Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODCZASOWNIKOWYCH Lekcja dla II klasy gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODCZASOWNIKOWYCH Lekcja dla II klasy gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODCZASOWNIKOWYCH Lekcja dla II klasy gimnazjum

2 Drogi Uczniu Na dzisiejszej lekcji przyswoisz sobie nowe wiadomości oraz nabędziesz nowe umiejętności, które zwiększą Twoją sprawność językową. W czasie lekcji przed komputerem zachowaj poniższe zasady. Ćwiczenia rozwiązuj w pamięci lub w brudnopisie. Po każdej serii ćwiczeń przechodź do rozwiązywania zadań w karcie pracy. Wszystkie zadania zostaną ocenione przez nauczyciela. Każde polecenie czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

3 WIADOMOŚCI Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, nadane im przez odpowiednie formanty, tworzą odrębne kategorie słowotwórcze. Kolejne slajdy zapoznają Cię z najważniejszymi kategoriami rzeczowników pochodzących od czasowników, czyli z rzeczownikami odczasownikowymi. 3 Karta pracy

4 Rzeczowniki pochodne mogą być utworzone od: innych rzeczowników czasowników przymiotników liczebników zaimków wyrażeń przyimkowych dwóch wyrazów chleb – chlebak czytać – czytanie stary – starzec sześć – szóstka swój – swojak pod głową – podgłówek nos, róg - nosorożec 4 Karta pracy

5 NAZWY CZYNNOŚCI FORMANTY: anie, -enie, - ka, -anka, -anina, - cie, -zero (morfologiczne) tworzą między innymi 5 Karta pracy

6 NAZWY CZYNNOŚCI - anie, -enie, -ka -anina, -zero (morfolo- giczne) pływ anie mówi enie or ka dłub anina przebieg pływać mówić orać dłubać przebiegać Ćwiczenie 1. Utwórz wyrazy pochodne, wyodrębnij formanty. 6 Karta pracy

7 NAZWY CZYNNOŚCI Ćwiczenie 2. Utwórz po trzy rzeczowniki powyższej kategorii przy pomocy formantów: -anie, -anina, zero morfologiczne. biegać gmatwaćstrzelać bieganie bieganina bieg strzelanie strzelanina strzał gmatwanie gmatwanina - 7 Karta pracy

8 NAZWY WYKONAWCÓW CZYNNOŚCI FORMANTY acz, -arz, -ak, -ca, -nik, -icie, -ec tworzą między innymi 8 Karta pracy

9 NAZWY WYKONAWCÓW CZYNNOŚCI -acz -arz -ak -ca -nik -iciel -ec pal acz pis arz pływ ak sprzedaw ca pracow nik roznos iciel jeździ ec pal ić pis ać pływ ać sprzedaw ać pracow ać roznos ić jeźdz ić Ćwiczenie 3. Utwórz wyrazy pochodne, wyodrębnij formanty. 9 Karta pracy

10 NAZWY WYKONAWCÓW CZYNNOŚCI Ćwiczenie 4. Zanalizuj słowotwórczo poniższe wyrazy według wzoru: skoczek = skocz + ek kłamca zbieracz oskarżyciel nadawca koczownik kłam + ca zbier + acz oskarż + yciel nadaw + ca koczow + nik 10 Karta pracy

11 NAZWY URZĄDZEŃ NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW -ak, -acz, aczka, -nik, -alnik, arka, -adło FORMANTY: tworzą między innymi 11 Karta pracy

12 NAZWY NARZĘDZI, URZĄDZEŃ I PRZYRZĄDÓW Ćwiczenie 5. -ak -acZ - aczka -nik -alnik -arka, -adło czerp ać rozpyl ać kop ać pal ić powiększ ać pogłębi ać wah ać czerp ak rozpyl acz kop aczka pal nik powiększ alnik pogłębi arka wah adło Utwórz wyrazy pochodne, wyodrębnij formanty. 12 Karta pracy

13 NAZWY NARZĘDZI, URZĄDZEŃ I PRZYRZĄDÓW Ćwiczenie 6. Zanalizuj słowotwórczo poniższe wyrazy według wzoru: mierzyć - przyrząd do mierzenia = mier + nik o przyrząd do rozgniatania o urządzenie do czerpania o urządzenie do grzania o urządzenie do prania rozgniatać czerpać grzać prać rozgniat + acz czerp + ak grz + ałka pr + alka 13 Karta pracy

14 NAZWY MIEJSC, W KTÓRYCH COŚ SIĘ ODBYWA tworzą między innymi FORMANTY: -ania, -arnia, -alnia, -isko 14 Karta pracy

15 NAZWY MIEJSC, W KTÓRYCH COŚ SIĘ ODBYWA - nia -arnia -alnia -isko pracow ać pal ić pr ać wysyp ać pracow nia pal arnia pr alnia wysyp isko Ćwiczenie 7. Utwórz wyrazy pochodne, wyodrębnij formanty. 15 Karta pracy

16 NAZWY MIEJSC, W KTÓRYCH COŚ SIĘ ODBYWA Zanalizuj słowotwórczo poniższe wyrazy według wzoru: Ćwiczenie 8. piec kreślić spawać jadać miejsce, w którym się piecze miejsce, w którym się kreśli pomieszczenie, w którym się spawa pokój, w którym się jada piek + arnia kreśl + arnia spaw + alnia jad + alnia czytać = pomieszczenie, w którym się czyta, czyt + elnia 16 Karta pracy

17 ZAPAMIĘTAJ RZECZOWNIK ODCZASOWNIKOWY MOŻE POWSTAĆ PRZEZ dodanie przyrostka += wyraz podstawowy wyraz pochodny przy- rostek odrzucenie cząstki bezokolicznika wyraz podstawowy - -eć, -ać,-yć = wyraz pochodny

18 Karta pracy Jeżeli ćwiczenia nie sprawiły Ci trudności, przejdź do wykonania zadań w karcie pracy. Wiadomości – slajdy nr 3, 4, 5, 8, 11, 1434581114 Ćwiczenia - slajdy nr 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 166, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 17 Jeżeli jednak, stwierdzasz, że czegoś nie zrozumiałeś, wróć do slajdów poprzez hiperłącza.

19 To już koniec ! Przejrzyj kartę pracy, podpisz ją i oddaj nauczycielowi języka polskiego. Do zobaczenia na innej lekcji!


Pobierz ppt "KATEGORIE SŁOWOTWÓRCZE RZECZOWNIKÓW ODCZASOWNIKOWYCH Lekcja dla II klasy gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google