Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 1.01.4, 2.01.4, 3.01.4 Kompetencje zawodowe Klasa I, II, III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 1.01.4, 2.01.4, 3.01.4 Kompetencje zawodowe Klasa I, II, III."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 1.01.4, 2.01.4, 3.01.4 Kompetencje zawodowe Klasa I, II, III

2 Kompetencje zawodowe Wiedza (wiem co) Umiejętności (wiem jak) Doświadczenie Postawa (jestem gotów).

3 Wiedza i umiejętności Wiedza to ogół wiadomości zdobytych dzięki badaniom, uczeniu się itp.; też: zasób informacji z jakiejś dziedziny «znajomość czegoś». Umiej ę tno ś ci to praktyczna znajomo ść czego ś, biegło ść w czym ś.

4 Poziomy zaawansowania kompetencji A. Brak B. Stopień podstawowy (nieregularność i nadzór) C. Stopień dobry, (samodzielność) D. Stopień bardzo dobry (przekazywanie innym własnych doświadczeń) E. Stopień doskonały (twórcze wykorzystanie i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw).

5 Rodzaje kompetencji zawodowych Kompetencje osobowościowe Kompetencje społeczne Kompetencje specjalistyczno - techniczne

6 Poziomy kompetencji: młynarz

7 Kompetencje społeczne Ekspozycja społeczna Bliski kontakt z innymi Asertywność

8 Kompetencje kluczowe Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne.

9 Kompetencje kluczowe cd. Kompetencje informatyczne Umiejętność uczenia się Kompetencje społeczne i obywatelskie Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna.


Pobierz ppt "MODU Ł 1.01.4, 2.01.4, 3.01.4 Kompetencje zawodowe Klasa I, II, III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google