodawca?
Staraj się podać konkretne przykłady na to, że twoja praca była doceniana, np.: zawsze twierdzono, że pracujesz wydajnie, można było na tobie polegać, zawsze byłeś punktualny, itp. Najlepiej by było przedstawić list z referencjami od swojego poprzedniego pracodawcy. Jeśli takiego listu nie masz, zasugeruj, że w każdej chwili możesz go uzyskać. Nie krytykuj swoich poprzednich pracodawców. Twój rozmówca może nabrać obaw, że w przyszłości będziesz krytykować również i jego firmę.

128 Kiedy może pan/pani rozpocząć pracę?
A. Odpowiedz bez zastanawiania się: „Jak najszybciej”, albo „W każdej chwili”. B. Czas na omawianie szczegółów nastąpi wtedy, gdy już zostaniesz zakwalifikowany do pracy. Zawsze możesz porozmawiać z pracodawcą i postarać się o ustalenie takiego terminu rozpoczęcia pracy, który również tobie odpowiada.

129 Czy ma pan/pani jakieś pytania?
Często jest to pytanie retoryczne. Jeśli twój rozmówca dobrze wykonał swoje zadanie, powinieneś już wiedzieć na temat pracy wszystko, co niezbędne. W takim przypadku wystarczy prosty komentarz: „Nie, dziękuję. Powiedział mi pan wszystko, co chciałem wiedzieć.” Nie zadawaj pytań na temat szczegółów, takich jak godziny pracy, świadczenia socjalne itp., takie wątpliwości można wyjaśnić później.

130 KILKA DOBRYCH RAD

131 Zbierz wcześniej informacje na temat pracy i firmy, byś sprawał wrażenie zainteresowanego.
Dzień wcześniej zdecyduj, w co się ubierzesz. Bądź ubrany odpowiednio, ale i wygodnie. Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty (dyplomy, zaświadczenia itp.) Patrz w oczy rozmówcy, zwłaszcza, gdy odpowiadasz na pytanie.

132 Bądź miły i uprzejmy - uśmiechaj się, by rozmówca wiedział, że jesteś do niego przyjaźnie nastawiony. Staraj się siebie dobrze „sprzedać” - mów o swoich zaletach a nie wadach. Upewnij się, że mówisz odpowiednio dużo - Twoje odpowiedzi powinny stanowić 80% całości rozmowy. Pamiętaj, że w pewnych sytuacjach Ty też możesz zadać pytanie. Korzystaj z tego. Zapytaj, kiedy i jak zostaniesz poinformowany o wyniku rozmowy. Po zakończeniu rozmowy podziękuj swojemu rozmówcy. Potraktuj rozmowę kwalifikacyjną poważnie - może się ona stać Twoim biletem do wspaniałej pracy.

133 Wyjdź z domu 10 minut wcześniej - weź poprawkę na to, że autobus może się spóźnić albo możesz trafić na korek uliczny. Przy powitaniu uśmiechnij się, podaj rozmówcy rękę i powiedz przyjaźnie „Dzień dobry”. Uważnie słuchaj zadawanych pytań. Przed udzieleniem odpowiedzi - pomyśl. Odpowiadaj jasno, głosem zdecydowanym i przekonującym.


Pobierz ppt "AKTYWNY NA RYNKU PRACY PROWADZĄCY: JOANNA TRACZYKOWSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google