Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚCI MOWY Szymon Szymura Klasa VI a L e k c j a g r a m a t y k i klik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚCI MOWY Szymon Szymura Klasa VI a L e k c j a g r a m a t y k i klik."— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚCI MOWY Szymon Szymura Klasa VI a L e k c j a g r a m a t y k i klik

2 Odmienne części mowy rzeczownik czasownik przymiotnik liczebnik zaimek

3 rzeczowniki mama miłość kot tulipany

4 - są nazwami osób, rzeczy, zwierząt, roślin, uczuć, zjawisk przyrody; - odpowiadają na pytania: kto? co?; dmieniają się przez : przypadki i liczby; - w liczbie pojedynczej mogą mieć formę rodzaju żeńskiego, męskiego lub nijakiego; liczbie mnogiej mieć formę rodzaju męskoosobowego lub niemęskoosobowego; Rzeczowniki

5 czasowniki śpiewa tańczą czyta śpi

6 Czasowniki -o-odpowiadają na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?; - odmieniają się przez: osoby – ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one; liczby – pojedyncza i mnoga; czasy - cz. teraźniejszy, cz. przyszły, cz. przeszły; rodzaje – w l. poj.: żeński, męski, nijaki, - w l. mn.: męskoosobowy i niemęskoosobowy; -w-występują w formie trzech stron i trybów: tryby: oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący; strony: czynna, bierna, zwrotna;

7 przymiotniki zakochany mniejszy większy

8 Przymiotniki - odpowiadają na pytania: jaki? jaka? jakie? ; który? która? które? ; czyj? czyja? czyje? ; dmieniają się przez: przypadki, liczby, rodzaje; - podlegają stopniowaniu w następujący sposób: STOPIEŃ RÓWNY STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY PROSTEmiłymilszynajmilszy OPISOWEchorybardziej chorynajbardziej chory NIEREGULARNEdobrylepszynajlepszy Rodzaj stopniowania

9 liczebniki trzy pierwszy jedno

10 -o-oznaczają liczbę, ilość, kolejność; - odpowiadają na pytania: ile? który z kolei?; - na pytanie ile? odpowiadają liczebniki: główne, np. jeden, sto, ułamkowe, np. pół, jedna trzecia, zbiorowe, np. czworo, jedenaścioro, nieokreślone, np. kilkanaście, wiele, a pytanie który z kolei? odpowiadają liczebniki: porządkowe, np. drugi, setny; - ze względu na budowę wyróżniamy liczebniki proste (np. dwa, szósty, kilka) oraz liczebniki złożone (np. dwadzieścia sześć, tysiąc osiemset cztery); Liczebniki

11 zaimki ona on

12 Zaimki - to wyrazy zastępujące takie części mowy jak: rzeczownik, przymiotnik, liczebnik i przysłówek; - odmieniają się tak, jak część mowy, którą zastępują; - nie odmieniają się, jeśli zastępują przysłówek; Zaimki w zależności od tego, jaką część mowy zastępują dzielimy na: pytania zaimki rzeczowne - kto? co? (np. ja, ty,on, ona, ona ono, my, wy, oni, one, ktoś, coś, nikt, nic) zaimki przymiotne - jaki? jaka? jakie?, czyj? czyja? czyje?, który? która? które? (np. taki, moja, żaden) zaimki liczebne - ile? który z kolei? ( np. tyle) zaimki przysłowne - jak? gdzie? kiedy? (np. tam, tu, gdzieś, kiedyś, tamtędy, stamtąd)

13 Nieodmienne części mowy przysłówek przyimek spójnik wykrzyknik partykuła

14 przysłówki szybko wesoło

15 Przysłówki - odpowiadają na pytania: jak? gdzie? kiedy? jak bardzo? - nazywają różne okoliczności wykonania czynności: miejsce, czas, sposób, cel, przyczynę, warunek; - tworzone są od innych części mowy w następujący sposób: miły - jak?- miło, dobry - jak?- dobrze, wesoły - jak?- wesoło, szybki - jak?- szybko, daleki - gdzie?- daleko, bliski - gdzie?- blisko, wczorajszy - kiedy?- wczoraj; - przysłówki utworzone od przymiotników stopniują się, np. miło – milej – najmilej;

16 przyimki PROSTE ZŁOŻONE w, o, z, za, u, do, nad, na, dla, bez, przy, od, ku, mimo, śród, przed, po, pod, przez, między obok, około, oprócz, spoza, zza, znad, ponad, poprzez, pośród, pomiędzy, wbrew, pomimo świeczki na torcie pozdrowienia znad morza

17 spójniki WSPÓŁRZĘDNE PODRZĘDNE i, oraz, a, ani, lecz, jak również, jednak, zaś, natomiast, albo, bądź, czy, czyli, dlatego, przeto, więc, zatem, toteż, tudzież, lub, aby, aż, chociaż, choć, bowiem, bo, że, żeby, jeżeli, iż, ponieważ, gdyby, gdy, gdyż, zanim mama i tata oraz córka

18 wykrzykniki hej! halo! o! wio! ach! och!

19 partykuły np. chyba, może, nawet, jeszcze, właśnie, czy, nie, niech, tylko;

20


Pobierz ppt "CZĘŚCI MOWY Szymon Szymura Klasa VI a L e k c j a g r a m a t y k i klik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google